Med kortkommandon blir du mer effektiv i Illustrator. Du kan använda standardkortkommandona som ingår i Illustrator, eller lägga till och anpassa kortkommandon efter behov.

I programmet kan du visa en lista över alla kortkommandon. Du kan också redigera och skapa kortkommandon. Dialogrutan Kortkommandon fungerar som en redigerare och här finns alla kommandon som stöder genvägar. En del av dem finns inte i standarduppsättningen över kortkommandon.

Du kan ange egna uppsättningar kortkommandon, ändra enskilda kommandon i en uppsättning och växla mellan olika uppsättningar. Du kan t.ex. skapa olika uppsättningar för olika arbetsytor som du väljer på menyn Fönster > Arbetsyta.

Om du tidigare har sparat en annan uppsättning kortkommandon än standarduppsättningen så lagras kortkommandona i en KYS-fil i mappen med Illustrator-inställningar. Du kan kopiera den här filen till samma plats (i Ai-inställningsmappen) på den nya datorn. Sedan kan du välja den här uppsättningen från dialogrutan Kortkommandon i Illustrator.

Du kan använda samma KYS-fil på olika plattformar förutsatt att de ändrade kortkommandona är giltiga på plattformarna.

Anpassade Illustrator-kortkommandon sparas som standard på följande platser:

macOS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Obs!

Förutom att du kan använda kortkommandon kan du även använda många kommandon via sammanhangskänsliga menyer. Sammanhangskänsliga menyer innehåller kommandon som är relevanta för det verktyg, den markering eller den panel som är aktiv. Om du vill visa en sammanhangskänslig meny högerklickar du (Windows), eller håller ned Ctrl-tangenten och klickar (macOS), i dokumentfönstret eller på panelen.

Ange nya kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj en uppsättning kortkommandon på menyn Uppsättning högst upp i dialogrutan Kortkommandon.
 3. Välj typ av kortkommando på menyn ovanför området där kortkommandona visas.

  Menykommandon

  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på menyraden och på panelmenyer.

  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på menyraden
  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på menyraden

  Verktyg

  Här kan du anpassa kortkommandon för verktyg i verktygslådan

 4. Gör något av följande:
  • Klicka på OK om du vill aktivera kortkommandouppsättningen.

  • Om du vill ändra ett kortkommando klickar du på kolumnen Kortkommando i listan och anger ett nytt kommando. Om du anger ett kortkommando som redan är tilldelat ett annat kommando eller verktyg, visas en varning längst ned i dialogrutan. Klicka på Ångra om du vill ångra ändringen eller klicka på Gå till om du vill gå till det andra kommandot eller verktyget och tilldela det ett nytt kortkommando. I kolumnen Symbol anger du den symbol som du vill ska visas på kommandots eller verktygets meny eller i verktygstipset. Du kan använda vilket som helst av de tecken som får användas i kolumnen Kortkommando.

   Obs! I Mac OS kan du inte använda Kommando+Alt+8 som kortkommando på en meny.

  • Klicka på OK om du vill spara ändringarna i den aktuella kortkommandouppsättningen. (Du kan inte spara ändringar i den uppsättning som heter Illustrator-standard.)

  • Klicka på Spara om du vill spara en ny kortkommandouppsättning. Ange ett namn för den nya uppsättningen och klicka på OK. Den nya tangentuppsättningen visas på snabbmenyn under det nya namnet.

  • Om du vill exportera den visade kortkommandouppsättningen till en textfil klickar du på Exportera text. I dialogrutan Spara tangentuppsättningsfil som anger du ett filnamn för den tangentuppsättning som du vill spara och klickar sedan på Spara. Du kan använda den här textfilen för att skriva ut en kopia av dina kortkommandon.

Exempel: Skapa ett eget kortkommando för att beskära bilder

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj Menykommandon.

 3. Klicka på Objekt > Beskär bild.

  keyboard-shortcut-for-image-crop_5
 4. Skriv in ett nytt kortkommando.

  Om kortkommandot redan har tilldelats ett annat kommando eller verktyg i uppsättningen, visas en varning. Tilldela om ett kortkommando genom att klicka på OK och Gå till konflikt för att tilldela ett nytt kortkommando till det andra kommandot eller verktyget.

 5. Ange ett namn för den sparade tangentuppsättningen.

 6. Klicka på OK.

Ta bort kortkommandon från ett kommando eller verktyg

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj namnet på kortkommandot eller verktyget som du vill ta bort i dialogrutan Kortkommandon.

 3. Klicka på Radera.

 4. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Ta bort en uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj kortkommandouppsättningen som ska tas bort i listrutan Uppsättning.

 3. Klicka på ikonen Ta bort () och sedan på OK för att stänga dialogrutan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy