Felttyper i aftaler

Aftalefelter kan indeholde forskellige data. Du kan bestemme, hvilken type der kan angives i et felt, ved at definere felttypen. Adobe Sign har forskellige felttyper, der kan placeres i et dokument. Disse felttyper kan hente særlige data som f.eks. signaturer, initialer, firma eller jobtitel. Du kan også oprette et felt og tilpasse, hvilken type data der kan angives (f.eks. telefonnummer eller kreditkortnummer).

Markér afkrydsningsfeltet Vis og tilføj formularfelter for at starte oprettelsesværktøjet med træk og slip. Du kan bruge dette værktøj til at placere felter på dit dokument. Markér dette afkrydsningsfelt:

  • på siden Send, når der sendes en aftale
  • når der oprettes et biblioteksdokument eller en biblioteksskabelon
  • når du opretter en webformular
Knappen Vis og tilføj signaturfelter


Valg af felttype på feltniveau

Under egenskaberne for de fleste felttyper er der en rullemenuværdi, der gør det muligt at ændre felttypen til en anden felttype.

Dette vil i høj grad fremskynde formularoprettelse, når det bruges sammen med Automatisk feltregistrering.

Field types


Signaturfelter

Underskriver-felterne

Krævet afkrydsningsfelt på feltegenskaberne

Felter til signatur og initialer er som standard obligatoriske, hvilket den røde asterisk angiver. Du kan fjerne markeringen af det påkrævede afkrydsningsfelt under feltegenskaber, hvis de skal gøres valgfrie. Hver enkelt underskriver skal have tildelt et påkrævet signaturfelt. Hvis en underskriver ikke har fået tildelt et påkrævet signaturfelt eller kun er blevet tildelt et valgfrit signaturfelt, tilføjer Adobe Sign en signaturblok nederst på dokumentet.

Initial

Signaturblokfelt

Signaturblokken er en gruppe felter. Signaturblokfeltet kan ikke gøres valgfrit og er altid påkrævet.

Signaturblokken indeholder som standard både et signaturfelt og et mailfelt.

 

Kontoadministratorer kan justere, hvilke felter der medtages i signaturblokken. Felter til titel og firmanavn kan medtages ud over signatur- og mailfelterne.

Signaturblokfelt med alle felter tilføjet

De kan tilføjes ved at gå til siden Konto, Signaturindstillinger og markere indstillingerne:

  • Kræv, at underskrivere angiver deres jobtitel, når de e-underskriver
  • Kræv, at underskrivere angiver deres firmanavn, når de e-underskriver

Bemærk:

Hvis signaturblokken vises til sidst i dokumentet, kan systemet ikke finde et påkrævet signaturfelt for en eller flere underskrivere. Alle underskrivere skal som minimum have tildelt ét påkrævet signaturfelt.

En signaturblok tilføjes også, når Signaturindstillinger er blevet indstillet til "kræv, at underskrivere skal angive deres titel eller firmanavn, når de e-underskriver", og adskilte felter er ikke blevet tilføjet.

webformularer kræver både et signaturfelt og et Adobe Sign-mail for alle underskrivere.

Tempelfelter kan tjene to formål, enten som separat signatur eller som supplement til andre signaturfelter.  Du kan f.eks. placere en personlig signatur samt et firmasegl eller et Hanko-stempel.

Klik her for at få flere oplysninger om stempelfelter.

stamp

Felter med oplysninger om underskriver

Felter med oplysninger om underskriver

Felter med oplysninger om underskriver bruges til at indsamle specifikke oplysninger, der er gemt i Adobe Sign. Registrerede brugere har disse oplysninger under deres profil.

Disse felter udfyldes som regel automatisk med registrerede oplysninger om den tildelte bruger.

Titel- og firmafelter

Titel- og firmafelterne fyldes automatisk med værdien for titel og firma, hvis underskriveren allerede har en Adobe Sign-konto. Hvis underskriveren ikke allerede har en Adobe Sign-konto, kan de klikke i disse felter og angive en værdi. Denne værdi bevares derefter og anvendes automatisk på disse felttyper i dokumenter, som de underskriver fremover.

Titel- og firmafelterne kan ikke være valgfrie og er altid påkrævede felter, hvilket den røde asterisk angiver.

Størrelsen af titel- og firmafeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Felter med fuldt navn, mail og dato

Disse felter er skrivebeskyttede og udfyldes automatisk med de data, der er registreret om underskriveren.

Feltet Underskrivers navn får den navneværdi, der er angivet i signaturfeltet.

Mailfeltet udfyldes automatisk med den mailadresse, du sendte aftalen til.

Datofeltet udfyldes automatisk med den dato, hvor aftalen blev åbnet.

Bemærk:

Hvis du ønsker en brugerdefineret datoværdi eller en manuelt angivet mailadresse, skal du bruge et formularfelt og indstille det til at have en brugerdefineret validering.

Datafelter

Datafelterne

Datafelter bruges til at indsamle yderligere oplysninger om modtageren. Det omfatter også objekter, som modtageren kan bruge til at foretage valg eller vælge indstillinger.

Tekstfeltet er den mest alsidige felttype. Tekstfeltet kan udfyldes, og som standard kan der angives alle typer data ind i det, f.eks. en adresse eller en kort sætning.

Størrelsen på formularfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Bemærk:

Som standard understøtter tekstfelter kun en enkelt linje tekst. Hvis du vil oprette et felt, der kan indeholde flere tekstlinjer, skal du åbne indstillingsvinduet for formularfeltet. Vælg derefter Dataindtastning på flere linjer. Skalér felt til en passende størrelse ved at tillade, at der kan være flere tekstlinjer med data.

Egenskaber for tekstfelter

Egenskaber for rullelistefelt

Rullelistefeltet er en liste over valgmuligheder, hvor der kun kan vælges én af dem på listen. Det kunne f.eks. være en rullemenu over kommuner, hvor underskriveren kun kan vælge en enkelt kommune på listen.

Rullemenuens størrelse kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Egenskaber for afkrydsningsfelter

Afkrydsningsfelter er objekter, der kan slås til eller fra når som helst. Denne valgmulighed er nyttig i tilfælde som f.eks. "markér alle, der gælder", eller som en til/fra mulighed for en enkelt valgmulighed, f.eks. tilvalg af fremtidig kontakt.

 

 

Egenskaber for alternativknapper

Alternativknapper grupperes sammen. Gruppen kræver som minimum to knapper og tillader kun, at der kan vælges én alternativ knap i gruppen på et givet tidspunkt. Hvis der vælges en anden alternativknap i den gruppe, fravælges de andre. Dette er ideelt for valgmuligheder med "enten det ene eller det andet", f.eks. ja eller nej.

Billedfeltet kan bruges til at få en modtager til at vedhæfte et billede, der senere kan eksporteres til brug. Billeder på studiekort eller scannede billeder af dokumenter som f.eks. sygesikringskort kan bruges.

Se her for at få flere oplysninger om billedfelter

Inline Image

Flere felter

Fanen Flere felter

Feltegenskaber for vedhæftede filer

Feltet for vedhæftede filer er kun tilgængeligt for Business- og Enterprise-abonnementer og kan bruges til at vedhæfte dokumenter eller billeder til transaktionen.

Felter til vedhæftede filer kan bruges til at indsamle støttedokumenter eller billeder fra underskriverne under underskrivelsesprocessen. De uploadede dokumenter medtages som del af det underskrevne dokument og er vedhæftet til sidst i den underskrevne aftale, når signaturprocessen er fuldført.

Størrelsen på filvedhæftningsfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Bemærk:

Vedhæftninger er begrænset til 25 sider og 5 MB.

Bemærk:

Understøttede formater: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM eller HTML

Egenskaber for hyperlinkfelt

Hyperlinkfeltet er kun tilgængeligt for Business- og Enterprise-abonnementer og kan bruges til at navigere brugeren til et sted i dokumentet eller til en ekstern URL-adresse.

Størrelsen på hyperlinkfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Transaktionsfelter

Fanen Stempler

Egenskaber for deltagelsesstempler

Deltagelsesstempler anvendes, efter aftalen underskrives af den tildelte modtager. Derfor kan du ikke åbnes eller redigeres af modtageren.

Stemplet omfatter modtagerens navn, underskrivelsestidspunktet og mailadressen.

Egenskaber for transaktionsnummer

Stemplet med transaktionsnummer udfyldes automatisk med det entydige id-nummer, der angiver aftaler i Adobe Sign-systemet.  Modtagerne kan ikke interagere direkte med feltet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online