Adobe Acrobat Sign-oprettelse – ofte stillede spørgsmål

Årsag

Tildel mindst ét signaturfelt til hver modtager, hvis du tildeler dem en underskriverrolle.

Følgende er årsagerne til signaturblokken Auto-genereret, selvom der er et signaturfelt, der er tildelt underskriveren:

 1. Hvis ét eller flere signaturfelter ikke er angivet som påkrævet.
 2. Hvis signaturfelter har betingelser (vis/skjul/aktivér/deaktiver) anvendt på dem.
 3. For widgets – hvis du ikke har anvendt noget mailfelt på dokumentet.
 4. Kontoen er også konfigureret til at kræve Titel- og/eller Firma-felter.

Løsning

Følgende er mulighederne for at løse problemet i hvert scenario:

 1. Hvis signaturfeltet ikke er angivet til Obligatorisk, gøres det til et obligatorisk felt.
 2. Hvis der er betingelser i signaturfeltet, skal du enten fjerne betingelserne eller tilføje endnu et signaturfelt uden betingelser.
 3. Tilføj et mailadressefelt til widgeten.
 4. Hvis Titel og Firma er indstillet til påkrævet, skal du tilføje feltet Titel eller Firma i dokumentet eller deaktivere indstillingen fra Signaturpræference under Kontoindstillinger.

Du kan hente resultatet af skabelonerne ved at køre rapporten og senere filtrere aftalestatus som "FORM_PROTOTYPE, FORM_PROTOTYPE_EMBEDDED."

Den viser dog ikke den delingstilladelse, der er angivet for hver skabelon.

Nej.

Acrobat Sign-teksttags omfatter ikke direktiver for fed, kursiv eller understregning.

Nej.

Brugeren skal rotere siden, før den uploades til Acrobat Sign.

I Acrobat Sign er standardformatet for datofelter Måned Dag År (mm/dd/ååå)

Du kan bruge formateringsskemaet fra beregnede felter til at angive datofeltformatet, f.eks.:

{{date1_es_:signer1:date:format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Dette medfører, at datofeltformatet vises som: Dec 01, 2018

Alternativt kan du bruge en beregningsformel til at generere det samme format:

{{date_es_:signer1:calc(now()):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Begge disse felter opfører sig ens og resulterer i, at det samme format vises i datofeltet.

Du kan bruge følgende tegn til at angive formateringen af et output i form af en dato, klokkeslæt og AM/PM.

Beregnede feltvariabler for datoer

Efter at have tilføjet (tt) viser den AM/PM-betegnelsen.

Her følger et eksempel: 

{{DateTime_es_:signer1:calc(now()):format(date,"mmm d,yyyy, hh:nn:ss:tt")}}

På grund af nogle funktionelle begrænsninger ved CSV-dokumenter i Excel-miljøer er det en mere kompleks opgave at registrere kreditkortoplysninger i en formular, end det umiddelbart ser ud til.

Hvis du indsamler kreditkortoplysninger, anbefaler Adobe, at de første 11-12 cifre registreres i et maskeret felt, og de sidste fire cifre i et separat felt, som du evt. kan vælge at maskere. På den måde kan du registrere kreditkortnumre ved hjælp af de metoder til oprettelse af formularer, der er beskrevet nedenfor.


Brug redigeringsværktøjet med træk og slip

 1. Angiv feltnavne, der beskriver felterne.

 2. Angiv et værktøjstip, der beskriver feltets indhold.

 3. Angiv om nødvendigt feltet som obligatorisk, så der kommer en rød ramme omkring det

 4. Maskér dataene; det anbefales på det kraftigste, men kræver, at du registrerer indholdet af feltet vha. den eksporterede CSV-fil med formularens data.

  Bemærk:

  Ofte er de sidste fire cifre ikke maskeret, så du kan se, at maskering ikke er valgt for det andet felt

 5. Angiv validering af feltet; det er angivet som Streng af to årsager:

  • Hvis nummeret begynder med nul, og valideringen er angivet som Tal, fjernes nullerne.
  • Hvis du vil angive det maksimale antal tegn, skal du bruge Streng. Hvis du bruger Tal som validering, kan der kun anvendes en række cifre.
 6. Når du angiver valideringen som Streng, kan du vælge bogstaver, cifre eller begge dele. Kreditkort bruger i alle tilfælde kun cifre, så du kan begrænse mulighederne til Cifre.

 7. Angiv den maksimale længde for strengen

  • Vi angiver en maksimal længde på 12 for det første felt. De mest udbredte kreditkort har 15-16 cifre i nummeret
  • Det andet felt er kun til fire tegn
  Kreditkort-feltegenskaber


Tilføj kreditkortfelter med teksttags

Hvis du bruger tekstmærker, er det en god ide ikke at anvende nogle af de valgfrie funktioner som f.eks. Værktøjstip og Standardværdi, da de gør mærkerne større og påvirker dokumentets layout. Du kan også forkorte mærkerne til det lille felt. Tekstmærkerne vil altså se sådan ud:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

og

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

I ovenstående mærker anvendes de samme almindelige værdier som i træk-og-slip-miljøet (læst fra venstre mod højre):   

 • Parret af krøllede parenteser definerer bredden af feltet i det endelige dokument.       
 • Det første par krøllede parenteser definerer feltets højde.   
 • Stjernen (*) angiver, at feltet skal udfyldes   
 • Derefter følger navnet på feltet (forkortet til CCN1 og CCN2 for at gøre mærket mindre)   
 • Rollen (underskriver 1)   
 • Strengvalideringen, som definerer tegntypen og den maksimale længde for strengen.   
 • Den valgfrie maskering af værdien

Felter med disse størrelser er tydeligvis alt for store til det tiltænkte indhold, og i disse tilfælde anbefaler vi at forkorte tekstmærkerne, så du på en effektiv måde kan definere en variabel værdi: {{$ccn2}}    med et meget større mærke, som der henvises til på en anden side:{{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Denne artikel indeholder flere oplysninger om teksttags og forkortelse af teksttags

Som standard kan felterne til underskrift og initialer placeres og konfigureres til at passe ind i et bestemt område. 

For de fleste kunder er dette at foretrække, da formularer ofte har uforudsigelige formater, hvor det kan være svært at få et "standardfelt" til at passe ind alle steder.

Men virksomhedskunder, der vil sikre, at der bruges den samme standardfeltstørrelse for alle felter til underskrift og initialer, kan gøre dette ved at kontakte den ansvarlige for dette og bede om at få deaktiveret størrelsesændring af underskriftsfelter.

Standardfeltstørrelse

Ved at deaktivere funktionen til størrelsesændring forhindres det, at der i nye aftaler og skabeloner tillades, at underskrifts- og initialfelter kan få ændret deres standardstørrelse i træk-og-slip-miljøet.

 

Felter til tekstmærker er anderledes alt efter størrelsen på det felt, som mærket definerer:

 • Hvis tekstmærket er mindre end standardfeltstørrelsen, gengives standardfeltet under redigering og underskrivning
 • Hvis tekstmærket er større end standardstørrelsen, vil størrelsen defineret af mærket blive respekteret under redigering og underskrivning, men den endelige underskriftsgrafik vil kun optage pladsen svarende til standardfeltstørrelsen
  • Det fælles ankerpunkt er nederste venstre hjørne af mærket/feltet

 

Andre ting at huske på ...

 • Denne indstilling gælder kun for felter med signatur og initialer
 • Hvis denne indstilling ændres, påvirker det kun nyligt sendte aftaler.  Enhver aftale, som er i gang, bevarer den indstilling, som var accepteret, da aftalen oprindeligt blev sendt
 • Aftaleudkast er ikke blevet sendt endnu, så de får den nye indstillingsværdi
 • Widgets og biblioteksdokumenter er skabeloner så de får den nye indstillingsværdi. Når først en aftale er udarbejdet fra skabelonen, ligger værdien fast

Længden på teksttags bestemmer længden på feltet. Der er to metoder til at reducere feltlængden: 

 • Formindsker skriften på teksttagget:
  Den første åbne krøllede parentes bestemmer feltets skrifttype og størrelse. Du kan gøre skriften mindre for den senere del af teksttagget for at reducere feltlængden. 
  For eksempel kan du ændre {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)}} til

 • Brug af teksttag-forkortelse:
  Et forkortet teksttag består af to dele:

  1. Referencetag: Referencetagget styrer det faktiske formularfelts størrelse og placering i dokumentet. Et referencetag har følgende syntaks: {{$shortened_name}}.
   {{$r}} definerer f.eks. et referencetag, hvor "r" er taggets korte navn.
  2. Definitionstag: Dette henviser til den fulde definition af et specifikt tag og kan defineres overalt i dokumentet.
   Et definitionstag har følgende syntaks: {{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}.
   For eksempel definerer {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} en komplet tagdefinition for referencetagget med navnet "r."
   Hvis du vil vide mere om afkortning af teksttag, kan du se Afkortning af teksttags.
 • Forøgelse af skrifttypen på teksttagget:
  Den første åbne krøllede parentes bestemmer feltets skrifttype og størrelse.f.eks.:
Stor skrifttype-teksttag

 • Forøgelse af længden af teksttag-feltet
  Længden af feltet kan øges ved at øge pladsen før slutparenteserne. 

f.eks.: {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)                                      }}

Adobe-logo

Log ind på din konto