Adobe Portable Document Format (PDF) är ett mångsidigt filformat som återger både vektor- och punktinformation. Du kan hämta teckningar från PDF-filer till Illustrator med kommandot Öppna, kommandot Montera, kommandot Klistra in och funktionen Dra och släpp.

 • Från och med mars 2018-utgåvan av Illustrator CC (version 22.1) kan du använda kommandot Öppna för att importera en PDF-fil till Illustrator. Använd dialogrutan Alternativ för PDF-Import för att ange om du vill öppna en enstaka sida, ett sidintervall eller alla sidor i PDF-filen som länkade eller inbäddade sidor i Illustrator-dokumentet.
 • Du använder kommandot Montera med alternativet Länk markerat när du vill importera en PDF-fil (eller en sida av PDF:en om dokumentet innehåller flera sidor) som en enstaka bild. Du kan ändra den länkade bilden med omformningsverktygen men du kan inte markera och redigera de enskilda komponenterna.
 • Använd kommandot Montera med alternativet Länka avmarkerat när du redigerar innehållet i en PDF-fil. De enskilda komponenterna i PDF-teckningen känns igen i Illustrator och du kan redigera varje komponent som ett enskilt objekt.
 • Använd kommandot Klistra in eller funktionen Dra och släpp när du ska importera komponenter från en PDF-fil, inklusive vektorobjekt, bitmappsbilder och text.

Obs! Om du färghanterar en teckning i ett dokument är inbäddade PDF-bilder en del av dokumentet och färghanteras därför när de skickas till en skrivare. Länkade PDF-bilder färghanteras däremot inte, även om färghanteringen är aktiverad för resten av dokumentet.

Importera en Adobe PDF-fil

Introducerades i mars 2018-utgåvan av Illustrator CC

När du öppnar en Adobe PDF-fil i Illustrator med hjälp av kommandot Arkiv > Öppna anger du vilka sidor du vill importera. Du kan öppna en enstaka sida, ett sidintervall eller alla sidor. Alternativen för sidintervall visas i dialogrutan Alternativ för PDF-import. Du kan visa en miniatyrbild av en sida i den här dialogrutan innan du genomför importen.

PDF-Import-Options-dialog-box_1
Dialogrutan Alternativ för PDF-import

A. Förhandsvisa en sida B. Ange ett sidnummer för att visa en miniatyr av sidan C. Importera ett sidintervall D. Importera alla sidor E. Importera som en länkad fil 
 1. Välj Arkiv > Öppna i Illustrator.

 2. Välj PDF-filen i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Alternativ för PDF-import:

  • Du kan öppna specifika sidor genom att välja Intervall och sedan ange sidnumren.
  • Om du vill öppna ett helt dokument väljer du Alla.

  Obs!

  Ett nytt dokument skapas när du importerar en länkad eller flersidig PDF-fil. När du importerar en inbäddad enkelsidig PDF-fil kan du antingen uppdatera den ursprungliga PDF-filen med kommandot Spara eller skapa ett nytt dokument med kommandot Spara som.

 4. Om du vill öppna sidorna i din PDF-fil som länkar markerar du kryssrutan Importera PDF-sidor som länkar för optimal prestanda.

  Obs!

  • Om du väljer Alla för att importera hela PDF-dokumentet är den här kryssrutan markerad som standard och Illustrator öppnar sidorna som länkar.
  • Om du anger ett intervall med sidor att importera är den här kryssrutan markerad som standard och Illustrator bäddar in sidorna i dokumentet.

 5. Klicka på OK för att fortsätta.

  Obs!

  Om du öppnar en flersidig PDF-fil som är större än arbetsytans storlek visar Illustrator följande felmeddelande: Kunde inte öppna hela PDF-filen eftersom den överskrider tillgängligt ritområde.

  Klicka på OK för att fortsätta.

Alternativ för PDF-montering

När du monterar en Adobe PDF-fil i Illustrator med kommandot Arkiv > Montera anger du vilka sidor du vill importera. Du kan även välja hur du vill beskära teckningen genom att markera Beskär till-alternativen:

Markeringsram

Om du vill montera PDF-sidans markeringsram, eller det minsta område som omger objekten på sidan, inklusive sidmärken.

Bild

Om du bara vill montera PDF-filen på en yta som definieras av en rektangel som författaren skapade som en monterbar bild (t.ex. clip art).

Beskär

Om du bara vill montera PDF-sidan på den yta som visas eller skrivs ut från Adobe Acrobat.

Reducera

Om du vill identifiera den plats där den slutgiltiga utdatasidan beskärs rent fysiskt vid produktionen, om det finns några skärmärken.

Utfall

Om du bara vill montera det område som motsvarar den yta där allt sidinnehåll skulle beskäras, om det finns något utfallsområde. Den här information är av intresse om utdata av sidan görs i en produktionsmiljö. Lägg märke till att den tryckta sidan kan innehålla sidmärken utanför utfallsområdet.

Medium

Om du vill montera det område som motsvarar det ursprungliga PDF-dokumentets fysiska pappersstorlek (t.ex. storleken på ett A4-ark), inklusive sidmärken.

Importera enkelfärgsbild, duplexbild eller triplexbild från Adobe PDF-filer

När du importerar teckningar från en Adobe PDF-fil kan du införa data som du inte kan skapa i Illustrator. Det kallas för icke-ursprungliga teckningar och består bland annat av enkelfärgsbilder, duplexbilder och triplexbilder. Du kan också skapa icke-ursprungliga teckningar i Illustrator genom att använda kommandot Förenkla genomskinlighet om du vill bevara dekorfärger.

Obs!

Möjligheten att bevara icke-ursprungliga teckningar är användbar i många situationer. Dekorfärgsinformation behålls exempelvis i länkade PDF-filer när du matar ut färgseparationer.

Icke-ursprungliga teckningar är som standard märkta <icke-ursprungliga teckningar> på panelerna Lager och Utseende. Du kan markera, flytta, spara och utföra grundomformningar (t.ex. skalning, rotering eller skevning) på icke-ursprungliga teckningar. Du kan dock inte markera och redigera dess enskilda komponenter. Dessutom måste du rastrera icke-ursprungliga teckningar innan du redigerar dem med Gör flytande-verktygen.

Du kan konvertera icke-ursprungliga teckningar till ett Illustrator-objekt genom att välja Objekt > Rastrera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy