Användarhandbok Avbryt

Tabbar

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Du använder panelen Tabbar (Fönster > Text > Tabbar) om du vill ange tabbstopp för ett stycke eller ett textobjekt. Mer information om hur du använder och ställer in tabbar finns i webbhjälpen.

Panelen Tabbar - översikt

Du använder panelen Tabbar (Fönster > Text > Tabbar) om du vill ange tabbstopp för ett stycke eller ett textobjekt.

Panelen Tabbar
Panelen Tabbar

A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbplacering C. Rutan Utfyllnad D. Rutan Justera mot E. Panelmeny F. Tabblinjal G. Fäst panelen ovanför ram 

Fler kommandon och alternativ finns på menyn på panelen Tabbar. Om du vill använda den här menyn klickar du på triangeln i panelens övre, högra hörn.

Justera panelen Tabbar med ett valt textobjekt

Du kan placera panelen Tabbar på valfri plats på arbetsytan, men det kan vara bra att justera panelen Tabbar med ett textobjekt.

 1. Klicka på magnetikonen  . Panelen Tabbar flyttas och placeras direkt ovanför det markerade textobjektet, med nollpunkten justerad mot vänstermarginalen. Du kan dra i storleksändringsknappen i panelens nedre högra hörn om du behöver utöka eller minska linjalen.

Fästa tabbstopp vid linjalenheterna

Som standard kan du placera tabbstopp var som helst längs tabblinjalen.

 1. Välj Fäst mot enhet på panelmenyn eller håll ned Skift medan du drar en tabb.

Ändra måttenheterna för tabblinjalen

Måttenheterna för tabblinjalen definieras av de allmänna enhetsinställningarna som anges i inställningarna Enheter (för alla filer), eller av de enheter som anges i dialogrutan Dokumentformat (för den aktuella filen).

 • Om du vill ändra måttenheterna för alla filer anger du ett nytt värde för de allmänna enhetsinställningarna i Enheter.
 • Om du vill ändra måttenheterna för den aktuella filen anger du ett nytt värde för måttenheten i dialogrutan Dokumentformat.

Ange tabbar

Tabbstopp används i hela stycken. När du har angett den första tabben tas alla standardtabbstopp som finns till vänster om det här stoppet bort. När du anger fler tabbstop tas de standardtabbar bort som finns mellan de tabbar du anger.

 1. Placera markören i ett stycke eller markera ett textobjekt om du vill ange tabbstopp för alla stycken i objektet.
 2. På panelen Tabbar klickar du på tabbjusteringsknappen och anger hur text ska justeras i förhållande till tabbens placering:

  Vänsterjusterad tabb

  om du vill justera vågrät text åt vänster och behålla högermarginalen ojämn.

  Centrerad tabb

  om du vill centrera text vid tabbmärket.

  Högerjusterad tabb

  om du vill justera vågrät text åt höger och behålla vänstermarginalen ojämn.

  Bottenjusterad tabb

  om du vill justera lodrät text mot den undre marginalen och behålla den övre marginalen ojämn.

  Toppjusterad tabb

  om du vill justera lodrät text mot den övre marginalen och behålla den undre marginalen ojämn.

  Decimaljusterad tabb

  om du vill placera text i rak linje med ett angivet tecken, t.ex. en punkt eller ett dollartecken. Det här alternativet är bra om du ska skapa sifferkolumner.

  Du kan ändra justeringen för valfri tabb genom att markera den och klicka på någon av de här knapparna.

 3. Gör något av följande:
  • Placera det nya tabbstoppet genom att klicka på tabblinjalen.

  • Ange en position för tabben i rutan X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och tryck på Retur. Om värdet X är markerat ökar eller minskar du tabbvärdet med en 1 punkt genom att trycka på upp- eller nedpil.

   Obs! Om du använder tabblinjalen kan du inte ange tabbstopp i intervall som är mindre än 1. Om du anger en position i X- eller Y-rutan kan du ange stopp i intervall som är så små som 0,01 punkt.

 4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler tabbar.
Obs!

Information om hur du anger indrag på panelen Tabbar finns i Dra in text.

Upprepade tabbar

Med kommandot Upprepa tabb skapas flera tabbar baserat på avståndet mellan tabben och vänster indrag eller föregående tabb.

 1. Klicka i stycket.
 2. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 3. Välj Upprepa tabb på panelmenyn.
  Upprepade tabbar
  Upprepade tabbar

  A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbstopp på linjalen C. Panelmeny 

Flytta tabbar

 1. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 2. Gör något av följande:
  • Ange en ny position för tabben i rutan X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och tryck på Enter.

  • Dra tabben till en ny plats.

  • Om du vill flytta alla tabbar samtidigt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och drar en tabb.

   När du flyttar en tabb visas en stödlinje i den markerade texten.

Ta bort tabbar

 1. Gör något av följande:
  • Dra bort tabben från tabblinjalen.

  • Markera tabben och välj Ta bort tabb på panelmenyn.

  • Om du vill återgå till standardtabbarna väljer du Radera alla på panelmenyn.

Ange tecken för decimaltabbar

Du använder decimaltabbar om du vill justera text med ett tecken som du angett, t.ex. en punkt eller ett dollartecken.

 1. Skapa eller markera en decimaltabb  på tabblinjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange det tecken som du vill justera mot i rutan Justera mot. Du kan skriva eller klistra in vilket tecken som helst. Se till att de stycken som du justerar innehåller det här tecknet.
  Text justerad med hjälp av en decimaltabb
  Text justerad med hjälp av en decimaltabb

Lägga till tabbutfyllnad

En tabbutfyllnad är ett upprepat teckenmönster, till exempel en rad punkter eller tankstreck, mellan en tabb och efterföljande text.

 1. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange ett mönster med högst åtta tecken i rutan Utfyllnad och tryck på Retur. De tecken som du har skrivit upprepas i hela tabbens bredd.
 3. Om du vill ändra teckensnitt eller annan formatering för tabbutfyllnaden markerar du tabbtecknet i textramen och formaterar det med hjälp av panelen Tecken eller menyn Text.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto