Färgläggningsmetoder

Det finns två färgläggningsmetoder i Illustrator:

 • Tilldela en fyllning, en linje eller båda till ett helt objekt
 • Konvertera objektet till en direktfärgsgrupp och tilldela fyllningar eller linjer till separata kanter och ytor på banorna inuti den

Färglägga ett objekt

När du har ritat ett objekt kan du tilldela en fyllning, linje eller båda till det. Sedan kan du rita andra objekt som du färglägger på liknande sätt, och lägga varje nytt objekt i ett lager ovanpå de andra. Resultatet är en sorts collage av urklippta former av färgat papper, där teckningens utseende beror på vilka av de lagrade objekten som ligger överst.

Färglägga en direktfärgsgrupp

Med direktfärgsmetoden kan du färglägga ungefär som med ett traditionellt målarverktyg, utan hänsyn till lager och skiktordning. Detta ger ett mer naturligt arbetsflöde. Alla objekt i en direktfärgsgrupp behandlas som om de tillhörde samma plana yta. Det betyder att du kan rita flera banor och sedan färglägga varje område mellan banorna separat (kallas för yta). Du kan också koppla olika linjefärger och bredder till delar av en bana mellan skärningspunkter (kallas för kant). Då kan du, precis som i en målarbok, använda olika färger på olika ytor och olika kanter. Medan du flyttar och ändrar form på banor i en direktfärgsgrupp justeras ytorna och kanterna automatiskt.

Mer information om direktfärg i Illustrator finns i Direktfärg.

Live-Paint
A. Ett objekt med banor som är färglagda med den traditionella metoden består av en enda fyllning och en enda linje. B. Om samma objekt konverteras till en direktfärgsgrupp kan det färgläggas med olika fyllningar på alla ytor. C. Om samma objekt konverteras till en direktfärgsgrupp kan det färgläggas med olika linjer på alla kanter. 

Om fyllningar och linjer

En fyllning är en färg, ett mönster eller en övergång i ett objekt. Du kan lägga på fyllningar på öppna och stängda objekt och på ytor i direktfärgsgrupper.

En linje kan vara den synliga konturen på ett objekt, en bana eller kanten i en direktfärgsgrupp. Du kan bestämma vilken bredd och färg en linje ska ha. Dessutom kan du skapa streckade linjer med banalternativ och färglägga med stiliserade penseldrag.

Obs! När du arbetar med direktfärgsgrupper kan du bara tillämpa en pensel på kanten om du lägger till en linje i gruppen på panelen Utseende.

De aktuella fyllnings- och linjefärgerna visas på panelen Verktyg, Kontrollpanelen och Egenskapspanelen.

Gå till Använda färger för att se en video om hur fyllningar och linjer används.

Fyllningar och linjer
A. Ett objekt med en fyllningsfärg B. Ett objekt med en linjefärg C. Ett objekt med fyllningsfärg och linjefärg 

Kontroller för fyllning och linje

Kontroller för hur du anger fyllning och linjer finns på panelen Egenskaper, panelen Verktyg, Kontrollpanelen och panelen Färg.

Du kan använda någon av följande kontroller på panelen Verktyg när du anger färg:

Knappen Fyllning Dubbelklicka för att markera en fyllningsfärg med färgväljaren.
Knappen Linje  Dubbelklicka för att markera en linjefärg med färgväljaren.
Knappen Växla fyllning och linje Klicka för att byta färger mellan fyllning och linje.
Knappen Förinställd fyllning och linje Klicka för att gå tillbaka till standardfärginställningen (vit fyllning och svarta linjer).
Knappen Färg Klicka för att använda den senast markerade heltäckande färgen på ett objekt med en övertoning eller ingen linje eller fyllning.
Knappen Övertoning Klicka för att ändra markerat objektfyllningtill den senast markerade övertoningen.
Knappen Ingen  Klicka för att ta bort det markerade objektets fyllning eller linje.

 

Du kan även ange färg och linje för ett markerat objekt genom att använda följande kontroller på panelen Egenskaper och Kontrollpanelen:

Fyllningsfärg

Klicka för att öppna panelen Färgruta eller Skift-klicka för att öppna en alternativ färglägespanel, och välj en färg.

Linjefärg

Klicka för att öppna panelen Färgruta eller Skift-klicka för att öppna en alternativ färglägespanel, och välj en färg.

Panelen Linje

Klicka på ordet Linje för att öppna panelen Linje och ange alternativ.

Linjebredd

Välj en linjebredd på popup‑menyn.

Använd en fyllningsfärg

Du kan tillämpa en färg, ett mönster eller en övertoning på ett helt objekt, eller använda direktfärgsgrupper och tillämpa olika färger på olika ytor i objektet.

 1. Markera objektet med markeringsverktyget () eller direktmarkeringsverktyget ().

 2. Klicka i rutan Fyllning på panelen Egenskaper eller panelen Färg för att ange att du vill använda en fyllning istället för en linje.

  Fyllningsruta
  Använd en fyllningsfärg med panelen Verktyg eller panelen Egenskaper.
 3. Välj en fyllningsfärg genom att göra något av följande:
  • Klicka på en färg på kontrollpanelen, panelen Färg, panelen Färgruta, panelen Övertoning eller ett färgrutebibliotek.

  • Dubbelklicka i rutan Fyllning och markera en färg i färgväljaren.

  • Välj pipetten och Alt-klicka på valfritt objekt om du vill lägga till aktuella attribut, inklusive aktuell fyllning och linje.

  • Klicka på knappen Ingen  om du vill ta bort objektets aktuella fyllning.

  Obs!

  Du kan snabbt tillämpa färg på ett omarkerat objekt genom att dra en färg från rutan Fyllning, panelen Färg, panelen Övertoning eller panelen Färgruta till objektet. Det går inte att dra när det gäller direktfärgsgrupper.

Videosjälvstudiekurs: Använda fyllnings- och linjeattribut

Videosjälvstudiekurs: Använda fyllnings- och linjeattribut
Train Simple

Använd en linjefärg

 1. Markera objektet. (Använd direktfärgmarkeringsverktyget om du ska markera en kant i en direktfärgsgrupp.)

 2. Klicka på linjerutan på panelen Verktyg, panelen Egenskaper, panelen Färg eller Kontrollpanelen. Det visar att du hellre använder en linje än en fyllning.

 3. Välj en färg på panelen Färg, eller en färgruta på panelen Färgrutor, panelen Egenskaper eller Kontrollpanelen. Du kan också dubbelklicka i linjerutan och välja en färg med färgväljaren.

  Obs!

  Om du vill använda den aktuella färgen i rutan Linje behöver du bara dra färgen från rutan Linje till objektet. Det går inte att dra när det gäller direktfärgsgrupper.

Konvertera linjer till stansade banor

Om du konverterar till en sammansatt bana kan du ändra linjens kontur. Du kan till exempel skapa en linje med en varierad bredd eller dela upp linjen i olika delar.

 1. Markera objektet.

 2. Välj Objekt > Bana > Konturlinje.

  Den sammansatta banan grupperas sedan med det fyllda objektet. Om du vill ändra den sammansatta banan bör du först dela upp den från fyllningen eller markera den med gruppmarkeringsverktyget.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. En linje som används på ett objekt B. En linje konverterad till en sammansatt bana med två underordnade banor 

  Obs!

  Använd panelen Lager om du vill identifiera innehållet i en grupp.

Rita och sammanfoga banor med plumppenseln

Använd plumppenseln när du vill färglägga fyllda former som du kan överlappa och sammanfoga med andra former av samma färg.

Verktyget Plumppensel har samma standardpenselalternativ som kalligrafiska penslar. (Se Alternativ för kalligrafiska penslar.)

Kalligrafisk pensel – Verktyget Plumppensel
A. Kalligrafisk pensel skapar banor med en linje och ingen fyllning B. Plumppensel skapar banor med fyllning och utan linjer. 

Riktlinjer för plumppenseln

Tänk på följande när du använder verktyget Plumppensel:

 • Om du vill sammanfoga banor måste de finnas intill varandra i staplingsordning.

 • Med verktyget Plumppensel skapas banor med fyllning och utan linjer. Om du vill sammanfoga banor som du skapar med plumppenseln med befintliga teckningar är det viktigt att teckningarna har samma fyllningsfärg och inga linjer.

 • När du ritar banor med verktyget Plumppensel sammanfogas nya banor med den översta matchande banan som påträffas. Om den nya banan vidrör mer än en matchande bana i samma grupp eller lager sammanfogas alla korsande banor.

 • Om du vill använda färgattribut (t.ex. effekter eller genomskinlighet) med verktyget Plumppensel väljer du penseln och anger attributen på panelen Utseende innan du börjar rita.

 • Du kan använda verktyget Plumppensel om du vill sammanfoga banor som skapats med andra verktyg. Om du vill göra det kontrollerar du först att den befintliga teckningen inte har några linjer. Ange sedan samma fyllningsfärg för Plumppenseln och rita en ny bana som korsar alla banor du vill sammanfoga.

Skapa sammanfogade banor

Obs!

Banor med linjer inte kan sammanfogas.

 1. Välj den bana som du vill sammanfoga med en ny bana.

 2. Avmarkera Ny bild har allmänt utseende på panelen Utseende så att Plumppenseln använder den markerade teckningens attribut.

 3. Välj verktyget Plumppensel och kontrollera att verktyget använder samma utseende som den valda teckningen.

 4. Rita banor som korsar teckningen. Om banorna inte sammanfogas kontrollerar du att attributen för verktyget Plumppensel matchar de befintliga banattributen och att ingen linje används.

Alternativ för verktyget Plumppensel

Dubbelklicka på verktyget Plumppensel på verktygspanelen och ange följande alternativ:

Behåll markerad

Anger att när du ritar en sammanfogad bana så markeras alla banor och förblir markerade när du fortsätter att rita. Det här alternativet är användbart när du vill visa alla banor som ingår i den sammanfogade banan.

