Lås navn-værdier for kendte brugere, når de godkender

Oversigt

På grund af den måde, Adobe Acrobat Sign håndterer modtagervariabler på skabeloner (såsom revisionsrapport), er det muligt for en modtager at blive repræsenteret med en leveret Navn-værdi, når en aftale oprettes, og derefter ændre den pågældende Navn-værdi, når modtageren officielt sætter sin signatur.

Navn-værdier tildeles typisk til modtagere under oprettelse af aftale af:

  • Et API-kald, der udtrykkeligt leverer modtagerens Navn
  • En mailadresse, der er knyttet til et eksisterende Acrobat Sign-bruger-id, hvilket muliggør Navn-værdien, der importeres fra brugerprofilen

Når en modtager indtaster en ny værdi i Navn-feltet og fuldfører sin underskrivelsesproces, erstatter den nye Navn-værdi den forrige (oprindelige) værdi og låser det hele på plads (da modtageren har gennemført sin del af aftalen).

Signaturpanel

 

For kunder, der bruger vidensbaseret godkendelse til at spore aftaler ved brug af foreløbige revisionsrapporter, kan denne potentielle ændring af Navn-værdier være udfordrende.

For at give mulighed for en mere forudsigelig revisionsrapport har administratorer mulighed for at låse enhver Navn-værdi anvendt på en modtager på det tidspunkt, hvor en aftale oprettes.

Bemærk:

Muligheden for at tillade indtastningsbaserede signaturer skal være deaktiveret for at forhindre redigering af Navn-feltet på signaturpanelet.

Dette betyder, at alle modtagere skal levere en håndskrevet signatur eller et uploadet stempel/signaturbillede.

 

 

Sådan får du adgang til denne mulighed:

  1. Gå til Kontoindstillinger > Signaturpræferencer > Tillad modtagere at underskrive og skrive deres initialer med
  2. Vær sikker på, at Skrive deres navn og initialer ikke er markeret
  3. Fjern markeringen af Underskrivere kan skifte deres navn eller initialer, når de tegner eller uploader deres signatur  
Funktionskontrol

Når deaktiveret, vil modtagerne have mulighed for frit at tegne deres signatur eller uploade deres billed-/stempelsignatur, men de vil ikke kunne redigere den Navn-streng, der bruges til skabelonvariablerne.

Muligheden for at låse navneværdierne for kendte brugere er:

  • Tilgængelig på alle serviceniveauer
  • Kan konfigureres på konto- og gruppeniveau
  • Gælder kun for videnbaseret godkendte modtagere
Adobe-logo

Log ind på din konto