Börja på en iPhone eller iPad, förbättra och slutför på datorn
Börja på en iPhone eller iPad, förbättra och slutför på datorn!

Börjar du ditt designarbete med att prova idéer och skissa på din iPad eller iPhone?

Ta en titt på Adobe Illustrator Draw – en app för iPad och iPhone. I Draw finns dina favoritverktyg och -funktioner för att skapa vektorbilder i ett smidigt och modernt gränssnitt. Du kan rita linjer, former och göra frihandsillustrationer med tio ritlager och ett fotolager. Och när du sitter vid datorn igen kan du enkelt finslipa de sista detaljerna i Illustrator eller Photoshop via Creative Cloud-anslutningen.

Läs mer om Adobe Illustrator Draw-appen här.

Ladda ned den fantastiska Adobe Illustrator Draw-appen från iTunes App Store (tillgänglig för iPhone och iPad).

Om vektorgrafik

Vektorbilder (även kallade vektorformer eller vektorobjekt) består av linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt kallade vektorer, som beskriver en bild utifrån bildens geometriska egenskaper.

Du kan fritt flytta eller modifiera vektorgrafik utan att förlora detaljrikedom ellerskärpaeftersom vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket betyder att bildens kanter förblir skarpa även om bildens storlek ändras, om den skrivs ut på en PostScript-skrivare, sparas i en PDF-fil eller importeras till ett vektorbaserat bildbehandlingsprogram. Detta gör vektorbilder till det bästa alternativet för ritade objekt, t.ex. logotyper, som ska användasiolika storlekar och olika medier.

De vektorobjekt du skapar med rit- och formverktygen i Adobe Creative Cloud är exempel på vektorbilder. Du kan använda kommandona Kopiera och Klistra in för att kopiera vektorbildermellan olikaCreativeCloud-komponenter.

Om banor

När du ritar skapas en linje som kallas för en bana. En bana består av ett eller flera raka eller böjda segment. Början och slutet av varje segment är markerade med fästpunkter, som kan liknas vid nålar som håller fast en bit snöre. En bana kan vara stängd (t.ex. en cirkel) eller öppen, med tydliga slutpunkter (t.ex. en våglinje).

Du ändrar form på en bana genom att dra banans fästpunkter, riktningspunkterna, i slutet av de riktningslinjer som visas vid fästpunkterna eller själva bansegmentet.

Banans komponenter
Banans komponenter

A. Markerad (helfylld) slutpunkt B. Markerad fästpunkt C. Omarkerad fästpunkt D. Böjt bansegment E. Riktningslinje F. Riktningspunkt 

Banor kan ha två typer av fästpunkter: hörnpunkter och övergångspunkter. Vid en hörnpunkt ändrar banan plötsligt riktning. Vid en övergångspunkt är bansegmenten sammankopplade som en kontinuerlig kurva. Du kan rita en bana genom att använda valfri kombination av hörnpunkter och utjämnade punkter. Om du ritar fel slags punkt kan du alltid ändra den.

Punkter på en bana
Punkter på en bana

A. Fyra hörnpunkter B. Fyra övergångspunkter C. En kombination av hörn- och övergångspunkter 

En hörnpunkt kan användas för att koppla ihop två raka eller böjda segment, medan en övergångspunkt alltid används för att koppla ihop två böjda segment.

En hörnpunkt kan koppla ihop både raka och böjda segment.
En hörnpunkt kan koppla ihop både raka och böjda segment.

Obs!

Förväxla inte hörn- och övergångspunkter med raka och böjda segment.

En banas kontur kallas för en linje. En färg eller övertoning som tillämpas på det inre området i en öppen eller stängd bana kallas för en fyllning. En linje kan ha vikt (tjocklek), färg och ett streckat linjemönster (Illustrator och InDesign) eller ett stiliserat linjemönster (InDesign). Du kan ändra egenskaperna för en banas eller forms linjer och fyllning efter att du har skapat den.

I InDesign har varje bana även en mittpunkt, som anger formens mitt, men som inte är en del av själva banan. Du kan använda den här punkten till att dra banan, justera banan med andra element eller markera alla fästpunkter i banan. Mittpunkten visas alltid, och kan inte döljas eller tas bort.

Om riktningslinjer och riktningspunkter

När du markerar en fästpunkt som kopplar samman böjda segment (eller om du markerar själva segmentet) visas riktningshandtag vid de sammankopplade segmentens fästpunkter. Riktningshandtagen består av riktningslinjer som slutar i en riktningspunkt. Vinkeln och längden på riktningslinjerna bestämmer formen och storleken på de böjda segmenten. Om du flyttar på riktningspunkterna, ändras formen på kurvorna. Riktningslinjerna visas inte i det slutliga resultatet.

Jämna punkter har alltid två riktningslinjer, som flyttas tillsammans som en enda rak enhet. När du flyttar en riktningslinje för en övergångspunkt justeras de böjda segmenten på båda sidor om punkten samtidigt, så att den kontinuerliga kurvan bevaras vid fästpunkten.

En hörnpunkt kan exempelvis ha två, en eller inga riktningslinjer, beroende på om den kopplar ihop två, ett eller inga böjda segment. Riktningslinjer för hörnpunkter formar hörnet med hjälp av olika vinklar. När du flyttar en riktningslinje för en hörnpunkt justeras bara kurvan på samma sida om punkten som riktningslinjen.

När du har markerat en fästpunkt (vänster), visas riktningslinjer på alla böjda segment som ansluter till fästpunkten (höger).
När du har markerat en fästpunkt (vänster), visas riktningslinjer på alla böjda segment som ansluter till fästpunkten (höger).

Justera riktningslinjer på en jämn punkt (vänster) och en hörnpunkt (höger).
Justera riktningslinjer på en jämn punkt (vänster) och en hörnpunkt (höger).

Riktningslinjer tangerar alltid (dvs. är vinkelräta mot radien för) kurvan vid fästpunkterna. Vinkeln för varje riktningslinje anger brantheten på kurvan, och längden på varje riktningslinje anger höjden, eller djupet, på kurvan.

Om du flyttar eller ändrar storlek på riktningslinjer ändras brantheten på kurvorna.
Om du flyttar eller ändrar storlek på riktningslinjer ändras brantheten på kurvorna.

Obs!

I Illustrator kan du visa eller dölja fästpunkter, riktningslinjer och riktningspunkter genom att välja Visa > Visa markeringsgränser eller Visa > Dölj markeringsgränser.

Ange riktningslinje och hur riktningspunkter visas

När du arbetar med fästpunkter och banor behöver du ibland visa riktningslinjer (handtag), som vid andra tillfällen kan vara i vägen. Du kan visa eller dölja riktningslinjer för flera markerade fästpunkter. Linjerna visas alltid för en enda fästpunkt.

Du kan välja att visa eller dölja riktningslinjer utifrånvad du markerar.Du kan även ange en inställning för hur riktningslinjer ska visas.

Visa eller dölja riktningslinjer för markerade fästpunkter

 1. Markera de aktuella fästpunkterna med direktmarkeringsverktyget.

 2. På kontrollpanelen klickar du på Visa handtag för flera markerade fästpunkter  > eller Dölj handtag för flera markerade fästpunkter .

Justera visningsstorlek för fästpunkt, handtag och begränsningsram

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (macOS).

 2. Ange något av följande i området för visning av fästpunkt och handtag:

  Storlek

  Använd reglaget för att ändra visningsstorleken för fästpunkter, handtag och begränsningsramar.

  adjust-anchor-point-display-size_1

  Markera fästpunkter som muspekaren förs över

  Fästpunkten som är rakt under muspekaren markeras.

  Format för handtag

  Anger hur handtagens slutpunkter (riktningspunkter) visas:

  •  Visar riktningspunkter som blå ifyllda cirklar.

  •  Visar riktningspunkter som vita cirklar.

  Visa handtag när flera fästpunkter är markerade

  Riktningslinjer visas på alla markerade fästpunkter när du markerar ett objekt med direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget. Om du inte markerar det här alternativet visas riktningslinjer för en fästpunkt om det är den enda markerade fästpunkten på banan, eller om beziersegmentet för riktningslinjen markeras och fästpunkten som riktningslinjen utgår från inte markeras.

Ritningslägen

Illustrator innehåller följande ritningslägen:

 • Rita normalt ()

 • Rita bakom ()

 • Rita inuti ()

En streckad öppen rektangel visas när ett objekt med läget Rita inuti är aktivt.
En streckad öppen rektangel som den i bild C visas när ett objekt med läget Rita inuti är aktivt.

Standardritningsläget är Rita normalt. Du kan välja ritningslägen under färgväljaren på panelen Verktyg.

Panelen Ritningslägen
Panelen Ritningslägen

Du kan växla mellan ritningslägena genom att klicka på panelen Ritningslägen på panelen Verktyg och sedan välja ritningsläget. Du kan också växla mellan ritningslägena med kortkommandot Skift+D.

Obs!

Alternativen Klistra in, Klistra in på plats och Klistra in på alla ritytor respekterar teckningslägena. Kommandona Klistra in framför och Klistra in bakom påverkas emellertid inte av ritningslägena.

En video om hur du använder de olika ritlägena finns på www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_se.

Läget Rita bakom

I läget Rita bakom kan du rita bakom alla teckningar i det markerade lagret om ingen teckning är markerad. Om en teckning är markerad ritas det nya objektet direkt under det markerade objektet.

Läget Rita bakom respekteras i följande fall:

 • Skapa nya lager

 • Placera symboler

 • Placera filer från Arkiv-menyn

 • Duplicera objekt genom att Alt-dra

 • Använda alternativen Klistra in på plats och Klistra in på alla ritytor

Läget Rita inuti

I läget Rita inuti kan du rita inuti det markerade objektet. I läget Rita inuti kan du snabbt rita och ändra staplingsordningen eller rita, markera och skapa en urklippsmask.

Läget Rita inuti är bara aktiverat om det finns ett enskilt markerat objekt (bana, stansad bana eller text).

Om du vill skapa urklippsmasker med läget Rita inuti markerar du den bana som du vill rita i och växlar till läget Rita inuti. Efterföljande banor klipps ur med banan som var markerad när du växlade till läget Rita inuti tills du växlar till läget Rita normalt (Skift+D eller dubbelklicka).

Obs!

Utseendet på urklippsmaskerna som skapas med Rita inuti bevaras i urklippsbanan till skillnad mot när menykommandot Objekt > Urklippsmask > Skapa används.