Tildel formularfelter til modtagere


Felttildeling

Når du føjer felter til din aftale, er det vigtigt at tildele hvert felt til en modtager. Felttildelingen bestemmer, hvilken modtager der som den eneste kan interagere med det felt.

Felter markeret som "Obligatorisk" skal have noget indhold angivet, før modtageren kan fuldføre sin del af aftalen.

Felter, der ikke er obligatoriske og efterlades tomme af modtageren, er stadig låst mod adgang fra andre modtagere, da de er specifikt tildelt til én part i transaktionen.

Det er muligt at tildele et felt til "Alle", hvilket gør feltet tilgængeligt for hver modtager på tur, indtil nogen placerer indhold i feltet.  Når et felt har fået indhold, og modtageren fuldfører sin del af processen, låses feltindhold mod yderligere redigering for alle efterfølgende modtagere.

Det er også muligt at tildele et felt som "Forudfyld", hvilket betyder, at felterne bliver gjort tilgængelige for aftalens afsender på tidspunktet for aftalens afsendelse. Disse felter er kun tilgængelige ved forudfyld-stadiet og kan ikke gøre tilgængelige for modtagere.


Tildeling af felter til modtagere

For at definere et felt for en bestemt modtager skal du indstille værdien Tildelt til i feltet, når du opretter dokumentet.

En nem måde at gøre dette på er at vælge modtageren i sektionen MODTAGERE langs den højre side af vinduet, før du placerer nogen felter.

Felter, der placeres efterfølgende, får værdien Tildelt til indstillet som den valgte modtager.

Der er to visuelle indikatorer, der hjælper med at forstå feltet "ejerskab".

  • Når du vælger en modtager, fremhæves alle felter, der er tildelt til den modtager, med en lysere gul farve, hvorimod felter, der ikke er tildelt til den valgte modtager, nedtones med grå.
  • Hver modtager på listen MODTAGERE har en anden farveblok ved siden af sit navn, der svarer til et farvet tag øverst til højre i hvert felt.

Placer alle felter for én modtager, og vælg derefter den næste modtager, der skal give sit samtykke eller underskrive, og placer deres felter.  Gør dette for hver modtager i aftalen.

 

Når et felt er på dokumentet, kan du ændre værdien Tildelt til via menuen med feltegenskaber.

Dobbeltklik på feltet for at åbne egenskabsmenuen (højreklik på et valgt felt åbner en lille menu med Rediger som en mulighed).

Med egenskabsmenuen åben kan du finde feltet Tildelt til øverst lige under feltnavnet.

Alle modtagere vises i rullemenuen.

Rollevælgeren i feltegenskaberne


Tildeling af feltejerskab i en biblioteksskabelon

Når du opretter eller redigerer en biblioteksskabelon, gælder alle de samme indstillinger.

Den eneste forskel er, at i stedet for en "navngivet" modtager vil du se en generisk pladsholder: Deltager 1, Deltager 2 og så fremdeles.

  • Deltager 1 er den første underskriver til at få adgang, Deltager 2 er den anden osv.
  • Forudfyld felter er eksklusivt for den Afsender, der kun kan udfylde på det tidspunkt, hvor aftalen er sendt.
  • Alle felter er åbne for alle modtagere, indtil indhold er tilføjes, på hvilket tidspunkt de bliver låst.
  • Alle deltagelse gælder kun for Hyperlink felter (alle kan ikke udfylde det samme felt, men alle skal have lov til at klikke på et link).

Der kan tilføjes yderligere deltagere ved at klikke på indstillingen Tilføj ny deltager øverst på modtagerlisten.

Adobe-logo

Log ind på din konto