Valideringer af formularfelter

Feltvalideringer

Du kan indstille formularfelter til aftalen for at tillade, at der kun kan angives et bestemt type dataformat.

Der kan som standard skrives alle kombinationer af bogstaver, tal eller specialtegn i et formularfelt: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Brug validering, hvis du vil tillade, at der kun kan angives et specifikt dataformat i feltet. Hvis valideringen ikke lykkedes, vil denne formular vise en rød advarselsballon, og formularen kan ikke e-underskrives, indtil feltet valideres.

I oprettelsesgrænsefladen med træk og slip kan du indstille valideringen for hvert felt ved at dobbeltklikke på feltet og vælge en mulighed fra listen Validering.

Tilgængelige valideringer er:

Streng – giver dig mulighed for at vælge, hvilke data (tegntyper) der kan skrives, og du kan indstille indtastningens maksimumlængde.

Tegnsæt: Alle – det samme som ingen validering: Alle bogstaver, tal eller specialtegn kan bruges.

Bogstaver – der kan kun skrives bogstaver. Tal eller specialtegn vil give en fejlbesked.

Tal – der kan kun skrives tal. Bogstaver eller specialtegn vil give en fejlbesked.

Bogstaver og tal – der kan kun skrives bogstaver og tal (nyttigt til adressefelter). Specialtegn vil vise en fejlbesked.

Maksimumlængde – indstiller det maksimale antal tegn, der kan skrives i feltet.

For eksempel:

Der kan kun skrives bogstaver og tal i feltet, så underskriveren advares, hvis der indtastes specialtegn.

Tal – der kan kun skrives tal. Bogstaver eller specialtegn vil give en fejlbesked:

Værdiområde – værdiområdet er en valgfri indstilling. Hvis værdiområdet ikke er angivet, kan der skrives en hvilken som helst numerisk værdi. Du kan indstille værdiområdet, hvis du vil begrænse det antal, der kan angives, så det passer til dit valgte område.

For eksempel:

Når der angives et tal udenfor det specificerede interval, vises advarselsbeskeden.

Dato – der kan kun bruges tal og omvendte skråstreger til datoer i dette felt. Datoen er som standard indstillet til det amerikanske format mm/dd/åå. Du kan også vælge det ønskede datoformat ved at udvide rullelisten ved siden af Datoformat.

Bemærk:

Datovalideringen kontrollerer kun formateringen og området for de indtastede tal.

mm begrænser intervallet til 01-12
dd begrænser intervallet til 01-31
åå begrænser intervallet til 00-99
åååå begrænser intervallet til 0000-9999

Teoretisk set er det muligt at skrive en datoværdi, der ikke findes, som f.eks.: 06/31/13

Eftersom juni altid kun har 30 dage, er det teknisk set en ugyldig datoværdi, men den vil stadig blive accepteret af datovalideringen (dd/mm/åå), da den kontrollerer værdiområderne frem for gyldige kalenderdatoer.

For eksempel:

Eftersom datoen ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Klokkeslæt – tillader, at der kun kan angives et klokkeslæt med tal og et kolon ":". Der er kun ét klokkeslætformat, og det er ##:##


Når du udfylder dette felt, vises en tekstboble med det format, værdien for tid skal skrives i.

Bemærk:

Teksttegn er ikke tilladt, så det er ikke muligt at skrive AM/PM i et felt, der er indstillet med tidsvalidering.

For eksempel:

Eftersom klokkeslættet ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Britisk postnummer – Tillader kun indtastning af et postnummer i britisk format.
Når du udfylder dette felt, vises en tekstboble med det format, det britiske postnummer skal indtastes i.

Amerikansk postnummer – Tillader kun, at der angives et femcifret, numerisk postnummer.
Når du udfylder dette felt, vises en tekstboble med det format, det amerikanske postnummer skal skrives i.

Amerikansk postnummer +4 – tillader kun et femcifret, numerisk postnummer og den firecifrede ekstra leveringskode.

Når du udfylder dette felt, vises der en tekstboble med det format, det amerikanske postnummer +4 skal skrives i.

Bemærk:

Den firecifrede ekstra leveringskode skal angives ved denne validering.

For eksempel:

Eftersom postnummeret ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Telefon – denne validering tillader kun, at der kan angives et telefonnummer.

USA – den amerikanske indstilling kræver, at der angives et 10-cifret nummer. Der kan også være parentes, tankestreger eller mellemrum til at opdele nummeret.

For eksempel accepteres alle disse formater::
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Når du udfylder dette felt, vises en tekstboble med et eksempel på det format, det amerikanske telefonnummer skal skrives i.

Storbritannien – Den britiske indstilling kræver, at der angives et 11-cifret nummer. Det første tal skal være et nul. Der kan også være parentes eller mellemrum til at opdele nummeret

For eksempel accepteres alle disse formater:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Når du udfylder dette felt, vises der et eksempel på det format, det britiske telefonnummer skal skrives i.

For eksempel:

Da telefonnummeret ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Personnummer – tillader kun et 9-cifret nummer. Der accepteres kun to typer formater:

123456789
123-45-6789

Når du udfylder dette felt, vises der et eksempel på det format, personnummeret skal skrives i.

For eksempel:

Eftersom personnummeret ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Mailadresse – tillader alle typer mailadresser. Det kan være en anden end den mailadresse, der blev knyttet til transaktionen.

Når du udfylder dette felt, vises der et eksempel på det format, mailadressen skal skrives i.

Bemærk:

Et tekstfelt med en validering af mailadressefelt er anderledes end mailfelttype. Valideringen af mailadresse tillader alle mailadresser, hvorimod mailfelttype opretter et skrivebeskyttet felt, der automatisk udfyldes med underskriverens mailadresse.

For eksempel:

Eftersom mailadressen ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Valuta – tillader en numerisk valutaværdi enten med eller uden den lokale betegnelse ($, £) eller et decimaltegn. Du kan også indstille et værdiområde.

Land – hvis dataene angives i feltet i forkert format, vises der en tekstboble med et eksempel på det format, valutaen skal skrives i.

USA – tillader valgfri brug af dollarsymbolet ($)

Storbritannien – tillader valgfri brug af pundsymbolet (£)

Værdiområde – du kan indstille et område for den valutaværdi, der kan angives.

Hvis der angives en forkert værdi, vises der en tekstboble med det accepterede områdeværdi, der er indstillet for feltet.

For eksempel:

Eftersom valutaen ikke er i det korrekte format, vises advarselsbeskeden.

Procent – denne validering tillader kun et tal og et valgfrit procentsymbol (%). Du kan også indstille et værdiområde.

Hvis der angives en forkert værdi, vises der en tekstboble med den accepterede format for en procentværdi.

Værdiområde – du kan indstille et område for procentværdien.
Hvis der angives en forkert værdi, vises der en tekstboble med det accepterede værdiinterval, der er indstillet for feltet.

For eksempel:

Eftersom kun tal tillades i denne type af validerede felter, vises der en advarselsbesked for underskriveren.

Brugerdefineret – regulært udtryk – tillader brugerdefineret validering og fejlbesked.

Regulært udtryk – bruges til at definere kontrollen, der enten tillader eller blokerer de oplysninger, som underskriveren angiver.

Fejlbesked – den brugerdefinerede fejlbesked, der vises i den røde ballonadvarsel, når valideringen mislykkes.

Bemærk:

Dette koncept er avanceret, og mange forskellige anvendelser afhænger af situationen. Du kan finde en definition på denne side.

  • Adobe Acrobat Sign understøtter ikke "?i"- og "?-i"-metategn, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver

For eksempel:

Kun gyldige kreditkortnumre er tilladt. Eksempelvis vil 1234-1234-1234-1234-1234 ikke bestå valideringen.

Brugerdefineret – formel – bruges til at lave en beregning og sammenholde den forventede indtastning eller løsning med beregningen.

Formel – der kan enten angives en brugerdefineret formel her, eller du kan bruge beregningsværktøjet.

Fejlbesked – den brugerdefinerede fejlbesked, der vises i den røde ballonadvarsel, når valideringen mislykkes.

For eksempel:

Formlen munder ud i en validering, der ikke tillader "0" som værdi i dette felt.

Adobe-logo

Log ind på din konto