Om grafikformat

Ett grafikformat är en uppsättning utseendeattribut som kan användas flera gånger. Med hjälp av grafikformaten kan du snabbt ändra utseende på ett objekt. Du kan till exempel ändra fyllningen, linjefärgen och genomskinligheten och tillämpa effekter i ett enda steg. Alla ändringar du gör med grafikformaten går att ångra.

Du kan tillämpa grafikformat på objekt, grupper och lager. När du tillämpar ett grafikformat på en grupp eller ett lager, får alla objekt i gruppen eller lagret samma attribut som grafikformatet. Anta till exempel att du har ett grafikformat som till 50 % består av opacitet. Om du tillämpar grafikformatet på ett lager, blir alla objekt i lagret 50 % ogenomskinliga. Om du flyttar ett objekt från lagret, återställs emellertid objektets tidigare opacitet.

En video om hur du använder panelerna Utseende och Grafikformat finns på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Obs!

Om du tillämpar ett grafikformat på en grupp eller ett lager, utan att formatets fyllningsfärg visas i bildobjektet, drar du fyllningsattributet så att det hamnar ovanför Innehåll på panelen Utseende.

Översikt över panelen Grafikformat

Använd panelen Grafikformat (Fönster > Grafikformat) när du vill skapa, döpa och tillämpa uppsättningar med utseendeattribut. När du skapar ett dokument visas en lista med standardgrafikformat på panelen. Grafikformat som sparas med det aktiva dokumentet visas på panelen när dokumentet är öppet och aktivt.

Om ett format saknar fyllning och linjer (t.ex. ett format som bara har en effekt) visas miniatyren i formen för objektet med en svart kontur och vit fyllning. Ett liten rött streck visas dessutom för att ange att det inte finns några fyllningar eller linjer.

Om du har skapat ett format som ska användas för text väljer du Använd text för förhandsgranskning på menyn på panelen Grafikformat om du vill visa en miniatyrbild där formatet tillämpas på en bokstav i stället för på en ruta.

Om du vill visa ett format tydligare, eller om du vill förhandsvisa formatet för ett markerat objekt, högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på miniatyrbilden för formatet på panelen Grafikformat så visas en stor popupminiatyr.

En video om hur du använder panelerna Utseende och Grafikformat finns på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Högerklicka på formatminiatyrbilden om du vill visa en större miniatyrbild
Högerklicka på formatminiatyrbilden om du vill visa en större, tydlig miniatyrbild. Det valda formatet används bara som effekt.

Ändra hur grafikformat visas på panelen

 1. Gör något av följande:

  • Välj ett alternativ för visningsstorlek på panelmenyn. Välj Miniatyrbildsvisning om du vill visa miniatyrbilder. Välj Liten listvisning om du vill visa en lista över namngivna format med en liten miniatyrbild. Välj Stor listvisning om du vill visa en lista över namngivna format med en stor miniatyrbild.

  • Välj Använd ruta för förhandsgranskning om du vill se hur formatet ser ut när det tillämpas på en ruta eller på formen för det objekt som det skapades på.

  • Dra grafikformatet till en annan plats. Släpp musknappen när en svart linje visas i det önskade läget.

  • Välj Sortera efter namn på panelmenyn om du vill visa grafikformaten i alfabetisk eller numerisk ordning (Unicode-ordning).

  • Välj Använd text för förhandsgranskning om du vill se hur formatet ser ut när det tillämpas på bokstaven T. Den här vyn är praktisk om formatet ska användas på text.

    

  Grafikformat som använder text för förhandsvisningen
  Grafikformat som använder text för förhandsvisningen

Skapa grafikformat

Du kan skapa ett grafikformat från början genom att lägga till utseendeattribut till ett objekt eller genom att basera ett grafikformat på andra grafikformat. Du kan också duplicera befintliga grafikformat.

Skapa ett grafikformat

 1. Markera ett objekt och tillämpa vilken kombination av utseendeattribut du vill, till exempel fyllningar och linjer, effekter och genomskinlighet.

  Justera och sortera utseendeattributen med hjälp av panelen Utseende. Där kan du även skapa fler fyllningar och linjer. I ett grafikformat kan du till exempel ha tre fyllningar med olika opacitet och blandningslägen för hur olika färger interagerar.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Nytt grafikformat på panelen Grafikformat.

  • Välj Nytt grafikformat på panelmenyn, skriv ett namn i rutan Formatnamn och klicka på OK.

  • Dra miniatyrbilden från panelen Utseende (eller objektet från bildfönstret) till panelen Grafikformat.

  • Håll ned Alt och klicka på knappen Nytt grafikformat. Ange ett namn på grafikformatet och klicka på OK.

  Dra miniatyrbilden från panelen Utseende till panelen Grafikformat om du vill spara attributen.
  Dra miniatyrbilden från panelen Utseende till panelen Grafikformat om du vill spara attributen.

Skapa ett grafikformat baserat på två eller fler befintliga grafikformat

 1. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) för att markera alla grafikformat som du vill sammanfoga och välj sedan Sammanfoga grafiska format på panelmenyn.

  Det nya grafikformatet innehåller alla attribut från de markerade grafikformaten och läggs till sist i listan över grafikformat på panelen.

Duplicera ett grafikformat

 1. Välj Duplicera grafikformat på panelmenyn eller dra grafikformatet till knappen Nytt grafikformat.

  Det nya grafikformatet visas längst ned i listan på panelen Grafikformat.

Tillämpa ett grafikformat

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

 2. Gör något av följande om du vill tillämpa ett enskilt format på ett objekt:

  • Välj ett format på Format-menyn på kontrollpanelen, på panelen Grafikformat eller i ett grafikformatbibliotek.

  • Dra grafikformatet till ett objekt i dokumentfönstret. (Du behöver inte markera objektet först.)

 3. Gör något av följande om du vill sammanfoga ett format med ett objekts befintliga formatattribut, eller om du vill tillämpa flera format på ett objekt:

  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Mac OS) formatet från panelen Grafikformat till objektet.

  • Markera objektet, håll ned Alt och dra formatet på panelen Grafikformat.

  Obs!

  Om du vill behålla färgen på texten när du tillämpar ett grafikformat, avmarkerar du alternativet Ignorera teckenfärg på menyn på panelen Grafikformat.

Använda bibliotek för grafikformat

Grafikformatbibliotek är samlingar av förinställda grafikformat. När du öppnar ett grafikformatbibliotek, visas det på en ny panel (inte på panelen Grafikformat). Du kan markera, sortera och visa objekt i ett grafikformatbibliotek på samma sätt som på panelen Grafikformat. I grafikformatbiblioteken kan du dock inte lägga till, ta bort eller redigera objekt.

Öppna ett grafikformatbibliotek

 1. Välj ett bibliotek på undermenyn Fönster > Bibliotek för grafikformat eller undermenyn Öppna bibliotek för grafikformat på menyn på panelen Grafikformat.

Obs!

Om du vill att ett bibliotek ska öppnas automatiskt när du startar Illustrator väljer du Upprepande på bibliotekets panelmeny.

Skapa ett grafikformatbibliotek

 1. Lägg till de grafikformat du vill ha på panelen Grafikformat, och ta bort alla format du inte längre vill ha.

  Obs!

  Om du vill markera alla grafikformat som inte används i något dokument, väljer du Markera alla oanvända på menyn på panelen Grafikformat.

 2. Välj Spara bibliotek för grafikformat på panelmenyn Grafikformat.

  Du kan spara biblioteket var du vill. Om du sparar biblioteksfilen på standardplatsen visas biblioteksnamnet på undermenyn Användardefinierad på menyn Bibliotek för grafikformat och Öppna bibliotek för grafikformat.

Flytta grafikformat från ett bibliotek till panelen Grafikformat

 • Dra ett eller flera grafikformat från grafikformatbiblioteket till panelen Grafikformat.

 • Markera de grafikformat du vill lägga till, och markera Lägg till grafikformat på bibliotekets panelmeny.

 • Använd ett grafikformat på ett objekt i dokumentet. Grafikformatet läggs automatiskt till på panelen Grafikformat.

Arbeta med grafikformat

På panelen Grafikformat kan du byta namn på och ta bort grafikformat, bryta länken till ett grafikformat och byta ut grafikformatattribut.

Byta namn på ett grafikformat

 1. Välj Alternativ för grafikformat på panelmenyn, byt namn på filen och klicka på OK.

Ta bort ett grafikformat

 1. Välj Ta bort grafikformat på panelmenyn och klicka på Ja, eller dra formatet till ikonen Ta bort.

  Alla objekt, grupper och lager där grafikformatet används behåller samma utseendeattribut. Attributen är dock inte längre kopplade till något grafikformat.

 1. Markera det objekt, den grupp eller det lager där grafikformatet har tillämpats.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Bryt länk till grafikformat på menyn på panelen Grafikformat eller klicka på knappen Bryt länk till grafikformat  på panelen.

  • Ändra något av markeringens utseendeattribut (t.ex. en fyllning, linje, genomskinlighet eller effekt).

   Objektet, gruppen eller lagret behåller samma utseendeattribut och kan nu redigeras oberoende av formatet. Attributen är alltså inte längre kopplade till något grafikformat.

Ersätta grafikformatattribut

 • Håll ned Alt-tangenten och dra det grafikformat som du vill använda till det grafikformat som du vill ersätta.

 • Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager) som har de attribut du vill kopiera. Håll sedan ned Alt och dra miniatyren överst på panelen Utseende till det grafikformat du vill ersätta på panelen Grafikformat.

 • Markera det grafikformat som du vill ersätta. Markera sedan teckningen (eller ange ett objekt på panelen Lager som mål) som har de attribut du vill använda. Välj Definiera om grafikformat ”Formatnamn” på panelen Utseende.

  Det ersatta grafikformatet behåller sitt namn, men det får nya utseendeattribut. Alla förekomster av grafikformatet i Illustrator-dokumentet uppdateras med de nya attributen.

Importera alla grafikformat från ett annat dokument

 1. Välj Fönster > Bibliotek för grafikformat > Annat bibliotek eller välj Öppna bibliotek för grafikformat > Annat bibliotek på menyn på panelen Grafikformat.

 2. Markera från vilken fil du vill importera grafikformat, och klicka på Öppna.

  Grafikformatet visas på panelen i ett grafikformatbibliotek (inte på panelen Grafikformat).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy