När du kör ett skript utför datorn en serie åtgärder. De här åtgärderna berör antingen endast Illustrator eller även andra program, t.ex. ordbehandlings- och kalkylprogram, ochprogram fördatabashantering.

Illustrator innehåller stöd för flera skriptmiljöer (däribland Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript och ExtendScript). Du kan använda standardskripten i Illustrator eller skapa egna skript och lägga till dem på undermenyn Skript.

Mer information om skript i Illustrator finns i den senaste dokumentationen på www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html. Exempelskript finns i mappen Adobe Illustrator <versionsnummer>/Scripting.

Köra ett skript

  1. Välj Arkiv > Skript och markera ett skript. Du kan även välja Arkiv > Skript > Annat skript och bläddra till ett skript.

Obs!

Om du redigerar ett skript medan Illustrator körs måste du spara ändringarna för att de ska gälla.

Installera ett skript

  1. Kopiera skriptet till datorns hårddisk.

    Om du placerar skriptet i skriptmappen för Adobe Illustrator visas skriptet på undermenyn Arkiv > Skript.

    Om du placerar skriptet någon annanstans på hårddisken kan du köra skriptet i Illustrator genom att välja Arkiv > Skript > Annat skript.

    Obs!

    Om du placerar ett skript i skriptmappen för Adobe Illustrator när Illustrator körs måste du starta om Illustrator för att skriptet ska visas på undermenyn Skript.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy