Lär dig hur du använder egenskapspanelen för att få åtkomst till sammanhangsberoende kontroller i Illustrator.

På egenskapspanelen i Illustrator kan du visa inställningar och kontroller för den uppgift eller det arbetsflöde du håller på med. Denna panel har utformats för att göra användningen enklare och ser till att du får tillgång till rätt kontroller när du behöver dem.

Egenskapspanelen är som standard tillgänglig på arbetsytan Grundläggande. Du hittar den också via Fönster > Egenskaper.

De senast använda kontrollerna för varje egenskapspanel visas. Du kan få tillgång till ytterligare kontroller genom att klicka på ellipserna i det nedre högra hörnet i ett område eller genom att klicka på ett understruket alternativ.

Standardkontroller när inget objekt är markerat

Om inga objekt är markerade i dokumentet och markeringsverktyget är valt, visar egenskapspanelen kontroller som hör till ritytorna, linjal, stödraster, stödlinjer, fästning och några vanliga inställningar. I det här läget visar egenskapspanelen snabbåtgärdsknappar som du kan använda för att öppna dialogrutorna Dokumentinställningar och Inställningar och ange redigeringsläge för ritytan.

Kontroller för markerade objekt

För varje markering visar egenskapspanelen två uppsättningar kontroller:

  • Kontroller för omformning och utseende: bredd, höjd, fyllning, linje, opacitet osv.
  • Dynamiska kontroller: Ytterligare kontroller kan bli tillgängliga beroende på innehållet i din markering. Du kan till exempel justera attribut för tecken och stycken för textobjekt. För bildobjekt visar egenskapspanelen kontroller för att beskära, maskera, bädda in eller ångra inbäddning samt bildkalkering. Om du markerar en textruta visas kontrollerna som hör till textändring på panelen Egenskaper.
  • Snabbåtgärder: Olika snabbåtgärder visas beroende på innehållet i din markering.
Properties-Panel
A. Tillgängliga kontroller för ett bildobjekt B. Tillgängliga kontroller för en bana C. Tillgängliga kontroller för ett textobjekt D. Visa fler alternativ 

Ytterligare kontroller på panelen Egenskaper

I oktober 2018-utgåvan av Illustrator har panelen Egenskaper följande ytterligare kontroller:

  • Alternativ för breddprofil: När du markerar verktyget Bredd eller en bana som har variabel bredd visas listrutan Breddprofil på panelen Egenskaper. Du kan ändra breddprofilen genom att välja en bredd i listrutan.
  • Hörnalternativ: När du klickar på direktmarkeringsverktyget i verktygsfältet och markerar ett hörn på ett objekt visas listrutan Hörn på panelen Egenskaper. Du kan ändra hörnkurvan genom att välja ett värde i listan Hörn.
  • Övergångsalternativ: När du väljer en enda övergång och klickar på verktyget Övergång i verktygsfältet visas Övergångsalternativ i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper.
  • Sammanfogningsknapp: Om du markerar två eller fler direktfärgsobjekt visas knappen Sätt samman direktfärg i området Snabbåtgärder på panelen Egenskaper.
  • Ny popup för variabla teckensnitt: Om du markerar ett textobjekt med variabelt teckensnitt visas ikonen Variabelt teckensnitt i området Tecken på panelen Egenskaper. När du klickar på ikonen visas ett popupfönster där du kan ändra bredd och optisk storlek för teckensnittet.
  • Ta bort-ikon för enkel effekt: När en enda effekt tillämpas på ett objekt visas ikonen Ta bort i avsnittet Utseende på panelen Egenskaper. Du kan klicka på den här ikonen om du vill ta bort den tillämpade effekten. Men när du tillämpar mer än en effekt försvinner ikonen Ta bort och du måste öppna panelen Utseende om du vill ta bort effekterna. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy