Udløb af dokumentlink

Oversigt

For at beskytte modtagernes privatliv og muliggøre håndteringen af sikkerheden for dokumentets indhold skal levetiden for offentligt tilgængelige URL'er (leveret til modtagere via e-mail) have en begrænset levetid. 

Arbejdsprocesser kan dog have meget forskellige tolerancer for, hvor lang levetiden skal være.

Af denne grund kan Adobe Acrobat Sign-administratorer konfigurere – på konto- og gruppeniveau – hvor mange dage en offentlig URL skal forblive tilgængelig, efter den er genereret.

Modtagere, der prøver at benytte en udløbet URL, vil få mulighed for at få en ny URL sendt til den nuværende brugers e-mailadresse. Omdirigering til en ny e-mail er ikke tilladt via denne handling.

Beskeder om udløbne links

Bemærk:

Nye linkanmodninger begrænses til ti anmodninger (pr. modtager) i et 60-minutters rullende vindue.

Forsøges der at anmode om yderligere nye links, efter der er blevet anmodet om 10 links inden for 60 minutters-vinduet, deaktiveres knappen Send nyt link, og der udløses en fejl. Modtageren skal derefter vente i 60 minutter efter deres første anmodning for at prøve igen.

Begrænsningerne gælder den enkelte modtager. I et parallelt signaturflow har hver enkelt modtager tilladelse til at anmode om op til ti nye links inden for deres respektive 60-minuttersvinduer.

Konfigurationsindstillinger

Standardudløbsperioden er syv dage.

Virksomheds- og virksomhedsniveaukonti har mulighed for at tilpasse udløbsdatoen til en værdi mellem en og 90 dage.

Kontrolelementerne til at justere levetiden kan findes på fanen Sikkerhedsindstillinger på kontoniveau. (Linkudløb kan ikke redigeres på gruppeniveau.)

Kontrolelementer til at konfigurere udløbstiden for offentlige URL'er

Bemærk:

Denne indstilling gælder kun for den URL, der sendes i Acrobat Sign-mailnotifikationen.

Selve aftalen påvirkes ikke på nogen måde.

Revisionsberetning og aktivitetslogposter

Hver gang en modtager anmoder om et nyt dokument, efter et link er udløbet, registreres denne anmodning i revisionsrapporten og Aktivitetsloggen:

Anmod om nyt link på aktivitetslisten

Bemærk følgende:

Denne indstilling styrer, hvor mange dage modtageren har adgang til linket til aftalen efter levering af mailen.

Aftalens udløbstid refererer til aftalens levetid.

I ovenstående eksempel er aftalen gyldig i 11 dage, og alle maillinks, der er sendt til brugeren, er gyldige i tre dage efter levering.

Antag, at modtageren forsøger at få adgang til mail-URL'en på den fjerde dag. I så fald vil linket udløse en fejlmeddelelse, der indikerer, at linket er udløbet, og tilbyde at levere et nyt link til den oprindelige mailadresse. Det andet (og alle efterfølgende) maillink har også en levetid på tre dage.

Hvis modtageren venter 12 dage, udløber aftalen. Anmodning om et nyt link giver en besked om, at aftalen er udløbet og ikke længere kan underskrives.

WebURL'er genereret via API-kald angiver et udløbstidsrum for alle aftaler og er som standard i dag 14 dage. Parameteren Signing URL/Expiry kan efter behov bruges til at ændre standardlevetiden.  

Når modtageren anmoder om et nyt link, udløses der en aftalehændelse: URL_REAUTHENTICATION_REQUESTED

Ja.

Der kan kun anmodes om en ny URL til underskrift ti gange pr. time. Hvis en modtager anmoder om mere end 10 nye underskrivelses-URL'er på en time, deaktiveres knappen Send nyt link, og der udløses en fejl.

Nej.

At anmode om en ny URL-adresse for at se en eksisterende aftale udgør ikke en transaktion.

Nej.

Denne funktion gælder kun for linkets gyldighed til at hente dokumentet og har ingen betydning for de tidligere inputoplysninger.

Nej.

Modtageren har allerede accepteret brugsvilkårene, og denne accept er registreret på transaktionen. Ingen yderligere accept er berettiget.

URL-slutpunkter, der gennemtvinger udløbskontrollen: 

  • /public/esign
  • /public/resend/ (delegationslinks)
  • /public/viewAgreement/ 
  • /public/view/agreements/

Nej.

Der er ingen webhook-udløsere knyttet til udløb af en offentligt vendt URL-adresse.

Nej.

Rapportér misbrug-links er altid aktive og udløber ikke.

Ja.

Alle offentlige links, der er målrettet en aftale i mail, påvirkes lige meget.

Rapportér misbrug-links påvirkes ikke og vil altid være tilgængelige.

Adobe-logo

Log ind på din konto