Overfør ejerskab af biblioteksskabeloner og webformularer til en ny ejer

Oversigt

"Ejerskab" af et aktiv, såsom en biblioteksskabelon eller webformular, er oprindeligt baseret på den bruger, der opretter aktivet.

Ejeren af et aktiv har adgang til at redigere skabelonfelterne, egenskaberne og distributionsomfanget.

Når ejeren af et aktiv ændrer sin rolle i virksomheden, kan det dog blive nødvendigt at ændre ejerskabet af et aktiv, så en aktiv bruger i Adobe Acrobat Sign-systemet har fuld adgang til at administrere og opdatere det.

Alle administratorer, der har adgang til kontoen, kan ændre ejerskabet på et aktiv.

Administratoren kan tildele aktivets ejerskab til alle brugere under sin myndighed.

 • Administratorer på kontoniveau har adgang til alle delte aktiver og alle brugere. Derfor kan administratorer på kontoniveau tildele ejerskab af alle biblioteksskabeloner og webformularer til en hvilken som helst anden bruger på sin konto
  • Hvis aktivet er konfigureret til kun at være tilgængeligt for én bruger, deles det ikke og kan derfor ikke tildeles en ny ejer
 • Administratorer på gruppeniveau kan kun få adgang til biblioteksskabeloner og webformularer i de grupper, de har administratormyndighed til
 • Administratorer på gruppeniveau kan kun tildele et aktiv til en bruger, hvis primære gruppe falder ind under deres administratormyndighed

Ejerskab af et aktiv kan ses to steder:

 • Fanen Delte biblioteker i administratormenuen viser alle de delte skabeloner, som administratoren har adgang til:
Delte biblioteksaktiver

 • I skabelonens egenskaber kan ejeren ses i øverste højre hjørne under aktivnavnet:
Ejerskab identificeret på en skabelon

Bemærk:

Kun ejerskab for biblioteksskabeloner og webformularer kan overføres.


Sådan overføres skabelonen eller webformularen til en ny ejer

 1. Log på Acrobat Sign som administrator

 2. Gå til fanen Administrer

 3. Klik én gang på den biblioteksskabelon eller webformular, du vil tildele til en ny ejer

  • Panelet Handlinger åbner i højre side af vinduet
 4. Klik på handlingen Ny ejer

  • Du skal muligvis klikke på linket Se mere for at få vist alle tilgængelige handlinger
  Naviger til handlingen Ny ejer

 5. Indtast mailadressen på den bruger, der skal være den nye ejer af aktivet

  Indtast den nye ejers mail

 6. Klik på Gem

  • Der vises en fuldført-meddelelse
  Fuldført-meddelelse

Begrænsninger

 • Administratorer kan kun ændre ejerskabet til de webformularer, de ejer. Webformularer, der ejes af andre brugere, kan ikke overføres.
 • Skabeloner delt med Konto-niveauomfang kan ikke overføres af Gruppe-niveauadministratorer. 

Relevante API-slutpunkter

Slutpunkterne, som er beskrevet nedenfor, er kun tilgængelige i v6 REST API.

PUT /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Udvidet til at understøtte opdatering af biblioteksdokumentets ejer.

LibraryDocumentInfo:

Nyt felt

Type

Obligatorisk

Beskrivelse

Handling

ownerId

Streng

Nej

Id på biblioteksdokumentets ejer. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Opdateringsformular og oprindelsesdeltagelse.

 

Yderligere fejlstatuskoder:

HTTP-statuskode

Fejlkode

Meddelelse

400

INVALID_NEW_OWNER

Brugeren, som er angivet som ny ejer, er ugyldig.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Ejerskabsændring kan ikke foretages, fordi den nye ejer ikke er medlem af den gruppe, som aktivet tilhører.

PUT /widgets/{widgetId}

Udvidet til at understøtte opdatering af widget-ejeren.

WidgetInfo:

Nyt felt

Type

Obligatorisk

Beskrivelse

Handling

ownerId

Streng

Nej

Id på webformularens ejer. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Opdateringsformular og oprindelsesdeltagelse.

 

Yderligere fejlstatuskoder:

HTTP-statuskode

Fejlkode

Meddelelse

400

INVALID_NEW_OWNER

Brugeren, som er angivet som ny ejer, er ugyldig.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Ejerskabsændring kan ikke foretages, fordi den nye ejer ikke er medlem af den gruppe, som aktivet tilhører.

GET /libraryDocuments

Nye felter i objektet LibraryDocument:

Navn Type Beskrivelse Bemærkning
ownerEmail Streng Mailadresse til ejeren af biblioteksdokumentet. Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

GET /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Nye felter i objektet LibraryDocumentInfo:

Navn

Type

Beskrivelse

Bemærkning

ownerId

Streng

Id på biblioteksdokumentets ejer. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

ownerEmail

Streng

Mailadresse til ejeren af biblioteksdokumentet. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

ownerName

Streng

Navn på biblioteksdokumentets ejer. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

 

Felter med opdateret funktionsmåde:

Navn

Type

Beskrivelse

Nuværende funktionsmåde

Ny funktionsmåde

creatorEmail

Streng

Mailadresse til opretter af biblioteksdokumentet. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Værdi fra Form.user_id

Værdi fra Deltagelsestabellen.

creatorName

Streng

Navnet på opretteren af biblioteksdokumentet. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Værdi fra Form.user_id

Værdi fra Deltagelsestabellen.

GET /widgets/{widgetId}

Nye felter i objektet WidgetInfo:

Navn

Type

Beskrivelse

Bemærkning

ownerId

Streng

Id på webformularens ejer. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

ownerEmail

Streng

Mail til webformularens ejer. Vil blive ignoreret i POST-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

ownerName

Streng

Navn på ejer af webformular. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Form.user_id.

creatorName

Streng

Navnet på opretter af webformularen. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Dette felt udfyldes fra Deltagelsestabellen.

 

Felter med opdateret funktionsmåde:

Navn

Type

Beskrivelse

Nuværende funktionsmåde

Ny funktionsmåde

creatorEmail

Streng

Mail på opretter af webformularen. Vil blive ignoreret i POST/PUT-anmodninger.

Værdi fra Form.user_id

Dette felt udfyldes fra Deltagelsestabellen.

Adobe-logo

Log ind på din konto