Användarhandbok Avbryt

Anpassa kortkommandon

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Med kortkommandon blir du mer effektiv i Illustrator. Du kan använda standardkortkommandona som ingår i Illustrator, eller lägga till och anpassa kortkommandon efter behov.

I programmet kan du visa en lista över alla kortkommandon. Du kan också redigera och skapa kortkommandon. Dialogrutan Kortkommandon fungerar som en redigerare och här finns alla kommandon som stöder genvägar. En del av dem finns inte i standarduppsättningen över kortkommandon.

Du kan ange egna uppsättningar kortkommandon, ändra enskilda kommandon i en uppsättning och växla mellan olika uppsättningar. Du kan t.ex. skapa olika uppsättningar för olika arbetsytor som du väljer på menyn Fönster > Arbetsyta.

Om du tidigare har sparat en annan uppsättning kortkommandon än standarduppsättningen så lagras kortkommandona i en KYS-fil i mappen med Illustrator-inställningar. Du kan kopiera den här filen till samma plats (i Ai-inställningsmappen) på den nya datorn. Sedan kan du välja den här uppsättningen från dialogrutan Kortkommandon i Illustrator.

Du kan använda samma KYS-fil på olika plattformar förutsatt att de ändrade kortkommandona är giltiga på plattformarna.

Anpassade Illustrator-kortkommandon sparas som standard på följande platser:

macOS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys
Obs!

Förutom att du kan använda kortkommandon kan du även använda många kommandon via sammanhangskänsliga menyer. Sammanhangskänsliga menyer innehåller kommandon som är relevanta för det verktyg, den markering eller den panel som är aktiv. Om du vill visa en sammanhangskänslig meny högerklickar du (Windows), eller håller ned Ctrl-tangenten och klickar (macOS), i dokumentfönstret eller på panelen.

Ange nya kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj en uppsättning kortkommandon på menyn Uppsättning högst upp i dialogrutan Kortkommandon.
 3. Välj typ av kortkommando på menyn ovanför området där kortkommandona visas.

  Menykommandon

  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på menyraden och på panelmenyer.

  Verktyg

  Här kan du anpassa kortkommandon för verktyg i verktygslådan

 4. Gör något av följande:
  • Klicka på OK om du vill aktivera kortkommandouppsättningen.

  • Om du vill ändra ett kortkommando klickar du på kolumnen Kortkommando i listan och anger ett nytt kommando. Om du anger ett kortkommando som redan är tilldelat ett annat kommando eller verktyg, visas en varning längst ned i dialogrutan. Klicka på Ångra om du vill ångra ändringen eller klicka på Gå till om du vill gå till det andra kommandot eller verktyget och tilldela det ett nytt kortkommando. I kolumnen Symbol anger du den symbol som du vill ska visas på kommandots eller verktygets meny eller i verktygstipset. Du kan använda vilket som helst av de tecken som får användas i kolumnen Kortkommando.

   Obs! I Mac OS kan du inte använda Kommando+Alt+8 som kortkommando på en meny.

  • Klicka på OK om du vill spara ändringarna i den aktuella kortkommandouppsättningen. (Du kan inte spara ändringar i den uppsättning som heter Illustrator-standard.)

  • Klicka på Spara om du vill spara en ny kortkommandouppsättning. Ange ett namn för den nya uppsättningen och klicka på OK. Den nya tangentuppsättningen visas på snabbmenyn under det nya namnet.

  • Om du vill exportera den visade kortkommandouppsättningen till en textfil klickar du på Exportera text. I dialogrutan Spara tangentuppsättningsfil som anger du ett filnamn för den tangentuppsättning som du vill spara och klickar sedan på Spara. Du kan använda den här textfilen för att skriva ut en kopia av dina kortkommandon.

Exempel: Skapa ett eget kortkommando för att beskära bilder

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj Menykommandon.

 3. Klicka på Objekt > Beskär bild.

 4. Skriv in ett nytt kortkommando.

  Om kortkommandot redan har tilldelats ett annat kommando eller verktyg i uppsättningen, visas en varning. Tilldela om ett kortkommando genom att klicka på OK och Gå till konflikt för att tilldela ett nytt kortkommando till det andra kommandot eller verktyget.

 5. Ange ett namn för den sparade tangentuppsättningen.

 6. Klicka på OK.

Ta bort kortkommandon från ett kommando eller verktyg

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj namnet på kortkommandot eller verktyget som du vill ta bort i dialogrutan Kortkommandon.

 3. Klicka på Radera.

 4. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Ta bort en uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj kortkommandouppsättningen som ska tas bort i listrutan Uppsättning.

 3. Klicka på ikonen Ta bort () och sedan på OK för att stänga dialogrutan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto