Användarhandbok Avbryt

Hantera ritytor

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig kopiera, flytta, ordna om, arrangera om ritytor och ställa in ritytsvyn i Illustrator.

När du väl har skapat ritytor och ändrat dem enligt dina designkrav vill du antagligen hantera dem. Om dina ritytor innehåller många mönster och lager, kan du ordna ritytorna för att få ordning på dina idéer och mönster.

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in eller flytta dina ritytor bekvämt i dokumentet eller mellan dokument. Det finns flera sätt att arrangera eller ordna om ritytor i Illustrator. Dessutom kan du lära dig mer om de andra ritytsalternativen och ändra utseendet på ritytan.

Läs vidare och lär dig hantera dina ritytor.

arrangera om

Rityta med videolinjaler

Ändra storlek på ritytan

Innan du går vidare

 • Innan du lär dig hantera ritytor bör du vara bekant med hur man skapar och redigerar ritytor i Illustrator.
 • Ha Illustrators paneler till hands innan du hanterar ritytorna. Välj ett valfritt alternativ för att aktivera Ritytor, Egenskaper eller Kontrollpanelen.

Fönster > Ritytor

Panelen Ritytor
Panelen Ritytor

Fönster > Egenskaper

Egenskapspanelen
Egenskapspanelen

Fönster > Kontroller

Kontrollpanelen
Kontrollpanelen

Klipp ut, kopiera och flytta ritytor

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in ritytor i dokumentet eller mellan Illustrator-dokument och replikera dina mönster enkelt. På samma vis kan du även flytta ritytorna och placera dem var som helst i samma eller ett annat dokument.

Klipp ut, kopiera och klistra in ritytor

Klipp ut, kopiera och klistra in ritytor

 1. Klicka på verktyget Rityta  .

 2. Välj en eller flera ritytor.

 3. Tryck på Ctrl + X för att klippa ut eller Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in ritytan i samma dokument eller ett annat dokument.

Flytta ritytor

lägga till en rityta
Flytta ritytor

Gör så här om du vill flytta de valda ritytorna:

 • Dra ritytorna och placera dem i samma dokument eller i ett annat dokument.
 • Du kan flytta de markerade ritytor i samma dokument exakt genom att ange X- och Y-värden i egenskapspanelen eller kontrollpanelen.
 • Avmarkera Flytta teckning med ritytaegenskapspanelen om du vill flytta eller kopiera ritytorna utan deras innehåll.

Ordna och arrangera om ritytor

När du exporterar eller skriver ut ett Illustrator-dokument kan du ändra ritytornas ordning utan att flytta dem runt på arbetsytan. Men för att ordna ritytor på arbetsytan behöver du arrangera om dem. Du kan arrangera om ritytorna i ett valfritt antal kolumner eller rader med ledning av din layout. Genom att arrangera om ritytor kan du ordna din idé och exportera ritytorna i följd.

 

Ändra ordning på ritytor

Så här ordnar du om ritytor:

 1. Klicka på verktyget Rityta  .

 2. Klicka på upp- och nedpilarna på panelen Ritytor.

Panelen Ritytor

A. Arrangera om ritytor B. Flytta ritytan en nivå upp C. Flytta ritytan en nivå ned 

Arrangera om ritytor

rearrange-all-artboards
Arrangera om alla ritytor

Så här arrangerar du om ritytor:

 1. Klicka på verktyget Rityta  .

 2. Klicka på   panelen Ritytor så att dialogrutan Ordna om alla ritytor visas.

 3. Välj något av layoutalternativen som visas i tabellen Ordna om alla ritytor.

 4. Välj antalet Kolumner eller Rader beroende på layouten.

 5. Ange det horisontella eller vertikala avståndet mellan ritytor.

Se tabellen för att arrangera om alla ritytor:

Alternativ

Beskrivning

Stödraster efter rad  

Ordnar flera ritytor i angivet antal kolumner. 

Stödraster efter kolumn  

Ordnar flera ritytor på angivet antal rader. 

Ordna efter rad  

Ordnar alla ritytor i en enda rad.

Ordna efter kolumn  

Ordnar alla ritytor i en enda kolumn.

Layoutordning    

Ordnar ritytorna från vänster till höger eller från höger till vänster.

Justera och fördela ritytor

rearrange-all-artboards
Justeringspanelen

Gör så här för att justera och fördela ritytor längs den valda axeln:

 1. Klicka på verktyget Rityta   eller tryck på Shift O

 2. Markera en eller flera ritytor som du vill justera eller fördela.

 3. Välj Fönster > Justera så att justeringspanelen öppnas.

 4. Välj något av alternativen för att justera dina ritytor på panelen Justera. 

Visningsinställningar i Alternativ för rityta

Du vet hur man använder dialogrutan Alternativ för rityta för att ange ritytans förinställning, dimension, position, orientering och namn. I Alternativ för rityta kan du också ändra ritytans visning och globala inställningar.

Följ stegen nedan för att ändra ritytans visningsinställningar:

 1. Klicka på verktyget Rityta   och dubbelklicka på ritytan.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan i dialogrutan Alternativ för rityta för att ändra dess visningsinställningar.

Dialogrutan Alternativ för rityta
Dialogrutan Alternativ för rityta

Alternativ

Beskrivning

Visa mittmarkering

Visar en punkt i mitten av ritytan för att hjälpa dig att placera objekt.

Visa hårkors

Visar hårkorslinjer från varje sida av ritytan som går genom mittpunkten.

Visa säkra områden för video

Visar stödlinjer för att identifiera det visningsbara området i en video. 

Anger pixelproportionerna som används för videolinjalerna.

Tona ned regionen utanför ritytan

Visar området utanför ritytan i en mörkare ton när verktyget Rityta är aktivt.

Uppdatera medan du drar

Håller dragområdet inuti ritytan ljusare när du drar ritytan för att öka dess storlek eller flytta den.

Videovisningsalternativ

De flesta förinställningar för ritytan som Illustrator erbjuder har kvadratiska pixlar, det vill säga Videolinjalens pixelproportioner (VPAR) är 1,0. Om du anger ett VPAR som inte är 1,0 (icke kvadratiska pixlar) i dialogrutan Alternativ för ritytan, justerar videolinjalerna pixlarna automatiskt.

Egenskaper för videolinjaler, mittmarkeringen, hårkorset och videosäkra områden gör det enklare att skapa videor. 

Gör så här för att visa videolinjaler på en rityta:

 1. Klicka på ritytan med något verktyg.

 2. Välj Visa > Linjaler > Visa videolinjaler.

   Siffrorna på linjalerna representerar ritytans dimension mätt i pixlar.

Rityta med videolinjaler
Rityta med videolinjaler

Ange ritytans utseende

När du arbetar med flera ritytor kan du aktivera ritytan där du vill skapa ditt konstverk. Du kan dölja ritytans gränser och passa in den på arbetsytan för att arbeta exakt med verket. Innan du skriver ut ditt konstverk kan du även kontrollera de utskrivbara och icke utskrivbara områdena på ritytan. 

Aktivera en rityta med något verktyg

Markera ritytor

 • Klicka på en rityta med verktyg från verktygspanelen för att aktivera en rityta.

Dölja ritytans gränser

Duplicera ritytor

 • Välj Visa > Dölj ritytor

Zooma och anpassa ritytan

Markera ritytor
Zooma in ritytor

Så här passar du in och centrerar en rityta på arbetsytan:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn i statusfältet längst ned i appfönstret. 
 2.  Välj ritytans nummer.

Visa gränsen för en utskriven sida

Sidindelad utskrift
Sidindelad utskrift

Så här visar du de utskrivbara och icke utskrivbara områdena på den valda ritytan: 

 1. Markera ritytan och välj Visa > Visa sidindelad utskrift.

Tips och trick

 • Klicka på Fler alternativ på panelen Lager och välj Klistra in med lagerinformation om du vill återanvända samma ordning på ritytorna när du kopierar ritytor.
 • För att flytta låsta eller dolda objekt tillsammans med ritytan ska du välja Redigera > Inställningar > Markering och visning av fästpunkter och välja Flytta låsta och dolda teckningar med ritytan.
 • När du kopierar ritytor förblir ritytans namn detsamma i den kopierade versionen. Du kan skilja ritytorna åt med deras ordningsnummer.
 • En rityta inuti en annan rityta behandlas som ett beskärningsområde och flyttas tillsammans med den andra ritytan när de arrangeras om.
 • Se kortkommandon för datorversionen av Illustrator om du vill se kortkommandon för att zooma, klippa ut, kopiera och klistra in.

Relaterade resurser

Har du en fråga eller en idé?

Fråga vår community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto