Konfigurer afvisningsindstillinger for modtagere

Oversigt

Muligheden for at en modtager kan afvise en aftale, kan konfigureres på konto- eller gruppeniveau, og når den er aktiveret, er der værktøjer til at hjælpe med at lukke feedbackløkken om, hvorfor aftalen blev afvist.

Muligheden for at tillade afvisning og registrering af en tilpasset årsag er tilgængelig for alle tjenesteniveauer.

Indstillingerne for at definere din egen liste med afvisningsårsager og vise afvisningsknappen i sidefodsbanneret er kun tilgængelige på Enterprise-niveau.


Sådan bruges det

Når gruppen eller kontoen aktiverer funktionssættet til at afvise aftaler, indsættes indstillingen Afvis at underskrive i menuen Indstillinger på e-underskrivelsessiden:

Afvis i menuen

Hvis en modtager vælger at afvise sin handling, får de en liste med foruddefinerede årsager og/eller en mulighed for at angive deres egen årsag til afvisning (afhængigt af hvordan funktionssættet er konfigureret):

Afvisningsårsager

Når aftalen er afvist, annulleres aftalen, og aftalens ophavsmand underrettes.


Poster i aktivitets- og revisionsrapporter

Handlingen med at afvise en aftale registreres i transaktionsposten to steder:

 • Aftalens Aktivitet-post
 • Revisionsrapporten fra transaktionen
Afvis – aktivitetsrapport
Aktivitetsrapport

Afvisningsindstillinger
Revisionsrapport

Bemærk:

Kommentaren, der bruges til afvisning, vises kun på Aktivitet-liste, ikke i Revisionsrapporten.


Gendan afvisningsårsager

Årsagen til at afvise en aftale kan ses enten på aftalen i Aktivitet-sektionen (som beskrevet ovenfor) eller ved at køre en rapport, der indeholder aftalen.

Kolonnen eller kolonnerne for Modtagers afvisningsårsag kommer efter de individuelle modtagerdata:

Afvis rapportering


Konfigurationsindstillinger

Individual-, Business- og Small Business-kunder kan tillade afvisningsmuligheden og kræve, at der angives en brugerdefineret årsag.

 • Eftersom der ikke er en liste over årsager tilgængelige for disse tjenesteniveauer, registreres der en brugerdefineret årsag
Afvisningsindstillinger – Business-niveau

På Enterprise-tjenesteniveauet har funktionssættet med afvisningsårsager 5 konfigurerbare indstillinger.

 • Tillad underskrivere at afvise er den primære aktiveringsknap og skal være aktiveret for at få adgang til de fire andre indstillinger
Afvisningsindstillinger


Tillad underskrivere at afvise

Aktivering af denne indstilling på topniveau indsætter muligheden for de fleste modtagerroller for at afvise aftalen, så den annulleres i processen.

 • Modtagere, der er tildelt rollen Certificeret modtager er eksplicit udelukket, og muligheden for at tillade dem at afvise skal være konfigureret separat af Success eller Support.
Afvisningsindstillinger


Acceptorer: Aktivér Afvis-knap

Når den er aktiveret, ser modtagere med rollen Acceptor en Afvis/Acceptér-knap, der er indstillet i sidefoden på e-underskrivelsessiden.

 • Muligheden Afvis at underskrive er stadig inkluderet i menuen Indstillinger
Afvis-knap i sidefoden


Kræv, at underskrivere angiver en årsag

Når Kræv, at underskrivere angiver en årsag er aktiveret, får afvisere en liste over årsager for deres afvisning:

Afvis med en angivet årsag

Årsagerne til at afvise er konfigureret af konto-/gruppeadministratoren, og der skal angives mindst én årsag, for ellers genereres der en fejl:

Fejl, når der ikke er angivet nogen årsag

Hvis du vil oprette en ny afvisningsårsag, skal du klikke på plusikonet for at vise Opret-overlejringen:

Tilføj en årsag

Der er tre elementer, der kræves for at definere afvisningsårsagen:

 • Navn på årsag til underskrivelsesafvisning – det nominelle navn på årsagsposten. 
  • Leveres for at fremme sorteringen af årsager, som kan spænde over flere sprog
 • Årsagstekst til underskrivelsesafvisning – dette er den faktiske tekst, der indsættes i posten Aktivitet og rapporteringsfeltet. 
  • Årsagsteksten er begrænset til maks. 255 tegn
  • Modtageren vil se den fulde tekst i markeringsvinduet
 • Sprog – det er kun årsager, der har en matchende sprogværdi for underskriverens miljø, der vises som muligheder. Hvis du sender aftaler med fransk sprog, er det kun de årsager, der er markeret for fransk, der kan vælges
  • Hvis underskriveren bruger et sprog, der ikke har noget prædefineret sprogmatch, accepteres en brugerdefineret årsag

Når årsagen er korrekt konfigureret, skal du klikke på Gem.

Årsagen bliver med det samme tilgængelig for alle underskrivere.

Hvis du vil redigere eller slette årsag fra listen, skal du klikke én gang på årsagen for at vælge den.

Handlingerne med at redigere eller slette vises øverst til venstre i sektionen:

Rediger eller slet en årsag


Tillad, at underskrivere angiver deres egen årsag

Aktivering af funktionen brugerdefineret årsag giver modtageren mulighed for at manuelt at angive sin egen årsag med egne ord:

Afvis med en brugerdefineret årsag


Vis en kombineret liste over afvisningsårsager fra konto og gruppe

Muligheden for at kombinere afvisningsårsager på både konto- og gruppeniveau er kun tilgængelig ved konfiguration af gruppeniveaukontrolelementer.

Ved at benytte denne mulighed kan der oprettes et kernesæt af universelle afvisningsårsager på kontoniveauet og tilføjes årsager på gruppeniveauet, der er eksplicit designet til det indhold, som genereres fra den gruppe.


Bemærk følgende ...

Rollen Certificeret modtager udelades eksplicit fra kontrolelementsættet for Afvisningsårsag. Kunder, der skal tillade Certificerede modtagere at afvise en aftale, skal kontakte deres Success- eller Support-kontakt for at få muligheden aktiveret.

Adobe-logo

Log ind på din konto