Du använder panelen Tabbar (Fönster > Text > Tabbar) om du vill ange tabbstopp för ett stycke eller ett textobjekt. Mer information om hur du använder och ställer in tabbar finns i webbhjälpen.

Panelen Tabbar - översikt

Du använder panelen Tabbar (Fönster > Text > Tabbar) om du vill ange tabbstopp för ett stycke eller ett textobjekt.

Panelen Tabbar
Panelen Tabbar

A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbplacering C. Rutan Utfyllnad D. Rutan Justera mot E. Panelmeny F. Tabblinjal G. Fäst panelen ovanför ram 

Fler kommandon och alternativ finns på menyn på panelen Tabbar. Om du vill använda den här menyn klickar du på triangeln i panelens övre, högra hörn.

Justera panelen Tabbar med ett valt textobjekt

Du kan placera panelen Tabbar på valfri plats på arbetsytan, men det kan vara bra att justera panelen Tabbar med ett textobjekt.

 1. Klicka på magnetikonen . Panelen Tabbar flyttas och placeras direkt ovanför det markerade textobjektet, med nollpunkten justerad mot vänstermarginalen. Du kan dra i storleksändringsknappen i panelens nedre högra hörn om du behöver utöka eller minska linjalen.

Fästa tabbstopp vid linjalenheterna

Som standard kan du placera tabbstopp var som helst längs tabblinjalen.

 1. Välj Fäst mot enhet på panelmenyn eller håll ned Skift medan du drar en tabb.

Ändra måttenheterna för tabblinjalen

Måttenheterna för tabblinjalen definieras av de allmänna enhetsinställningarna som anges i inställningarna Enheter (för alla filer), eller av de enheter som anges i dialogrutan Dokumentformat (för den aktuella filen).

 • Om du vill ändra måttenheterna för alla filer anger du ett nytt värde för de allmänna enhetsinställningarna i Enheter.
 • Om du vill ändra måttenheterna för den aktuella filen anger du ett nytt värde för måttenheten i dialogrutan Dokumentformat.

Ange tabbar

Tabbstopp används i hela stycken. När du har angett den första tabben tas alla standardtabbstopp som finns till vänster om det här stoppet bort. När du anger fler tabbstop tas de standardtabbar bort som finns mellan de tabbar du anger.

 1. Placera markören i ett stycke eller markera ett textobjekt om du vill ange tabbstopp för alla stycken i objektet.
 2. På panelen Tabbar klickar du på tabbjusteringsknappen och anger hur text ska justeras i förhållande till tabbens placering:

  Vänsterjusterad tabb

  om du vill justera vågrät text åt vänster och behålla högermarginalen ojämn.

  Centrerad tabb

  om du vill centrera text vid tabbmärket.

  Högerjusterad tabb

  om du vill justera vågrät text åt höger och behålla vänstermarginalen ojämn.

  Bottenjusterad tabb

  om du vill justera lodrät text mot den undre marginalen och behålla den övre marginalen ojämn.

  Toppjusterad tabb

  om du vill justera lodrät text mot den övre marginalen och behålla den undre marginalen ojämn.

  Decimaljusterad tabb

  om du vill placera text i rak linje med ett angivet tecken, t.ex. en punkt eller ett dollartecken. Det här alternativet är bra om du ska skapa sifferkolumner.

  Du kan ändra justeringen för valfri tabb genom att markera den och klicka på någon av de här knapparna.

 3. Gör något av följande:
  • Placera det nya tabbstoppet genom att klicka på tabblinjalen.

  • Ange en position för tabben i rutan X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och tryck på Retur. Om värdet X är markerat ökar eller minskar du tabbvärdet med en 1 punkt genom att trycka på upp- eller nedpil.

   Obs! Om du använder tabblinjalen kan du inte ange tabbstopp i intervall som är mindre än 1. Om du anger en position i X- eller Y-rutan kan du ange stopp i intervall som är så små som 0,01 punkt.

 4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler tabbar.

Obs!

Information om hur du anger indrag på panelen Tabbar finns i Dra in text.

Upprepade tabbar

Med kommandot Upprepa tabb skapas flera tabbar baserat på avståndet mellan tabben och vänster indrag eller föregående tabb.

 1. Klicka i stycket.
 2. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 3. Välj Upprepa tabb på panelmenyn.
  Upprepade tabbar
  Upprepade tabbar

  A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbstopp på linjalen C. Panelmeny 

Flytta tabbar

 1. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 2. Gör något av följande:
  • Ange en ny position för tabben i rutan X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och tryck på Enter.

  • Dra tabben till en ny plats.

  • Om du vill flytta alla tabbar samtidigt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och drar en tabb.

   När du flyttar en tabb visas en stödlinje i den markerade texten.

Ta bort tabbar

 1. Gör något av följande:
  • Dra bort tabben från tabblinjalen.

  • Markera tabben och välj Ta bort tabb på panelmenyn.

  • Om du vill återgå till standardtabbarna väljer du Radera alla på panelmenyn.

Ange tecken för decimaltabbar

Du använder decimaltabbar om du vill justera text med ett tecken som du angett, t.ex. en punkt eller ett dollartecken.

 1. Skapa eller markera en decimaltabb  på tabblinjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange det tecken som du vill justera mot i rutan Justera mot. Du kan skriva eller klistra in vilket tecken som helst. Se till att de stycken som du justerar innehåller det här tecknet.
  Text justerad med hjälp av en decimaltabb
  Text justerad med hjälp av en decimaltabb

Lägga till tabbutfyllnad

En tabbutfyllnad är ett upprepat teckenmönster, till exempel en rad punkter eller tankstreck, mellan en tabb och efterföljande text.

 1. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange ett mönster med högst åtta tecken i rutan Utfyllnad och tryck på Retur. De tecken som du har skrivit upprepas i hela tabbens bredd.
 3. Om du vill ändra teckensnitt eller annan formatering för tabbutfyllnaden markerar du tabbtecknet i textramen och formaterar det med hjälp av panelen Tecken eller menyn Text.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy