Om inställningar

Om du vill att Illustrator ska fungera på ett sätt som är anpassat efter ditt arbetsflöde måste du ändra inställningarna så att de passar dig.

Många programinställningar lagras i filen Adobe Illustrator Prefs, t.ex. allmänna inställningar för visning, fillagring, prestanda, teckensnitt samt alternativ för plugin-program och det virtuella minnet. De flesta av dessa alternativ anges i dialogrutan Inställningar. Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet.

Om programmet börjar uppträda konstigt kan det bero på att någon inställning har skadats. Om du misstänker att inställningarna har skadats återställer du dem till standardvärdena.

Öppna en dialogruta med inställningar

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > [namn på inställningsuppsättning].

  • (macOS) Välj Illustrator > Inställningar > [namn på inställningsuppsättning].

  • Kontrollera att inget är markerat och klicka på knappen Inställningar på kontrollpanelen.

  Preferences-option_control-panel_2
  Knappen Inställningar på kontrollpanelen

 2. Växla till en annan uppsättning inställningar genom att välja ett alternativ på menyn längst upp till vänster i dialogrutan Inställningar.

Ange inställningar för Illustrator

Kommandona och panelinställningarna i Illustrator hanteras i inställningsfilen för Illustrator. När du öppnar Illustrator lagras panelernas och kommandonas placering i inställningsfilen för Illustrator. Om du vill återställa standardinställningarna för Illustrator eller ändra de aktuella inställningarna tar du bort inställningarna för Illustrator. En inställningsfil skapas automatiskt när du startar om Illustrator och sparar en fil.

Återställa inställningarna manuellt

 • Ta bort eller byta namn på filen AIPrefs. När du startar om Illustrator skapas en ny inställningsfil på den ursprungliga platsen.

Så här återställer du inställningarna snabbt med hjälp av ett kortkommando

 • Tryck på och håll ned Alt+Ctrl+Skift (Windows) eller Alternativ+Kommando+Skift (macOS) när du startar Illustrator. Du uppmanas att ta bort aktuella inställningar. De nya inställningsfilerna skapas nästa gång du startar Illustrator.

Beroende på vilket operativsystem du använder finns inställningsfilen för Illustrator på följande plats:

macOS

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/sv_SE*/Adobe Illustrator Prefs

Windows

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\sv_SE*\x64\Adobe Illustrator Prefs

Obs!

 • Ersätt <versionsnummer> med följande värden, beroende på vilken version av Illustrator som är installerad på din dator:
Illustrator CC-utgåva Versionsnummer
CC oktober 2017 22
CC 2017 21
CC 2015.3 20
CC 2015 19
CC 2014 18
CC 17
 • Namnet på mappen kan variera beroende på vilken språkversion som är installerad på datorn.
 • I Windows är mappen Application Data dold som standard. Visa mappen genom att öppna Mappalternativ på Kontrollpanelen och klicka på fliken Visa. Välj alternativet Visa dolda filer och mappar eller alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter i fönstret Avancerade inställningar.
 • Om du inte hittar inställningsfilen använder du operativsystemets sökkommando och söker efter AIPrefs (Windows) eller Adobe Illustrator Prefs (macOS).

Om plug-in-moduler

Plugin-moduler är programvara som lägger till funktioner i Adobe Illustrator. Ett antal plugin-moduler med specialeffekter medföljer programmet och installeras automatiskt i mappen Plug-ins som finns i programmappen.

Du kan installera alla plugin-moduler som är utformade för användning tillsammans med Photoshop eller Illustrator. Om du vill installera en plugin-modul från Adobe använder du det installationsprogram som medföljer. Medföljer det inget installationsprogram drar du en kopia av modulen till mappen för plugin-moduler i programmappen. Starta sedan om Illustrator så att plugin-modulen aktiveras. Om du vill installera en plugin-modul från en annan tillverkare följer du de installationsanvisningar som medföljer.

Obs!

Den öppna arkitekturen i programmet Adobe Illustrator gör att andra leverantörer än Adobe kan skapa funktioner som kan användas i Adobe Illustrator. Om du är intresserad av att skapa plugin-moduler som är kompatibla med Adobe Illustrator kan du besöka www.adobe.com.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy