Din design innehåller ofta flera kopior av liknande objekt, exempelvis logotyper. Om du vill redigera samtliga sådana objekt behöver du inte arbeta med dem en i taget.

Med alternativet för global redigering i Illustrator kan du redigera alla liknande objekt globalt i ett enda steg.

Hitta liknande objekt för redigering

Innan du börjar redigerar liknande objekt kan du välja vilka objekt du vill redigera. Gör det genom att välja alternativ för global redigering så att du hittar de objekt som ska redigeras tillsammans.

Gör något av följande när du vill göra inställningar för global redigering:

 • Klicka på listrutan Globala redigeringsalternativ bredvid knappen Starta global redigering på panelen Egenskaper.
 • Klicka på listrutan Globala redigeringsalternativ bredvid ikonen  på kontrollpanelen.
global_edit_options_button
Ange alternativ för global redigering för att hitta liknande objekt att redigera

Välj följande alternativ:

 • I avsnittet Alternativ:
  • Markera Utseende om för att hitta objekt med samma utseende, till exempel fyllning, linje.
   Obs! Detta alternativ är aktiverat som standard när markeringen innehåller plugingrafik eller en nätteckning.
  • Markera Storlek för att hitta objekt av samma storlek.
 • I avsnittet Om ritytor:
  • I listrutan Markera anger du om du vill hitta liknande objekt på alla ritytor eller inom ritytor som har en viss orientering.
  • I fältet Räckvidd anger du ett område med ritytor där du vill hitta liknande objekt. Området kan anges som 1, 2, 3 eller 4–7.
  • Markera Ta med objekt på arbetsyta om du vill hitta liknande föremål både på och utanför ritytorna. Alternativet är som standard markerat. Avmarkera det här alternativet om du vill begränsa sökningen till enbart ritytorna. 

I avsnittet Resultat högst upp visas det totala antalet objekt som markerats för global redigering.

Obs!

Om du inte anger redigeringsalternativ markeras alla liknande objekt på alla ritytor för redigering.

Börja redigera liknande objekt

När du har angett redigeringsalternativen kan du börja redigera liknande objekt tillsammans. Gör något av följande:

 • Välj Markera Starta global redigering.
 • Markera ett objekt och klicka på knappen Starta global redigering i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper. 
 • Klicka på ikonen  på kontrollpanelen.

Alla liknande objekt markeras. Om du nu redigerar det markerade objektet tillämpas alla ändringar på de liknande markerade objekten.

Obs!

 • Global redigering stöds inte för bilder, textobjekt, urklippsmasker, länkade objekt och pluginprogram från tredje part.
 • Global redigering fungerar inte när flera objekt är markerade.
global-edit_rotate
Markera objekten för global redigering och ändra formen för alla markerade objekt.

Obs!

När du redigerar objekt globalt sprids alla ändringar du gör i det valda objektet till andra liknande objekt enligt deras storlek. Om du till exempel minskar höjden på det valda objektet till hälften minskas höjden på alla liknande objekt till hälften. Om höjden på det valda objektet är 100 punkter och du minskar höjden till 50 punkter (en halvering) kommer höjden på andra liknande objekt, t.ex. 20 punkter, också att minskas till hälften, vilket blir 10 punkter.

Sluta redigera liknande objekt

När du är klar med dina ändringar kan du avsluta redigeringen av objekt. Gör något av följande:

 • Välj Markera > Avsluta global redigering.
 • Klicka på knappen Avsluta global redigering i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper.
 • Klicka på ikonen  på kontrollpanelen.
 • Tryck på Esc-tangenten.

Redigera specifika objekt

När du redigerar liknande objekt globalt kan du välja att inte redigera ett visst objekt i den markeringen genom att avmarkera det. Du avmarkerar ett objekt genom att hålla ner Skift-tangenten och sedan klicka på objektet. Objekten blir då avmarkerade, men har fortfarande kvar en markeringsruta.

När du nu gör ändringar i ditt urval matchar inte längre formen på det avmarkerade objektet de övriga markerade objekten. Därför tas markeringsrutan bort för att visa att objektet inte ingår i den globala redigeringen. 

Redigera liknande grupper

Du kan även globalt redigera liknande grupper som innehåller liknande objekt.

Obs! Grupperna räknas endast som liknande om grupphierarkin och formen på objekten stämmer överens.

När du redigerar liknande grupper globalt sprids alla redigeringar du gör på objekten i en grupp till motsvarande objekt i de andra liknande grupperna.

global-edit-color
Markera alla grupper med samma utseende, markera en specifik form i en grupp för global redigering, redigera färgen i de markerade formerna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy