Markera text för omformning

Du kan rotera, spegla, skalförändra och skeva text på samma sätt som du gör med andra objekt. Sättet du markerar text påverkar dock omformningsresultaten:

  • Om du vill omforma texten utmed dess markeringsbana, markerar du textobjektet och roterar objektet och texten med roteringsverktyget.

  • Om du bara vill omforma markeringsbanan, men inte den text som den innehåller, markerar du textobjektet och drar med markeringsverktyget.

Roterad textbana (vänster) jämförd med roterad text och bana (höger)
Roterad textbana (vänster) jämförd med roterad text och bana (höger)

Justera textens skala

Du kan ange relationen mellan teckens höjd och bredd i förhållande till deras ursprungliga höjd och bredd. Tecken som inte är skalförändrade har värdet 100 %. Vissa teckenfamiljer innehåller redan ett bredare teckensnitt som är utformat med en större bredd än den normala teckenstilen. Skalningsförändring förvränger tecknet. Därför är det oftast bättre att använda ett teckensnitt som har en komprimerad eller expanderad variant, om det finns någon.

  1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används skalförändringen på ny text som du skapar.
  2. I panelen Tecken anger du alternativet Vertikal skalförändring () eller Horisontell skalförändring ().

Rotera text

  • Om du vill rotera tecken inuti ett textobjekt med ett visst antal grader, markerar du de tecken eller textobjekt som du vill ändra. (Om du inte markerar någon text används roteringen på ny text som du skapar.) På panelen Tecken anger du alternativet för teckenrotation .
  • Om du vill ändra vågrät text till lodrät, och tvärtom, markerar du textobjektet och väljer Text > Textriktning > Vågrät eller Text > Textriktning > Lodrät.
  • Om du vill rotera ett helt textobjekt (både tecknen och textens markeringsram) markerar du textobjektet och använder markeringsramen, verktyget Omforma fritt, verktyget Rotera, kommandot Rotera eller panelen Omforma för att rotera.
  • Om du vill rotera flera tecken i lodrät asiatisk text använder du alternativet tate-chu-yoko för att rotera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy