Användarhandbok Avbryt

Omforma objekt

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Omforma

Omforma inbegriper att flytta, rotera, spegla, skalförändra och skeva objekt. Du kan omforma objekt på panelen Omforma, via kommandona Objekt > Omforma, och med särskilda verktyg. Du kan också utföra olika omformningar genom att dra i markeringsramen för ett objekt.

Ibland kan du behöva upprepa samma omformning flera gånger, i synnerhet när du kopierar objekt. Med kommandot Upprepa omforma på menyn Objekt kan du upprepa en förflyttning, skalförändring, rotering, spegling eller skevning hur många gånger du vill, tills du utför en annan omformning.

Obs!

Med alternativen på panelen Info kan du visa aktuella dimensioner och placera markeringen när du omformar den.

En video om hur du skalförändrar, skevar och roterar objekt finns på www.adobe.com/go/vid0040_se.

Panelen Omforma - översikt

På panelen Omforma (Fönster > Omforma) visas information om placering, storlek och orientering för ett eller flera markerade objekt. Du kan ange nya värden och därmed ändra objekten eller deras mönsterfyllning, eller både och. Du kan också ändra omformningens referenspunkt och låsa objektets egenskaper.

Alla värden på panelen gäller markeringsramarna för objekten utom för X- och Y-värden, som gäller den markerade referenspunkten. Om du vill pixeljustera enskilda objekt mot pixelstödrastret markerar du kryssrutan Justera till pixelstödraster.

Obs!

 • Från och med version CC 2017 har Illustrator mer förutsägbara och precisa funktioner för att rita teckningar som justeras mot pixelstödrastret. Se Skapa skarpa bilder för mer information.
 • Referenspunktspositioneraren på panelen Omforma anger bara ett objekts referenspunkt när du omformar objektet genom att ändra värdena på panelen. Vid andra omformningsmetoder (t.ex. användning av skalningsverktyget) används objektets mittpunkt eller pekarens placering som referenspunkt.

 

Panelen Omforma
Panelen Omforma

A. Referenspunktens positionerare B. Panelmeny C. Lås proportioner-ikon 

Omforma ett objekts mönster

När du flyttar, roterar, speglar (vänder), skalförändrar eller skevar ett objekt som är fyllt med ett mönster kan du omforma bara objektet, bara mönstret eller både objektet och mönstret. När du har omformat ett objekts fyllningsmönster omformas på samma sätt alla efterföljande mönster som används på objektet.

 • Du kan ange via panelen Omforma hur mönstren ska omformas, genom att markera ett alternativ på panelmenyn: Omforma endast objekt, Omforma endast mönster eller Omforma båda.
 • Du kan också använda ett omformningskommando och ange hur mönstren ska omformas, genom att ange alternativen Objekt och Mönster i respektive dialogruta. Markera till exempel Mönster och avmarkera Objekt om du bara vill omforma mönstret och inte objektet.
 • Om du vill omforma mönster och inte objekt med ett omformningsverktyg, håller du ned tildetangenten (~) medan du drar. Kanterna på objektet ser omformade ut, men när du släpper musknappen återgår de till ursprungsläget och du ser att bara mönstret har omformats.
 • Om du vill undvika att mönster omformas när du använder omformningsverktygen, väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS) och avmarkerar Omforma mönsterrutor.
 • Om du vill återställa ett objekts fyllningsmönster till ursprungsläget, fyller du objektet med en heltäckande färg och markerar önskat mönster igen.

Omforma med hjälp av markeringsramen

När du väljer ett eller fler objekt med markeringsverktyget visas en markeringsram runt dem. Använd markeringsramen när du vill flytta, rotera, duplicera och skalförändra objekt, genom att dra i objektet eller i ett handtag (en av de tomma fyrkanterna längs markeringsramen).

 • Om du vill dölja markeringsramen väljer du Visa > Göm markeringsram.
 • Om du vill visa markeringsramen väljer du Visa > Visa markeringsram.
 • Om du vill återställa markeringsramen när du har roterat den väljer du Objekt > Omforma > Återställ markeringsram.
Omforma med hjälp av markeringsramen
Markerade objekt före (vänster) och efter (höger) skalförändring med markeringsramen

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto