Användarhandbok Avbryt

Introduktion till ritytor

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig skapa och arbeta med ritytor.

Med ritytor kan du effektivisera designprocessen och arbeta med mönster på en oändligt stor arbetsyta. I Illustrator är en rityta som ett vitt papper som utgör basen för ditt konstnärliga arbete. Du kan använda inbyggda förinställningar för populära enheter eller skapa ritytor i specialstorlek för att designa dina konstverk. Du kan även exportera eller skriva ut dem.

När du skapar ett dokument eller öppnar en ny fil i Illustrator, kan du välja ritytans förinställning och mått. Om du har flera designer kan du lägga till eller skapa flera ritytor. Du kan även ändra storlek och byta namn på, replikera och ta bort ritytor enligt dina krav. 

Förinställning eller anpassning

Markera ritytor

Ändra storlek på ritytan

Innan du går vidare

Ha Ritytor, Egenskaper eller Kontrollpanelen till hands innan du börjar med ritytor. Välj alternativen nedan för att aktivera panelerna efter att du har skapat eller öppnat ett dokument:

Fönster > Ritytor

Panelen Ritytor
Panelen Ritytor

Fönster > Egenskaper

Egenskapspanelen
Egenskapspanelen

Fönster > Kontroller

Kontrollpanelen
Kontrollpanelen

Skapa en rityta

Låt säga att du vill utveckla din design, exportera eller skriva ut den på flera sidor. I stället för att skapa flera dokument kan du skapa flera ritytor i samma dokument.
Du kan skapa en rityta med hjälp av verktyget Rityta eller lägga till nya ritytor för att designa ditt konstverk. 

Använd verktyget Rityta

Förinställning eller anpassning
Verktyget Rityta

Följ proceduren nedan för att skapa en rityta:

 1. Klicka på verktyget Rityta   på verktygspanelen eller tryck på Shift + O.

 2. Tillämpa förinställda eller anpassade dimensioner genom att använda alternativen för ritytan eller trycka på Esc för att avsluta ritytans redigeringsläge.

 3. Tillämpa förinställda eller anpassade dimensioner genom att använda alternativen för ritytan eller trycka på Esc för att avsluta ritytans redigeringsläge.

Använd alternativen för ritytor

Förinställning eller anpassning
Alternativ för rityta

Så här använder du Alternativ för ritytor:

 1. Klicka på verktyget Rityta   och dubbelklicka på ritytan.

 2. Ange i dialogrutan Alternativ för rityta ritytans Namn och gör något av följande:

  • Välj ett alternativ i listrutan Förinställning.
  • Ange värden i fälten B och H för att ändra ritytans bredd och höjd.
 3. Ange ritytans Orientering genom att välja Liggande eller Stående.

  Om du vill ändra ritytans visningsinställningar kan du läsa om ytterligare ritytsalternativ.

Lägga till nya ritytor

Så här lägger du till nya ritytor i dokumentet:

 1. Klicka på verktyget Rityta  och gör något av följande:

 2. Tryck på Esc för att avsluta redigeringsläge för ritytor.

lägga till en rityta
Panelen Ritytor

A. Ny rityta B. Fler alternativ 

Markera ritytor

Det kan spara tid att välja flera ritytor när du duplicerar, kopierar, flyttar eller raderar dem.

Markera ritytor
Markera flera ritytor

Så här markerar du flera ritytor:

 1. Klicka på verktyget Rityta   och gör något av följande:

  • Klicka på ritytan för att markera den.
  • Markera flera ritytor genom att shift-klicka på dem.
  • Markera samtliga ritytor genom att trycka på Ctrl + A (Windows) eller Cmd + A (macOS).

Ändra storlek och namn på och duplicera ritytor

När du arbetar med designer på flera ritytor kanske du vill ändra storlek på, byta namn på, duplicera, radera eller hantera ritytor för att ge ditt konstverk en praktisk layout. Ritytans namn visas i dess övre vänstra hörn. 
När du vill ändra storlek på, byta namn på eller duplicera ritytor måste verktyget Rityta   vara valt.

Ändra storlek på ritytor

Ändra storlek på ritytan
Ändra storlek på ritytan

 1. Välj ritytan och dra i begränsningsramen för att ändra storlek på ritytan eller gör så här:
  1. Klicka i panelen RitytorFler alternativ > Alternativ för rityta.
  2. Ställ in referenspunkterna eller ange önskad bredd och höjd på ritytan i B och H.

Byta namn på ritytor

Förinställning eller anpassning
Byta namn på ritytor

 1. Vidta en av följande åtgärder:

Duplicera ritytor

Duplicera ritytor
Duplicera ritytor

 1. Välj en eller flera ritytor.
 2. Klicka i panelen Ritytor på Fler alternativ > Duplicera ritytor.
 3. Tryck på Esc för att avsluta redigeringsläget för ritytor.

I Tips och trick beskrivs andra sätt att ändra storlek och byta namn på dina ritytor.

Hur ställer man in referenspunkter när man ändrar storlek på ritytor?

Referenspunkt
Referenspunktsraster

Med en referenspunkt kan du göra ett hörn ledat eller centrera en rityta när du ändrar storlek på den.
Så här anger du en referenspunkt:

 1. Klicka i Alternativ för ritytor på en av de nio referenspunkterna i referenspunktsrastret.

 2. Ange bredd- och höjdvärden.

Radera ritytor

Ritytor är grunden i en design. Du kan ta bort ritytor som är oväsentliga eller som inte bidrar till ditt konstverk. Dokumentet behöver dock innehålla minst en rityta. Om du försöker radera alla ritytor blir ritytan med nummer 1 kvar.

Följ proceduren nedan för att radera dina ritytor:

 1. Klicka på verktyget Rityta  .

 2. Välj en eller flera ritytor som du vill radera och klicka på ikonen   i Ritytor, Egenskaper eller Kontrollpanelen.

 3. Så här raderar du alla tomma ritytor på en gång:

  1. Klicka på Fler alternativ på panelen Ritytor.
  2. Välj Radera tomma ritytor.
Panelen Ritytor
Panelen Ritytor

A. Radera en rityta B. Fler alternativ 

Tips och trick

Läs mer

Titta på dessa fyra minuter långa videor och lär dig skapa och redigera ritytor i Illustrator. Lär dig mer i Arbeta med ritytor.

Skapa ritytor

Redigera ritytor

Vad är nästa steg?

Vi har fått i gång dig med att skapa och använda ritytan för att arbeta med din design. Utveckla dig nu och se hur du klipper ut, kopierar, arrangerar om, ordnar om och hanterar ritytsvyn för din design.

Har du en fråga eller en idé?

Fråga vår community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto