Opret formularer med Acrobat

Oversigt

Adobe Acrobat Sign-teksttags kan bruges sammen med Acrobat-formularfelter til at definere de specifikke egenskaber for et felt. Hvor teksttags føjes direkte til et dokument på linje med indholdet, bruges PDF-tags til at navngive felterne og definere reglerne og valideringen for feltet, der er blevet placeret fysisk. Acrobat­formularfelter kombinerer den nemme brug af træk og slip-funktionen i oprettelsesmiljøet med den alsidighed, som teksttagsene giver.

Når et dokument er uploadet til Acrobat Sign Document Library eller sendt til underskrivelse, behandler systemet Acrobat-formularfelterne og konverterer dem til Acrobat Sign-formularfelter. Systemet ser specifikt på det navn, som feltet er givet, og kontrollerer, at der er blevet defineret et Acrobat Sign-tag. Derefter opretter det et Acrobat Sign-formularfelt med de egenskaber, du har defineret.

Tags giver mulighed for at indstille specifikke egenskaber for felterne. Hvis du bruger denne mulighed sammen med værktøjerne til placering af Acrobat-formularfelter, kan dit dokument kan være fuldt funktionelt og have et professionelt udseende.

Teksttag-version

Dette dokument beskriver den nuværende, 2.0-syntaks i Acrobat Sign-teksttags. Denne syntaks skal bruges til alle nye dokumenter og revisioner af eksisterende dokumenter. Hvis du ikke er bekendt med teksttags i Acrobat Sign, kan du se i dokumentationen til teksttags.

Oprettelse af formularer til Acrobat Sign

Acrobat gør det muligt at placere formularfelter fysisk på siderne i et dokument. I dette afsnit forklares det, hvordan du tilføjer formularfelter, samt hvilke muligheder der er for at give felterne i dit dokument et mere ensartet udseende.


Forberedelse af formularen

 1. Brug Acrobat til at åbne den PDF, du vil konvertere til en Acrobat Sign-formular.

 2. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

  Klik på Forbered formular

 3. Klik på Start. Acrobat opretter formularen og åbner den i formularredigeringstilstanden. Den højre rude viser indstillingerne for redigering af formularen. Værktøjslinjen indeholder formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

  Klik på Start

  Acrobat søger i dokumentet for at finde tekst (er identificeret med understregede mellemrum eller tomme felter), der kan konverteres til formularfelter og forsøger at placere et relevant felt på det sted. 

  Bemærk:

  Hvis dokumentet ikke allerede har mellemrum eller felter, der kan konverteres, giver en dialogboks dig besked om, at der ikke blev registreret nogen formularfelter. Klik på OK for at fortsætte.

 4. Klik på Mere i højre rude, og vælg derefter Konverter til Acrobat Sign-formular

 5. Når du får besked om, at Acrobat fjerner formularfelter, som Acrobat Sign ikke understøtter, skal du klikke på Næste.

  Advarsel om konvertering

 6. Hvis der efterfølgende vises en besked, skal du klikke på OK.

  Feltadvarsel

Rens den automatiske placering af felt

Når Acrobat opretter felter, søges der efter indikationer som f.eks. linjer med understregninger, felter og cirkler, der kan angive felter, afkrydsningsfelter og alternativknapper. Derudover evalueres den omgivende tekst for at give de genererede felter et meningsfuldt navn.  Der er imidlertid stor sandsynlighed for, at visse felter navngives eller placeres forkert og skal justeres manuelt.

Placering af Acrobat-felt

 

 Gennemgå din formular, slet ekstra felter, og slet felter, der er forkert placeret.

Renset placering af felter

Bemærk:

Alle felter, der placeres automatisk, får entydige navne, og nogle af dem kan være lidt svære at tyde (f.eks. fill_3). 

På dette tidspunkt er det en god ide at give felterne meningsfulde navn, hvis du får brug for at køre rapporter mod dokumenter og skal kunne evaluere feltdataene.

Hvis du vil omdøbe et felt, skal du dobbeltklikke på feltet (eller højreklikke og vælge Egenskaber i menuen). Feltnavnet vil være placeret øverst i vinduet for egeskaber. 


Manuel placering af formularfelter

Hvis funktionen til automatisk placering af felter ikke finder alle dine felter, skal du tilføje dem manuelt. Det er en enkel klikbaseret proces ved hjælp af værktøjslinjen øverst i Acrobat-vinduet.

 1. Hvis du vil føje et felt til formularen, skal du klikke for at vælge det relevante ikon for det felt, du ønsker, på proceslinjen.

  Acrobat til Adobe Sign-værktøjslinje

  Felterne fra venstre mod højre:

  • Vælg objekt – frigør markøren til at vælge et objekt på siden.
  • Tekstfelt – det generiske tekstfelt, der tillader input. Det mest almindeligt anvendte felt til de flere formularer.
  • Afkrydsningsfelt – bruges til vise en række linjeelementer, når brugeren kan vælge mellem flere muligheder.
  • Alternativknapper – bruges til at vise en række linjeelementer, og brugeren kan kun vælge et af dem.
  • Rulleliste – en valgliste med elementer, hvor brugeren kan vælge ét.
  • Signaturfelt – et enkelt signaturfelt.
  • Signaturblok – en signatur med flere felter, der som minimum indeholder felterne Signatur og Mail, men kan også omfatte underskriverens titel og/eller firma, afhængigt af indstillingerne for den Acrobat Sign-konto, der bruges til at sende dokumentet.
  • Initialer – et enkelt felt til initialer, der kan indeholde op til fire tegn.
  • Titel – et obligatorisk felt, der anmoder om modtagerens titel.
  • Firma – et obligatorisk felt, der anmoder om modtagerens firmanavn.
  • Fulde navn – et skrivebeskyttet felt, der returnerer en version af den tekst, der er angivet i feltet signaturfeltet.
  • Mail – et skrivebeskyttet felt, der returnerer modtagerens mailadresse.
  • Dato – et skrivebeskyttet felt, der returnerer det aktuelle dato-/klokkeslætstempel, når modtageren åbner aftalen.
  • Lad værktøjet være valgt – klik på dette ikon for at aktivere/deaktivere mulighed for at placere flere felter.  Når indstillingen er deaktiveret, returnerer markøren til valgpilen, når et felt er blevet placeret. Når indstillingen er aktiveret, forbliver markøren i feltområdet, så du kan placere flere felter uden først at skulle vælge ikonet igen.
  Bemærk:

  De obligatoriske og skrivebeskyttede felter er modtagerspecifikke, hvilket betyder, at de kun bruges til at indsamle oplysninger om den modtager, de er tildelt til. Hvis du har brug for at anmode om andet indhold end modtagerens personlige oplysninger, skal du bruge et tekstfelt. Hvis du f.eks. har brug for at indsamle en dato, der ikke er datoen for udskrivelsen, kan du bruge et tekstfelt og validere, at det felt skal have datoformatet.

 2. Markøren ændres for at vise området af det felt, du har valgt. Klik for at placere feltet, hvor det skal være. 

  Feltområde

 3. Når feltet først er placeret på siden, vises et lille vindue, hvor navnet på feltet kan ændres, og modtagerrollen kan defineres. Det er nyttigt at indstille et meningsfuldt navn, men indstilling af modtagerens rolle bør kun gøres, hvis du har en god forståelse af underskrivelsesprocessen for dokumentet, og hvilke deltagerroller der vil være relevante at anvende.

  Egenskaber for placerede felter

 4. Klik på og træk et af de blå felter (eller håndtag) i feltrammen for at ændre feltets størrelse.

  Tilpasning af feltstørrelse


Justering af felter og matchende størrelse

Når et felt først er blevet placeret, nogenlunde hvor det skal være, kan værktøjer i Acrobat hjælpe dig med at sikre ensartet feltstørrelse og -justering, så formularen får et rent og professionelt udseende.

Bemærk:

Hvis du vil vælge flere felter, kan du enten holde Ctrl/Cmd-knappen nede og individuelt klikke på felter eller klikke i PDF'en og trække markøren for at beskrive et felt. Alle felter, der er i det mindste delvist indeholdt i det beskrevne felt, vælges. Klik hvor som helst i PDF'en for at fjerne markeringen af felterne.

 1. Det første, du skal gøre for at justere felterne, er oprette et felt, der er korrekt placeret. I eksemplet herunder har feltet Adresse fået den rigtige størrelse ved at bruge den manuelle klik og træk-proces.

  Nogenlunde placering af formularfelt

  Du kan visuelt se, at feltet Kontakt til højre får den samme højde, og at felterne Telefon, Fax og Ordrenummer får samme bredde. 

 2. Vælg både feltet Adresse og Kontakt. Du kan se, at feltkanterne skifter farve i forhold til andre felter, og det angiver, at de er markeret

  Markerede felter

  Bemærk:
  • Feltet "template" viser de blå felter "handle". Når der bruges værktøjer til justering eller ændring til matchende størrelse, bliver alle felterne justeret eller matchet i forhold til skabelonfeltet.
  • Du kan ændre skabelonfeltet, når alle felterne er blevet valg. Det gør du ved at højreklikke på det felt, der skal være skabelonen.
  • Hvis du klikker uden for de markerede felter, fravælges alle felterne.
 3. Øverst til højre i Acrobat-vinduet vises justeringsværktøjerne. Klik på ikonet Tilpas bredde og højde

  Værktøjet Tilpas bredde og højde

  Feltet Kontakt fastgøres til størrelsen af feltet Adresse:

  Bredde- og højdejusterede felter

 4. Mens begge felter stadig er markeret, skal du klikke på Juster til top for at få feltet til at blive justeret korrekt i forhold til toppen af felterne.

 5. Venstreklik på feltet Kontakt for at vælge lige præcis det felt, og juster derefter håndtagene til venstre og højre for feltet for få det på plads.

  Juster feltets bredde manuelt, så det passer

 6. Markér derefter alle felterne i en kolonne. Sørg for, at dit skabelonfelt er korrekt

  Markér alle felterne i en kolonne

 7. Klik på ikonet Match bredde for at fastgøre alle felter til den samme bredde

  Felter med matchende bredde

 8. Mens alle felterne stadig er markeret, skal du klikke på ikonet Venstrejuster 

  Venstrejusterede felter

 9. Juster felterne til den rigtige højde.  Dette kan gøres manuelt for hvert felt, eller du kan manuelt tilpasse et felt og derefter markere de andre og fastgøre dem til den samme højde.

  Felter, der er matchet i forhold til felthøjde

 10. Felterne kan finjusteres ved at bruge piletasterne på tastaturet.  Markér et eller flere felter, og brug derefter pilene til at flytte felterne i meget små trin.

  Alle felterne i den rigtige størrelse

  Bemærk:

  Husk, at du kan zoome ind på PDF'en, så du får større feltobjekter, der kan justeres mere præcist

 11. Følg samme princip med at matche de resterende felter til relevante skabeloner:

  I dette eksempel ville du:

  • Vælge felterne Kontakt, Mail og Websted og fastgøre dem til den samme bredde
  • Justere felterne til venstre side
  • Vælge rækkefelterne (Telefon og Mail) og fastgøre dem til den samme højde
  • Og derefter bruge værktøjet Juster til top for at få dem justeret i forhold til hinanden.
  • Gør det samme for feltrækkerne Fax og Websted.
  Alle felter har den rigtige størrelse og placering

   

  Når felterne er på plads, er dokument som minimum klar til at blive sendt via Acrobat Sign.

  Alle felter har et navn, der identificerer dem, men ingen af dem er eksplicit tildelt en modtager, og ingen felter har validering af indhold.

  Hvis du gerne vil medtage feltegenskaber, f.eks. identifikation af modtager, validering af indhold, betinget udseende eller beregninger, skal du føje argumenter til feltnavnet på samme måde, som du vil gøre med teksttags.

   

   

Brug af tags i placerede formularfelter

Når du føjer felter til formularen, vises en liste over feltnavne i højre skinne på Acrobat-siden. Denne liste kan bruges til hurtigt at finde eller få adgang til formularfelter i dokumentet uden at være på siden og vil nemt angive, om et feltnavn findes mere end ét sted på formularen ved at tilføje et #1 efter navnet.

Bemærk:

Entydige feltnavne kan indeholde entydigt indhold. Felter, der har samme navn, indeholder det samme indhold.  Når du udfylder ét felt, vil du automatisk overføre det indhold til alle andre felter, der bruger det samme navn. Dette er nyttigt, hvis du har en formular, der beder om de samme oplysninger flere steder.

Hvis du bruger de felter, der automatisk er placeret af Acrobat, så vil navnene på dine felter være enkle beskrivende strenge. (Hvis de ikke giver mening, tilrådes det, at du bruger tid på at give dem meningsfulde.)

Feltnavne uden argumenter

 

Felter, der er placeret via værktøjslinjen, kan have et større navn, inklusive argumenter, der er identisk med teksttagformatet. 

Feltnavn med tilføjede argumenter


Navngivning af formularfelter

Når navnet på et formularfelt ændres til et Acrobat Sign-tag, kan du anvende alle de feltegenskaber, som Acrobat Sign genkender, uden at det går ud over pladsen på dokumentet, som det gør med et teksttag.

Hvis du vil åbne formularfeltets egenskabsmenu, skal du enten dobbeltklikke på feltet eller højreklikke og vælge "Egenskaber" i menuen.

Fanen Generelt i vinduet Egenskaber viser Navn, Værktøjstip, Felttype, Deltagers rolle og

Fælles egenskaber for feltet.

Egenskaber for tekstfelter

 • Navn – her tilføjes formularfeltets tag.
 • Værktøjstip – oplysninger, der vises, hvis musemarkøren holdes over feltet.
 • Felttype – angiver felttypen som f.eks. Tekst, Signatur, Dato osv.
 • Deltagers rolle – bestemmer, hvilken underskrivende part der skal interagere med det pågældende felt, f.eks. Afsender, Underskriver, Forudfyld osv.
 • Skrivebeskyttet – sikrer, at feltet ikke er tilgængeligt og ikke kan redigeres. Det bruges generelt, hvis feltet udfyldes via en integration eller ved brug af en CSV-fil.
 • Påkrævet – markerer feltet som obligatorisk, så underskrivelsesprocessen ikke kan fuldføres, før der angives data i dette felt.

Når Acrobat Sign-oprettelsesmiljøet med træk og slip ikke understøtter (eller har mulighed for) felter med flere linjer, kan du konfigurere et felt på denne måde i Acrobat og få det til at virke gennem Acrobat Sign. Denne indstilling kaldes "Felt med flere linjer" under fanen "Indstillinger".

Se i dokumentationen til teksttags for at finde tags, der kan bruges i formularfelterne i dit dokument.

Bemærk:

Dokumentationen til teksttags viser alle tags omsluttet af "{{}}", da de skal parses. Disse "tuborgklammer" er ikke nødvendige, når der oprettes felter i Acrobat, og skal udelades.

Placering af andre objekter

Ud over standardtekstfelterne har Acrobat afkrydsningsfelter, alternativknapper og rullelister, der virker gennem Acrobat Sign. Indstillingerne for disse objekter kan anvendes, når der bruges argumenter i tagget, eller via objektegenskaberne i Acrobat.

Hvis du vælger at bruge objektegenskaberne i Acrobat, skal du sørge for, at du stadig angiver et grundlæggende tag til navnet på objektet. Hvis du f.eks. har et afkrydsningsfelt, og alle indstillingerne blev indstillet i vinduet Egenskaber, skal du f.eks. blot navngive det CB1_es_:signer1. Dette sikrer, at objektet har et navn, og det er tildelt til den tilsigtede modtager.


Afkrydsningsfelter

Hvis du markerer "Afkrydsningsfelt" på linjen "Vælg objekt", ændres markøren, så du kan placere afkrydsningsfeltet. Se Manuel placering af formularfelter for at få flere oplysninger.

Du kan åbne egenskabsmenuen for afkrydsningsfeltet ved enten at dobbeltklikke på det eller højreklikke og vælge "Egenskaber" i menuen.

De tilgængelige indstillinger under Indstillinger er Format af afkrydsningsfelt og Eksportværdi, og Afkrydsningsfelt er markeret som standardindstilling. Ændring af "Format af afkrydsningsfelt" påvirker ikke, hvordan afkrydsningsfeltet gengives visuelt i Acrobat Sign, men det resulterende PDF-dokument får det valgte format.

Egenskaber for afkrydsningsfelt


Alternativknapper

Hvis du markerer "Alternativknap" på linjen "Vælg objekt", ændres markøren, så du kan placere alternativknappen. Se Manuel placering af formularfelter for at få flere oplysninger.

Når du placerer alternativknappen, vises dialogboksen for grundlæggende egenskaber og giver besked om, at der skal være mindst to alternativknapper i gruppen, fordi alternativknapper er en løsning, hvor man skal vælge "en blandt flere løsninger".

Der kan tilføjes yderligere en alternativknap ved at klikke på linket "Tilføj en anden knap" eller ved at vælge "Alternativknap" på værktøjslinen "Vælg objekt" igen og placere objektet og navngive det til det samme gruppenavn.

Advarsel for alternativknap

Du kan få adgang til egenskabsmenuen for alternativknappen ved enten at dobbeltklikke på feltet eller højreklikke og vælge "Egenskaber" i menuen.

Egenskaber for feltet Alternativknap

De tilgængelige indstillinger under Indstillinger Knapformat, Valg af alternativknap og de to indstillinger: Knap er markeret som standard og Knapper med samme navn og valg er knyttet sammen, hvilket sammenkæder knapper med identiske navne. Navnet på alternativknappen bestemmer, hvilken gruppe den er i, så hvis du opretter en række valgmuligheder for alternativknappen, skal de navngives identisk for at være del af den samme gruppe.


Rullelister

Hvis du vælger "Rulleliste" på værktøjslinjen "Vælg objekt", ændres markøren og gør det muligt at placere rullelisten. Se Manuel placering af formularfelter for at få flere oplysninger.

Du kan få adgang til egenskabsmenuen for rullelisten ved enten at klikke på feltet eller højreklikke og vælge "Egenskaber" i menuen.

Egenskaber for rullelistefeltet

De tilgængelige indstillinger under Indstillinger er Element, Eksportværdi, Liste over elementer, Sortér elementer, Giv bruger mulighed for at skrive brugerdefineret tekst, Stavekontrol og Bekræft valgt værdi med det samme.

Angiv navnet på indstillingen i feltet "Element". Der anbefales yderligere en eksportværdi. Hvis f.eks. elementet er "Rød", kan eksportværdien være "R". Denne værdi kan derefter eksporteres ved underskrivelsen.

Når du har konfigureret valgmuligheden på rullelisten, skal du vælge knappen Tilføj. Dette flytter indstillingerne ned til listen over elementer, hvor de kan sorteres og håndteres.

Indstillinger for rullelistefeltet

Adobe-logo

Log ind på din konto