Stempelbilleder

Felter til stempelbilleder er tilgængelige på serviceniveauerne Individual, Team, Business og Enterprise


Oversigt

Stempelbilleder giver elektroniske signaturer muligheden for at replikere "stemplingen" af et dokument med et officielt firmasegl eller at markere et dokument med et brugerdefineret billedstempel som f.eks. "Modtaget", "Udfyldt" osv.

Stempelbilleder udfylder pladsen mellem at bruge et billede som signatur og de billeder i teksten, der er beregnet til at indsamle billeddata fra modtagere.

Eksempler på brug:

 • Et dokument, der skal have et Hanko-stempel som den eneste signatur.
 • Et dokument, der skal have en signatur og et Hanko-stempel (japansk stempel) side om side. Underskriveren bruger allerede signaturfeltet til håndskrevne signaturer og skal bruge et andet billedfelt til Hanko-stemplet
 • Virksomheder, der ønsker at markere alle aftaler, de underskriver, med deres firmastempel som del af deres juridiske proces
 • Offentlige myndigheder, der har "stempler", som skal sættes på dokumenter som del af godkendelsesprocessen
 • Virksomheder, der kun ønsker at bruge deres digitale firmastempel til at underskriver aftaler elektronisk

Sådan bruges det

For afsendere kan stempler føjes til skabeloner ved at placere dem ved hjælp af oprettelsesmiljøet, brugen af teksttags eller ved at redigere navnet på et felt ved oprettelse af en formular i Acrobat.

Stempelbilleder er lavet til at understøtte enten signaturprocessen med firmakrævede stempler eller erstatte signaturfeltet for virksomheder, der foretrækker at underskrive med et firmasegl. Stempelbilledet har derfor mange af signaturfelternes egenskaber:

Sådan bruger du stempelbilleder
Klik for at åbne video

 • Stempler kan påføres fra både pc og mobilenheder, ligesom et signaturbillede er.
 • Ét stempelbillede tilladt per underskriver, men du kan have flere forekomster af stemplet i dokumentet. Det ene stempelbillede replikeres til alle stempelfelter
 • Stempelbilleder kan ikke udtrækkes fra dokumentet
 • Hvis der inkluderes et stempelbillede for en modtager, men intet signaturfelt, accepteres stempelbilledet som signaturfeltet, og der føjes ikke en signaturblok til dokumentet (hvis dette er konfigureret således)
 • Stempelbilleder gemmes ikke automatisk, hvis underskriveren lukker browseren
 • Underskriverens navneværdi registreres stadig (som med signaturer)
 • Stempelfeltet kan justeres i den grad, som Stempel-pladsholderens bredde/højde tillader det
 • Underskrivere kan tilpasse billedet til pladsholderen
 • Stempelfeltet giver en underskriver mulighed for at uploade et billede via Signaturregistrering på tværs af enheder

I øjeblikket accepterer stempelobjektet kun en .png- eller .jpg/.jpeg-fil.


Oprettelse med træk og slip

Placering af stempelfelter på et dokument sker bedst i oprettelsesmiljøet, fordi du der har præcis kontrol over felterne.

I oprettelse kan du finde stempelobjektet i sektionen Underskriftsfelter

Stempelfeltet er fastgjort i øverste venstre hjørne og kan justeres ved at "gribe" fat i nederste højre hjørne og trække feltet til den ønskede bredde og højde.

Den endelige billedstørrelse udtrykkes i stempelfeltet.

Når du placerer stempelfeltet ved hjælp af oprettelsesmiljøet, markeres feltet som Obligatorisk som standard.  Dette kan ændres ved at åbne feltegenskaberne (dobbeltklikke på feltet) og fjerne markeringen i feltet Obligatorisk.


Syntaks for teksttags

Stempelteksttagget er ualmindeligt, da tagget skal angive en højde for den pladsholder, der er større end den skrift, som bruges til at oprette tagget (som er sådan, felthøjden normalt angives).

Argumentet til at oprette et stempelfelt er :stampimage(X)

Hvor X er antallet af linjer, der føjes til feltets højde.

Højden på en "linje" bestemmes af den skriftstørrelse, der bruges til at oprette tagget.

Eksempel: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: højde på felt = 28 linjer

Nedenfor er et eksempel på teksttagget til højre og det resulterende felt til venstre.

Husk på, at tagget fastgøres øverst på feltet, og antallet af tilføjede linjer udvides under linjen, hvor tagget beskrives.

Dette gør præcis justering af feltets størrelse lidt vanskelig, så hvis du skal have en præcis feltstørrelse, skal du muligvis justere feltet under oprettelse, før du gemmer skabelonen eller sender aftalen.

Bemærk:

Stempelfelter kan ikke defineres som "Skrivebeskyttet".

Tilføjelse af et ! i starten af et teksttag har ingen virkning, og feltet er tilgængeligt for den anviste modtager.


Formularoprettelse i Acrobat

Tilføjelse af et stempelfelt ved oprettelse af dine formularer i Acrobat kræver, at du indsætter teksttagsyntaksen i et tekstfelts navneegenskab (minus tuborgklammerne til sidst).

Denne hybride tilgang har to fordele:

 1. Størrelsen og faconen af det tekstfelt, du placerer på formularen, overholdes, når dokumentet genereres i Adobe Acrobat Sign. Dette er velegnet til at sikre, at dit felt passer på den tildelte plads uden at gætte på antallet af linjer, der skal tilføjes.
 2. Argumenterne, der føjes til teksttagget, respekteres. Det betyder, at du kan bruge argumenterne Showif/Hideif samt de fleste andre almindelige teksttagargumenter.

Bemærk:

Når du placerer et felt i Acrobat, kan intet argument ændre feltets størrelse og facon.  Hvis du medtager antallet af linjer i teksttagsyntaksen, ignoreres de, og feltet vil fortsat have den størrelse, du manuelt valgte.


Hvordan modtagere interagerer med feltet

Modtagere uploader stempelgrafikken ved at klikke på feltet og vælge mellem to importmetoder:

 • Upload fra det lokale system med muligheden Billede
  • Billedmuligheden åbner et vindue, hvor du kan gennemse og vælge et billede på dit lokale system.
 • Upload fra en mobilenhed ved hjælp af muligheden Mobil (dette udløser upload på tværs af enheder)
  • Muligheden Mobil beder modtagere om at skrive et telefonnummer til en mobilenheder, der derefter kan vedhæfte billedet fra galleriet på enheden og sende det tilbage til aftalen

Når billedet er på plads, bliver et stort X synligt øverst til højre i feltet.  Dette kryds fjerner billedet fra feltet og gendanner feltets oprindelige tilstand.

Under alle omstændigheder bevarer den uploadede grafik sit bredde-højde-forhold. Billedet forvrænges ikke ved udstrækning eller komprimering for blot at udfylde feltets aftryk.

Hvis billedet er mindre end feltets aftryk. Billedet vises med dets faktiske mål, som det blev uploadet, og er centreret i feltets aftryk.

Nedenfor er et eksempel på en for lille grafik, der er centreret i feltet.

Hvis billedet er større end feltets fodspor i enten bredden eller højden, nedskaleres billedet, indtil hele grafikken kan være i feltets aftryk. Dette kan resultere i, at det andet mål bliver mindre end den tilladte feltplads.

Nedenfor vises en grafik, der er nedskaleret, indtil bredden passer til feltet. Grafikkens højde er relativt mindre end feltet, så grafikken er centreret i feltet, hvilket giver plads over og under grafikken.


Brug af stempelfeltet som et signaturfelt

Når stempelbilleder er aktiveret af kontoadministratoren, kan de bruges i stedet for et signaturfelt.

Revisionsloggen registrerer stadig mailen og navnet på den person, der anvender billeder, men skrifttypen eller billedet af den håndskrevne signatur erstattes af firmaseglet eller den grafik, som virksomheder vælger at implementere.

Der er et par ting at huske på, når stempelfeltet bruges som signatur:

 • Stempelfeltet skal være Obligatorisk
  • Lige som med signaturfeltet, hvis alle stempelfelter er "valgfrie", placeres der en signaturblok for at sikre, at der er registreret en signatur
 • Stempelbilleder kan ikke gemmes som en signatur for brugere. Hvis stempler bruges som signaturgrafikken, skal de uploades hver gang
 • Stempler kan bruges som understøttelse af tekstsignaturer.
  • Hvis en underskriver f.eks. skal underskrive med en tekstsignatur og et Hanko-stempel
 • Der kan kun tildeles ét stempelfelt til en modtager. Hvis du har brug for at anvende flere stempler som billeder, kan du bruge Billeder i tekst.

 

Nyttige tips...


Justering af måleenheden

Programmets standardmåleenhed er tommer (inches), men brugeren kan nemt skifte til centimeter.

Individuelle brugere kan foretage denne ændring på deres profilside ved at holde markøren over deres navn øverst til højre i vinduet og vælge Min profil og derefter klikke på Rediger for at åbne profilen i redigeringstilstand.

Skift enheden til den ønskede standard, og klik på Gem

Administratorer kan anmode om, at standarden ændres på konto- eller gruppeniveau, ved at kontakte Adobe Acrobat Sign Support eller deres Success Managers.

Bemærk:

Ændring af måleenheden gælder for alle mål, der vises i programmet, og ikke kun i billedfelter.


Justering af den minimale standardværdi

Den minimale standardværdi på et felt er 1,6 kvadratcentimeter (eller -tommer).  

Ved oprettelse kan stemplet gøres større end dette, men ikke mindre.

Det er muligt at ændre stempelfeltets minimale standardværdi til en anden værdi ved at anmode Acrobat Sign Support-teamet herom. Den absolutte minimumsstørrelse er 1 centimeter (eller 0,393700787401575 tommer).

Hvis en mindre feltstørrelse forsøges, resulterer det i et felt på 1 cm.

Aktivering/deaktivering

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger

Stempelindstillinger kan aktiveres/deaktiveres på gruppeniveau via en anmodning til Acrobat Sign Support-teamet.

 

Adobe-logo

Log ind på din konto