Du kan hämta teckningar från Photoshop-filer (PSD) till Illustrator med kommandot Öppna, kommandot Montera, kommandot Klistra in och funktionen Dra och släpp.

Illustrator har funktioner för de flesta Photoshop-data, inklusive lagerkompositioner, lager, redigerbar text och banor. Det betyder att du kan överföra filer mellan Photoshop och Illustrator och fortfarande ha möjligheten att redigera teckningar. För att det ska bli enklare att överföra filer mellan de två programmen, kommer de justeringslager där synlighet är inaktiverat att importeras (och bli tillgängliga) till Illustrator och återställas när de exporteras tillbaka till Photoshop.

Dekorfärger (upp till 31 dekorfärger per fil) importeras som en enskild N–kanals rasterbild, som placeras över processfärgsbilden. Dekorfärger läggs till på panelen Färgrutor som egna färger med samma namn som i Photoshop. Importerade dekorfärger separeras på rätt sätt.

Tvåtons PSD-filer importeras som enkla rasterbilder med en 256–indexerad färgrymd och en N–kanals färgrymd som innehåller alla tvåtonsfärger. Eftersom Illustrator använder en N–kanal, kommer de blandningslägesåtgärder som anges i Photoshop att visas på andra sätt än i Illustrator. Färger från äldre färgbibliotek anges till grått.

Om Illustrator måste konvertera Photoshop-data visas ett varningsmeddelande. Om du importerar t.ex. en 16-bitars Photoshop-fil får du en varning om att bilden kommer att importeras som en 8-bitars, enkel sammansättning.

Importalternativ för Photoshop

När du öppnar eller monterar en Photoshop-fil som innehåller flera lager kan du ange följande alternativ:

Lagerkomposition

Om Photoshop-filen innehåller lagerkompositioner väljer du vilken version av bilden som ska importeras. Välj att visa förhandsvisning om du vill se en förhandsvisning av den valda kompositionen. I textrutan Kommentarer visas kommentarer från Photoshop-filen.

Vid uppdatering av länk

Ange hur lagersynlighet ska hanteras när en länkad Photoshop-fil med lagerkompositioner uppdateras.

Behåll åsidosättningar för lagersynlighet

Den länkade bilden uppdateras efter lagersynlighetens status i lagerkompositionen när filen först monterades.

Använd Photoshops lagersynlighet

Den länkade bilden uppdateras efter lagersynlighetens nuvarande status i Photoshop-filen.

Gör om Photoshop-lager till objekt och gör text redigerbar där det är möjligt

Med detta alternativ bevaras så mycket lagerstruktur och textredigerbarhet som möjligt utan att avkall görs på utseendet. Om det finns funktioner i filen som inte kan hanteras av Illustrator bevaras dock teckningens utseende genom att lagren sammanfogas och rastreras. Exempel:

 • Lageruppsättningar där blandningsläget Lös upp används, samt alla lager i urklippsmasker, läggs samman till enskilda lager.

 • Justeringslager och lager med blockeringsalternativ läggs samman med underliggande lager, t.ex. lager som innehåller genomskinliga pixlar och där läget Ljusare färg, Mörkare färg, Differens, Mörkare linjär, Ljusare linjär, Tydligt ljus, Ljus linjär eller Punktljus används.

 • Lager som använder lagereffekter kan läggas samman. Den specifika sammanslagningen beror dock på blandningsläget på lagret, om det innehåller genomskinliga pixlar samt på lagrens blandningsalternativ.

 • Dolda lager där sammanfogning krävs ignoreras.

Obs! Det går inte att använda alternativet Gör om Photoshop-lager till objekt och gör text redigerbar där det är möjligt, när du länkar till en Photoshop fil.

Förenkla Photoshop-lager till en enda bild och behåll textvisningen

Filen importeras som en enda bitmappsbild. Den konverterade filen innehåller inga enskilda objekt, förutom dokumenturklippsbanan (om det finns någon). Opaciteten behålls som en del av huvudbilden, men kan inte redigeras.

Importera dolda lager

Alla lager från Photoshop-filen importeras, även de dolda. Det här alternativet kan inte användas när du länkar till en Photoshop-fil.

Importera segment

Alla segment i Photoshop-filen bevaras. Alternativet kan bara användas när du öppnar eller bäddar in en fil som innehåller segment.

Flytta en del av en bild från Photoshop till Illustrator

 1. Välj de pixlar som du vill flytta i Photoshop. Mer information finns i hjälpen för Photoshop.

 2. Gör något av följande:

  • Kopiera markeringen i Photoshop och klistra in den i Illustrator. Om en lagermask är aktiverad när du väljer kommandot Kopiera, kopieras masken i stället för huvudlagret.

  • Välj flyttverktyget och dra markeringen från Photoshop till Illustrator-filen. Genomskinliga pixlar fylls i med vitt.

Flytta banor från Photoshop till Illustrator

 1. I Photoshop använder du bankomponentverktyget eller direktmarkeringsverktyget och markerar de banor som du vill flytta.

  Du kan markera en bana eller ett bansegment som visas på panelen Banor, inklusive formvektormasker, arbetsbanor och sparade banor. Mer information om hur du markerar banor finns i hjälpen för Photoshop.

 2. Kopiera och klistra in eller dra banan till Illustrator.

 3. I dialogrutan Alternativ för Klistra in väljer du om du vill klistra in banan som en stansad form eller som en stansad bana. Klistra in som en stansad bana går fortare men kan göra att vissa redigeringsfunktioner försvinner.

  Obs!

  Om du vill importera alla banor (utan pixlar) från ett Photoshop-dokument, väljer du Arkiv > Exportera > Banor till Illustrator (i Photoshop). Öppna sedan den skapade filen i Illustrator.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy