Metoder för att skära ut, dela upp och reducera objekt

I Illustrator finns följande metoder för att skära ut, dela upp och reducera objekt:

Dela objekt nedan, kommando

Det här kommandot fungerar som en kakform eller en mall. Du kan använda ett markerat objekt och skära genom andra objekt utan hänsyn till den ursprungliga markeringen. Om du vill använda det här kommandot väljer du Objekt > Bana > Dela objekt nedan. Se Klipp ut objekt med kommandot Dela objekt nedan.

Kapa banan vid markerade fästpunkter, knapp 

Skär ut en bana vid fästpunkten, och en fästpunkt blir två fästpunkter där den ena placeras ovanpå den andra. Du kommer åt den här knappen genom att markera en eller flera fästpunkter med direktmarkeringsverktyget och sedan leta reda på knappen på kontrollpanelen. Se Dela en bana.

Skalpell, verktyg 

Objekten skärs längs en frihandsbana som du ritar med verktyget, och delas upp i komponentytor (en yta är ett område som inte delas av ett linjesegment). Klicka på och håll ned suddgummit när du vill visa och välja skalpellen. Se Skära ut objekt med skalpellen.

Sax, verktyg 

Delar upp en bana, bildram eller tom textram vid fästpunkter eller längs ett segment. Klicka på och håll ned suddgummit när du vill visa och välja saxen. Se Dela en bana.

Rader och kolumner, kommando

Med det här kommandot kan du dela upp ett eller flera objekt i rektangulära objekt som ordnas i rader och kolumner. Du kan ändra höjd, bredd och mellanrum mellan rader och kolumner, och snabbt skapa stödlinjer när du placerar ut teckningar. Om du vill använda det här kommandot väljer du Objekt > Bana > Rader och kolumner. Se Dela upp ett objekt i ett stödraster.

Stansade banor och stansade former

Du kan skära hål i ett objekt med ett annat objekt. Se Stansade former och Stansade banor.

Banhanterareffekter

Ger dig flera olika möjligheter att dela upp och reducera överlappande objekt. Se Banhanteraren.

Urklippsmasker

Du kan använda ett objekt för att dölja delar av andra objekt. Se Urklippsmasker.

Skära ut objekt med kommandot Dela objekt nedan

 1. Markera objektet som ska användas som form och placera det så att det överlappar de objekt som ska beskäras.
 2. Välj Objekt > Bana > Dela objekt nedan.

Skära ut objekt med skalpellen

 1. Välj skalpellen . Klicka på och håll ned suddgummit när du vill visa och välja skalpellen. Information om andra metoder för val av verktyg finns i Välja ett verktyg.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skära i en kurvformad bana drar du pekaren över objektet.

  • Om du vill skära i en rak bana håller du ned Alt och klickar på ritytan med skalpellen och drar sedan.

Dela upp ett objekt i ett stödraster

 1. Markera objektet.

  Om du markerar mer än ett objekt används utseendeattributen för det översta objektet i det resulterande stödrastret med objekt.

 2. Välj Objekt > Bana > Rader och kolumner.
 3. Ange antal rader och kolumner.
 4. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Ange värden för höjd och bredd om du vill ange storleken för varje rad och kolumn.

  • Ange värden för mellanrum om du vill ange hur stort mellanrum det ska vara mellan kolumnerna.

  • Ange totalt värde om du vill ändra måtten för hela stödrastret.

  • Om du vill lägga till stödlinjer längs radernas och kolumnernas kanter markerar du Lägg till stödlinjer.

 5. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy