Rotera objekt

När du roterar ett objekt, svänger du det runt en fast punkt som du fastställer. Som standard är referenspunkten objektets mittpunkt. Om du har markerat flera objekt, roterar objekten runt en enda referenspunkt. Det är som standard mittpunkten i markeringen eller markeringsramen. Om du vill att objekten ska rotera runt sina egna mittpunkter, väljer du kommandot Omforma.

Rotera objekt
Resultat när du använder roteringsverktyget (vänster) jämfört med kommandot Omforma (höger)

Rotera objekt genom att använda markeringsramen

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Använd markeringsverktyget och flytta pekaren utanför markeringsramen och i närheten av ett handtag, så att den ändras till . Sedan drar du.

Rotera ett objekt med hjälp av verktyget Omforma fritt

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj verktyget Omforma fritt  .

 3. Placera pekaren utanför markeringsramen, så att den ändras till , och dra sedan.

Rotera ett objekt med roteringsverktyget

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Välj rotationsverktyget .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera objektet runt dess mittpunkt, drar du med en cirkelformad rörelse någonstans i dokumentfönstret.

  • Om du vill rotera objektet runt en annan referenspunkt, klickar du en gång till någonstans i dokumentfönstret, så att referenspunkten flyttas. Flytta sedan bort pekaren från referenspunkten, och dra med en cirkelformad rörelse.

  • Om du vill rotera en kopia av objektet istället för själva objektet, håller du ned Alt när du har börjat dra.

Du får bättre kontroll över rotationen, om du drar längre bort från referenspunkten.

Rotera ett objekt i en viss vinkel

Du kan styra den exakta rotationsvinkeln med kommandot Rotera.

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera objektet runt en annan referenspunkt, väljer du roteringsverktyget. Sedan Alt-klickar du där du vill att referenspunkten ska vara i dokumentfönstret.

  • Om du vill rotera objektet runt dess mittpunkt, väljer du Objekt > Omforma > Rotera eller dubbelklickar på roteringsverktyget.

 3. Ange rotationsvinkeln i textrutan Vinkel. Om du anger en negativ vinkel roterar objektet medsols, och anger du ett positivt värde roterar det motsols.

 4. Om objektet innehåller en mönsterfyllning, markerar du Mönster för att rotera mönstret. Avmarkera objekten om du vill rotera mönstret men inte objekten.

 5. Klicka på OK eller Kopiera om du vill skalförändra en kopia av objekten.

  Obs!

  Om du vill placera flera kopior av objektet i ett cirkelformat mönster kring en referenspunkt, flyttar du referenspunkten från objektets mittpunkt, klickar på Kopiera och väljer sedan Objekt > Omforma > Omforma igen.

Rotera ett objekt med panelen Omforma

 1. Markera ett eller flera objekt.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera objektet runt dess mittpunkt, anger du ett värde för alternativet Vinkel på panelen.

  • Om du vill rotera objektet runt en annan referenspunkt, markerar du en vit kvadrat på referenspunktens positionerare på panelen och anger ett värde för alternativet Vinkel.

   Tips: Du kan också ta fram panelen Omforma genom att klicka på X, Y, B eller H på kontrollpanelen.

 3. Du kan rotera en symbol runt dess registreringspunkt på omformningspanelen. Mer information finns i Symbolregistreringspunkt.

Rotera flera objekt för sig

 1. Markera objekten som ska roteras.

 2. Välj Objekt > Omforma > Omforma.

 3. Gör något av följande i området Rotera i dialogrutan:

  • Klicka på vinkelikonen eller dra vinkellinjen runt ikonen.

  • I textrutan Vinkel anger du en vinkel mellan –360° och 360°.

 4. Klicka på OK eller på Kopiera, om du vill rotera en kopia av varje objekt.

Rotera x- och y-axlarna i ett dokument

Som standard är x- och y-axlarna parallella med dokumentfönstrets vågräta och lodräta sidor.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS).

 2. Ange en vinkel i textrutan Begränsa vinkel. Ett positivt vinkelvärde roterar axeln motsols, ett negativt värde roterar axeln medsols.

  Det kan vara bra att rotera axlarna om teckningen består av element som roterar i samma vinkel, till exempel en logotyp eller en text som visas i 20 graders vinkel. I stället för att rotera varje element som du lägger till i logotypen, kan du enkelt rotera axlarna med 20 grader. Allting du ritar skapas sedan längs med de nya axlarna.

  Standardaxlar – axlar roterade 20°
  Objekt som justerats med standardaxlar (vänster) jämfört med axlar roterade med 20 grader (höger)

  Följande objekt och åtgärder påverkas inte av de nya axlarna:

  • Befintliga objekt

  • Rotation och övergångar

  • Rita med pennan eller verktyget Direktkalkering

Spegla eller vända objekt

När du speglar ett objekt, vänds objektet över en osynlig axel som du anger. Du kan spegla objekt med hjälp av verktyget Omforma fritt, verktyget Spegla eller kommandot Spegla. Om du vill ange en axel som speglingen ska utgå från använder du verktyget Spegla.

Obs!

Om du vill skapa en spegelbild av ett objekt, kan du kopiera objektet medan det speglas.

Spegla ett objekt med hjälp av verktyget Omforma fritt

 1. Markera objektet som ska speglas.

 2. Välj verktyget Omforma fritt .

 3. Gör något av följande:

  • Dra ett handtag på markeringsramen förbi den motsatta kanten eller det motsatta handtaget, tills objektet speglas som du vill.

  • Du behåller objektets proportioner genom att hålla ned Skift medan du drar ett hörnhandtag förbi det motsatta handtaget.

Spegla ett objekt med speglingsverktyget

 1. Markera objektet.

 2. Välj speglingsverktyget .

 3. Om du vill rita den osynliga axel som objektet ska speglas kring, klickar du i dokumentfönstret för att ange en av axelns ändar. Pekaren ändras till en pil.

 4. Placera pekaren på en annan punkt för att definiera den osynliga axeln, och gör något av följande:

  • Klicka för att ange den andra punkten på den osynliga axeln. När du klickar vänds det markerade objektet över den axel du har angett.

  Klicka för att ange en punkt på axeln
  Klicka för att ange axelns ena ände (vänster), och klicka igen för att ange den andra änden och spegla objektet över axeln (höger).

  • Om du vill spegla en kopia av objektet håller du ned Alt och klickar för att ange den andra änden av den osynliga axeln.

  • Justera speglingsaxeln genom att dra i stället för att klicka. Håll ned Skift och dra för att begränsa vinkeln till 45 grader. Medan du drar roterar den osynliga axeln runt den punkt som du klickade på i steg tre, och en kontur av det spegelvända objektet visas. Släpp musknappen när konturen är i det önskade läget.

  Dra för att rotera axeln
  Dra i speglingsaxelns andra punkt för att rotera axeln

Du får bättre kontroll över rotationen, om du drar längre bort från referenspunkten.

Spegla genom att ange en axel

 1. Markera objektet som ska speglas.

  • Om du vill spegla objektet runt dess mittpunkt, väljer du Objekt > Omforma > Spegla eller dubbelklickar på verktyget Spegla .

  • Om du vill spegla objektet runt en annan referenspunkt, Alt-klickar du någonstans i dokumentfönstret.

 2. Öppna dialogrutan Spegla och välj över vilken axel du vill spegla objektet. Du kan spegla ett objekt över en vågrät, lodrät eller vinklad axel.

 3. Om objektet innehåller mönster och du vill spegla mönstren, väljer du Mönster. (Om du bara vill spegla mönstren, avmarkerar du Objekt.)

 4. Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den, markerar du Förhandsvisa.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill spegla objektet, klickar du på OK.

  • Om du vill spegla en kopia av objektet, klickar du på Kopiera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy