Vejledning i Adobe Acrobat Sign-teksttags

Oversigt

Adobe Acrobat Sign-teksttags er særligt formateret tekst, som kan placeres hvor som helst i dit dokument, og angiver placering, størrelse, felttyper som f.eks. felter til signaturer og initialer, afkrydsningsfelter, alternativknapper og formularfelter samt avancerede regler for behandling af valgfrie felter. Teksttags kan også bruges til oprettelse af PDF'er med formularfelter. Se Oprettelse af formularer i Acrobats referencevejledning.

Selvstudie i teksttags
Klik for at se selvstudiet

Teksttags konverteres til Acrobat Sign-formularfelter, når dokumentet sendes til underskrivelse eller uploades. Acrobat Sign-teksttags kan placeres i alle typer dokumenter, f.eks. PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel og tekstfiler (.txt, .rtf).

For eksempel:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Et signaturfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Et felt til virksomhedsnavnet for den modtager, der identificeres som signer2.

{{address_es_:signer1}}

Et felt til den modtager, der identificeres som signer1, hvor hans/hendes adresse kan angives.    

{{*city_es_:signer1}}

Et obligatorisk felt til den modtager, der identificeres som signer1, hvor hans/hendes by kan angives.

{{!price}}

Et skrivebeskyttet felt. Modtagere kan ikke ændre værdien i dette felt.

Acrobat Sign-teksttags er en effektiv mekanisme til at konfigurere dokumentskabeloner, der gør det muligt at placere felter til signaturer og initialer, indsamle data fra flere parter i en aftale, definere regler for de indsamlede data og tilføje kvalificerende betingelser. Når et dokument er korrekt konfigureret med teksttags, kan det bruges som en skabelon, når du sender dokumenter. Dette sikrer, at de data, der indsamles, er ensartede og gyldige i hele organisationen.

Bemærk:

Der, hvor det er muligt, noteres funktioner, der er specifikke for Business- og/eller Enterprise-tjenesteniveauer.

Startvejledning i teksttags

Eksempler på teksttags

Alle eksemplerne nedenfor antager, at tags bruges i dokumentets indhold. Når du bruger tags som navne på PDF-formularfelter, skal du udelade '{{' og '}}'.

Felter til signaturer og initialer

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Et signaturfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Et initialfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

En signaturblok, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Et valgfrit signaturfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Et valgfrit initialfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Et stempelfelt, der kan bruges som en signaturmulighed. Stempler kræves ikke, medmindre der ikke er andre signaturfelter for underskriveren.


Felter til modtagerrolle

Underskriver- og afsenderfelterne bruges til at angive modtagerrollerne for en aftale.


Underskriverfelter

Rollen "signer" angiver den første modtager (underskriver eller godkender), som ikke er "afsenderen". Rollen "signer1" identificerer den første modtagerrolle i alle tilfælde. Den modtager, der identificeres som "signer1", kunne være afsenderen, hvis afsenderen underskriver eller godkender aftalen først.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Et felt til den modtager, der identificeres som signer1, hvor hans/hendes firmanavn kan angives.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Et skrivebeskyttet felt til den modtager, der identificeres som signer2, hvor hans/hendes fulde navn kan angives.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Et skrivebeskyttet felt, der indeholder signaturens dato.

Formatering er tilladt ved at tilføje direktivet :format. f.eks. Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em_es_:signer1:email}}

Et skrivebeskyttet felt, der indeholder underskriverens mailadresse.

Bemærk:

 I stedet for at bruge rollerne "sender" og "signer" kan du vælge kun at bruge roller som "signer1", "signer2", "signer3" osv. Sørg for, at disse deltagere tilføjes i den korrekte rækkefølge, når dokumentet sendes.


Afsenderfelt

Rollen "sender" kan kun bruges, når indstillingen "Jeg skal underskrive først/sidst" er angivet under afsendelsesprocessen. Rollen "sender" angiver altid et felt, der er tildelt til "sender", uanset om han eller hun underskriver først eller sidst.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Et obligatorisk felt til afsenderen, hvor han eller hun angiver sin titel.


Alle-felt

Hyperlink-feltet har en særlig (valgfri) modtagerrolle: alle.

Når den er på plads, kræver denne rolle, at alle modtagere interagerer med feltet, før de kan fuldføre deres handling på aftalen.

Alt, der kræves, er at klikke på hyperlinket.


Forudfyldningsfelter

{{price_es_:prefill}}

Et felt, som afsenderen udfylder, før dokumentet sendes.


Tekstfelter

{{address_es_:signer1}}

Et valgfrit felt til den modtager, der identificeres som signer1, hvor hans/hendes adresse kan angives.

{{*city_es_:signer1}}

Et obligatorisk felt til den modtager, der identificeres som signer1, hvor hans/hendes by kan angives.


Skrivebeskyttede felter

{{!price}}

Et skrivebeskyttet felt. Underskrivere kan ikke ændre værdien i dette.


Afkrydsningsfelter

{{[]}}

Et afkrydsningsfelt.

{{[x]}}

Et afkrydsningsfelt – markeret som standard.


Alternativknapper

{{(Red)Color}}

En alternativknap, der har værdien Red, når den er markeret.


Billeder

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Et billedfelt i teksten med en højde på 4 linjer.


Feltvalidering

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Et obligatorisk telefonfelt, der tillader amerikansk telefonnummerformat.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Et valgfrit talfelt, der tillader værdier mellem 0 og 60.


Betingede regler

{{field_es_:showif(price>60)}}

Et felt, der viser, hvis "price" har en værdi over 60.


Beregnede felter

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Et felt, hvis værdi automatisk beregnes som summen af felterne "SubTotal" og "Tax".


Konvertering af teksttags til formularfelter

Feltlængde og formatering

Når du bruger teksttags i et redigerbart dokument, lægger Acrobat Sign en rektangel over hele teksttagget (fra begyndelsen "{{" til slutningen "}}") og konverterer teksttagget til dets tilsvarende Acrobat Sign-formularfelt.

Formularfeltets længde kan øges ved at tilføje mellemrum i starten af teksttagget lige efter "{{" eller i slutningen af teksttagget lige før "}}". Formularfeltet kan gøres mindre ved at reducere teksttaggets skriftstørrelse til den ønskede længde.

Formularfeltets formatering (skriftstørrelse, type, farve osv.) bestemmes af formatet af det første "{". For at sikre, at teksttags behandles korrekt af Acrobat Sign, skal tagdefinitioner angives med almindelige skrifttyper i dokumentet (Helvetica, Times, Arial, Verdana eller Courier). For at gennemtvinge en specifik feltstørrelse og/eller skrifttype med direktiver skal du se afsnittet Justering af feltstørrelse med direktiver.

Teksttagdefinitioner skelner mellem små og store bogstaver og skal skrives med små bogstaver. 

Figuren nedenfor viser teksttags, der er placeret i et Microsoft Word-dokument.

Hele teksttagget fra den første til den sidste tuborgklamme skal kunne være på en enkelt linje. Hvis et teksttag fylder flere linjer i enten kildedokumentet eller den behandlede PDF, genkendes formularfeltet ikke korrekt af Acrobat Sign og kan få underliggende tekst til at være synlig for underskriveren, når dokumentet underskrives.

Når tuborgklammerne bruges i PDF-formularer, skal klammerne ikke inkluderes i PDF-formularfelternes navne. Feltets størrelse bestemmes af PDF-formularfeltets størrelse, og formateringen af de data, der angives i feltet, bestemmes af PDF-formularfeltets egenskaber.

Et enkelt dokument kan ikke have både PDF-formularfelter og felter, der er defineret med teksttags.

 

Interaktion med formularfelter ved underskrivelse

Ovenstående teksttags konverteres til følgende udfyldelige felter ved underskrivelse:


Formularfelter i det underskrevne dokument

Når data er flettet ind i det underskrevne dokument, vises følgende i den underskrevne PDF:


Lange teksttags

Når teksttags, der indeholder mange direktiver, bruges i redigerbare dokumenter, kan tagsene blive meget lange, så det er svært at angive små felter på dokumentet. Acrobat Sign har en enkel mekanisme, der gør, at du kan angive kortere tags i dokumentet.

Hvis du f.eks. skal have et obligatorisk telefonfelt tildelt til afsenderen, kan du i stedet for at bruge det fulde

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}-tag bruge det kortere tag {{$mob}} det relevante sted i dokumentet med mellemrum til at justere feltets størrelse. Den fulde definition af teksttagget

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} kan placeres et andet sted i dokumentet. Få mere at vide om forkortelse af teksttags under Forkortelse af teksttags.

Teksttags – Deep Dive

Syntaks af teksttags

Et Acrobat Sign-teksttag defineres som:

Hvor komponenterne defineres som følgende:

 • Krævet – en valgfri indstilling, der angiver, om det pågældende felt skal udfyldes af underskriveren ved underskrivelse. Hvis indstillingen ikke er der, er formularfeltet ikke obligatorisk, og underskriveren kan (men behøver ikke) udfylde en værdi ved underskrivelse.
 • Skrivebeskyttet – en valgfri indstilling, der angiver, om det pågældende felt er et skrivebeskyttet felt. Hvis et felt markeres som skrivebeskyttet, sikrer det, at data i feltet ikke kan ændres ved underskrivelse. Data kan flettes ind i skrivebeskyttede felter ved hjælp af Acrobat Sign API'er eller Send i massevis via CSV, før dokumentet sendes til underskrivelse.
 • Feltnavn – et entydigt navn til at identificere dette specifikke felt i dokumentet. Feltnavnet bruges til at identificere de værdier, der angives ved underskrivelse, når data eksporteres fra tjenesten.
Bemærk:
 • Hvis et dokument har mere end ét teksttag med samme navn, men forskellige direktiver, eller de direktiver står i en anden rækkefølge blandt teksttagsene med samme navn, tilføjer Acrobat Sign automatisk "efield" + entydigt talt + "_" i starten af navnet. Hvis to felter, der hedder "Address", f.eks. vises i dokumentet, ændrer Acrobat Sign navnet på ét af felterne til "efield2_Address".
 •  Hvis der er to teksttags med det samme feltnavn, samme direktiver og rækkefølge af direktiver i et dokument, behandles disse felter som klonede felter. Data, der angives i ét felt, kopieres automatisk til den anden feltplacering i dokumentet.
 • ES-identifikator – en specifik tekststreng "_es_", der skal tilføjes efter feltnavnet i teksttagget for at aktivere specifikke Acrobat Sign-funktioner. Hvis Acrobat Sign-identifikatoren ikke tilføjes efter feltnavnet, føjes der et formularfelt til dokumentet uden nogen direktiver.
 • Direktiv – en liste over en eller flere definitioner, der starter med et kolon (":"), som angiver rolle, felttype og yderligere regler for feltbehandling, der definerer feltets tilladte inputtype. Direktiver kan defineres i enhver rækkefølge.
  • Rolle – den deltager, som dette felt er tilknyttet til (f.eks. afsender, underskriver).
  • Felttype – typen af Acrobat Sign-formularfelt (f.eks. signatur, initialer, afkrydsningsfelt eller tekstfelt).
  • Regler – avancerede regler for behandling som datavalidering, logik til at vise/skjule felter baseret på betingelser osv.


Kontrol af feltinteraktioner ved underskrivelse

Formularfelter i et dokument kan tildeles til en specifik underskriver i løbet af underskrivelsesforløbet. Acrobat Sign sikrer, at en underskriver kun kan interagere med de felter, der er blevet tildelt til ham/hende, ved underskrivelse. Formularfelter kan tildeles til en specifik underskriver ved at tilføje et specifikt direktiv i teksttagget.


Tildeling af formularfelter til specifikke underskrivere

Acrobat Sign understøtter følgende direktiver for tildeling af formularfelter til specifikke underskrivere.

{{Field2_es_:signer1}}

Et felt i aftalen, som er tildelt til den første, der ikke er afsender af aftalen.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Hvis en aftale kræver mere end én underskriver, og hver underskriver skal angive data ved underskrivelse, kan felter i aftalen tildeles til specifikke underskrivere ved at bruge direktiver signer<x>, hvor <x> er den rækkefølge, som underskriverne underskriver aftalen i. Felter, der er markeret med direktivet signer1, tildeles til den første underskriver. Felter, der er markeret med direktivet signer2, tildeles til den næste underskriver osv. Acrobat Sign sikrer, at en underskriver kun kan interagere med de felter, der er tildelt til sig.

Hvis aftalens afsender underskriver først, vises felter, der er markeret som "signer1", foruden det felt, der er markeret som "sender", til afsenderen.


Afsenderen forudfylder data

I visse tilfælde behøver afsenderen ikke at underskrive aftalen, men skal angive data, før aftalen sendes til underskrivelse. Dette sker ved at føje direktivet "prefill" til de relevante formularfelter i aftalen. Acrobat Sign tillader afsenderen at udfylde felterne, før aftalen sendes til underskrivelse.

{{Field5_es_:prefill}}

Et felt i aftalen, der skal udfyldes af afsenderen, før aftalen sendes til underskrivelse.

Bemærk:

Forudfyldning er som standard aktiveret for dokumenter, der er uploadet til dit Acrobat Sign-dokumentbibliotek. Forudfyldning kan også aktiveres ved at vælge indstillingen "Vis og tilføj signaturfelter" ved dokumentafsendelse. Hvis du vil aktivere "forudfyldning" for alle aftaler, der sendes fra Send-siden, uanset om indstillingen "Vis" er aktiveret, skal du kontakte Adobe Support.


Utildelte felter

Felter, der ikke indeholder en rolle (eller har en stavefejl i rolledirektivet), kan udfyldes af alle på modtagerlisten. Når feltet er udfyldt, bliver det låst, så dets værdi ikke kan ændres af efterfølgende underskrivere. 

{{Address}}

Et felt i en aftale, der kan udfyldes af enhver underskriver.

{{zip_es_:zip4}}

Et felt i en aftale for enhver underskriver, hvor der kan angives postnummer med validering.

Bemærk:

Hvis et utildelt felt markeres som "Obligatorisk", skal den første modtager udfylde den værdi.

En mulighed findes i Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger, der ændrer kombinationen af utildelte og obligatoriske felter til kun at markere feltet som obligatorisk af den sidste modtager.


Grundlæggende Acrobat Sign-felttyper

Der kan oprettes forskellige felttyper ved hjælp af specifikke direktiver i teksttags. Acrobat Sign fortolker tagsene og konverterer dem til de relevante formularfelter ved underskrivelse. Alle de felttyper, der kan føjes til et dokument via Acrobat Signs webprogram, kan også angives via teksttags.


Felter til signaturer og initialer

Du kan placere Acrobat Sign-felter til signaturer eller initialer på bestemte placeringer i dokumentet ved at tilføje et direktiv for at bestemme signaturfeltets type. Felterne til signaturer og initialer skal som standard udfyldes.

Men nogle dokumenter kræver, at underskriveren valgfrit sætter sin signatur eller sine initialer på yderligere bestemte placeringer i dokumentet. Valgfrie felter til signaturer eller initialer kan også defineres i et dokument med teksttags.

Bemærk:

Acrobat Sign kræver, at et dokument indeholder mindst én signatur i dokumenter for hver underskriver af dokumentet. Godkendere af et dokument behøver ikke at have et signaturfelt på dokumentet ved underskrivelse.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Et obligatorisk signaturfelt, der er tildelt til afsenderen.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Et obligatorisk initialfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Et valgfrit signaturfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Et valgfrit initialfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Et stempelfelt, der kan bruges som en signaturmulighed. Stempler kræves ikke, medmindre der ikke er andre signaturfelter for underskriveren.


Særlige ACROBAT Sign-felter

Acrobat Sign har særlige felter, der kan placeres i dokumentet for at indsamle oplysninger fra underskriveren som f.eks. underskriverens jobtitel eller firmanavn. Hvis oplysningerne for disse felter allerede er tilgængelige, udfylder Acrobat Sign automatisk disse felter, når de vises for underskriveren ved underskrivelse.

{{Ttl1_es_:title}}

Et felt til at angive underskriverens jobtitel.

{{Cmpy1_es_:company}}

Et felt til at angive underskriverens virksomhed.


Særlige skrivebeskyttede felter

Acrobat Sign understøtter desuden også indsamling af signaturdato, mailadresse og underskriverens navn i aftalen. Disse felter udfyldes automatisk af Acrobat Sign og kan ikke ændres af underskriveren, når aftalen underskrives.

{{Dte1_es_:date}}

Et skrivebeskyttet felt, der indeholder signaturens dato.

Formatering er tilladt ved at tilføje direktivet :format. f.eks. Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em1_es_:email}}

Et felt, der automatisk registrerer underskriverens mailadresse. Når feltet til mailadresse bruges i Acrobat Sign-webformularer kan feltet redigeres af underskriveren, når denne underskriver webformularen. Afhængigt af din kontokonfiguration bekræfter Acrobat Sign den mailadresse, som underskriveren angiver, før processen med at underskrive webformularen fuldføres.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Et felt, der automatisk viser den første streng, der læses i signaturfeltet. Formålet er at repræsentere signaturens fornavn.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Et felt, der automatisk viser feltindholdet efter den første streng i signaturfeltet. Formålet er at repræsentere signaturens efternavn.

{{Name1_es_:fullname}}

Et felt til at angive underskriverens fulde navn i én streng.


Signaturblok

Hvis der ikke er placeret et signaturfelt i dokumentet for en bestemt underskriver, placerer Acrobat Sign automatisk en signaturblok nederst i dokumentet for den bestemte underskriver. En signaturblok omfatter som standard signaturfelt og mailadressefelt. Men hvis din konto eller gruppeadministrator har aktiveret enten indstillingen "Kræv, at underskrivere skal angive deres jobtitel ved e-underskrivelse" eller "Kræv, at underskrivere skal angive deres firmanavn ved e-underskrivelse" eller begge (i Signaturindstillinger), inkluderes titelfelt og/eller firmafelt i signaturblokken. Grafikken nedenfor viser en signaturblok, der omfatter alle fire felter.

Signaturblok

Du kan placere hele Acrobat Sign-signaturblokken i dit dokument ved hjælp af direktivet "signatureblock".

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Placerer en signaturblok i dokumentet på den valgte placering.


Tekstfelter

Alle felter, der er defineret i et dokument uden flere direktiver vedrørende definerede felttyper, behandles som udfyldelige tekstfelter i et dokument.

{{propertyName_es_:signer}}

Definerer et redigerbart tekstfelt kaldet "propertyName" i et dokument.


Definering af obligatoriske/valgfrie felter

For de fleste felter kan du angive, om de skal være obligatoriske eller valgfrie. Acrobat Sign sikrer, at en underskriver ikke kan underskrive en aftale, før alle obligatoriske felter er udfyldt.

Alle felter er som standard valgfrie med følgende undtagelser:

 • Signatur- og initialfelter er som standard obligatoriske, medmindre du definerer disse felter med teksttagsene "optsignature" eller "optinitials". Få flere oplysninger om disse teksttags under Signatur- og initialfelter.
 • Titel- og firmafelterne er obligatoriske, hvis dine kontoindstillinger kræver, at de skal være en del af signaturblokken. Se Signaturblok for at få oplysninger om de specifikke kontoindstillinger.

Et obligatorisk felt markeres med en asterisk (*) som præfiks til dets navn eller ved at tilføje direktivet "required" i teksttagget.

For eksempel:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definerer et obligatorisk tekstfelt kaldet "phone", som udfyldes af underskriveren eller ved forudfyldning.

{{address_es_:signer1}}

Definerer et valgfrit felt kaldet "address", som udfyldes af den modtager, der identificeres som signer1.

Obligatoriske felter identificeres med en rød asterisk på venstre side af feltet.


Redigerbare/skrivebeskyttede felter

Alle felter, der ikke er skrivebeskyttede, er som standard redigerbare. Undtagelser inkluderer nogle særlige underskriverfelter (mail, underskrivernavn og signaturdato), der som standard er skrivebeskyttede. Få flere oplysninger under Særlige skrivebeskyttede felter.

Skrivebeskyttede felter er nyttige, når du automatisk fletter data ind i et dokument ved hjælp af Acrobat Sign API eller Send i massevis-datafletningsfunktionen. Skrivebeskyttede felter sikrer, at underskriveren ikke kan ændre de flettede data ved underskrivelse.

Hvis et udråbstegn (!) føjes til feltnavnet som præfiks, eller hvis direktivet "readonly" bruges, markeres feltet som skrivebeskyttet.

For eksempel:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definerer et skrivebeskyttet felt, der skal udfyldes ved at flette data, før dokumentet sendes til underskrivelse.

Avanceret dokumentbehandling med teksttags

Flere felttyper


Afkrydsningsfelter

Du kan oprette et afkrydsningsfelt ved hjælp af teksttags ved at placere tagget "checkbox" i dit dokument eller ved at bruge direktivet "checkbox".

{{[]}}

Placerer et unavngivent afkrydsningsfelt i et dokument.

{{CB_es_:checkbox}}

Placerer et navngivent afkrydsningsfelt i et dokument.

{{[x]}}

Placerer et unavngivent afkrydsningsfelt, der som standard er markeret, i et dokument.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Placerer et navngivent afkrydsningsfelt, der som standard er markeret, i et dokument.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Placerer et afkrydsningsfelt kaldet "Comm", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Placerer et afkrydsningsfelt kaldet "Comm", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1, ved at bruge direktivet.

{{[]*}}

Et unavngivent obligatorisk afkrydsningsfelt, der skal udfyldes af den modtager, der identificeres som signer1. Få flere oplysninger om at definere obligatoriske felter under Definering af obligatoriske/valgfrie felter.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

Et unavngivent og obligatorisk afkrydsningsfelt, der skal udfyldes af den modtager, der identificeres som signer1.

{{[]!}}

Et unavngivent skrivebeskyttet afkrydsningsfelt. Få flere oplysninger om at definere obligatoriske felter under Definering af obligatoriske/valgfrie felter.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Et navngivent skrivebeskyttet afkrydsningsfelt. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Jeg accepterer.")}}

Definerer et afkrydsningsfelt, hvor der kan skrives en brugervenlig beskrivelse af afkrydsningsfeltet. Navnet vises til underskriveren ved underskrivelse og viser i dette tilfælde: "Jeg accepterer."


Alternativknapper

Teksttags kan bruges til at definere og placere Alternativknapper i et dokument. Alternativknapper skal have mindst to valgmuligheder i en alternativknapgruppe, som er en gruppe, der identificeres af det samme feltnavn i dokumentet. Hver valgmulighed for alternativknappen skal have en anden værdi. Alternativknapper kan defineres ved hjælp af følgende syntaks.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Placerer en alternativknap i et dokument.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definerer tre alternativknapper, der tilhører den samme gruppe kaldet "Color", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Valgmulighederne er rød, blå og grøn.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

En alternativ måde at definere alternativknapgruppen for farver på er ved at bruge direktivet "radio".

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definerer en alternativknapgruppe og giver hver alternativknap en brugervenlig beskrivelse. Beskrivelsen vises til underskriveren ved underskrivelse.

 

Angivelse af alternativknappens type

Acrobat Sign understøtter oprettelse af forskellige typer alternativknapper. Den angivne type af alternativknapper vises i PDF'en. Men ved underskrivelse vises alternativknappernes valgmuligheder altid som cirkler.

Typer af alternativknapper


Billedfelter (i tekst)

Billedfelter bruges til en billedfil som et foto eller et scannet dokument (f.eks. kørekort). Disse billeder kan udtrækkes fra det underskrevne dokument. Direktivet :inlineimage kræver, at der tilføjes en ekstra parameter, som definerer feltets højde. Felthøjde angives på taggets skriftstørrelse, og felthøjden måles i linjer for den skriftværdi.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Definerer et billedfelt med 20 linjers højde


Tekstfelter på flere linjer

Teksttags kan bruges til at definere tekstfelter, som kan fylde flere linjer. Disse felter kan bruges i dokumenter til at indsamle flere linjer data ved underskrivelse.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definerer et felt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Feltet kaldes "largeField" og giver underskriveren mulighed for at angive flere linjer data i feltet ved underskrivelse.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definerer et felt, der er tildelt den modtager, som identificeres som underskriver1 kaldet "largeField2". Det felt har en felthøjde på fire linjer. Hvis parameteren for antal linjer mangler, får felthøjden som standard to linjer data.

Teksttags kan bruges til at definere og placere rullelister i et dokument. Rullelister kan indeholde flere valgmuligheder. Brugeren kan vælge mellem én af disse valgmuligheder ved underskrivelse af dokumentet. En rullelistedefinering har to komponenter: et entydigt sæt af valgmuligheder, hvor modtageren kan vælge mellem én af dem og valgfrit et sæt af værdier, der returneres, når dataene fra aftalen eksporteres.

Valgmuligheder på rullelisten skal være entydige, selvom værdier på rullelisten ikke behøver at være entydige (dvs. flere valgmuligheder på rullelisten kan have samme værdi eksporteret fra sig). Værdier på rullelisten er valgfrie. Hvis der ikke er defineret nogen værdier på rullelisten, returneres værdierne på rullelisten, når data eksporteres fra aftalen.

Når der er defineret værdier på rullelisten, skal antallet af definerede værdier matche antallet af valgmuligheder. Hvis antallet af angivne valgmuligheder og værdier ikke matcher, resulterer det i en fejl, og feltet behandles ikke som en rulleliste.

Når du definerer en standardmarkering for en rulleliste eller definerer betingelser for et andet felt baseret på modtagerens markering af én af valgmulighederne på rullelisten, skal eksportværdierne (ikke valgmulighederne) bruges. Hvis der ikke er defineret nogen eksportværdier, skal du bruge valgmulighederne på rullelisten.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Placerer en obligatorisk rulleliste i et dokument. Ved underskrivelse giver listen den modtager, der identificeres som signer1, mulighed for at vælge mellem tre valgmuligheder. Denne rulleliste angiver ikke nogen eksportværdier. Derfor eksporteres den valgte valgmulighed fra fanen Administrer via API'en eller fra siden Rapporter.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Placerer en rulleliste i et dokument. Ved underskrivelse giver listen den modtager, der identificeres som signer1, mulighed for at vælge mellem tre valgmuligheder. I dette tilfælde angiver rullelisten også mulige eksportværdier (R, G, B). Afhængigt af den valgmulighed, som modtageren valgte ved underskrivelse, eksporteres den tilsvarende værdi fra siden Administrer, via API'en eller fra siden Rapporter. Hvis modtageren f.eks. vælger "Red", er den eksporterede værdi "R".

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

I dette eksempel er valgmulighederne på rullelisten de samme som i det forrige eksempel, men en af værdierne er tomme. Hvis den modtager, der identificeres som signer1, vælger "Green" på rullelisten ved underskrivelsen, eksporteres der ingen værdi for dette felt.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

I dette eksempel viser rullelisten tre valgmuligheder til den modtager, der identificeres som signer1 ved underskrivelse, med den anden valgmulighed tom. Hvis modtageren vælger den tomme valgmulighed, eksporteres værdien "G".

Yderligere direktiver kan føjes til defineringen af rullelistefelter efter behov, f.eks. ved at gøre en rulleliste obligatorisk, anvende en betinget logik på rullelister eller angive, at modtagerens valgte valgmuligheder skal maskeres i PDF'en.


Supplerende dokumenter (vedhæftede filer)

Acrobat Sign kan bruges til at indsamle supplerende dokumenter fra underskrivere ved underskrivelse. I løbet af underskrivelsesprocessen konverterer Acrobat Sign teksttagget til et felt, som underskriveren kan vælge for at uploade en fil. Det eller de uploadede dokumenter inkluderes som del af det underskrevne dokument og konverteres til PDF og vedhæftes til sidst i den underskrevne aftale efter underskrivelsesprocessen. Formularfelter til indsamling af filer fra underskriveren defineres ved at bruge direktivet "attachment".

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definerer et obligatorisk felt kaldet "DriversLicense", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Modtageren skal bruge dette felt til at uploade en fil ved underskrivelse.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Definerer et valgfrit felt kaldet "photo", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Modtageren kan bruge dette felt til at uploade et billede ved underskrivelse. Beskrivelsesdirektivet kan bruges til at angive en brugervenlig beskrivelse for feltet. Beskrivelsen vises til underskriveren ved underskrivelse.

Definering af et felt til vedhæftede filer:

Eksplicit testtag til vedhæftede filer

Feltet til vedhæftede filer, der vises ved underskrivelse:

Eksempelfelt til vedhæftede filer

Acrobat Sign kan bruges til at angive links i dokumenter. Links er klikbare ved underskrivelse og kan navigere modtageren til et sted i dokumentet eller til en ekstern URL-adresse. Beskrivelser kan også angives for links, så dokumentet viser en tekstbeskrivelse i stedet for den direkte URL-adresse.

Hyperlinkfelter bruges almindeligvis til at tillade modtagere at klikke videre til en anden side. Når der bruges et valgfrit link, er der ingen anden grund til at definere en modtagerrolle, så feltet efterlades som et aktivt link, som alle modtagere kan klikke på.

Hyperlinkfelter kan også defineres som krævet. Når et felt konfigureres som krævet, skal modtagerrollen definere, hvilken modtager der skal klikke på linket. 

 • Den designerede modtager kan ikke fuldføre sin handling, før der klikkes på linket
 • Linket forbliver aktivt (men ikke krævet) for alle andre modtagere

Desuden har hyperlinkfeltet en unik modtagerrolle: Alle. Rollen Alle, der bruges i kombination med flaget Krævet, sikrer, at alle modtagere skal klikke på hyperlinkfeltet for at fuldføre deres handling.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definerer et link, der linker til en ekstern URL-adresse. Inkluderer en beskrivelse "Adobe", der vises til modtageren ved underskrivelse.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Vis denne sektion)}}

Definerer et link, der linker til side 10 i det aktuelle dokument. Inkluderer en beskrivelse "Vis denne sektion", der vises til modtageren ved underskrivelse.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/dk/legal/terms.html):label(Brugsvilkår)}}

Definerer et krævet hyperlink, som alle modtagere skal klikke på. Inkluderer "Brugsvilkår", der vises til modtageren ved underskrivelse.


Deltagerstempler og transaktions-id'er (Business- og Enterprise-tjenesteniveauer)

Deltagerstempler og transaktions-id'er kan føjes til de underskrevne PDF'er for underskrivere. Den specifikke deltagers stempel vises, efter den person har underskrevet eller godkendt dokumentet. Deltagerstemplet omfatter deltagerens navn, tidspunkt for underskrivelse/godkendelse og mail. Transaktions-id'erne og stemplerne vises i den endelige underskrevne PDF.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definerer et deltagerstempel for den modtager, der identificeres som signer1. Dette stempel vises i den endelige underskrevne PDF.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definerer et deltagerstempel for den modtager, der identificeres som signer2. Dette stempel vises i den endelige underskrevne PDF.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definerer et transaktions-id-stempel, der vises i den endelige underskrevne PDF.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definerer et stempel, der vises det samme sted på alle sider i den endelige underskrevne PDF.


Digitale signaturer (kun Enterprise-tjenesteniveauer)

Digitale signaturer kan føjes til dokumenter. Der kan kun være én digital signatur per underskriver i hvert dokument. Hvis du tilføjer mere end én digital signatur per underskriver (f.eks. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} og {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), bevares kun den første, og de andre fjernes automatisk, når dokumentet sendes til underskrivelse, medmindre det fjernes manuelt i visnings- og oprettelsesmiljøet før afsendelse.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definerer en digital signatur for den modtager, der identificeres som signer1.


Stempelsignaturer

Stempler er felttyper med to formål, der kan erstatte et signaturfelt, danne organisationer, der foretrækker at underskrive med et firmasegl, eller til at understøtte en traditionel signatur lige som et Hanko-stempel. Lige som med digitale signaturfelter kan der kun defineres ét stempelfelt per modtager. Stempelfelter er som standard valgfrie, medmindre de markeres som obligatoriske, eller hvis der ikke er placeret andre signaturfelter for underskriveren.

Stempelfelter kræver, at der medtage en ekstra parameter i direktivet :stampimage, der indikerer feltets højde. Felthøjde måles i antal linjer baseret på teksttaggets skriftstørrelse.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definerer et stempelfelt med 28 linjers højde for den modtager, der er identificeret som signer1.


Angivelse af standardværdier

Acrobat Sign understøtter angivelse af standardværdier for et felt ved hjælp af teksttags. Den angivne standardværdi vises til deltagerne ved underskrivelse.

Teksttagdirektiv

Eksempel

:default

:default("Standardværdi, der er angivet i dobbelte anførselstegn")

:default('Standardværdi, der er angivet i enkelte anførselstegn')

Hvis standardværdien indeholder et enkelt anførselstegn eller apostrof, skal standardværdien sættes i dobbelte anførselstegn. For eksempel: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Hvis dobbelt anførselstegn kræves i standardværdien, skal standardværdien sættes i enkelte anførselstegn.


Angivelse af værktøjstip

Teksttags gør det også muligt at angive værktøjstips til Acrobat Sign-formularfelter. Værktøjstip kan indeholde op til 4096 tegn og vises for modtageren i forbindelse med underskrivelsen.

Teksttagdirektiv

Eksempel

:tooltip

:tooltip("Du skal vedhæfte dit kørekort")

:tooltip('Vælg en farve')


Justering af feltstørrelse med direktiver

Direktivet :dimension kan bruges til at justere et felts højde og bredde og tilsidesætter inputtet fra de åbne tuborgklammer. 

Dette er nyttigt, hvis dine dokumenter genereres gennem et system, der ikke tillader ændring af skriftstørrelsen.

Formen af dette direktiv er :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Hvor XX og YY er de numeriske målingsværdier, og forøgelsestypen defineres af værdierne nn og mm.

 • Numeriske værdier er decimalværdier, der kan acceptere op til 5 vigtige tal efter decimalet.
 • De tilgængelige forøgelsestypeværdier er:
  • pt – punkter (hvert punkt er 1/72 af en tomme) – punkter er standardværdien, hvis der ikke er angivet nogen anden forøgelsestype
  • in – tommer
  • cm – centimeter
  • mm – millimeter

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Et signaturfelt med en størrelse indstillet til 35 millimeter i bredde og 12 millimeter i højden.

Bemærk:

Hvis forøgelsestypen er falsk, eller direktivet :dimension på anden vis er misdannet, ignorerer tagget direktivet og gendanner feltets størrelse baseret på tuborgklammerne.


Angivelse af skriftens udseende

Teksttags kan bruges til at ændre skriftens udseende i feltet, så den tilsidesætter det skriftudseende, der bruges i teksttagget for skriftnavn, -farve og -størrelse. For at angive skriftnavnet skal du bruge skriftnavnet på enhver skrifttype i det eksisterende dokument eller en af følgende skrifttyper: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro, og Source Code Pro. For at angive en farve skal du bruge hexværdien RGB eller en af de følgende gyldige farveværdier: white, lightgray, gray, darkgray, black, red, pink, orange, yellow, green, magenta, cyan eller blue. Skriftnavnet- og størrelsen er som standard skriftnavnet og -størrelsen i den første tuborgklamme "{" i starten af teksttagget.

Teksttagdirektiv

Eksempel

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – angiver, at feltets skrifttype skal være Lato med rød tekst og skriftstørrelse 12

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – angiver, at feltets skrifttype skal være Source Code Pro med grøn tekst og skriftstørrelse 14


Angivelse af feltjustering

Teksttags kan bruges til at justere de værdier, der angives i formularfelterne. Værdierne i formularfelterne er som standard venstrejusteret. Men ved at bruge direktiver på teksttags kan formularfelter centerjusteres eller højrejusteres.

Teksttagdirektiv

Eksempel

:align(alignment)

:align(left) – venstrejusterer teksten i feltet. Dette er standard for formularfelter, og direktivet behøver ikke være opfyldt.

:align(right) – højrejusterer dataene i feltet.

:align(center) – centerjusterer dataene i formularfeltet.


Angivelse af gentagelsesfelter

Teksttags kan bruges til at gentage de samme felter på hver side i dokumentet uden at behøve at kopiere teksttagget på hver side. Dette kan f.eks. være særligt nyttigt for signaturfelter eller deltagerstempler i lange dokumenter.

Teksttagdirektiv

Eksempel

:repeat

:stamp:repeat – kopierer deltagerstemplet til den samme placering på hver af de andre sider i dokumentet. Sørg for at definere en underskriverrolle for stemplet. (f.eks. signer1, signer2).

:signature:repeat – kopierer signaturfeltet til den samme placering på hver af de andre sider i dokumentet. Sørg for at definere en underskriverrolle for stemplet. (f.eks. signer1, signer2).

:repeat(even) – kopierer feltet til den samme placering på de lige sider i dokumentet.

:repeat(odd) – kopierer feltet til den samme placering på de ulige sider i dokumentet.

:repeat(after) – kopierer feltet til den samme placering på alle siderne efter den side, hvor feltet er tilføjet.

:repeat(before) – kopierer feltet til den samme placering på alle siderne før den side, hvor feltet er tilføjet.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – kopierer feltet til den samme placering på den angivne side eller de angivne sideintervaller i dokumentet.


Angivelse af regler for datavalidering

Acrobat Sign understøtter forskellige typer af feltvalidering, der angives af yderligere teksttagdirektiver. Specificerede regler for datavalidering anvendes, når underskriveren udfylder dataene ved underskrivelse. Acrobat Sign tillader ikke, at modtageren kan fuldføre underskrivelse, hvis de angivne data ikke opfylder den angivne valideringsregel.

For eksempel:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definerer et obligatorisk felt kaldet "Mobile", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Modtageren skal angive et gyldigt telefonnummer i dette felt ved underskrivelse.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definerer et felt kaldet "Birthday", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer2. Modtageren skal angive en dato ved underskrivelse.

 

Visse typer af feltvalidering kan have yderligere parametre, der begrænser de tilladte værdier i feltet.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definerer et valgfrit felt kaldet "duration", hvor værdien af feltet skal være mellem 0 og 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definerer et valgfrit felt kaldet "tenNum", der tillader at angive op til 10 cifre.


Understøttede regler for feltvalidering

Valideringstype Teksttagdirektiv Valgfrie parametre og værdier Eksempler
Streng :string char alpha – kun bogstaver :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – kun tal  
  alphanum – bogstaver og tal :string(maxlen=10)
maxlen Specifik maksimal længde :string(char=alpha,maxlen=10)
Tal :num >= Større end eller lig med :num
:num(<=1000)
<= Mindre end eller lig med :num(>=50,<=500)
Valuta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Procent :pct >= Større end eller lig med :pct
:pct(>=50)
<= Mindre end eller lig med :pct(>=0,<=100)
Dato :isdate format mm/dd/yy (standard) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Kommaer er særlige afgrænsningstegn.
Når udtrykket bruges i et formatudtryk, skal der sættes anførselstegn omkring det.
Klokkeslæt :time   :time
Mail :isemail   :isemail
Postnr. :zip country us – standardpostnummerformat for USA :zip
uk – standardpostnummerformat for Storbritannien :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone country us – standardtelefonnummerformat for USA :phone
uk – standardtelefonnummerformat for Storbritannien :phone(country=uk)
CPR-nummer :ssn   :ssn
Regulært udtryk :custom regexp Et regulært udtryk i form af en streng. Se note nedenfor. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Meddelelse, der vises til modtageren, når dataene ikke matcher det angivne udtryk. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Ikke et match for tre tegn i træk!")
Bemærk:
 • Manglende skelnen mellem store og små bogstaver "?i" og "?-a" understøttes ikke
 • Backslashen, der er en del af regexp-konstruktioner som "\w", skal altid have en backslash foran sig, dvs. "\\w"
  • For at søge efter en backslash skal du bruge \\\\
 • Den regulære udtryksstreng begynder og slutter med dobbelt anførselstegn (")
  • Hvis der forventes et dobbelt anførselstegn inden for den streng, som modtageren indtaster, kan valideringsstrengen matche det dobbelte anførselstegn ved at sætte en backslash foran det: \"

En god reference for syntaksen af regulære udtryk, der anvendes af Acrobat Sign, kan findes her.

Et enkelt felt kan kun have ét direktiv til validering. Hvis der angives flere valideringsregler i et enkelt teksttag, anvendes kun den første valideringsregel. Alle efterfølgende valideringsregler ignoreres.

Maskering af følsomme data

Acrobat Sign understøtter maskering af følsomme data, der indsamles ved underskrivelse, ved at føje et specifikt direktiv til teksttagget. Ved underskrivelse konverteres de data, der angives af underskriveren i dette felt, til asterisker (*) eller til et brugerdefineret maskeringstegn, så snart underskriveren afslutter feltet. De data, som underskriveren har angivet, vises heller ikke til efterfølgende underskrivere eller medtages i den fuldførte PDF. De data, som underskriveren har angivet, kan eksporteres fra Acrobat Sign eller via Acrobat Sign API.

Definering af teksttag:

Eksempel på maskeringstag

 

Ved underskrivelse:

Eksempel på maskeringsfelt

 

I den endelige PDF:

Resultat af maskering på det endelige dokument

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definerer et obligatorisk felt kaldet "CC", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1, hvilket maskeres ved underskrivelse.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definerer et obligatorisk felt kaldet "CC", som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1, hvilket maskers ved underskrivelse med "-". Hvis et tegn ikke er angivet i teksttagget, anvendes asterisk (*) som standardtegnet for maskering.


Angivelse af betingede regler for felter

Acrobat Sign understøtter anvendelse af betingede regler for felter i et dokument. Betingede regler kan bruges til at definere, når et bestemt felt i et dokument vises til eller skjules for underskriveren ved underskrivelse.

Betingelser, der anvendes på et bestemt felt, baseres på værdierne af et eller flere andre felter i dokumentet. Betingede regler, der anvendes på et bestemt felt, kan også angive, at et bestemt felt skal vises eller skjules, når alle de betingelser, der defineres for et bestemt felt, er opfyldt, eller når en af de betingelser, der er defineret for et bestemt felt, er opfyldt.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Vis feltet til den modtager, der identificeres som signer1, hvis en af de definerede betingelser er opfyldt.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Vis kun feltet til den modtager, der identificeres som signer1, hvis alle de definerede betingelser er opfyldt.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Skjul feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis en af de definerede betingelser er opfyldt.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Skjul kun feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis alle de definerede betingelser er opfyldt.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Aktivér feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis en af de definerede betingelser er opfyldt. Dette minder om betingelsen 'showif', bortset fra, at hvis betingelsen ikke er opfyldt, er feltet synligt ved underskrivelse, men nedtonet og kan ikke redigeres. Det nedtonede felt viser feltets standardværdi. Værdien vises også i den underskrevne PDF.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Aktivér kun feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis alle de definerede betingelser er opfyldt.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Deaktiver feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis en af de definerede betingelser er opfyldt. Det deaktiverede felt fremstår nedtonet ved underskrivelse. Hvis der er en standardfeltværdi, vises værdien af det deaktiverede felt stadig i den underskrevne PDF.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Deaktiver kun feltet for den modtager, der identificeres som signer1, hvis alle de definerede betingelser er opfyldt.

En betingelse defineres på følgende måde: fieldname operator value, hvor fieldname er navnet på det formularfelt i dokumentet, hvorpå betingelsen er baseret. De understøttede operatorer og gyldige værdier for diverse understøttede formularfelter vises i tabellerne nedenfor.

Betingede feltoperatorer

Operatør

Betydning

Værdi

Eksempel

=, ==, eq

Lig med

Enkeltværdi

myCheck=checked

!=, <>, neq

Ikke lig med

Enkeltværdi

signature!=signed

<, lt

Mindre end

Enkeltværdi, numerisk

myNumber < 10

>, gt

Større end

Enkeltværdi, numerisk

myNumber > 40

<=, lte

Mindre end eller lig med

Enkeltværdi, numerisk

myNumber <= 15

>=, gte

Større end eller lig med

Enkeltværdi, numerisk

myNumber >= 0

?=, in

I

Kommasepareret liste, skal stå i anførselstegn eller parentes

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Ikke i

Kommasepareret liste, skal stå i anførselstegn eller parentes

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Indeholder

Enkeltværdi

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Indeholder ikke

Enkeltværdi

Title ~!= Junior

Flere betingelser for et enkelt felt kan adskilles med et komma. For eksempel:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definerer et felt kaldet "notRed", som vises til underskriveren, når begge betingelser er opfyldt.

 

Betinget feltværdi for understøttede teksttagfelter

Felttype

Gyldige værdier

Eksempel

Signatur

signed, unsigned

signHere=signed

Initialer

signed, unsigned

initHere!=signed

Afkrydsningsfelt

checked, unchecked

myCheck=checked

Alternativknap

Værdien af alternativknappens valgmuligheder

Color=Red

Tekstfelter

Tekstfeltets værdi

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Felter til vedhæftede filer

vedhæftet, ikke vedhæftet

attachment=attached; attachment=unattached

Betingelser kan tildeles til ethvert felt, inkl. obligatoriske felter som blokke med initialer og signaturer. Når en betingelse er defineret for et obligatorisk felt, behandles det kun som obligatorisk, hvis betingelsen gør feltet synligt for underskriveren ved underskrivelse. Med andre ord, hvis et signaturfelt har en betingelse, som skjuler det, vil det ikke være synligt for underskriveren og kræver derfor ikke, at underskriveren angiver en signatur i dette bestemte felt. "required field"-tælleren i bunden af underskrivelsessiden opdateres dynamisk baseret på de definerede betingelser for at afspejle det korrekte antal felter, som underskriveren skal udfylde, før dokumentet underskrives færdigt.

Hver underskriver skal have mindst ét signaturfelt, der ikke har en betingelse. Hvis alle signaturfelter for en given underskriver derfor har en betingelse, tilføjes der en ny signaturblok for den underskriver til sidst i dokumentet.


Angivelse af beregningsformler for felter

Acrobat Sign understøtter dynamisk udfyldning af feltværdier til et dokument ved underskrivelse baseret på andre feltværdier/valgmuligheder, der foretages af kunden ved underskrivelse. Disse typer felter kendes som beregnede felter.

Beregningsformler kan defineres på samme vis som andre felter på dokumentet ved hjælp af teksttags eller Acrobat Signs træk og slip-grænseflade. En beregningsformel kan henvise til et eller flere eksisterende felter i dokumenter og kan også baseres på et andet beregnet felt i dokumentet. Beregninger kan anvendes på numeriske felter, datofelter og tekstfelter.

Foruden beregning af værdien i et felt i dokumentet kan beregnede felter også inkludere formateringsoplysninger, så du kan ændre udseendet af den beregnede værdi i dokumentet. Flere regler som betingede regler, feltmaskering og så videre kan også anvendes på beregnede felter via teksttags.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Et beregnet felt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Dets værdi beregnes automatisk baseret på den definerede formel.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Et beregnet felt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Dets værdi beregnes baseret på den definerede formel, og resultatværdien er af en specifik type og formateres iht. det angivne format.

Eksempel: Et beregnet felt kan bruges til dynamisk at beregne den samlede afgift på en ordre.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Afgiftsberegningen er baseret på den samlede pris på de varer, kunden har bestilt, samt den afgift, der er gældende i underskriverens land. Den resulterende afgiftsværdi formateres med et dollarsymbol ($) før værdien og har to decimaler. Hvis den samlede pris er 1250, og afgiften er 6,25 %, vil den resulterende beregnede værdi, der vises i feltet Tax, i dokumentet være $1.328,13.

Få flere oplysninger om beregnede felter og brugen af dem i dine dokumenter i Referencevejledning i beregnede felter.


Forkortelse af teksttags

 

Teksttags er meget effektive til at definere forskellige typer felter i et dokument, tildele felterne til specifikke underskrivere, angive valideringsregler på felterne og/eller anvende betingede regler på disse felter. Hvis alt dette anvendes på et enkelt formularfelt, kan det gøre feltdefinitionen meget lang og bevirke, at dokumentstrukturen ændres som et resultat af feltdefinitionen. Og eftersom hver feltdefinition skal kunne være på én linje, kan brugen af flere komplekse direktiver gøre dokumentets layout meget vanskeligt. For at sikre en ensartet dokumentstruktur understøtter Acrobat Sign en mekanisme til at definere forkortede teksttags i dokumentet. Et forkortet teksttag består af to dele:

 • Referencetag – en definition af et forkortet tag, der er placeret et passende sted i dokumentet. Referencetagget styrer det faktiske formularfelts størrelse og placering i dokumentet. Et referencetag har følgende syntaks: {{$shortened_name}}. {{$r}} definerer f.eks. et referencetag, hvor "r" er taggets korte navn. Feltets størrelse kan justeres med mellemrum enten lige efter den sidste åbne tuborgklamme eller lige før den første lukkede tuborgklamme.
 • Definitionstag – dette henviser til den fulde definition af et specifikt tag og kan defineres overalt i dokumentet. Definitionstaggets størrelse og placering bestemmer ikke det faktiske formularfelts størrelse og placering i dokumentet. Et definitionstag har følgende syntaks:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} definerer f.eks. en fuld tagdefinition for referencetagget kaldet "r". I dette eksempel definerer tagget et afkrydsningsfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

 

 

Figuren nedenfor viser f.eks. to referencetags i dokumentet.

Enkelt forkortet tag

 

Den fulde definition af de to referencetags er defineret et andet sted i dokumentet som vist i figuren nedenfor.

Eksempel på forkortede tagreferencer

Den fulde definition af teksttagsene er meget lang, og uden mulighed for at definere forkortede tags på et passende sted i dokumentet ville det ikke have været muligt at bevare strukturen af det oprindelige dokument.


Fjernelse af sider fra output

Ved at adskille formularfeltplaceringer fra feltets definition er det muligt placere alle definitioner for tags i et dokument i slutningen af dokumentet eller på en helt separat side i dokumentet. Når dokumentet sendes via Acrobat Sign, behandles alle teksttags, og en hvid boks placeres oven på teksttagdefinitionen, så teksten ikke længere er synlig for underskriveren. Dette kan resultere i helt tomme sider i dokumentet, når det er blevet behandlet af Acrobat Sign – dvs. sider, der kun indeholder teksttags. For at undgå uønskede tomme sider i et dokument understøtter Acrobat Sign en særlig teksttagdefinition, der gør det muligt at fjerne en bestemt side fra det behandlede outputdokument, som blev genereret af Acrobat Sign, før dokumentet sendes til underskrivelse.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Et særligt direktiv, der får Acrobat Sign til at fjerne den side, på hvilken dette direktiv vises, fra det behandlede output for dokumentet. Tagget kan vises hvor som helst på en side. Et dokument, der sendes til Acrobat Sign, skal have mindst én side. Hvis dette direktiv vises på alle sider i et dokument, der er sendt til Acrobat Sign, slettes den første side ikke.

Eksempler på avancerede teksttags

Nedenfor er nogle eksempler på teksttags med en beskrivelse for hvert tag.

Afkrydsningsfelter

{{[]_es_:signer1}}

Et afkrydsningsfelt, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{[]*}}

Et obligatorisk afkrydsningsfelt.

{{[]!}}

Et skrivebeskyttet afkrydsningsfelt.


Alternativknapper

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

En alternativknap, som er tildelt til signer1, med værdien "Daily".


Rulleliste

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

En obligatorisk rulleliste med tre valgmuligheder. Listen er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

En rulleliste med tre valgmuligheder, og valgmuligheden "Red" er valgt som standard. Listen er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Hvis værdien er angivet i definitionen på rullelisten, skal værdien bruges til at angive standarden, og ellers anvendes valgmuligheden.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

En rulleliste, der ikke er tildelt til nogen modtager, med tre valgmuligheder svarende til tre eksportværdier.

Værdien "R" svarende til modtagerens valg af "R" vælges som standard, og den resulterende markerede valgmulighed maskeres (vises som "*") i PDF'en.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

En rulleliste, der ikke er tildelt til nogen modtager, med tre valgmuligheder. Rullelisten vises kun, hvis alternativknappens værdi, der kaldes "Rate", er "Daily".


Feltvalidering

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Et valgfrit datofelt for den modtager, der identificeres som signer2, hvor dato kan angives i amerikansk format.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Et obligatorisk felt for den modtager, der identificeres som signer2, hvor postnummer kan angives. Feltet validerer den værdi, der angives af modtageren.


Forkortelse af teksttags

 

{{$r}}

Et referencetag, der angiver et felts placering.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

En definition for et afkrydsningsfelt, der forudfyldes af afsenderen.

Forkortelse af teksttags kan også bruges som funktioner og ikke bare for at erstatte et helt felt.

Lad os f.eks. bruge følgende tag:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Dette ovenstående tag kan også forkortes ved at bruge følgende:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Forkortelse af teksttags kan også fungere som metoder til beregninger. Lad os f.eks. bruge følgende tag:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Dette ovenstående tag kan også forkortes ved at bruge følgende:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Betingede regler

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Et felt, der kun vises, hvis både signatur og initialer underskrives.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Et obligatorisk felt for den modtager, der identificeres som signer1, hvor mailadresse kan angives. Feltet vises kun, når et andet felt kaldet "TypeOfComm" har værdien "receiveEmail". Feltet validerer den værdi, der angives af modtageren.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Et felt, der skjules, hvis modtageren vælger en enten rød eller grøn farve på rullelisten kaldet "Color".


Beregnede felter

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Et felt i det dokument, som er tildelt til den første underskriver, der kun vises, når et andet felt (et afkrydsningsfelt) kaldet "sameAs" ikke er markeret. Værdien af feltet udfyldes automatisk med værdien af feltet "billingState", som underskriveren har angivet i dokumentet.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Et felt i dokumentet, som er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Dens værdi bliver automatisk beregnet som produktet af værdierne i felterne "q1" og "pr1". Den resulterende værdi formateres som valuta og vises med et dollarsymbol ($) foran den resulterende værdi og har to decimaler. Den resulterende værdi er også højrejusteret inden for feltet.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Et felt i dokumentet kaldet "price", der bliver beregnet ud fra den værdi, som underskriveren har valgt i et andet felt "pn1" i dokumentet. Hvis feltet "pn1" i dette eksempel er lig med W1, er den værdi, der vises i feltet "price", 9,99, hvis feltet "pn1" er lig med W2, er den værdi, der vises i feltet "price", 5,99 osv. Hvis ingen af værdierne matcher værdien i feltet "pn1", vil den værdi, der vises i "price", være 0. Ved hjælp af denne mekanisme kan beregnede felter bruges til automatisk at udfylde prisen på en vare baseret på det valg, som en bruger har foretaget ved underskrivelse.

Få flere oplysninger om beregnede felter i Referencevejledning i beregnede felter.

Adobe-logo

Log ind på din konto