Om val av färger

Du kan välja färger för teckningen bland en rad verktyg, paneler och dialogrutor i Illustrator. Hur du väljer färg beror på vad som behövs för teckningen. Om du till exempel vill använda särskilda färger som är standard på företaget väljer du färger i färgrutebiblioteket som företaget har godkänt. Om du vill matcha färgerna med färger i andra teckningar kan du använda pipetten eller färgväljaren och ange exakta färgvärden.

Du kan använda någon av följande funktioner när du väljer färg:

Färgrutepanelen och paneler i färgrutebibliotek

Ger dig tillgång till olika färger och färggrupper. Du kan välja mellan befintliga färgrutor och bibliotek eller skapa egna. Du kan också importera bibliotek.

Färgväljaren

Ger dig tillgång till ett färgspektrum där du kan välja färger visuellt, textrutor för färgvärden om du vill ange färger manuellt samt färgrutor.

Pipettverktyget

Ger exempel på färger från teckningen när du klickar.

Färgpanelen

Ger dig tillgång till ett färgspektrum, färgreglage för enskilda färger (t.ex. ett reglage för färgen cyan) och textrutor för färgvärden. Du kan ange fyllnings- och linjefärger på färgpanelen. På menyn på panelen Färg kan du skapa omvända färger och komplementfärger för den aktuella fyllnings- eller linjefärgen, samt skapa en färgruta för den valda färgen.

Panelen Färgguide

Ger dig tillgång till flera harmoniregler som du kan välja mellan när du skapar färggrupper med en basfärg som du väljer. Du kan skapa färgvariationer med färgtoner och skuggor, varma och svala färger eller klara och dunkla färger. På den här panelen kan du öppna en färggrupp i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

Dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning

Den ena delen av den här dialogrutan innehåller verktyg som du kan använda för att definiera eller finjustera färgerna i en färggrupp eller teckning. Den andra delen av dialogrutan innehåller verktyg som du kan använda för att färga om en teckning med färgerna i en färggrupp eller för att reducera eller konvertera färgerna för utskrift.

Kommandot Lägg till markerade färger eller knappen Ny färggrupp

Skapa en färggrupp som innehåller färgerna i valda teckningar. Både kommandot och knappen finns på färgrutepanelen.

Översikt över färgväljaren

Med färgväljaren kan du välja fyllnings- eller linjefärg för ett objekt genom att välja färgen i ett färgfält och spektrum, definiera den numeriskt eller klicka på en färgruta.

Färgväljaren
Färgväljaren

A. Färgfält B. NMI-färgvärden C. Rektangel med nya färger D. Rektangel med ursprungliga färger E. Färgreglage F. Färgspektrum G. RGB-färgvärden H. Hexadecimalt färgvärde I. CMYK-färgvärden 

Visa färgväljaren

 1. Dubbelklicka på markeringsrutan Fyllning eller Linje på verktygspanelen eller färgpanelen.

Ändra det färgspektrum som visas i färgväljaren

 1. Klicka på en bokstav: N (Nyans), M (Mättnad), I (Intensitet), R (Rött), G (Grönt) eller B (Blått).

Visa endast webbsäkra färger

Webbsäkra färger är de färger som används av alla webbläsare, oavsett systemplattform.

 1. Välj Endast webbfärger.

Visa färgrutor i stället för färgspektrum

 1. Klicka på Färgrutor. Klicka på Färgmodeller för att återgå till färgspektra.

Välja färg med färgväljaren

Gör något av följande:

 1. Klicka eller dra inuti färgspektrumet. En cirkelmarkör visar färgens plats i spektrumet.

 2. Dra trianglarna längs med färgreglaget, eller klicka inuti färgreglaget.

 3. Ange värden i någon av textrutorna.

 4. Klicka på Färgrutor, välj en färgruta och klicka på OK.

Översikt över färgpanelen

Färgpanelen (Fönster > Färg) kan du använda för att färglägga ett objekt eller dess linjer, eller för att redigera och blanda färger. På färgpanelen går det att visa färgvärden med olika färgmodeller. Som standard visas bara de vanligaste alternativen på färgpanelen.

Färgpanelen
Färgpanelen

A. Fyllningsfärg B. Linjefärg C. panelmeny D. Ingen E. Färgspektrum F. Färgreglage G. Textruta för en färgkomponent 

Ändra färgmodell

 1. Välj Gråskala, RGB, NMI, CMYK eller Webbsäker RGB på panelmenyn.

Visa alla alternativ på panelen

 1. Välj Visa alternativ på panelmenyn. Du kan också klicka på den dubbla triangeln på panelens flik om du vill gå igenom de olika visningsstorlekarna.

Välja färg med färgpanelen

 1. Välj vilket färgläge du vill använda på panelmenyn. Vilket läge du väljer påverkar bara visningen av färgpanelen. Det ändrar inte färgläget i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Dra i eller klicka på ett reglage.

  • Håll ned Skift och dra ett färgreglage, så att de övriga reglagen också flyttas (gäller inte NMI-reglage). Du behåller då färgen, men med en annan ton eller intensitet.

  • Ange värden i någon av textrutorna.

  • Klicka på färgspektrumet längst ned på panelen. Om du inte vill ha någon färg, klickar du på rutan Ingen till vänster om färgspektrumet. Om du vill använda vitt, klickar du på den vita färgrutan i det övre högra hörnet av spektrumet. Om du vill använda svart, klickar du på den svarta färgrutan i det nedre högra hörnet av spektrumet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy