Brugerhåndbog Annuller

Overhold GDPR-krav

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Opret funktionsfokuserede brugere
   1. Tekniske konti - API-drevet
   2. Tjenestekonti - manuelt styret
  6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  7. Skift navn/e-mailadresse
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  12. Skift brugeridentitet
  13. Godkend brugere med MS Azure
  14. Godkend brugere med Google-føderation
  15. Produktprofiler
  16. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
   3. Tilføj firmanavn
   4. URL-omdirigering efter aftale
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Medtag metadata for identitetsudbydere
   5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Politik for identitetskontrol
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Samkopiering af felter
   9. Rediger aftaler
   10. Aftalenavn
   11. Sprog
   12. Private beskeder
   13. Tilladte signaturtyper
   14. Påmindelser
   15. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   16. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   17. Indholdsbeskyttelse
   18. Aktivér Notarize-transaktioner
   19. Dokumentudløb
   20. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   21. Rækkefølge for underskrivelse
   22. Liquid-tilstand
   23. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   24. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   25. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Aktivér notifikationer uden links
   6. Tilpas mailskabeloner
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  5. Kunder i sundhedssektoren
  6. IVES-understøttelse
  7. "Lagring" af aftaler
  8. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 
 7. Rapportér misbrug-links

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Modtagerindstillinger
  1. Annuller en mailpåmindelse
  2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
   1. Oversigt over e-underskrivelsessiden
   2. Åbn for at læse aftalen uden felter
   3. Afvis at underskrive en aftale
   4. Deleger underskrivelsesautoritet
   5. Genstart aftalen
   6. Download en PDF af aftalen
   7. Se aftalens historik
   8. Vis aftalemeddelelserne
   9. Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
   10. Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur 
   11. Naviger formularfelterne
   12. Ryd dataene fra formularfelterne
   13. Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
   14. Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
   15. Gennemse de juridiske meddelelser
   16. Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
 2. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Oversigt over funktionen Send i massevis
   2. Send i massevis - manuelle modtagere
   3. Send i massevis - CSV-upload
   4. Annuller en Send i massevis-transaktion
   5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   6. Rapportering for Send i massevis
 3. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
  5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 4. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 5. Administrer aftaler
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 6. Revisionsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

 1. Ressourcer til kundesupport 
 2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder 
Bemærk:

Baseret på GDPR-kravene om at indhente brugertilladelse inden lagring af data på brugerens enhed kan nogle brugere opleve en eller flere anmodninger om at aktivere cookies:

 • Brugere, der tilgår Adobe Acrobat Sign fra de lande, der håndhæver GDPR, vil skulle aktivere kernetjeneste -cookies
  • Cookies til ydeevne og personlig annoncering kan aktiveres eller deaktiveres ved at klikke på Tilpas
  • Cookies kan administreres når som helst ved at klikke på linket Cookie-ydeevne nederst til højre på alle Acrobat Sign-websider:

 • Konti, der migrerer til adobesign.com-domænet (fra echosign.com), skal konfigurere deres cookies to gange, da hvert domæne skal placere unikke cookies
Forsigtig:

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne vejledning er et sæt retningslinjer og udgør IKKE juridisk rådgivning. Søg juridisk rådgivning hos din virksomheds juridiske rådgiver for at overholde kravene i de områder, hvor du handler.

Hvad er GDPR?

Persondataforordningen (der fra engelsk forkortes GDPR) er EU's nye fortrolighedslov, der samordner og moderniserer databeskyttelseskrav. Selvom der er mange nye og forbedrede krav, forbliver de underliggende kerneprincipper de samme. De nye regler har en bred definition af persondata og favner bredt, hvilket påvirker alle virksomheder, der indsamler personlige oplysninger fra personer i EU. En del af bestemmelsen kræver, at personer har retten til at forstå, hvilke persondata der er blevet indsamlet, og at de kan få data slettet efter anmodning, når det er passende.

I denne artikel henviser ordet Bruger til et medlem af en virksomhed, der sender aftaler til underskrivelse.  Ordet "Underskriver" henviser til en person, der modtager og enten underskriver eller afviser aftalen. En fortrolighedsadministrator er en Acrobat Sign-kontoadministrator med særlige muligheder for at fjerne personlige oplysninger fra tjenesten efter anmodning fra en afsender eller underskriver.

Brugerens unikhed er baseret på den mailadresse, der bruges til at identificere personen. En person, der har flere mailadresser, kan have flere separate bruger-id'er i systemet. Alle GDPR-kontroller i Acrobat Sign anvender mailadressen til at finde og administrere personlige oplysninger. Der er ingen forbindelse mellem de unikke mailadresser, og en administrator kan kun finde data på den angivne mailadresse.

Funktioner, der understøtter GDPR

Acrobat Sign har funktioner til at hjælpe kunder med at overholde GDPR. Få mere at vide om, hvordan Adobe beskytter din fortrolighed, på www.adobe.com/privacy.

Iht. GDPR har personer større rettigheder til at anmode om adgang, rettelse eller sletning af deres personlige oplysninger.

 • Adgang – de fleste personlige oplysninger om en bruger eller en underskriver kan tilgås direkte af personen via Acrobat Signs grænseflade.  En lille mængde aktivitetsoplysninger er i øjeblikket ikke direkte tilgængelige.  En individuel kontoholder vil skulle kontakte Adobes fortrolighedskontor på Adobe.com/privacy for at anmode om adgang til disse oplysninger. Et eksempel på rapporten vises senere i denne artikel.
 • Rettelse – alle de personlige oplysninger, der indsamles om brugere eller underskrivere, er tilgængelige via brugergrænsefladen.  Hvis der kræves ændringer, kan brugeren eller underskriveren foretage ændringerne direkte uden at kontakte Adobe eller deres administrator.
 • Sletning – der er forskellige handlinger afhængig af den rolle, der spilles i underskrivelsen. En bruger, der sender aftaler, skal foretage anmodningen til den virksomhed, de er ansat hos.  Adobe kan ikke deltage i denne interaktion og styrer ikke de data, som arbejdsgiveren har indsamlet i forbindelse med deres forretning.  Underskrivelsesprocessen indsamler den minimale mængde oplysninger om en underskriver under underskrivelsen. Dette omfatter navn, mailadresse, IP-adresse og evt. telefonnummer og engangskode. Disse oplysninger gemmes sammen med aftalen med deres signatur og styres af den virksomhed, der sendte aftalen. Hvis en underskriver har brug for oplysninger om de persondata, der er indsamlet med aftalen, skal de kontakte aftalens afsender. Som en databehandler kan Adobe ikke levere oplysninger til underskriveren om aftalen eller den virksomhed, der sendte dem aftalen. Eftersom de eneste oplysninger, der gemmes om underskriveren, er i aftalen, slettes underskriverens personlige oplysninger, hvis aftalen slettes. Hvis afsenderen accepterer at slette underskriverens oplysninger, bruges fortrolighedsmenuen til at finde og slette de aftaler, hvor underskriveren var en deltager.

I forhold til Acrobat Sign-værktøjssættet er der tre funktioner på plads:

 • Brugerniveaulogge – en log over de forskellige hændelser (som omfatter personlige oplysninger), der udløses i Acrobat Sign-miljøet
 • Aftalesletning Fortrolighedsadministratorer har tilladelse til at se og slette enhver aftale, som er oprettet af en bruger i deres konto.
 • Brugersletning – Fortrolighedsadministratorer har tilladelse til at slette enhver bruger i deres konto.

Fortrolighedsadministratorer kan administrere brugerens oplysninger og aftaler ved at logge på Admin Console og redigere brugerens profil.

Logfiler på brugerniveau

Enhver bruger kan anmode Adobe Privacy Center om at sende loggen over deres aktiviteter i Acrobat Sign-systemet, som omfatter private oplysninger.

De oplysninger returneres i formularen i en CSV, der indeholder:

 • Hændelsens dato
 • Hændelsens type
 • IP-adressen, hvorfra hændelsen blev udløst

Aftalesletning

Gælder kun for aftaler, der sendes af brugere med tilladelse fra privatlivsadministratoren.

Når en underskriver anmoder om at få sine oplysninger fjernet fra Acrobat Sign-systemet, kan kontoens fortrolighedsadministrator søge efter brugerens mailadresse og returnere alle de aftaler, som den mailadresse deltog i, og som blev oprettet i administratorens konto.

Hvis privatlivsadministratoren bestemmer, at der ikke længere er brug for aftalen, kan han/hun slette den helt og uopretteligt fra tjenesten.

Modtagere, der kontakter Acrobat Sign, omdirigeres til at gennemgå deres Administrer -fane og kontakte den virksomhed, der oprindeligt oprettede transaktionen, med det formål at slette aftalen.

Som kundens databehandler vil Acrobat Sign aldrig slette en aftale på en modtagers anmodning.

Vinduet Beskyttelse af personlige oplysninger med aftaler vist og linket Download aftale fremhævet

Brugersletning

Gælder kun for brugere med tilladelse fra privatlivsadministratoren

Når en medarbejder anmoder om, at deres oplysninger slettes fra dine systemer, sletter dette værktøj alle brugerens oplysninger fuldstændigt fra Acrobat Signs servere.

Brugere skal foretage denne anmodning direkte til kontoens fortrolighedsadministrator. Kun fortrolighedsadministratoren har tilladelse til at slette brugere.

Acrobat Sign-support kan ikke slette brugere fra en konto, og hvis de anmodes om at gøre det, henvises brugeren til kontoadministratoren.

Fanen Brugere med en inaktiv brugerindstilling vist, og linket Slet brugeroplysninger fremhævet

Bemærk:

Individual-konti og gratis konti

Brugere, der findes som den eneste person på en konto, eller som kun har en gratis konto, vil ikke kunne slette sig selv. I så fald skal brugeren kontakte Adobe Privacy Center.

Brugeren skal angive sin mailadresse og en eksplicit instruktion om at slette den bruger, der er associeret med mailadressen, fra Acrobat Signs systemer. Adobe Privacy Center vil derefter gøre det nødvendige for at sikre, at brugeren slettes.

Sådan kan brugere anmode om at få deres data fjernet fra Acrobat Sign

Hvis ens personlige oplysninger skal slettes fra Acrobat Signs systemer, kræver det, at brugerens aktiver behandles på korrekt vis.  Denne proces varierer afhængig af den involverede type bruger eller konto, som kan grupperes i tre kategorier:

Underskrivere er unikke ved, at en anden bruger oprettede alle deres aftaler.

Det første trin i at få dit indhold slettet fra Acrobat Signs systemer er at registrere din mailadresse og gennemgå det indhold, der er associeret med din mailadresse.

Du kan registrere din mailadresse her.

Når din mailadresse er registreret:

 • Log på, og klik på fanen Administrer øverst i vinduet.
 • Klik gennem hvert filer i det venstre spor (Venter på dig, Fuldført, Annulleret og Udløbet) for at finde dine aftaler.

Hvis der ikke er noget indhold på denne side, skal du kontakte Adobe Privacy Center og anmode om, at din bruger (mailadresse) slettes fra Acrobat Signs system.

Find aftalens afsender

For at få din aftales indhold slettet skal du kontakte aftalens originale afsender.

Kun den originale afsenderkonto har tilladelse til at gennemgå aftalen og slette den.

Bemærk! Den originale afsenderkontos fortrolighedsadministrator bestemmer, når en kontrakt kan slettes.

Sådan bestemmer du, hvem den originale afsender er:

 1. Vælg én post på fanen Administrer med et enkelt klik (dobbeltklik åbner aftalen).
  • Det højre spor åbnes for at vise aftalens metadata og handlinger.
 2. Kopiér mailadressen øverst til højre i vinduet (ved siden af Fra: – fremhævet i billedet ovenfor).
 3. Send en mail til den originale dokumentopretter via deres mail, og angiv, at du ønsker, at de fjerner dine oplysninger fra deres Acrobat Sign-konto.
  • Sørg for at sende mailen fra den samme adresse, som den originale aftale blev sendt til, så de ved, at du har tilladelse til at foretage anmodningen.

Gentag ovenstående for alle aftaler, der er anført på siden Administrer i kategorierne Fuldført og I gang.
De kontaktede virksomheder har 30 dage til at reagere på din anmodning om at slette indholdet.

Alle aftaler i afsnittet Venter på dig bør være afvist:

 1. Åbn den aftale, der skal underskrives.
 2. Klik på indstillingerne i øverste venstre hjørne.
 3. Vælg Jeg vil ikke e-underskrive.
 4. Angiv en grund til at afvise, og klik derefter på knappen Afvis.
Afvis

Når alle åbne aftaler er afvist, og afsenderne for fuldførte aftaler er blevet kontaktet, skal du kontakte Adobe Privacy Center og anmode om, at din bruger (mailadresse) slettes fra Acrobat Sign-systemet.

Gratis og individuelle tjenesteabonnementer har en registreret mailadresse og bør kunne logge på deres konto for at gennemgå indholdet efter behov.

Hvis du har problemer med at logge på, skal du blot klikke på linket lJeg har glemt min adgangskode lige under loginfelterne og nulstille din adgangskode.

Acrobat Sign-loginsiden med linket Jeg har glemt min adgangskode fremhævet

Når du kan logge på tjenesten:

 1. Gå til fanen Beskyttelse af personlige oplysninger i administratormenuen.
  • Dette åbner siden, hvor du kan bruge en mailadresse til at søge efter det indhold, du har oprettet, ved hjælp af den mailværdi.
 2. Angiv din egen mailadresse øverst, og klik på Indtast.
  • Der returneres en liste over alle aftaler, du har oprettet
 3. Klik på hver Fuldført aftale, og download PDF'en til gennemgang.
 4. Slet alle aftaler, der ikke længere er i kraft, ved at klikke på skraldespanden helt til højre.
  • Brugeren kan ikke slettes, før alle Fuldførte aftaler er blevet slettet fra kontoen.
Vinduet Beskyttelse af personlige oplysninger med aftaler vist og linket Download aftale fremhævet

Klik på fanen Administrer øverst i vinduet.

Denne side viser alt det resterende Acrobat Sign-indhold, der har inkluderet din mailadresse.

Administrer side fra

For at få aftaler, der er sendt af andre burgere, slettet, skal du kontakte aftalens originale afsender.

Kun den originale afsenderkonto har tilladelse til at gennemgå aftalen og slette den.

Bemærk: Kontrakter, der stadig juridisk er i kraft, kræves ikke af GDPR for at blive slettet. Den originale afsenderkontos Fortrolighedsadministrator bestemmer dette.

Sådan bestemmer du, hvem den originale afsender er:

 • Vælg én post på fanen Administrer (dobbeltklik åbner aftalen).
  • Det højre spor vises og giver adgang til aftalens metadata og handlinger.
 • Kopiér mailadressen øverst til højre for vinduet (ved siden af Fra: – fremhævet i billedet ovenfor).
 • Send en mail til den originale dokumentopretter via deres mail, og angiv, at du ønsker, at de fjerner dine oplysninger fra deres Acrobat Sign-konto.
  • Sørg for at sende mailen fra den samme adresse, som den oprindelige aftale blev sendt til, så de ved, at du er godkendt til at foretage anmodningen.
 • Virksomheder har 30 dage til at reagere på din anmodning om at slette indholdet.

Gentag ovenstående for alle aftaler på siden Administrer i kategorierne Fuldført og I gang .

 • Hvis du oprettede aftalen i I gang, skal du vælge Annuller for aftalen.
 • Afvis enhver aftale i kategorien Venter på dig.

Når alle underskrevne aftaler er slettet, skal du kontakte Adobe Privacy Center og anmode om, at din bruger (mailadresse) slettes fra Acrobat Signs system.

Brugere, der er underlagt en konto-/fortrolighedsadministrator behøver kun at kontakte deres administrator og anmode om at blive slettet fra systemet.

Fortrolighedsadministratoren kan gennemgå dit indhold og din bruger og slette alt relevant indhold.

Adobe Privacy Center

Enhver anmodning om handling, som ikke understøttes af værktøjerne i brugergrænsefladen, eller spørgsmål om GDPR-overholdelse skal rettes til Adobe Privacy Center.

Support- og Success-medarbejdere har ikke adgang til de værktøjer, som sletter indhold fra serverne.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online