Betingede feltværdier er tilgængelige i Business- og Enterprise-abonnementerne.


Feltbetingelser

Du kan indstille betingelser, så forskellige felter kan interagere med hinanden.

En betingelse giver dig mulighed for enten at vise eller skjule et felt, når betingelsens værdier opfyldes. Denne betingelse kan være en enkelt hændelse (markér f.eks. et enkelt afkrydsningsfelt). Eller det kan være en streng af hændelser, som alle (eller nogle af) skal ske, for at betingelsen kan opfyldes. Markér f.eks. et felt, sæt en signatur, eller vælg en bestemt alternativknap.

Hvis du vil indstille en betingelse til et felt i redigeringsmiljøet med træk og slip, skal du højreklikke på feltet og vælge Rediger eller dobbeltklikke på feltet. Egenskabsvinduet åbnes for det felt. Klik på Betingelser for at udvide denne sektion.

Betingelser

Bemærk:

Der skal være mindst to felter på dokumentet, for at indstillingen Betingelser bliver tilgængelig.

Indstil, hvad feltet skal gøre

De første indstillinger bestemmer, hvad betingelsen skal gøre ved dette felt.

Handling

Denne indstilling bestemmer, om dette felt er vist, skjult eller deaktiveret, når betingelsen er opfyldt.

Vis: Dette felt er som standard skjult, men vises, når betingelsen er opfyldt.

Skjul: Dette felt er som standard vist, men skjules, når betingelsen er opfyldt.

Aktivér: Feltet er skjult, indtil betingelsen viser feltet som redigerbart af modtageren

Deaktiver: Dette felt er tilgængeligt, indtil betingelsen deaktiverer feltet fra modtageren, så interaktion forhindres. Feltet er stadig synligt i sin deaktiverede tilstand.

Show - Hide - Enable - Disable

Betingelse

Denne indstilling bestemmer, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at handlingen udløses.

Enhver: Enhver af de oprettede betingelser kan udløse denne handling.

Alle: Alle de betingelser, du opretter, skal fuldføres, for at handlingen kan udløses.

Any or All Conditions

Udløsere

Når du klikker på Tilføj betingelse, vises der en liste over indstillinger for at oprette en udløser.

Den første indstilling er det felt, du vil bruge til udløseren. Hver felttype har et forskelligt sæt tilstande, som udløseren kan sammenholde med.

Select Field

Den næste pop op-menu er udløseren operator. Det er en operator som i en matematisk ligning. Hvis du f.eks. indstiller en udløser til et afkrydsningsfelt, er mulighederne er og er ikke, da et felt kun har to tilstande (markeret og ikke markeret). Tekstfelter tillader et større udvalg af operatører at vurdere ækvivalens, relative værdier og sektioner af tekst.

Conditional Operand

Det sidste felt bruges til at indstille den værdi, der skal udløse betingelsen. I tilfælde af afkrydsningsfelter markeres eller markeres dette ikke.

Tekstfelter gør, at en værdi kan valideres af udtrykket.

Sample to evaluate

Indstilling af flere udløsere

Du kan indstille flere udløsere for ét felt for at fremme indstillingerne Enhver eller Alle for Betingelse. Når betingelsen er på plads, tilføjes der en anden tom betingelse.

SEcond Condition

Fjernelse og kopiering af betingelser

Brug Ryd alle for at fjerne alle betingelser.

Kopiér alle kopierer alle betingelser på feltet. Når betingelserne er kopieret, kan de indsættes på det samme felt eller andre felter i aftalen.

 

Clear - Copy all

Indsættelse af alle betingelser

Når betingelser kopieres, vil der være en Sæt ind-knap på alle de felter, der understøtter betingelser. Hvis et felt endnu ikke har nogen indstillede betingelser, indsættes alle betingelser på feltet.

Paste Option

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online