Opret en webformular

Opret en webformular

 1. På siden Hjem skal du klikke på Udgiv en webformular

  Opret webformularer

 2. Bemærk:

  Hvis du er på en konto, hvor Brugere i flere grupper (UMG) er aktiveret, skal du vælge den gruppe, du vil relatere webformularen til, før du konfigurerer.

  • Indstilling af gruppeværdi indlæser de grupperelaterede egenskaber og skabeloner, som du kan vælge imellem.
  • Når du ændrer gruppen, vil du se, at siden opdateres. Indtastet indhold ryddes i denne opdatering.

  Hvis du ikke kan se rullemenuen Send from øverst på siden, er din konto ikke UMG-aktiveret.

  Vælg gruppen

  Åbn Webformularens navn

  • Hvis du tilføjer en fil uden at give webformularen et navn, vil webformularen tage filens navn.
  • Du kan kun redigere navnet på webformularen, mens den er i en Kladde-status. Når webformularen er oprettet, låses navneværdien.
 3. Konfigurer den første deltagers miljø:

  (Den første deltager er den person, der først interagerer med webformularen. I det tilfælde hvor flere deltagere er tilladt, leverer den første deltagermailadresserne til alle efterfølgende deltagere.)

  • Deltagers rolle:
   • Underskriver – underskriveren skal placere en signatur ud over andre obligatoriske felter
   • Godkender – godkendere kan udfylde felter, men behøver ikke at placere en signatur
   • Acceptor – acceptorer kan lige som godkendere udfylde felter, men er ikke forpligtet til at sætte en signatur
   • Formularudfylder – formularudfyldere kan kun udfylde felter og har ikke nødvendigvis et tilknyttet signaturfelt
  • Godkendelse:
   • Ingen – denne indstilling bruger kun mailverifikation, efter at webformularen er sendt (hvis det er konfigureret til det)
   • Adgangskode – adgangskodeindstillingen kræver, at modtageren skal angive en adgangskode, før dokumentet kan vises
   • Vidensbaseret godkendelse (KBA) – KBA kan aktiveres som godkendelsesmetode, hvis din konto er konfigureret til at tillade ubegrænsede KBA-transaktioner. Bemærk, at KBA kun er gyldig i USA
  Bemærk:

  Acrobat Sign-godkendelse og ID-kort understøttes ikke i øjeblikket til godkendelse med webformular.

  Roller og godkendelser

 4. (Valgfrit hvis aktiveret) Tilføj deltager

  Hvis man klikker på Tilføj deltager-linket, tilføjes en ekstra deltager til webformularen.

  • Ekstra deltagere defineres af den første deltager, der skal levere alle mailadresser for de efterfølgende deltagere.
   • Der kan gives instruktioner til at vejlede den første deltager i, hvordan/hvornår de ekstra deltagere skal tilføjes.
  • Yderligere deltagere kan være valgfri eller påkrævede.
  Tilføj yderligere deltagere

   

  • Tilføj deltager tilføj deltager-linket muliggør tilføjelse af én eller flere efterfølgende deltagere (deltager 2, deltager 3 osv.), der skal defineres af den første deltager
   • Hvis du klikker på linket, bliver en deltagerlinje føjet til siden (op til 25).
   • Yderligere deltagere kan være valgfri eller påkrævet:
    • Hvis det er valgfrit, anmodes deltager 1 om at tildele den næste deltager. Hvis der ikke identificeres nogen ny deltager, flyttes signaturflowet til medunderskrivere (hvis nogen)
    • Hvis det er påkrævet, er deltager 1 forpligtet til at angive et navn og en mailadresse for deltager 2 for at fremme aftalen. Hvis de ikke gør det, stopper aftalen på dette tidspunkt.
   • Ekstra deltagere kan kun konfigureres til at bruge e-mail- og KBA-godkendelsesmetoder.
   • Deltager 2 er konfigureret på samme måde som deltager 1
    • Deltager 2 har to yderligere roller, der kan tildeles: Certificeret modtager og Delegator.

  Når deltager 1 har gennemført sine påkrævede handlinger og klikker på Indsend, bliver denne bedt om at Tildele den næste deltager:

  • Deltager 1 anmodes om at angive navn og mailadresse på deltager 2
   • Tilføjelse af deltager 2 giver derefter mulighed for at tilføje deltager 3 og så videre ...
  • Hvis deltager 2 er inkluderet, skal deltager 1 først kontrollere sin mailadresse, før systemet giver deltager 2 besked
  Anmodning om at identificere deltager 2

 5. Tilføj medunderskrivere og CC-parter.

  Hvis du ønsker, at din webformular skal medunderskrives:

  • Skriv mailadresserne på de parter, der skal medunderskrive eller godkende aftalen, under sektionen Medunderskrivere:
   • Du kan inkludere dig selv (webformularens opretter) ved at klikke på linket Tilføj mig til højre.
   • Konfigurer den passende rolle for hver underskriver. Alle roller, der er aktiveret af administratoren, vil være tilgængelige.
   • Definer den korrekte godkendelsesmetode for hver medunderskriver.
   • Alle definerede medunderskrivere skal give deres signatur/godkendelse i den rækkefølge, du angiver dem, for at aftalen færdiggøres.
   • Mails til modunderskrivere kan redigeres, efter at aftalen er sendt, på Siden Administrer (kun enterpriseniveau-tjeneste).
    • Du kan kun redigere medunderskriverens e-mailadresse. Du kan ikke tilføje eller reducere antallet af medunderskrivere.

  Tilføj CC-parter ved at klikke på linket Vis CC.

  • Indtast de e-mailadresse(r), som du automatisk vil inkludere i aftalemailen.
   • CC-mails kan redigeres, efter at aftalen er sendt på siden Administrer (kun enterpriseniveau-tjeneste).
    • Du kan kun redigere Cc-modtagernes mailadresser. Du kan ikke tilføje eller reducere antallet af CC-parter.
  Tilføj medunderskrivere

  Bemærk:

  Husk på, at medunderskriverne altid vil være de endelige underskrive. Processen starter altid med den person, der besøger webformularen.

 6. Træk og slip de filer, du vil bruge som udgangspunkt for din webformular over i sektionen Filer, eller klik på Tilføj filer, og gå til dokumentet på et netværksdrev eller integreret fillager.

  Bemærk:

  Eksisterende Biblioteksskabeloner kan også importeres (med oprettede felter intakte).

 7. Konfigurer Indstillingerne 

  • Beskyt med adgangskode – markér dette felt, hvis der skal angives en adgangskode for at åbne den endelige PDF, der oprettes ved webformular-underskrivelse.  Du bliver bedt om at angive adgangskoden
  • Modtagers sprog (kun Business- og Enterprise-serviceniveauer) – denne indstilling angiver det sprog, der bruges til instruktionerne på skærmen samt de mailbeskeder, der er relateret til webformularen
 8. Markér indstillingen Vis og tilføj signaturfelter, og klik derefter på Næste.

  Opret en webformularside – udfoldet

 9. Siden opdateres og viser de uploadede filer i oprettelsesmiljøet.

  Træk de nødvendige felter fra højre side af siden og over på dokumentet efter behov.

  Sørg for, at du placerer mindst én signatur for hver underskriver, herunder de første deltagere og alle medunderskrivere.

  E-mailfelter er valgfrie, men er der ikke et felt på selve formularen, vil Adobe Acrobat Sign bede deltageren om at angive en e-mail.  I alle tilfælde skal der angives en e-mailadresse for hver deltager.

 10. Når alle felterne er placeret, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre. Hvis du gemmer dokumentet på dette tidspunkt, startes webformularen som en aktiv, offentlig URL.

  Bemærk:

  Hvis du forlader forfattervinduet uden at gemme, gemmes webformularen som en Kladde på siden Administrer

  Placer felter

 11. Du kommer til siden efter oprettelsen af webformularen. Her kan du få URL-adressen til webformularen og den iframe/JavaScript-kode, du bruger til at integrere den med.

  Du kan også testunderskrive din webformular.

Adobe-logo

Log ind på din konto