Sammanfoga endast med markering

Anger att nya linjer bara sammanfogas med den befintliga, markerade banan. Om du väljer det här alternativet sammanfogas inte den nya linjen med en annan korsande bana som inte har markerats.

Följsamhet

Styr hur långt du måste flytta musen eller pennan innan en ny fästpunkt läggs till i banan. Ett följsamhetsvärde på 2,5 innebär t.ex. att verktygsrörelser som är mindre än 2,5 pixlar inte registreras. Följsamhet kan variera mellan 0,5 och 20 pixlar. Ju högre värdet är, desto jämnare och mindre avancerad är banan.

Släthet

Styr graden av utjämning när du använder verktyget. Slätheten kan variera mellan 0 % och 100 %. Ju högre värdet är, desto jämnare är banan.

Storlek

Bestämmer penselns storlek.

Vinkel

Fastställ penselns rotationsvinkel. Dra pilen i förhandsvisningen eller ange ett värde i textrutan Vinkel.

Rundhet

Ange penselns rundhet. Dra en svart punkt i förhandsvisningen från eller mot mitten, eller ange ett värde i textrutan Rundhet. Ju högre värde, desto större rundhet.

Markera objekt med samma fyllning och linje

Du kan markera objekt som har samma attribut, bland annat fyllningsfärg, linjefärg och linjebredd.

Markera objekt med samma fyllning och linje
A. Ett av objekten markeras B. Alla objekt med samma fyllningsfärg markeras 

Obs!

Kommandona Välj > Samma > Fyllningsfärg, Linjefärg och Linjebredd kan användas för en direktfärgsgrupp om du markerar en yta eller kant med direktfärgmarkeringsverktyget. Övriga kommandon med Välj > Samma fungerar inte. Du kan inte markera samma objekt både innanför och utanför en direktfärgsgrupp samtidigt.

 • Om du vill markera objekt med samma fyllning och linjer markerar du objekten, klickar på Markera liknande objekt  på kontrollpanelen och väljer vad du vill basera markeringen på i den meny som visas.
 • Om du vill markera alla objekt med samma fyllningsfärg eller linjefärg, markerar du ett objekt med den fyllnings- eller linjefärgen eller väljer färgen på panelen Färg eller Färgruta. Välj sedan Markera > Samma och klicka på Fyllningsfärg, Linjefärg eller Fyllning och linje på undermenyn.
 • Om du vill markera alla objekt med samma linjebredd, markerar du ett objekt med den linjebredden eller väljer linjebredden på panelen Linje. Välj sedan Markera > Samma > Linjebredd.
 • Om du vill använda samma alternativ för ett annat objekt (om du exempelvis redan har markerat alla röda objekt med kommandot Markera > Samma > Fyllningsfärg och nu vill söka efter alla gröna objekt), markerar du ett nytt objekt och väljer sedan Markera > Markera igen.

  Tips: Om du vill se ett objekts färgton när du väljer utifrån färg, väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS) och väljer Välj samma nyans %. Om du nu väljer ett objekt som är fyllt med 50 % PANTONE Gul C och väljer Markera > Samma > Fyllningsfärg, markeras bara de objekt som är fyllda med en 50-procentig ton av den färgen. Om du avmarkerar det här alternativet markerar Illustrator objekt med nyanser av PANTONE Yellow C.

Skapa flera fyllningar och linjer

Använd panelen Utseende när du ska skapa flera fyllningar och linjer för samma objekt. Du kan få många spännande effekter genom att lägga till flera fyllningar och linjer i ett objekt. Du kan till exempel skapa en andra smalare linje ovanför en bred linje eller lägga till en effekt på en fyllning men inte på en annan.

 1. Markera ett eller flera objekt eller grupper (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).
 2. Välj Lägg till ny fyllning eller Lägg till nytt penseldrag på menyn på panelen Utseende. Du kan också markera en fyllning eller ett penseldrag på panelen Utseende och klicka på knappen Duplicera valt objekt .
 3. Ange färg och andra egenskaper för den nya fyllningen eller linjen.

  Obs!

  Positionen för den nya fyllningen eller penseldraget kan behöva justeras på panelen Utseende. Om du till exempel skapar två linjer med olika bredd måste du se till att den smalare ligger ovanför den bredare på panelen Utseende.

Ta bort en fyllning eller linje från ett objekt

 1. Markera objektet.

 2. Klicka på fyllningsrutan eller linjerutan på panelen Verktyg eller panelen Egenskaper för att ange om du vill ta bort objektets fyllning eller linje.

 3. Klicka på Ingen på panelen Verktyg, panelen Färg eller panelen Färgruta.

  Obs!

  Du kan även klicka på ikonen Ingen iFyllningmenyn eller menyn Linjefärg på panelen Egenskaper eller Kontrollpanelen.

  Rutorna för fyllning och linje
  A. Använd en fyllningsfärg och en linjefärg B. Ta bort en linje från ett objekt C. Ta bort en fyllning från ett objekt 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy