Duplicera objekt genom att dra

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj markering, direktmarkering eller gruppmarkering.

 3. Klicka på Alt och dra markeringen (men inte med något handtag på markeringsramen).

Duplicera objekt med hjälp av panelen Lager

Du kan snabbt duplicera objekt, grupper och hela lager med hjälp av panelen Lager.

 1. Markera de objekt som du vill duplicera på panelen Lager.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Duplicera ”lagernamn” på menyn på panelen Lager.

  • Dra objektet på panelen Lager till knappen Nytt lager  längst ned på panelen.

  • Börja att dra objektet till en ny plats på panelen Lager, och håll sedan ned Alt-tangenten. Släpp musknappen när markören befinner sig där du vill placera det kopierade objektet. Om du släpper musknappen när markören pekar på ett lager eller en grupp, läggs objektet till överst i lagret eller gruppen. Om du släpper musknappen när markören pekar mellan två objekt, läggs objektet till på den plats som du har angett.

Duplicera markeringar med dra och släpp

Du kan använda Urklipp om du vill överföra markeringar mellan en Illustrator-fil och annan Adobe-programvara, t.ex. Adobe Photoshop och Adobe InDesign. Urklipp är särskilt användbart när du vill importera banor, eftersom banorna kopieras till Urklipp som PostScript-beskrivningar. Teckningar som kopieras till Urklipp klistras in i PICT-format i de flesta program. I vissa program används dock PDF-versionen (till exempel InDesign) eller AICB-versionen. I PDF-versionen bevaras genomskinligheten, medan du i AICB-formatet kan ange om du vill bevara markeringens allmänna utseende eller kopiera den som en uppsättning banor (vilket kan vara praktiskt i Photoshop).

Om du vill ange kopieringsinställningar, väljer du Redigera > Inställningar > Filhantering och urklipp (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Filhantering och urklipp (Mac OS). Välj PDF, AICB eller båda två. Om du väljer AICB väljer du Behåll banor om du vill ta bort genomskinlighet i den kopierade teckningen eller Bevara utseende och övertryck om du vill förenkla genomskinlighet, bevara den kopierade teckningens utseende och bevara övertryckta objekt.

Dra och släppa teckningar till ett Photoshop-dokument

 1. Markera teckningen som du vill kopiera.

 2. Öppna det Photoshop-dokument som du vill placera kopian i.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera teckningen till Photoshop som bitmappsbilder, drar du markeringen mot Photoshop-fönstret. När en svart kontur visas, släpper du musknappen. Om du vill placera markeringen mitt i Photoshop-bilden, håller du ned Skift innan du drar markeringen. Som standard kopieras markerade objekt som bitmappsbilder till det aktiva lagret.

  • Om du vill kopiera teckningar till Photoshop som banor, håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och drar markeringen till Photoshop-dokumentet. När du släpper musknappen, förvandlas markeringen till en Photoshop-bana.

Dra och släppa teckningar till Illustrator från Photoshop

 1. Öppna det Photoshop-dokument som du vill kopiera från.

 2. Markera teckningen som du vill kopiera.

 3. Välj flyttverktyget  och dra markeringen från Photoshop till Illustrator-filen.

Dra och släppa teckningar på skrivbordet (endast Mac OS)

 1. Markera teckningen som du vill kopiera.

 2. Dra markeringen till skrivbordet.

  Markeringar kopieras till skrivbordet som ett urklipp, som kan dras och släppas till önskat dokument. Urklipp konverteras till PICT-format när de dras till skrivbordet.

Förskjuta duplicerade objekt

Med kommandot eller effekten Skapa ytterkontur kan du ta ett objekt och skapa en kopia som är förskjuten med ett visst avstånd. Att förskjuta objekt är praktiskt om du vill skapa koncentriska former eller göra många kopior av ett objekt med regelbundna mellanrum mellan kopiorna.

Du kan förskjuta ett objekts bana i förhållande till dess ursprungliga bana med hjälp av effekten Skapa ytterkontur på menyn Effekt. Effekten kan vara bra att använda när du konverterar ett nätobjekt till en regelbunden bana. Om du till exempel har frisläppt ett omslag eller vill konvertera en nätform och använda den i ett annat program, använder du kommandot med förskjutningsvärdet 0. Sedan tar du bort nätformen. Du kan då redigera det som återstår av banan.

Förskjuta objekt med kommandot Skapa ytterkontur

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj Objekt > Bana > Skapa ytterkontur.

 3. Ange förskjutningens avstånd, hörntyp och foglängd.

 4. Klicka på OK.

Förskjuta objekt med effekten Skapa ytterkontur

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj Effekt > Bana > Skapa ytterkontur.

 3. Ange förskjutningens avstånd, hörntyp och foglängd.

 4. Klicka på OK.

Förskjuta objekt med hjälp av tangentbordet

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Håll ned Alt och tryck på en piltangent.

Ett dubblettobjekt skapas och förskjuts i enlighet med värdet för Tangentsteg i de allmänna inställningarna. Det nya objektets placering beror på vilken piltangent du använder.

Obs!

Om ingen dubblett skapas kontrollerar du att inställningen Tangentsteg inte har värdet noll.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy