Användarhandbok Avbryt

Sök teckensnitt som saknas

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Om ett teckensnitt saknas när du öppnar en teckning i 2014-utgåvan av Illustrator CC görs en sökning efter det saknade teckensnittet i Adobe Fonts-biblioteket. Om det finns på Adobe Fonts-webbplatsen kan du snabbt synka teckensnittet till datorn och återställa Illustrator-teckningens utseende.

Obs!

Mer information om hur du arbetar rent allmänt med Adobe Fonts finns i Adobe Fonts.

Den förbättrade dialogrutan Sök teckensnitt

Dialogrutan Sök teckensnitt har förbättrats så att du får mer information och kan göra mer i ett modernare gränssnitt.  

Dialogrutan Sök teckensnitt

A. Ikonen Synkning pågår B. Ikonen Saknat teckensnitt C. Kryssrutan Synka D. Knappen Synka teckensnitt E. Utfällbar meny F. Status 

Förbättringarna omfattar:

Synkning pågår
Anger att ett saknat teckensnitt synkas från Adobe Fonts-biblioteket.
Ikonen Saknat teckensnitt Indikerar ett saknat teckensnitt.
Kryssrutan Synka Markera kryssrutan om du vill synka det saknade teckensnittet.
Knappen Synka teckensnitt  Klicka på knappen om du vill synka saknade teckensnitt från Adobe Fonts-webbplatsen till den lokala datorn.
Utfällbar meny Klicka på den utfällbara menyn och markera kryssrutorna för att filtrera listan över visade teckensnitt.
Status Visar den åtgärd som utförs.

 

Sök efter saknade teckensnitt med Adobe Fonts

Viktigt! Du måste göra följande för att den här funktionen ska fungera:

 • Logga in i Creative Cloud-programmet.
 • Aktivera synkning av teckensnitt i Creative Cloud-programmet (Creative Cloud-programmet > Inställningar > fliken Teckensnitt > Synkning på/av).
 1. Öppna en teckningsfil som innehåller textelement. Om ett textelement använder ett teckensnitt som inte finns på den lokala datorn blir texten rosamarkerad.

  Saknade teckensnitt indikeras genom att textelement markeras med rosa
  Saknade teckensnitt indikeras genom att textelement markeras med rosa.

 2. Dialogrutan Saknade teckensnitt innehåller en lista med teckensnitt som saknas. Ett hjul som snurrar vid teckensnittsnamnet visar att en kontroll görs om det finns i Adobe Fonts-biblioteket. 

  • En markerad kryssruta vid teckensnittsnamnet visar att teckensnittet finns i Adobe Fonts-biblioteket. Klicka på Synka Adobe Fonts om du vill synka dessa teckensnitt.
  • Om kryssrutan vid teckensnittsnamnet inte är markerad finns det inte på Adobe Fonts-webbplatsen
   . Klicka på Sök teckensnitt om du vill söka efter och ersätta teckensnitt.
  Dialogrutan Saknade teckensnitt kontrollerar om teckensnitten finns på Typekit-webbplatsen.
  Dialogrutan Saknade teckensnitt kontrollerar om teckensnitten finns på Adobe Fonts-webbplatsen.

 3. (Valfritt) Klicka på Hitta teckensnitt i dialogrutan Saknade teckensnitt och granska listan med saknade teckensnitt mer noga, och:

  • Markera de saknade teckensnittens kryssrutor i listan Teckensnitt i dokument och klicka på Synka teckensnitt eller
  • Använd listrutan Ersätt med teckensnitt från och ersätt alla teckensnitt som inte finns på Adobe Fonts-webbplatsen med andra teckensnitt.
  Söka efter saknade teckensnitt och ersätta teckensnitt
  Använd dialogrutan Sök teckensnitt till att antingen synka saknade teckensnitt eller ersätta dem med andra teckensnitt som finns i dokumentet eller på datorn.

 4. Klicka på Stäng i dialogrutan Saknade teckensnitt.

  När de saknade teckensnitten har synkats till datorn visas ett meddelande i Creative Cloud-programmet om antalet teckensnitt (eller namnet på ett enskilt teckensnitt) som har hämtats. Dokumentet uppdateras och textelementen återges med de korrekta teckensnitten.

  Alla saknade teckensnitt har synkats från Typekit-webbplatsen
  När alla saknade teckensnitt har synkats från Adobe Fonts-webbplatsen har textelementen inte längre en rosa bakgrund.

Inställningen Ersatta teckensnitt

När text i ett Illustrator-dokument har ett teckensnitt som inte finns på datorn, visas den med ett ersättningsteckensnitt och innehållet rosamarkeras.

 • Inställningen för att markera ett ersatt teckensnitt finns nu i dialogrutan Inställningar (Ctrl/Cmd + K > fliken Text > kryssrutan Markera ersatta teckensnitt).
 • Inställningen är som standard.
 • Den här inställningen är nu specifik för Illustrator och tillämpas på alla filer som öppnas.
Obs!

Innan den här versionen var inställningen Markera ersatta teckensnitt tillgänglig i dialogrutan Dokumentformat och den var en filspecifik inställning. Från 2014 års utgåva av Illustrator CC är det här alternativet en inställning på programnivå.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto