Användarhandbok Avbryt

Övergångsobjekt

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Om övergångsobjekt

Du kan skapa övergångar mellan objekt om du vill skapa och fördela former jämnt mellan två objekt. Du kan också skapa en övergång mellan två öppna banor så att det blir en jämn övergång mellan objekt. Du kan också kombinera färgövergångar och objekt så att det skapas färgövergångar i formen hos ett visst objekt.

Obs!

Att skapa övergångar är inte detsamma som att tillämpa blandningslägen eller genomskinlighet på objekt. Information om blandningslägen och genomskinlighet finns i avsnittet Om blandningslägen.

När du har skapat en övergång behandlas objekten med övergångar som ett objekt. Om du flyttar ett av de ursprungliga objekten, eller redigerar det ursprungliga objektets fästpunkter, ändras övergången därefter. Dessutom har de nya objekten som är övergångar mellan de ursprungliga inga egna fästpunkter. Du kan expandera övergången om du vill dela upp den i skilda objekt.

Exempel på en övergång som används för att fördela former jämnt mellan två objekt
Exempel på en övergång som används för att fördela former jämnt mellan två objekt

Exempel på en övergång som används för att fördela färger jämnt mellan två objekt
Exempel på en övergång som används för att fördela färger jämnt mellan två objekt

Följande regler gäller för övergångar mellan objekt och färger:

 • Du kan inte skapa en övergång mellan nätobjekt.

 • Om du skapar en övergång mellan ett objekt som är färglagt med en processfärg och ett annat som är färglagt med en dekorfärg, färgläggs övergångsformerna med en övergångsprocessfärg. Om du skapar en övergång mellan två olika dekorfärger färgläggs de mellanliggande stegen med processfärger. Men om du skapar en övergång mellan toner av samma dekorfärg, färgläggs alla steg med procentandelar av dekorfärgen.

 • Om du skapar en övergång mellan två objekt som innehåller mönster, får övergångsstegen endast objektets fyllning på det översta lagret.

 • Om du skapar övergångar mellan objekt som har blandningslägen som har angetts med panelen Genomskinlighet, använder övergångsstegen bara det översta objektets blandningsläge.

 • Om du skapar en övergång mellan objekt med flera uppsättningar av attribut (effekter, fyllningar eller linjer), kommer Illustrator att försöka blanda alternativen.

 • Om du skapar en övergång mellan två förekomster av samma symbol blir övergångsstegen förekomster av den symbolen. Men om du skapar en övergång mellan två förekomster av olika symboler, blir inte övergångsstegen symbolförekomster.

 • Övergångar skapas som standard som blockerade grupper för genomskinlighet, vilket betyder att om något av stegen inbegriper överlappning av genomskinliga objekt, syns inte dessa objekt genom varandra. Du kan ändra den inställningen genom att markera övergången och avmarkera Blockera grupp på panelen Genomskinlighet.

Skapa övergångar

Med övergångsverktyget eller kommandot Skapa övergång kan du skapa övergångar, som är en rad mellanliggande objekt och färger mellan två eller fler markerade objekt.

Skapa en övergång med övergångsverktyget

 1. Välj övergångsverktyget  .
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill göra en övergång i sekventiell ordning utan rotering klickar du på valfri plats i objekten. Undvik fästpunkterna.

  • Om du vill skapa en övergång till en särskild fästpunkt på ett objekt klickar du på fästpunkten med övergångsverktyget. När pekaren står över fästpunkten ändras den från en vit fyrkant till en genomskinlig fyrkant med en svart punkt i mitten.

  • Om du vill skapa övergångar mellan öppna banor väljer du en slutpunkt för varje bana.

 3. När du är klar klickar du på övergångsverktyget igen.
  Obs!

  Som standard beräknas det optimala antalet steg för att skapa en jämn färgövergång. Om du vill styra antalet steg, eller avståndet mellan stegen, anger du alternativ för övergångar. (Se Övergångsalternativ.)

Skapa en övergång med kommandot Skapa övergång

 1. Markera de objekt där du vill skapa en övergång.
 2. Välj Objekt > Övergång > Skapa.
  Obs!

  Som standard beräknas det optimala antalet steg för att skapa en jämn färgövergång. Om du vill styra antalet steg, eller avståndet mellan stegen, anger du alternativ för övergångar.

Övergångsalternativ

Du kan ändra övergångsalternativen för en befintlig övergång. Det gör du genom att markera objektet i övergången och göra något av följande:

 • Dubbelklicka på övergångsverktyget  
 • Välj Objekt > Övergång > Övergångsalternativ.
 • Klicka på knappen Övergångsalternativ i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper. 

Dialogrutan Övergångsalternativ visas. Där kan du ange följande övergångsalternativ:

Mellanrum

Bestäm hur många steg som ska läggas till i övergången.

Mjuka färger

Antal steg för övergångarna räknas ut automatiskt. Om objekten är fyllda eller linjerade med olika färger beräknas stegen för att ge det optimala antalet steg för en jämn färgövergång. Om objekten innehåller identiska färger eller om de innehåller övertoningar eller mönster, beräknas antalet steg på det längsta avståndet mellan markeringsramens kanter på de två objekten.

Angivna steg

Ange antalet steg mellan övergångens början och slut.

Angivet avstånd

Ange avståndet mellan stegen i övergången. Avståndet mäts från kanten på ett objekt till motsvarande kant på nästa objekt (till exempel från den högra kanten på ett objekt till den högra kanten på nästa).

Orientering

Ange orienteringen för objekt i övergången.

Justera till sida 

Övergången läggs vinkelrätt mot x-axeln på sidan.

Justera till bana 

Övergången läggs vinkelrätt mot banan.

Alternativet Justera till sida använt på en övergång
Alternativet Justera till sida använt på en övergång

Alternativet Justera till bana använt på en övergång
Alternativet Justera till bana använt på en övergång

Ändra övergångslinjen för ett objekt i övergången

En övergångslinje är en bana längs vilken stegen i ett övergångsobjekt justeras. Övergångslinjen utgör som standard en rak linje.

 • Om du vill justera linjens form drar du i linjens fästpunkter och bansegment med direktmarkeringsverktyget.
 • Om du vill ersätta övergångslinjen med en annan bana, ritar du ett objekt som ska användas som ny övergångslinje. Markera övergångslinjeobjektet och övergångsobjektet, och välj Objekt > Övergång > Ersätt övergångslinje.
 • Om du vill ha omvänd ordning för en övergång på linjen markerar du objektet i övergången och väljer Objekt > Övergång > Invertera övergångslinje.

Ändra skiktordning på ett objekt i en övergång

 1. Markera objektet i övergången.
 2. Välj Objekt > Övergång > Vänd framifrån.
  Ursprunglig skiktordning (högst upp) och med kommandot Vänd framifrån (längst ned)
  Ursprunglig skiktordning (högst upp) och med kommandot Vänd framifrån (längst ned)

Frigöra eller färdigställa en övergång

När du frigör ett objekt i en övergång tas nya objekt bort och de ursprungliga återställs. När du färdigställer ett objekt i en övergång delas övergången in i skilda objekt som kan redigeras var för sig, precis som vanliga objekt.

 1. Markera objektet i övergången.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Övergång > Frigör.

  • Välj Objekt > Övergång > Färdigställ.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto