Tillad diverse modtagerroller

Modtagerroller ved afsendelse af dokumenter

Adobe Acrobat Sign til Business- og Enterprise-niveau har mulighed for at udvide rollerne for aftalemodtagerne ud over blot underskriveren, så de passer bedre til kravene til deres workflows. De aktuelle roller, der kan aktiveres, er:

  • Underskriver (er altid aktiveret for alle kunder)
  • Godkender (kun Small Business, Business og Enterprise)
  • Acceptor (kun Enterprise)
  • Certificeret modtager (kun Enterprise)
  • Formularudfylder (kun Small Business, Business og Enterprise)
  • Delegator (kun Enterprise)

Når indstillingen er aktiveret, vil alle modtagere i en aftale få deres rolle konfigureret individuelt, hvor underskriveren er standard.

For at aktivere/deaktivere rolleindstillinger skal du logge på som kontoadministrator og gå til: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Tilladte modtagerroller

Tilladte roller

Underskrivere skal anvende mindst én signatur i en aftale. Denne rolle er den standardmodtagerrolle. Hver underskriver i en transaktion skal have mindst et påkrævet signaturfelt tildelt til sig. Hvis systemet ikke kan finde et signaturfelt for underskriveren, genererer det automatisk et signaturfelt til sidst i dokumentet.

Signaturfeltets udseende er en god indikator for, at signaturfeltet ikke er tildelt korrekt.

Godkendere skal ikke underskrive eller interagere med nogen felter. Alt, hvad godkendere behøver at gøre, er at skrive deres navn, før de sender transaktionen til underskriverne. Felterne kan tildeles til godkendere, og hvis disse felter er påkrævet, skal de udfylde dem.

Godkenderrollen fungerer godt i situationer, hvor nogen skal "sige ok" til et dokument, før det sendes til underskriveren.

Acceptorer er rent mekanisk det samme som godkendere, fordi de ikke skal anvende en signatur, men hvis de er blevet tildelt formularfelter, vil de være tilgængelige, sådan som du forventer det.

Acceptorrollen er relevant, når modtageren skal kvittere for en accept af aftalen uden rent formelt at godkende indholdet.

Certificerede modtagere kan ikke tildeles nogen (nul) formularfelter. Som del af deres "signaturproces" bliver de bedt om enten at uddelegere, afvise eller kvittere for aftalen.

  • Ved en uddelegering overføres rollen Certificeret modtager til den udpegede delegerede
  • Ved afvisning bringes aftalen til ophør
  • Ved kvittering af aftalen fortsættes signaturcyklussen

Er specielt beregnet til kunder, der har brug for at udfylde formularindhold under signaturprocessen, men som ikke har systemer, de kan bruge til programmeringsmæssigt at oprette brugerdefinerede dokumenter eller overføre feltindhold fra en database til formularen.

Formularudfyldere kan udpeges inden for en signaturcyklus, men er ikke pålagt at skulle anvende en signatur af nogen slags. Alle felttyper kan tildeles til en formularudfylder, herunder signaturfelter, hvis det ønskes.

Delegatorrollen er beregnet til arbejdsforløb, hvor der kræves, at en person foretager den endelige vurdering af, hvem den rigtige næste person vil være til at underskrive eller godkende dokumentet.

Denne rolle erstatter ikke ad hocindstillingen for en underskriver/godkender, i forhold til at uddelegere deres deltagelse. Denne rolle bruges snarere, når der er behov for et kontrolpunkt/en distributionsmulighed styret af et menneske i et arbejdsforløb, der skal starte aftaler uden på forhånd at kende den fulde modtagerliste. 

Når delegatorrollen er valgt, vil du se, at et andet ikon/en anden menu bliver tilgængelig.  Det andet niveau gør det muligt at vælge, hvilken rolle den part, der er uddelegeret til, skal have.  Underskriver er standard.

Du kan ikke uddelegere til en delegatorrolle.

Adobe-logo

Log ind på din konto