Användarhandbok Avbryt

Tabbar

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
   5. Skapa 3D-objekt
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Arabisk och hebreisk text
   14. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   15. Skapa 3D-texteffekter
   16. Kreativ typografisk design
   17. Skalförändra och rotera text
   18. Rad- och teckenavstånd
   19. Avstavning och radbrytningar
   20. Stavnings- och språkordlistor
   21. Formatera asiatiska tecken
   22. Dispositioner för asiatisk skrift
   23. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   24. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Utseendeattribut
   4. Skapa skisser och mosaik
   5. Skuggor, glöd och ludd
   6. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Panelen Dokumentinfo
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Lär dig mer om tabbar och hur du ställer in, upprepar, flyttar och tar bort tabbar.

Tabbar är det enklaste sättet att justera objekt i Illustrator-verk. Du kan använda panelen Tabbar om du vill ange tabbstopp för ett stycke eller ett textobjekt.

Panelen Tabbar
Panelen Tabbar

A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbplacering C. Rutan Utfyllnad D. Rutan Justera mot E. Panelmeny F. Tabblinjal G. Fäst panelen ovanför ram 

Justera panelen Tabbar med ett valt textobjekt

Du kan placera panelen Tabbar på valfri plats på arbetsytan, men det kan vara bra att justera panelen Tabbar med ett textobjekt.

 1. Välj magnetikonen  för att flytta panelen direkt över det markerade textobjektet, med nollpunkten i linje med vänstermarginalen. Du kan dra i storleksändringsknappen i panelens nedre högra hörn om du behöver utöka eller minska linjalen.

Fästa tabbstopp vid linjalenheterna

Som standard kan du placera tabbstopp var som helst längs tabblinjalen.

 1. Välj Fäst mot enhet på panelmenyn eller håll ned Skift medan du drar ett tabbstopp.

Ändra måttenheterna för tabblinjalen

Måttenheterna för tabblinjalen anges i inställningarna för Enheter (för alla filer) eller dialogrutan Dokumentinställningar (för den aktuella filen).

 • Om du vill ändra måttenheterna för alla filer anger du ett nytt värde för allmänna enheter i inställningarna Enheter.
 • Om du vill ändra måttenheterna för den aktuella filen anger du värdet för en ny enhet i dialogrutan Dokumentinställningar.

Ange tabbar

Tabbstopp används i hela stycken. När du har angett den första tabben tas alla standardtabbstopp som finns till vänster om det här stoppet bort. När du anger fler tabbstopp tas de standardtabbar bort som finns mellan de tabbar du anger.

 1. Placera markören i ett stycke eller markera ett textobjekt om du vill ange tabbstopp för alla stycken i objektet.
 2. På panelen Tabbar klickar du på tabbjusteringsknappen och anger hur text ska justeras i förhållande till tabbens placering:

  Vänsterjusterad tabb

  Justera vågrät text åt vänster och behåll högermarginalen ojämn.

  Centrerad tabb

  Centrera text vid tabbmärket.

  Högerjusterad tabb

  Justera vågrät text åt höger och behåll vänstermarginalen ojämn.

  Underkantsjusterad tabb

  Justera lodrät text mot den undre marginalen och behåll den övre marginalen ojämn.

  Överkantsjusterad tabb

  Justera lodrät text mot den övre marginalen och behåll den undre marginalen ojämn.

  Decimaljusterad tabb

  Placera text i rak linje med ett angivet tecken, t.ex. en punkt eller ett dollartecken. Det här alternativet är bra om du ska skapa sifferkolumner.

  Du kan ändra justeringen för en tabb genom att markera den och klicka på någon av de här knapparna.

 3. Följ något av följande alternativ:

  • Placera det nya tabbstoppet genom att välja en plats på tabblinjalen.

  • Ange en position för tabben i X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och tryck på Retur. Om värdet X eller Y är markerat, ökar eller minskar du tabbvärdet med en 1 punkt genom att trycka på uppåtpilen eller nedåtpilen.

  Obs!

  Om du använder tabblinjalen kan du inte ange tabbstopp som är mindre än 1. Om du anger en position i X- eller Y-rutan kan du ange stopp i intervall som är så små som 0,01 punkt.

 4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler tabbar.
Obs!

Information om hur du anger indrag på panelen Tabbar finns i Dra in text.

Upprepa tabbar

Med alternativet Upprepa tabb skapas flera tabbar baserat på avståndet mellan tabben och vänster indrag eller föregående tabb.

 1. Välj en insättningspunkt i stycket.

 2. Markera en tabb på linjalen i panelen Tabbar.

 3. Välj alternativet Upprepa tabb på panelmenyn.

Upprepade tabbar
Upprepade tabbar

A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbstopp på linjalen C. Panelmeny 

Flytta tabbar

 1. Markera en tabb på linjalen i panelen Tabbar.

 2. Följ något av följande alternativ:

  • Ange en ny position för tabben i X (för vågrät text) eller Y (för lodrät text) och välj Retur.

  • Dra tabben till en ny plats.

  • Om du vill flytta alla tabbar samtidigt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och drar en tabb.

   En stödlinje visas i den markerade texten när du flyttar en tabb.

Ta bort tabbar

 1. Följ något av följande alternativ:

  • Dra bort tabben från tabblinjalen.

  • Markera tabben och välj Ta bort tabb på panelmenyn.

  • Om du vill återgå till standardtabbarna väljer du Radera alla på panelmenyn.

Ange tecken för decimaltabbar

Du kan använda decimaltabbar om du vill justera text med ett tecken som du har angett, t.ex. en punkt eller ett dollartecken.

 1. Skapa eller markera en decimaltabb  på tabblinjalen i panelen Tabbar.

 2. Ange det tecken som du vill justera mot i rutan Justera mot. Du kan skriva eller klistra in vilket tecken som helst. Se till att de stycken som du justerar innehåller det här tecknet.

Text justerad med hjälp av en decimaltabb
Text justerad med hjälp av en decimaltabb

Lägga till tabbutfyllnad

En tabbutfyllnad är ett upprepat teckenmönster, till exempel en rad punkter eller tankstreck, mellan en tabb och efterföljande text.

 1. Markera en tabb på linjalen i panelen Tabbar.
 2. Ange ett mönster med högst åtta tecken i rutan Utfyllnad och tryck på Retur. De tecken som du har angett upprepas i hela tabbens bredd.

 3. Om du vill ändra teckensnitt eller annan formatering för tabbutfyllnaden markerar du tabbtecknet i textramen och formaterar det med hjälp av panelen Tecken eller menyn Text.


Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Dela dina åsikter med Adobe Illustrator-communityn

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto