Om omslag

Omslag är objekt som förvränger eller ändrar form på markerade objekt. Du kan skapa ett omslag av objekt på ritytan eller använda en förinställd tänjeffekt eller ett nätobjekt som omslag. Du kan använda omslag på alla objekt utom diagram, stödlinjer och länkade objekt.

Nätomslag
Nätomslag

Omslag som har skapats från ett annat objekt
Omslag som har skapats från ett annat objekt

På panelen Lager visas omslag som <omslag>. När du har använt ett omslag kan du fortsätta att redigera de ursprungliga objekten. Du kan också när som helst redigera, ta bort eller färdigställa ett omslag. Du kan ändra formen på omslaget eller på omslagsobjektet men inte på båda samtidigt.

Förvränga objekt med ett omslag

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj en av följande metoder för att skapa ett omslag:
  • Om du vill använda en förinställd tänjeffekt för omslaget väljer du Objekt > Förvräng omslag > Skapa med Tänj. Välj ett tänjformat och ange alternativ i dialogrutan Alternativ för Tänj.

  • Om du vill använda ett rektangulärt stödraster för omslaget väljer du Objekt > Förvräng omslag > Skapa med Nät. I dialogrutan Omslagsnät anger du antalet rader och kolumner.

  • Om du vill använda ett objekt som form för omslaget bör du först se till att objektet ligger överst i skiktordningen. Om så inte är fallet, flyttar du upp det med hjälp av panelen Lager eller ett ordningskommando och markerar alla objekt igen. Välj sedan Objekt > Förvräng omslag > Skapa med översta objektet.

 3. Ändra form på omslaget genom att göra något av följande:
  • Dra en fästpunkt på omslaget med direktmarkeringsverktyget eller nätverktyget.

  • Om du vill ta bort en fästpunkt på nätrastret, markerar du den med direktmarkeringsverktyget eller nätverktyget och klickar sedan på Ta bort.

  • Om du vill lägga till fästpunkter i nätrastret klickar du på rastret med nätverktyget.

   Tips! Om du vill använda en linje eller en fyllning i ett omslag använder du panelen Utseende.

Redigera innehållet i ett omslag

 1. Markera omslaget och gör sedan något av följande:
  • Klicka på Redigera innehåll  på kontrollpanelen.

  • Välj Objekt > Förvräng omslag > Redigera innehåll.

   Obs! Om omslaget består av grupperade banor, klickar du på triangeln till vänster om posten <omslag> på panelen Lager för att visa banan som du vill redigera och ange den som mål.

 2. Redigera det.

  Obs!

  När du ändrar innehållet i ett omslag omcentreras resultaten mot det ursprungliga innehållet.

 3. Gör något av följande när du vill återgå till det ursprungliga redigeringsläget:
  • Klicka på Redigera omslag  på kontrollpanelen.

  • Välj Objekt > Förvräng omslag > Redigera omslag.

Återställa ett omslag

 1. Markera omslaget.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill återställa eller byta till ett förinställt tänjformat väljer du ett nytt tänjformat och anger alternativ på kontrollpanelen. Om du vill kan du också öppna en dialogruta och ange fler alternativ genom att klicka på Alternativ för omslag .

  • Om du vill återställa eller byta till ett förinställt nätomslag väljer du Objekt > Förvräng omslag > Återställ med Nät. Ange antalet rader och kolumner för nätrastret. Markera Behåll omslaget om du vill att tänjformatet ska vara intakt.

Ta bort ett omslag

Du kan ta bort omslag antingen genom att frigöra dem eller färdigställa dem. Om du frigör omslaget skapas två separata objekt: objektet i den ursprungliga formen och formen på omslaget. Om du färdigställer omslaget tas själva omslaget bort, men objektet finns kvar i sin förvrängda form.

 • Om du vill frigöra ett omslag markerar du det och väljer Objekt > Förvräng omslag > Frigör.
 • Om du vill färdigställa ett omslag markerar du det och väljer Objekt > Förvräng omslag > Färdigställ.

Alternativ för omslag

Med omslagsalternativen bestämmer du hur bilden ska förvrängas för att passa omslaget. Om du vill ange alternativ för omslag markerar du omslagsobjektet och klickar på Alternativ för omslag  på kontrollpanelen, eller väljer Objekt > Förvräng omslag > Alternativ för omslag.

Kantutjämning

Jämnar till raster som förvrängts med omslag. Om du avmarkerar Kantutjämning kan det gå snabbare att förvränga raster.

Bevara form genom att använda

Ange hur raster ska behålla formen när de förvrängts med icke-rektangulära omslag. Markera Urklippsmask om du vill lägga på en urklippsmask på rastret, eller Genomskinlighet om du vill lägga på en alfakanal på rastret.

Följsamhet

Ange hur exakt objektet ska passa omslagsformen. Med ett högre procentantal kan fler punkter läggas till i de förvrängda banorna och det kan ta längre tid att förvränga objekt.

Förvräng utseende

Utseendeattributen förvrängs (t.ex. pålagda effekter eller grafikformat) tillsammans med ett objekts form.

Förvräng linjära övertoningar

Linjära övertoningar förvrängs tillsammans med ett objekts form.

Förvräng mönsterfyllningar

Mönster förvrängs tillsammans med ett objekts form.

Obs! Om du färdigställer omslaget när ett förvrängningsalternativ är markerat, kommer respektive egenskap att färdigställas separat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy