Omforma

Omforma inbegriper att flytta, rotera, spegla, skalförändra och skeva objekt. Du kan omforma objekt på panelen Omforma, via kommandona Objekt > Omforma, och med särskilda verktyg. Du kan också utföra olika omformningar genom att dra i markeringsramen för ett objekt.

Ibland kan du behöva upprepa samma omformning flera gånger, i synnerhet när du kopierar objekt. Med kommandot Upprepa omforma på menyn Objekt kan du upprepa en förflyttning, skalförändring, rotering, spegling eller skevning hur många gånger du vill, tills du utför en annan omformning.

Obs!

Med alternativen på panelen Info kan du visa aktuella dimensioner och placera markeringen när du omformar den.

En video om hur du skalförändrar, skevar och roterar objekt finns på www.adobe.com/go/vid0040_se.

Panelen Omforma - översikt

På panelen Omforma (Fönster > Omforma) visas information om placering, storlek och orientering för ett eller flera markerade objekt. Du kan ange nya värden och därmed ändra objekten eller deras mönsterfyllning, eller både och. Du kan också ändra omformningens referenspunkt och låsa objektets egenskaper.

Alla värden på panelen gäller markeringsramarna för objekten utom för X- och Y-värden, som gäller den markerade referenspunkten. Om du vill pixeljustera enskilda objekt mot pixelstödrastret markerar du kryssrutan Justera till pixelstödraster.

Obs!

  • Från och med version CC 2017 har Illustrator mer förutsägbara och precisa funktioner för att rita teckningar som justeras mot pixelstödrastret. Se Skapa skarpa bilder om du vill ha mer information.
  • Referenspunktspositioneraren på panelen Omforma anger bara ett objekts referenspunkt när du omformar objektet genom att ändra värdena på panelen. Vid andra omformningsmetoder (t.ex. användning av skalningsverktyget) används objektets mittpunkt eller pekarens placering som referenspunkt.

 

Panelen Omforma
Panelen Omforma

A. Referenspunktens positionerare B. Panelmeny C. Lås proportioner-ikon 

Omforma ett objekts mönster

När du flyttar, roterar, speglar (vänder), skalförändrar eller skevar ett objekt som är fyllt med ett mönster kan du omforma bara objektet, bara mönstret eller både objektet och mönstret. När du har omformat ett objekts fyllningsmönster omformas på samma sätt alla efterföljande mönster som används på objektet.

  • Du kan ange via panelen Omforma hur mönstren ska omformas, genom att markera ett alternativ på panelmenyn: Omforma endast objekt, Omforma endast mönster eller Omforma båda.
  • Du kan också använda ett omformningskommando och ange hur mönstren ska omformas, genom att ange alternativen Objekt och Mönster i respektive dialogruta. Markera till exempel Mönster och avmarkera Objekt om du bara vill omforma mönstret och inte objektet.
  • Om du vill omforma mönster och inte objekt med ett omformningsverktyg, håller du ned tildetangenten (~) medan du drar. Kanterna på objektet ser omformade ut, men när du släpper musknappen återgår de till ursprungsläget och du ser att bara mönstret har omformats.
  • Om du vill undvika att mönster omformas när du använder omformningsverktygen, väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS) och avmarkerar Omforma mönsterrutor.
  • Om du vill återställa ett objekts fyllningsmönster till ursprungsläget, fyller du objektet med en heltäckande färg och markerar önskat mönster igen.

Omforma med hjälp av markeringsramen

När du väljer ett eller fler objekt med markeringsverktyget visas en markeringsram runt dem. Använd markeringsramen när du vill flytta, rotera, duplicera och skalförändra objekt, genom att dra i objektet eller i ett handtag (en av de tomma fyrkanterna längs markeringsramen).

  • Om du vill dölja markeringsramen väljer du Visa > Göm markeringsram.
  • Om du vill visa markeringsramen väljer du Visa > Visa markeringsram.
  • Om du vill återställa markeringsramen när du har roterat den väljer du Objekt > Omforma > Återställ markeringsram.
Omforma med hjälp av markeringsramen
Markerade objekt före (vänster) och efter (höger) skalförändring med markeringsramen

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy