Migrering fra echosign.com til adobesign.com

Oversigt over, hvad der sker

Adobe Acrobat Sign har implementeret et nyt domæne: adobesign.com.

Kundekonti, som i øjeblikket er konfigureret på domænet echosign.com, bør migreres til adobesign.com inden udgangen af december 2022.

Kunder kan identificere deres domæne ved at logge på Acrobat Sign og tjekke URL'en:

 • Hvis din URL er adobesign.com, er din konto allerede på det nye domæne.
 • Hvis din URL viser echosign.com, så skal din konto migreres.

Hvis din URL er documents.adobe.com, ændres dit domæne ikke. Men kunder vil skulle eksplicit tillade mail fra adobesign@adobesign.com

EchoSign-URL

Individual- og Free-konti migreres automatisk, da disse tjenesteniveauer ikke har de komplekse funktioner, som kræver administratorgennemgang.

Alle andre tjenesteniveauer migreres efter planen inden for nedenstående tidsrammer:

Juni 2020

Migreringen af alle Free- og Individual-konti til adobesign.com-domænet fuldføres.

Juli 2020

Alle nye Small Business- og Individual-konti klargøres på adobesign.com-domænet. 

September 2020


Alle nye Business-konti klargøres på adobesign.com-domænet.

Alle eksisterende Business-konti vil have en mulighed for at tilvælge det nye domæne efter at have bekræftet, at deres konto er klar til migrering.

Oktober 2020


Alle nye Enterprise-konti klargøres på adobesign.com-domænet.

Udrul gradvist muligheden for at tilvælge det nye domæne til eksisterende Enterprise-konti.

December 2022

Alle konti skal migreres til domænet adobesign.com inden udgangen af december 2022.


Handlinger, som skal gennemgås/udføres

For at sikre tjenestekontinuitet bør kunder forberede sig på domænemigrering ved at gennemgå nedenstående liste over handlinger og håndtere de problemer, der er relevante for deres konto.

Alle berørte konti har mulighed for at skifte til det nye domæne, når deres konto har afhjulpet eventuelle problemer/opgaver, som nedenstående liste beder om.

Forsigtig:

Ændring af din SAML-konfiguration kræver, at du tilvælger det nye domæne, omgående efter du gemmer de nye IdP-indstillinger i Acrobat Sign.

SSO til kontoen vil være ødelagt, indtil domæneskiftet er fuldført.

Bruger du SAML som kunde, skal du sørge for at indstille dine indstillinger for SAML-tilstand indstillinger i Acrobat Sign til SAML tilladt

 • Bekræft, at du kender din oprindelige adgangskode til Acrobat Sign
  • Dette er en forholdsregel for at undgå, at du ved et uheld bliver låst ude af din konto, efter du ændrer IdP

Administratorer, der har brugere, som bruger mobilappen Acrobat Sign til iOS, skal advare deres brugere om at opgradere deres appversion til 3.22 eller senere.

Appen Acrobat Sign til Android påvirkes ikke af domæneskiftet.

Bemærk:

Opdatering af brugerdefinerede mailskabeloner skal udføres af din success manager eller supportteam.

Da skabelonerne kan opdateres når som helst inden skift til det nye domæne, anbefales det, at du anmoder om denne opdatering så tidligt som muligt.

Hvis din konto bruger en brugerdefineret mailskabelon, skal skabelonen opdateres for at tillade en reference til adobesign@adobesign.com som mailaliasset for brugere at føje til deres liste over sikre mails.

 • For at gøre dette ændres den faste streng echosign@echosign.com til variablen $!from@$!active_domain
  • Dette gør, at adressen skifter dynamisk, når kontoen er skiftet mellem domæner

Kunder, der aktivt begrænser mail, skal eksplicit tillade mail fra adobesign@adobesign.com

 • Hvis du har en eksisterende regel om at tillade echosign@echosign.com, skal du også tilføje denne nye regel
  • Fjern ikke echosign@echosign.com-reglen på nuværende tidspunkt

For ellers kan det resultere i, at indgående (mail) aftalenotifikationer filtreres fra til spammapper.

Kunder med begrænset netværkssikkerhed bør eksplicit tillade trafik fra det nye domænes produktionsslutpunkter.

Hvis dine nuværende netværkstilladelser er konfigureret til at tillade echosign.com-trafik, bør adobesign.com-slutpunkterne også tilføjes.

 • Fjern ikke echosign.com- slutpunkterne på nuværende tidspunkt
 • Tilføj kun adobesignforsalesforce.com, hvis din konto bruger Adobe Acrobat Sign til Salesforce -integrationen
 • Kunder, der har konti på Demo-miljøet, skal også tilføje adobesign Demo-slutpunkter
Miljø "echosign"-domæne "adobesign"-domæneækvivalent
Produktion echosign.com adobesign.com
echocdn.com adobesigncdn.com
echosignforsalesforce.com adobesignforsalesforce.com
-- documentcloud.adobe.com
Demo echosigndemo.com adobesigndemo.com
echocdndemo.com adobesigncdndemo.com
echosignforsalesforcedemo.com adobesignforsalesforcedemo.com
Bemærk:

En udvidet liste over Adobe Acrobat Sign-slutpunkter kan findes her, men kun de ovenstående er relevante for denne domænemigrering.

Ingen ændringer til IP-intervaller kræves.

Konti, der anvender API-tjenesten, bør gennemgå deres kode for at sikre, at den også understøtter adobesign.com-domænet.

Bemærk:

Opdateringstokens (bruges til at få nye adgangstokens) er ikke knyttet til domænet, så de påvirkes ikke af domæneskiftet.

Kunder/partnere/integratorer kan have kode, som har en "hard coded" kontrol for den URI, der returneres. Dette kan gøres som en sikkerhedsforanstaltning for at undgå en exploit, der forsøger at omdirigere domænet på forkert vis.

 • Kontakt ejeren af en tredjepartsintegration for at afgøre, om denne situation findes
 • Kontakt dine interne interessenter for brugerdefinerede integrationer, der blev bygget internt
Forsigtig:

Ændring af din SAML-konfiguration kræver, at du tilvælger det nye domæne, straks efter du gemmer de nye IdP-indstillinger i Acrobat Sign.

SSO til kontoen vil være ødelagt, indtil domæneskiftet er fuldført.

 1. Indstil dine indstillinger for SAML-tilstand i Acrobat Sign til SAML tilladt

  • Bekræft, at du kender din oprindelige Acrobat Sign -adgangskode
   • Dette er en forholdsregel for at undgå, at du ved et uheld bliver låst ude af din konto, efter du ændrer IdP
  SAML-tilstand

 2. Opret en ny klient med din IdP (MSADFS, Okta osv.)

  • Byg din nye klient ved hjælp af Acrobat Sign SAML-tjenesteudbyderoplysninger til det nye domæne (se forsigtig-beskeden nedenfor)
  • Det anbefales, at du bevarer den gamle klient, indtil du er sikker på, at SSO virker som forventet i det nye domæne
  Forsigtig:

  Når du migrerer til et nyt domæne, vil Acrobat Sign-tjenesteudbyder -indholdet på Acrobat Sign SAML-siden vise den eksisterende domænekonfiguration.

  Du skal manuelt redigere de tre URL'er for at afspejle det nye domæne, du migrerer til.

  • Eks.: Hvis du migrerer til adobesign.com, vil dine eksisterende URL'er afspejle echosign.com; skift dem manuelt til adobesign.com, når du konfigurerer din nye klient

  Rediger ikke:

  • Enheds-id/SAML-publikum
  • SP-certifikat

  Rediger manuelt:

  • Assertion Consumer URL
  • Single Logout (SLO) URL
  • Single Sign-On (Login) URL


 3. Opdater Identitetsudbyderkonfigurationer ved hjælp af værdierne fra den nyoprettede IdP-klient

 4. Log på Acrobat Sign som kontoadministrator, og gå til Konto > Kontoindstillinger > Kontoopsætning

  • Klik på Opdater nu
   • Du logges automatisk af og vil skulle godkendes på det nye domæne
   • Logger du på med et bogmærke, skal du redigere URL'en til adobesign.com i stedet for echosign.com
  Opdater domænet

  Bemærk:

  Bogmærker til det gamle domæne (echosign.com) kan udløse flere anmodninger om aktivering af cookies, når loginprocessen skifter brugeren til det nye domæne (adobesign.com). 

  Brugere kan reducere dette ved at opdatere deres bogmærker.

 5. Test din SSO-forbindelse

Adobe Acrobat Sign til Salesforce -kunder skal gendanne OAuth-forbindelsen mellem Acrobat Sign og Salesforce (så hurtigt som muligt) efter domæneskiftet.

Domæneskiftet bryder den pålidelige forbindelse mellem Acrobat Sign og Salesforce. Indtil OAuth-forbindelsen genoprettes:

 • Brugere kan ikke sende aftaler fra Salesforce
  • Forsøg på at sende vil udløse en fejl og gemme aftalen som en Kladde.
 • Opdateringer skubbes ikke tilbage til Salesforce
  • Efter forbindelsen er blevet genoprettet, kan aftalernes opdateres og gensynkroniseres med Acrobat Sign -tjenesten

Gennemgå/opdater Indstillinger for fjernwebsted

Organisationer, der har konfigureret Indstillinger for fjernwebsted for Acrobat Sign, skal også opdatere URL'en til fjernwebstedet, til adobesign.com (i stedet for echosign.com).

 1. Gå til Konfiguration > Sikkerhedsindstillinger > Indstillinger for fjernwebsted

 2. Gennemgå URL'erne til eksterne websteder for de konfigurerede eksterne websteder.

  Find alle websteder, som anvender echosign.com som domæne i URL'en:

  Opdater URL'en til det eksterne websted

 3. Klik på Rediger for det eksterne websted, der benytter echosign.com-domænet

 4. Rediger URL til eksternt websted, og skift echosign.com til adobesign.com

  Opdater URL'en til det eksterne websted

  Forsigtig:

  Undgå at ændre de andre elementer i URL'en.

 5. Klik på Gem for at gemme den nye konfiguration

Gentag trin 3-5 for alle eksterne websteder, der benytter echosign.com som domæne for URL'en.

Bemærk, at det er muligt for websteds-URL'en at indeholde strengen "echosign" et sted i den streng, som ikke er domænet. UNDGÅ at redigere disse tre værdier:

Ikke et echosign.com-domæne

Eksisterende webformularer fortsætter med at virke som forventet efter domæneskiftet.

Når en webformular oprettes, identificeres den med en unik webformId (wid).

Skift af domænet ændrer webformularens URL, men ikke webformId.

Eksempel:

Echosign.com webformular-URL:

 • https://caseyjonez.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Den samme webformular efter domæneskiftet:

 • https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Da Acrobat Sign fortsat accepterer indgående trafik på echosign.com-domænet, oversættes URL'en, og det korrekte webformId leveres.

Bemærk:

Det anbefales, at kunder opdaterer deres indhold for at bruge URL'erne med det nye domæne, når det er muligt.

Bemærk:

Alle konti anbefales kraftigt at "tilvælge" det nye domæne så tidligt som muligt for at give tid til fejlfinding, hvis der opstår problemer.

Konti kan skifte tilbage til det ældre domæne, hvis der opstår problemer. 


Sådan skifter du domæne

Når din konto er klar til at migrere:

 1. Log på Acrobat Sign som administrator på kontoniveau

 2. Gå til Konto > Kontoindstillinger > Kontoopsætning

 3. Klik på Opdater nu

  Opdater domænet

 4. En tjekliste over de vigtige handlinger vises i en overlejring.

  Gennemgå hvert punkt, og kryds dem af, når du er tilstrækkeligt sikker på, at problemet er korrekt håndteret for din konto.

  Bekræft tjekliste

 5. Klik på OK, når alle felterne er markeret, og klik derefter på Gem:

  • Du logges automatisk af og vil skulle godkendes på det nye domæne
  • Hvis du har et bogmærke at logge på, skal du redigere URL'en til at bruge adobesign.com i stedet for echosign.com
  Bemærk:

  Bogmærker til det gamle domæne (echosign.com) kan udløse flere anmodninger om aktivering af cookies, når loginprocessen skifter brugeren til det nye domæne (adobesign.com). 

  Det anbefales, at brugerne får besked om at opdatere deres bogmærker, så de passer med det nye logindomæne.


Gå tilbage til det ældre domæne

Hvis du af en eller anden grund ønsker at gå tilbage til det ældre domæne, er processen den samme som det oprindelige skift.

 • Konti, der har SAML aktiveret, skal konfigurere deres SAML IdP-indstillinger for at bruge den gamle klient
 • Konti, der anvender Adobe Acrobat Sign til Salesforce -integrationen, skal på ny sammenkæde programmerne efter skiftet
 1. Log på Acrobat Sign som administrator på kontoniveau

 2. Gå til Konto > Kontoindstillinger > Kontoopsætning

 3. Klik på Opdater nu, og klik derefter på Gem

  • Du logges automatisk af
  Opdater domænet


Almindelige spørgsmål

Nedenfor finder du en liste over almindelige spørgsmål om domænemigrering.

Hvis du ikke kan finde et svar på dit spørgsmål her, bedes du kontakte din success manager eller kundesupport.

Sag: Konto migreret til adobesign.com-domæne – API-kald foretaget ved hjælp af echosign.com-domæne

 • Prøveanmodnings-URL: https://api.na2.echosign.com/api/rest/v6/baseUris
 • Prøvesvar

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Bemærk:

Domænet i prøvesvaret peger på adobesign.com, selvom anmodningen blev foretaget fra echosign.com.

 • Hvis du tjekker svaret for echosign.com, så mislykkes dit tjek
  • Erstat værtsnavnet echosign.com med adobesign.com, hvis der er nogen hårdkodede tilfælde

Sag: Konto migreret til adobesign.com-domæne – API-kald foretaget ved hjælp af adobesign.com -domæne

 • Prøveanmodnings-URL: https://api.na2.adobesign.com:443/api/rest/v6/baseUris
 • Prøvesvar

1

2

3

4

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Nej.

Konti på en *.documents.adobe.com URL migreres ikke.

Kun konti på *.echosign.com-domænet migreres til adobesign.com-domænet. 

Nej.

De samme IP-intervaller (vist på siden Systemkrav) bruges til adobesign.com-domænet.

Intet nyt tilføjes; intet fjernes.

Adobe-logo

Log ind på din konto