Skjulning af guidet navigation ved underskrivelse

Adobe Acrobat Sign-funktionen til at skjule den guidede navigering under underskrivelsesprocessen er tilgængelig på Enterprise-serviceniveauet


Funktionsbeskrivelse

Alle modtagere har som standard en guidet navigation, der fører alle modtagere til det næste tildelte felt. 

Både pilen Start/Næste og den krævede felttæller (øverst til højre i vinduet) fører modtageren videre til det næste obligatoriske felt på formularen.

Ved at skjule skærmnavigationen tvinges modtageren til at rulle gennem den fulde tekst for at finde feltets placering og kan dermed ikke bare springe aftalens indhold over.

Når navigationen er fjernet, fjernes pilen Start/Næste, og den krævede felttæller øverst til højre viser tekst, der indikerer antallet af resterende obligatoriske felter, men fungerer ikke som et link til at flytte modtageren til det felt.

 


Sådan bruges det

Afsendere skal ikke foretage sig andet.  Indstillingen styrer alle aftaler under kontoen/gruppen.

Underskrivere oplever enten guidet navigation eller ej, afhængigt af hvordan indstillingen er konfigureret:

  • Alle (standard) – denne indstilling aktiverer guidet navigation for alle modtagere af aftalen
  • Intern – Indstillingen Intern aktiverer kun guidet navigation for modtagere, der findes på din Acrobat Sign-konto.
    • Bemærk, at brugere på din Acrobat Sign-konto er forskellige fra brugere i din virksomhed.  Hvis en bruger skal betragtes som "intern", skal den pågældende brugers mail inkluderes som en bruger på din brugerliste. Brugerens status er ikke relevant.
  • Ekstern – Kun eksterne modtagere har guidet navigation.
    • Eksterne brugere omfatter alle mailadresser, der ikke er vist som en bruger på din Acrobat Sign-konto.
  • Ingen – Ingen modtagere har guidet navigation.


Aktivering og deaktivering

Funktionen Naviger modtagere gennem formularfelter, når de udfylder og underskriver aftaler, er som standard aktiveret for alle modtagere på kontoen.

Administratorer på kontoiniveau kan konfigurere indstillingen ved at gå til Konto > Kontoindstillinger > Underskriftsindstillinger > Naviger modtagere gennem formularfelter, når de udfylder og underskriver aftaler

Indstillinger på gruppeniveau er tilladte og erstatter kontoniveauets værdier for den gruppe.

Gruppeniveauets indstillinger findes i øjeblikket ikke i brugergrænsefladen, så hvis du ønsker gruppeniveauindstillinger installeret, skal du kontakte Adobe Acrobat Sign Support.

Nav

Adobe-logo

Log ind på din konto