Användarhandbok Avbryt

Hantera textområde

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig hur du hanterar textområde med textalternativ.

I Illustrator finns olika alternativ för att lägga till text och arbeta med textobjekt i en vektorbild. Du kan anpassa text med textalternativ för att ändra storlek på textområdetlägga till rader och kolumner, lägga till en marginal, flytta den första baslinjen, anpassa en rubrik efter ett textområdes hela bredd och koppla text mellan objekt.

Innan du går vidare

Här är en lista med ämnen som hjälper dig att komma igång med text, banor och objekt:

Använd alternativ för text i figur

Har du stor text i bilden? Du kan ändra storlek på textområdet eller ordna det i rader och kolumner. Du kan till och med lägga till en marginal runt en del av din text eller flytta den första baslinjen för att göra texten mer tilltalande med Alternativ för text i figur.

Ändra storlek på textområdet

Lägg till rader och kolumner med text

Redigera marginalen runt text

Ändra den första baslinjen

Ändra storlek på textområde

Passar inte texten i ditt område eller din bana? Du kan enkelt ändra storlek på textområdet.

Använd markeringsverktyget 

Följ de här stegen för att ändra storlek på textområde med markeringsverktyget  :

Ändra storlek på textområde med markeringsverktyget
Ändra storlek på textområde med markeringsverktyget

 1. Markera textobjektet.

 2. Dra ett handtag på markeringsramen tills du får önskad storlek.

Använd direktmarkeringsverktyget

Följ de här stegen för att ändra storlek på textområde med direktmarkeringsverktyget  :

Ändra storlek på textområde med direktmarkeringsverktyget

 1. Markera textbanan.

 2. Justera banans form genom att dra.

Lägg till rader och kolumner

Dela upp stora stycken i rader, kolumner eller en kombination av båda för att göra din text lättläst och visuellt tilltalande. Följ de här stegen för att lägga till rader och kolumner i ditt textområde:

 1. Markera ett textobjekt och välj Text > Alternativ för text i figur.

 2. I avsnittet dialogrutans Rader och kolumner anger du följande alternativ:

  Alternativ för att dela upp text i rader och kolumner
  Alternativ för att dela upp text i rader och kolumner

  Antal

  Ange det antal rader och kolumner som du vill att objektet ska innehålla.

  Bredd

  Anger höjd för enskilda rader och bredd för enskilda kolumner.

  Fast

  Bestämmer omfånget för rader och kolumner när du ändrar storlek på textområdet om alternativet är:

  • Markerat: Ändrar antalet rader och kolumner men inte deras bredd.
  • Avmarkerat: Ändrar bredden på rader och kolumner men inte deras antal.

  Fästmarginal

  Anger avståndet mellan rader eller kolumner.

 3. I Alternativ väljer du något av följande alternativ för textflöde:

  • Rader  : Texten flödar från vänster till höger i raderna.
  • Kolumner  : Texten flödar i kolumner och börjar i den vänstra kolumnen.

Lägg till marginal

När du arbetar med text i figurer kan du lägga till en marginal mellan texten och markeringsramen. Den här marginalen är Avstånd för indragFölj de här stegen om du vill ändra avståndet för indrag i bilden:

Lägg till marginal i textområde med avstånd för indrag
Lägg till marginal i textområde med avstånd för indrag

 1. Markera ett textobjekt och välj Text > Alternativ för text i figur.

 2. Ange ett värde för Avstånd för indrag.

Flytta den första baslinjen

Justeringen av den första textraden med objektets överkant är förskjutning av första baslinjenFölj de här stegen om du vill flytta den första baslinjen:

 1. Markera ett textobjekt och välj Text > Alternativ för text i figur.

 2. Klicka på listrutan för att välja något av alternativen för första baslinjen:

  Fäst mot tecken för japanska teckensnitt

  A. Stapel B. Versalhöjd C. Radavstånd D. x Höjd E. Fyrkant 

  Stapel

  Överkanten på ett gement ”d” börjar under textobjektets överkant.

  Versalhöjd

  Versalernas överkanter rör vid textobjektets överkant.

  Alternativ för x-höjd för den första baslinjen

  Radavstånd

  Avståndet mellan den första textradens baslinje och textobjektets överkant.

  x Höjd

  Höjden på tecknet ”x” faller under textobjektets överkant.

  Höjd för fyrkant

  Fyrkantens överkant i asiatiska teckensnitt rör vid textobjektets överkant. Det här alternativet är tillgängligt oberoende av inställningen för Visa asiatiska alternativ.

  Fast

  Anger avståndet mellan den första radens baslinje och textobjektets överkant i rutan Min.

  Äldre

  Använder den första baslinjen som används som standard i Adobe Illustrator 10 eller tidigare.

 3. Ange minimivärdet för förskjutningen av baslinjen.

Du kan också använda andra alternativ för text för att passa in en rubrik tvärs över bredden på ett textområde och koppla text. Läs vidare för att lära dig hur du använder de här alternativen.

Anpassa en rubrik efter ett textområdes bredd

När du lägger till ett stycke som rubrik kan du enkelt utöka det så att det passar textområdet. Följ de här stegen om du vill anpassa en rubrik efter ett textområdes hela bredd:

Anpassa en rubrik efter ett textområdes hela bredd
Anpassa en rubrik efter ett textområdes bredd

 1. Använd textverktyget   för att markera det stycke som du vill passa in över textområdet.

 2. Välj Text > Passa in rubrik för att öka avståndet mellan bokstäverna.

Koppla text mellan objekt

Du kan länka två objekt och koppla text från ett objekt till ett annat. Länkade textobjekt kan ha vilken form som helst. Du måste dock skriva in texten i ett område eller längs en bana.

Koppla text

Om texten inte passar in i objektet eller området ser du en   i det nedre högra hörnet av markeringsramen.

Koppla text till ett befintligt objekt
Koppla text till ett befintligt objekt

Du kan koppla två eller flera textområden eller -objekt för att flöda texten från ett till ett annat. Följ något av de här alternativen för att koppla text:

koppla valfritt textområde

Koppla valfritt textområde

 1. Använd textverktyget   eller verktyget Lodrät text   för att skapa ett textområde.

 2. Klicka på   och följ något av de här alternativen för att länka textområdet till ett annat:

  • Klicka med pekaren   var som helst för att skapa ett textområde med samma storlek och form.
  • Klicka och dra pekaren   för att skapa ett rektangulärt textområde.

koppla text till ett objekt

Koppla text till ett objekt

 1. Skapa valfri form och skriv in text.

 2. Klicka på   och följ något av de här alternativen för att koppla ett annat objekt:

  • Koppla ett enskilt objekt: Klicka på objektets bana när pekaren ändras till .
  • Koppla flera objekt: Håll ned Skift och välj alla objekt som du vill koppla och välj Text > Kopplad text > Skapa.

 Om du vill se kopplingarna du skapat väljer du Visa > Visa textkopplingar och väljer ett länkat objekt.

Ta bort eller bryta kopplingar

Har du skapat en koppling mellan två objekt och ändrat dig nu? Följ de här stegen om du vill ta bort eller bryta kopplingar mellan objekt:

 1. Markera ett länkat textobjekt.
 2. Följ något av följande alternativ:

  • Dubbelklicka på porten i någon ände av kopplingen. Det bryter kopplingen och texten flödar tillbaka till det första objektet.

  • Välj Text > Kopplad text > Frigör markering. Då frigörs ett objekt från en textkoppling och texten flödar in i nästa objekt.

  • Välj Text > Kopplad text > Ta bort textkoppling om du vill ta bort alla kopplingar.

Vad är nästa steg?

Nu har du kommit igång med att hantera textområden. Ta ett steg till och lär dig hur du skapar text på en bana och tecken- och styckeformat.

Har du en fråga eller en idé?

Fråga vår community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto