Brugerhåndbog Annuller

Brug træk og slip-værktøjer til at oprette formularer

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Opret funktionsfokuserede brugere
   1. Tekniske konti - API-drevet
   2. Tjenestekonti - manuelt styret
  6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  7. Skift navn/e-mailadresse
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  12. Skift brugeridentitet
  13. Godkend brugere med MS Azure
  14. Godkend brugere med Google-føderation
  15. Produktprofiler
  16. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
   3. Tilføj firmanavn
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Medtag metadata for identitetsudbydere
   5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Politik for identitetskontrol
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Samkopiering af felter
   9. Rediger aftaler
   10. Aftalenavn
   11. Sprog
   12. Private beskeder
   13. Tilladte signaturtyper
   14. Påmindelser
   15. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   16. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   17. Indholdsbeskyttelse
   18. Aktivér Notarize-transaktioner
   19. Dokumentudløb
   20. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   21. Rækkefølge for underskrivelse
   22. Liquid-tilstand
   23. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   24. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   25. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Brugerdefinerede mailskabeloner
   6. Aktivér notifikationer uden links
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  5. Kunder i sundhedssektoren
  6. IVES-understøttelse
  7. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
  8. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Modtagerindstillinger
  1. Annuller en mailpåmindelse
  2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
   1. Oversigt over e-underskrivelsessiden
   2. Åbn for at læse aftalen uden felter
   3. Afvis at underskrive en aftale
   4. Deleger underskrivelsesautoritet
   5. Genstart aftalen
   6. Download en PDF af aftalen
   7. Se aftalens historik
   8. Vis aftalemeddelelserne
   9. Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
   10. Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur 
   11. Naviger formularfelterne
   12. Ryd dataene fra formularfelterne
   13. Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
   14. Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
   15. Gennemse de juridiske meddelelser
   16. Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
 2. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Oversigt over funktionen Send i massevis
   2. Send i massevis - manuelle modtagere
   3. Send i massevis - CSV-upload
   4. Annuller en Send i massevis-transaktion
   5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   6. Rapportering for Send i massevis
 3. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
  5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 4. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 5. Administrer aftaler
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 6. Revisionsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

 1. Ressourcer til kundesupport
 2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder

Træk og slip-oprettelsesmiljøet i appen er tilgængeligt på alle serviceniveauer.

Brug oprettelsesværktøjerne i appen til at oprette formularer

Et af de stærkeste aspekter ved Adobe Acrobat Sign er muligheden for at oprette genanvendelige formularer og formularoverlejringer til at definere de felter, dine underskrivere skal udfylde.

Hvis du bruger lidt tid på at gennemtænke din underskrivelsesproces og omhyggeligt oprette dine formularer, vil det i sidste ende spare både dig og dine underskrivere tid, forbedre underskrivernes anvendelse og i sidste ende få dine dokumenter udfyldt på kortere tid.

Når en formular skal oprettes, er der fire faser, du skal igennem, og de beskrives herunder:


Genanvendelige dokumenter kontra feltoverlejringer

Genanvendelige dokumenter kontra feltoverlejringer… hvad er bedst for dig?

Denne beslutning kan i sidste ende afhænge af dine formularer, og hvordan du laver din dokumentation.

Hvis du bruger et dokument med standardtekst, hvor indholdet af dokumentet ikke ændres, så kan du oprette et genanvendeligt dokument.

Dette ville omfatte dokumenter som f.eks. formularer til kreditkortgebyrer, skatteformularer, ansøgninger osv.

I disse eksempler er der ikke noget unikt indhold for underskriveren ud over de oplysninger, som underskriveren angiver i felterne.

Formularfeltlaget er på den anden side blot et lag felter, der er placeret oven på en uploadet formular/fil. Du ville bruge det, hvis du havde en formular med variabelt indhold. Svarer til en lejeaftale, hvor du har brugerdefinerede oplysninger gennem dokumentets indhold, men felterne til kunden er de samme og på samme sted.

I dette tilfælde ville du oprette et nyt dokument, du uploader, og derefter anvende laget af felter oven på dokumentet.

Bemærk:

Der kan anvendes flere feltlag på hver enkelt fil, så du kan opbygge modulære feltlag, hvis det passer til din situation.


Roller – deltagere, og hvordan de identificeres korrekt

Roller definerer, hvordan parterne (underskrivere, afsender osv.) kan interagere med dokumentet/transaktionen. Når det gælder formularer (især formularer med flere underskrivere), er det afgørende, at du forstår, hvordan roller giver aftalen besked om, hvilke felter der skal være tilgængelige for hver underskriver. 

Hvert felt har en rolle tildelt.  Det er kun underskriveren med den rigtige rolle, der kan få adgang til de felter, der er tildelt dem. 

Konceptet er i sig selv ikke så mærkeligt, men logikken er computerlogik, så det kan være, at du er nødt til at se bort fra, hvad mennesker giver visse ord af betydning, for rigtigt at forstå processen. Klik her for at få mere detaljerede oplysninger om roller.

Der er tre hovedroller, der skal forstås:

Udfyldes på forhånd (af afsender) – denne rolle definerer de felter, som afsenderen skal udfylde før den første underskriver.  Hvis du har priser eller rabatter, du har placeret i dokumentet med samme, er det nyttigt at have felter med forudfyldning.

Felter med forudfyldning kan kun udfyldes af afsenderen på det tidspunkt, hvor de forsøgte at sende dokumentet, og hvis der er påkrævede felter med forudfyldning, kan dokumentet ikke sendes, før de er udfyldt.

Felter med forudfyldning kan ikke redigeres efter forudfyldningsfasen. En efterfølgende underskriver af dokumentet vil ikke kunne redigere felter med forudfyldning. Klik her for at få flere oplysninger om forudfyldningsprocessen.

Deltager N (hvor N er et stigende nummer, der starter med 1) – her bliver det lidt mere kompliceret…

Deltager 1 er den første person (mailadresse), du sender dokumentet til, for at få det underskrevet eller godkendt. 

Deltager 2 er den anden person, der godkender eller underskriver dokumentet

Fidusen er at huske underskriverens rolle ud fra den rækkefølge, du har angivet i feltet Til: på fanen Send.

Den første mailadresse i feltet Til er Deltager 1. Den anden er Deltager 2 osv…

Enkelt nok, ikke?

Når du først er blevet bekendt med afsendelsesprocessen, vil du bemærke, at der er et valgfrit afkrydsningsfelt på fanen Send, der angiver Jeg skal underskrive, og at det pågældende afkrydsningsfelt indsætter afsenderen i signaturflowet. 

Hvis du vælger at beholde standardindstillingen, bliver afsenderen den sidste underskriver.

Hvis du har to kunder, der skal underskrive først, vil de være Deltager 1 og 2, og afsenderen vil være Deltager 3.

Hvis du vælger at ændre indstillingen, så afsenderen først skal underskrive, så er afsenderen Deltager 1 og i eksemplet herover er kunderne Deltager 2 og 3.

 

Overvej nu det tilfælde, hvor dokumentet sendes til tre signaturer, men du vil gerne sende dokumentet i et parallelt signaturflow.  Alle parter får besked på samme tid, og der er ingen forventning om, hvilken underskriver der underskriver først.  Hvem er Deltager 1?

Det korte svar: formentlig den første mail i feltet Til

Det lidt længere svar: Den første mail i feltet Til (under antagelse af at du ikke har markeret feltet Jeg skal underskrive og defineret den afsender, der skal underskrive først).

 

Alle – denne rolle giver alle underskrivere adgang til feltet (herunder forudfyldningsparten).

Fidusen med rollen Alle er, at feltet er tilgængeligt for alle, indtil det er udfyldt.  Når feltet er udfyldt, låses indholdet af de felter på plads, og ingen efterfølgende underskriver kan redigere det.

Bemærk:

Hvis du gør et Alle-felt påkrævet, så skal den første person, der har adgang til det felt, udfylde det. Det vil altid være forudfyldningsparten, hvis du bruger felter med forudfyldning, og ellers Deltager 1.


Felttyper

Der er en række felttyper, hvoraf mange har meget specifikke funktioner (f.eks. feltet Signatur), mens nogle få andre er til generelle formål (f.eks. tekstfeltet).

Disse felter er inddelt i fem faner:

Signaturfelter – disse felter er de faktiske signaturfelter, hvor e-underskrivelse starter!

Signaturfelter registrerer blot underskriverens signaturværdi. Hvis du har flere signaturfelter til en underskriver, skal underskriveren udfylde den første, men kan nøjes med at klikke på efterfølgende felter for at anvende værdien.

Initialer skal ligesom signaturfelter udfyldes én gang, og derefter kan der klikkes på flere felter.

Signaturblokke er faktisk beholderobjekter, der indeholder alle de felter, din konto skal bruge for at fuldføre en signatur.  Signaturblokken indeholder som standard kun signaturfeltet og et mailfelt.  Kontoadministratoren kan også konfigurere signaturindstillingerne, så der kræves en titel- og/eller firmaværdi. HVIS disse værdier er påkrævet, indeholder signaturblokken dem også.

Felter med oplysninger om underskriver – disse felter indsamler eller viser oplysninger om underskriveren/signaturen.

Disse felter tjener et særligt formål i forhold til at gøre det nemmere at underskrive for brugere, hvis de på et tidspunkt igen skal underskrive.

Sandsynligheden taler for, at du har set din personlige indstillingsside, hvor dit navn, din titel og dit firma er defineret.

Disse felter udfylder disse oplysninger for din underskrivers profil.

Bemærk: Firmafeltet er ikke et generisk inputfelt for at få et firmanavn.  Feltet skal være tildelt en rolle, og det indhold, der er angivet i feltet, gemmes som firmaoplysninger for den deltagerrolle, det er knyttet til.

Hvis du placerer et titel- og/eller firmafelt for en deltager, gemmer tjenesten indholdet som underskriverens titel-/firmaoplysninger, og udfylder dem automatisk, næste gang underskriveren bliver bedt om at underskrive med disse felter.

Feltet til underskriverens navn viser en typeset-version af indholdet af underskrivertyper i deres signaturfelt. Det første felt viser en tom sektion i formularen, indtil der er anvendt en signatur, hvorefter feltet udfyldes.

Tænk på dette som feltet, du ønsker på linjen "Udskriv dit navn" lige under signaturlinjen på mange formularer.

Mail (adresse) udfyldes automatisk med underskriverens mailadresse. Mailadressen er en kendt værdi, så vi kan bare indsætte den her.

Bemærk: Som med titel- og firmafelter, bør du ikke bruge dette til at indsamle en e-mailadresse.  Har du brug for en e-mailadresse, bør du bruge et tekstfelt (se herunder).

Dato – dette felt viser den aktuelle dato, hvor deltageren sætter sin signatur på dokumentet.  Dette er ikke et generisk inputfelt for en dato.  Hvis du har brug for et inputfelt, skal du bruge tekstfeltet.

Datafelter – datafelter gør det muligt at indsamle oplysninger om dokumentet ud over at identificere underskriveren. Disse er værktøjer, du bruger til at indsamle oplysninger fra dine kunder, og er langt de mest anvendte felttyper.

Et tekstfelt er et generisk inputfelt for indhold, du skal have fra din underskriver. Det kan være ting som kreditkortoplysninger, adresser, telefonnumre, noter eller beskrivelser … alt det, du skal bruge for at fuldføre kontraktprocessen.

Rullemenufelter er nyttige, når du tilbyder en række forskellige valgmuligheder, og kunden får lov til at vælge en af dem.

Afkrydsningsfelter er det objekt, du bruger, når du har en række valgmuligheder, og du ønsker, at kunden skal vælge dem, der er relevante.

Alternativknapper er afkrydsningsfelternes modpunkt, hvor du viser en række valgmuligheder, men underskriveren kan kun vælge en af dem.

Flere felter – på fanen "Flere felter" er der felter, der ikke er datafelter, men indeholder mulighed for at vedhæfte filer eller definere et hyperlink "hotspot" på dokumentet.

Stempler – Disse felttyper udfyldes af Acrobat Sign for at vise transaktionsdata, der ikke normalt findes i dokumentet.

Deltagerstemplet viser navnet, tidspunktet og e-mailadressen for den deltager, feltet er tildelt (rollen).

Transaktionsnummeret viser transaktionsnummeret (det er praktisk, hvis du har et problem og skal bruge support til at spore din transaktion).

Bemærk:

Felter har masser af egenskaber, du kan konfigurere, og hvis du virkelig vil udforske en verden af muligheder, kan du starte med denne udvidede artikel.


Layout/justeringsværktøjer

Når du har placeret alle dine felter, er det sidste trin at få det hele justeret korrekt, så formularen ser flot og professionel ud.

Til venstre for feltets bånd kan du se et linealikon.  Klik på det for at få vist justeringsværktøjerne.

Vælg et felt (det, der skal være "mønstret"), og hold derefter CTRL-knappen (eller kommandoknappen) nede, og vælg et andet felt.  Du ser ikonerne lyse op, og derefter kan du klikke på et af ikonerne for at justere felterne i forhold til den lille streg, du ser i ikonet.  Det første ikon viser f.eks. stregen øverst på de to felter, så felterne justeres i forhold til de øverste kanter.

Størrelsesindstillingerne gør det muligt at vælge flere felter og derefter give dem samme størrelse.

Det første ikon er til felternes højde, det andet til bredden, og det tredje ikon er til begge mål. Felternes størrelse ændres til den nøjagtige størrelse på det første felt, der blev valg.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?