Användarhandbok Avbryt

Kopiera och duplicera objekt

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
   5. Skapa 3D-objekt
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Arabisk och hebreisk text
   14. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   15. Skapa 3D-texteffekter
   16. Kreativ typografisk design
   17. Skalförändra och rotera text
   18. Rad- och teckenavstånd
   19. Avstavning och radbrytningar
   20. Stavnings- och språkordlistor
   21. Formatera asiatiska tecken
   22. Dispositioner för asiatisk skrift
   23. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   24. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Utseendeattribut
   4. Skapa skisser och mosaik
   5. Skuggor, glöd och ludd
   6. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Panelen Dokumentinfo
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Lär dig duplicera objekt i Illustrator och kopiera objekt mellan Illustrator och andra Adobe-program.

Du kan duplicera eller dra och släppa objekt för att skapa kopior av objekt i Illustrator, så att du kan arbeta effektivt med dina teckningar. På samma sätt kan du kopiera objekt eller teckningar från andra Adobe-program och använda dem i Illustrator.

kopiera och duplicera objekt

Kopiera objekt med dra och släpp

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj verktyget Urval  , Direktval  , eller Gruppval  .

 3. Håll sedan ned Alt (Windows) eller Option (macOS) och dra det markerade objektet.

Kopiera objekt via panelen Lager

Du kan snabbt duplicera objekt, grupper och hela lager med hjälp av panelen Lager.

 1. Välj ett eller flera lager som du vill duplicera i panelen Lager.

 2. Gör något av följande:

  • I panelmenyn Lager väljer du Duplicera <Namn på lager>.

  • Dra markeringen till Skapa nytt lager   nere till höger i panelen Lager.

Kopiera teckningar mellan Illustrator och andra program

Du kan använda Urklipp om du vill överföra markeringar mellan en Illustrator-fil och annan Adobe-programvara, t.ex. Adobe Photoshop och Adobe InDesign. Sökvägarna kopieras till Urklipp som PostScript-språkbeskrivningar som låter dig importera sökvägar.

Teckningar som kopieras till Urklipp får versionen PDF eller AICB. PDF gör att du kan bibehålla genomskinlighet, och AICB låter dig ange om du vill bevara det övergripande utseendet eller kopiera markeringen som en uppsättning sökvägar.

Gör följande för att ange kopieringsinställningar:

 1. Välj Redigera > Preferenser > Urklippshantering (Windows) eller Illustrator > Preferenser > Urklippshantering (macOS).

 2. Välj PDFAICB, eller båda.

Om du väljer AICB, gör då något av följande:

 • Om du vill kassera eventuell genomskinlighet i den kopierade illustrationen väljer du Bevara sökvägar.
 • För att platta till genomskinlighet och bevara den kopierade illustrationens utseende och övertryckta objekt, välj Bevara utseende och övertryck .

Välj fliken för att lära dig dra och släppa teckningar mellan Photoshop och Illustrator.

Dra och släppa teckningar till ett Photoshop-dokument

 1. Markera teckningen du vill kopiera.

 2. Öppna det Photoshop-dokument som du vill placera kopian i.

 3. För att kopiera teckningen till Photoshop som bitmappsbilder, gör något av följande:

  • Dra markeringen mot Photoshop-fönstret, och när en svart kontur visas, släpp musknappen.
  • Om du vill placera markeringen mitt i Photoshop-bilden, håller du ned innan du drar markeringen.
  Obs!

  Som standard kopieras markerade objekt som bitmappsbilder till det aktiva lagret.

 4. Om du vill kopiera en vektorillustration till Photoshop med sökvägar, håll då Ctrl intryckt (Windows) eller Command (macOS), och dra sedan markeringen till Photoshop-dokumentet.

Dra och släppa teckningar från Photoshop till Illustrator

 1. Öppna det Photoshop-dokument som du vill kopiera från.

 2. Markera teckningen du vill kopiera.

 3. Markera verktyget Flytta och dra markeringen från Photoshop till Illustrator-filen.

Lär dig importera och exportera konstverk mellan Illustrator och Photoshop i Använda Illustrator-konstverk i Photoshop .

Kopiera typobjekt från InDesign

Du kan kopiera vilken InDesign-text som helst, klistra in dem i ett Illustrator-dokument och behålla teckenformat, styckeformat, effekter och format. På samma sätt kan du nu kopiera valfri textram eller text från Illustrator och klistra in den i InDesign. 

Innan du börjar, se till att du väljer Redigera > Preferenser > Urklippshantering (Windows) eller Illustrator > Preferenser > Urklippshantering (macOS) och avmarkera Klistra in text utan att formatera.

 1. Välj en textram eller text från InDesign och tryck på Ctrl / Cmd + C.

 2. Öppna Illustrator-dokumentet och tryck på Ctrl / Cmd + V för att klistra in texten.

Lär dig kopiera och klistrar in text i InDesign i Kopiera och klistra in från Illustrator .

Förskjuta duplicerade objekt

Du kan ställa in ett duplicerat objekt till ett angivet avstånd från det valda objektet med hjälp av alternativet Skapa ytterkontur eller använda piltangenterna. Genom att förskjuta objekt skapas koncentriska former eller så görs flera kopior av ett objekt med regelbundna avstånd mellan dubbletterna.

Effekten låter dig konvertera ett nätobjekt till en vanlig bana. Om du till exempel har frisläppt ett omslag eller vill konvertera en nätform och använda den i ett annat program, använder du kommandot med förskjutningsvärdet noll och tar sedan bort nätformen. Du kan då redigera det som återstår av banan.

Förskjuta objekt med kommandot Skapa ytterkontur

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj Objekt > Bana > Skapa ytterkontur.

 3. Ange förskjutningens avstånd, typ av linjefog samt geringsgräns.

Förskjuta objekt med hjälp av tangentbordet

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Håll ned Alternativ eller Alt och tryck på en piltangent.

Ett objekt dupliceras och förskjuts enligt värdet för tangentsteg som angetts i Inställningar > Allmänt.

Om ett objekt inte dupliceras ser du till att inställningsvärdet för tangentsteg inte är noll.


Kontakta oss

Fråga användarforumet

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du tycker för Adobe Illustrator-communityn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto