Användarhandbok Avbryt

Formatera text

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Markera text

Om du markerar tecken kan du redigera dem, formatera dem med hjälp av panelen Tecken, använda fyllnings- och linjeattribut på dem och ändra deras genomskinlighet. Du kan använda de här ändringarna på ett enda tecken, ett teckenintervall eller på alla tecken i ett textobjekt. När du markerar tecken visas markeringen i dokumentfönstret, och ordet ”Tecken” visas på panelen Utseende.

Om du markerar ett textobjekt kan du använda övergripande formateringsalternativ för alla tecken i objektet, inklusive alternativ från panelerna Tecken och Stycke, fyllnings- och linjeattribut och genomskinlighetsinställningar. Du kan dessutom använda effekter, flera fyllningar och linjer samt opacitetsmasker på ett markerat textobjekt. (Detta kan du inte göra för enstaka markerade tecken.) När ett textobjekt är markerat visas en markeringsram runt det i dokumentfönstret, och ordet ”Text” visas på panelen Utseende.

Om du markerar en textbana kan du justera dess form och använda fyllnings- och linjeattribut på den. Den här markeringsnivån är inte tillgänglig för punkttext. När en textbana är markerad visas ordet ”Bana” på panelen Utseende.

Markera tecken

 1. Välj ett textverktyg och gör något av följande:
  • Dra om du vill välja ett eller flera tecken. Utöka eller minska markeringen genom att skift-dra.

  • Placera pekaren i ett ord och markera ordet genom att dubbelklicka.

  • Placera pekaren i ett stycke och markera hela stycket genom att trippelklicka.

  • Markera ett eller flera tecken och välj Markera > Allt om du vill markera alla tecken i textobjektet.

Markera textobjekt

Om du markerar ett textobjekt kan du använda övergripande formateringsalternativ för alla tecken i objektet, inklusive alternativ från panelerna Tecken och Stycke, fyllnings- och linjeattribut och genomskinlighetsinställningar. Du kan dessutom använda effekter, flera fyllningar och linjer samt opacitetsmasker på ett markerat textobjekt. (Detta kan du inte göra för enstaka markerade tecken.) När ett textobjekt är markerat visas en markeringsram runt det i dokumentfönstret, och ordet ”Text” visas på panelen Utseende.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på texten i dokumentfönstret med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget . Skift-klicka om du vill markera ytterligare textobjekt.

  • Leta reda på det textobjekt som du vill markera på panelen Lager. Klicka sedan på objektets högra kant, mellan målknappen och rullningslisten. Skift-klicka på objektens högra kant på panelen Lager om du vill lägga till eller ta bort objekt i den befintliga markeringen.

  • Välj Markera > Objekt > Textobjekt om du vill markera alla textobjekt i ett dokument.

Markera en textbana

Om du markerar en textbana kan du justera dess form och använda fyllnings- och linjeattribut på den. Den här markeringsnivån är inte tillgänglig för punkttext. När en textbana är markerad visas ordet ”Bana” på panelen Utseende.

Obs!

Det är enklast att markera en textbana i konturläge.

 1. Välj direktmarkeringsverktyget  eller gruppmarkeringsverktyget .
 2. Om textbanan är markerad klickar du utanför objektets markeringsram när du vill avmarkera den.
 3. Klicka på textbanan. Se till att du inte klickar på tecknen. (Om du klickar på ett tecken markerar du textobjektet i stället för textbanan.)
Obs!

Inställningen Textobjektmarkering endast för bana bestämmer markeringsverktygens känslighet när du markerar textobjekt i dokumentfönstret. Om den här inställningen är vald måste du klicka direkt på textbanan för att kunna markera texten. Om den här inställningen är avmarkerad kan du klicka på texten eller banan för att markera texten. Du kan ange den här inställningen genom att välja Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Text (Mac OS).

Söka och ersätta text

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Ange den textsträng som du vill söka efter och eventuellt den textsträng som du vill ersätta den med.

  Du kan välja bland flera olika specialtecken på popup-menyerna till höger om alternativen för Sök och ersätt.

 3. Markera något av följande alternativ om du vill ange hur sökningen efter den angivna textsträngen ska gå till:

  Matcha gem./vers.

  Söker bara efter textsträngar med exakt samma kombination av gemener och versaler som texten i rutan Sök.

  Hitta hela ord

  Söker bara efter hela ord som motsvarar texten i rutan Sök.

  Sök bakåt

  Söker igenom filen nerifrån och upp i skiktordningen.

  Kontrollera dolda lager

  Söker efter text i dolda lager. Om det här alternativet är avmarkerat ignoreras text i dolda lager.

  Kontrollera låsta lager

  Söker efter text i låsta lager. Om det här alternativet är avmarkerat ignoreras text i låsta lager.

 4. Börja sökningen genom att klicka på Sök.
 5. Om en förekomst av textsträngen påträffas gör du något av följande:
  • Ersätt textsträngen genom att klicka på Ersätt och gå sedan vidare genom att klicka på Sök nästa.

  • Klicka på Ersätt & sök om du vill ersätta textsträngen och söka efter nästa förekomst.

  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av textsträngen i dokumentet.

 6. Du stänger dialogrutan genom att klicka på Klart.
  Obs!

  Välj Redigera > Sök nästa om dialogrutan Sök och ersätt är stängd och du vill söka efter nästa förekomst av en textsträng.

Klistra in text utan källformatering

Kopiera en text från ett dokument och klistra in den i ditt utan källformat på följande vis: 

 1. Kopiera källfilens text.

 2. Klicka på textverktyget och skapa sedan en textruta i målfilen genom att klicka eller dra. 

 3. Klicka där du vill inleda textraden och välj Redigera > Klistra in utan formatering eller tryck på Alt+Ctrl+V för att klistra in den kopierade texten utan källformatering.

 4. Du kan välja att klistra in text utan källformat som standard genom att välja Redigera > Inställningar > Urklippshantering och markera kryssrutan Klistra in text utan formatering.

Ändra färg och utseende på tecken

Du kan ändra färg och utseende på textobjekt genom att använda fyllningar, linjer, inställningar för genomskinlighet, effekter och grafikformat. Texten går att redigera så länge som du inte rastrerar den.

 1. Gör något av följande:
  • Markera de tecken du vill ändra utseende på i ett textobjekt.

  • Markera textobjektet om du vill ändra utseendet på alla tecken i ett textobjekt eller använda flera fyllningar och linjer.

  • Markera banan om du vill använda fyllning eller linjer i en textbana.

 2. Använd sedan fyllningar, linjer, inställningar för genomskinlighet, effekter och grafikformat på önskat sätt.

  När du ändrar färg på ett textobjekt ersätts attributen för textobjektets enskilda tecken.

  Obs!

  Använd kontrollpanelen om du snabbt vill ändra färg på markerad text.

Panelen Tecken – översikt

Använd panelen Tecken (Fönster >Text > Tecken) om du vill använda alternativ för att formatera enskilda tecken i dokumentet. När texten är markerad eller när textverktyget är valt, kan du även använda alternativen på kontrollpanelen när du formaterar tecken.

Panelen Tecken
Panelen Tecken

A. Panelmeny B. Teckensnitt C. Teckensnittsformat D. Radavstånd E. Spärra/knip F. Teckenbredd G. Teckenrotation H. Kantutjämningsmetod I. Teckenstorlek J. Kerning K. Teckenhöjd L. Baslinjeförskjutning 

A. Teckensnitt B. Teckensnittsformat C. Teckenstorlek D. Vänsterjustera E. Centrera F. Högerjustera 

Som standard visas bara de mest använda alternativen på panelen Tecken. Välj Visa alternativ på panelmenyn om du vill visa alla alternativ. Du kan också klicka på den dubbla triangeln på panelens flik om du vill gå igenom de olika visningsstorlekarna.

Obs!

I Illustrator CC 2017 kan du enkelt kombinera vanliga teckensnittsfamiljer med olika format (eller tvärtom) när du arbetar med textobjekt. Om exempelvis två textobjekt i Arial markeras och den ena har normalt format medan den andra är fetstilt, blir formatfältet tomt och fältet för teckensnittsfamilj visar Arial.

Stryka under eller genomstryka text

 1. Markera den text som du vill stryka under eller genomstryka. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Gör något av följande:
  • Stryk under en text genom att klicka på knappen Understruken  på panelen Tecken.

  • Genomstryk en text genom att klicka på knappen Genomstruken  på panelen Tecken.

Standardbredden för en understrykning och genomstrykning beror på textstorleken.

Använda versaler och kapitäler

Om du formaterar text som kapitäler kommer de kapitäler som finns i det teckensnittet automatiskt att användas, om det finns några. I annat fall visas artificiellt skapade kapitäler. De är förminskade versioner av versalerna i teckensnittet.

Typer av versaler
Vanliga versala bokstäver (överst) jämförda med kapitäler (nederst)

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Välj Versaler eller Kapitäler på menyn på panelen Tecken.

Välj Arkiv > Dokumentformat om du vill ange storleken för artificiellt skapade kapitäler. För Kapitäler anger du det procentvärde av den ursprungliga teckensnittsstorleken som du vill att kapitälerna ska ha. (Standardvärdet är 70 %.)

Obs!

Använd kommandot Text > Ändra skiftläge om du vill ändra formatet i texten till versaler, gemener, inledande versal eller inledande versal i mening.

Ändra format för gemener/versaler

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra.
 2. Välj något av följande alternativ på undermenyn Text > Ändra skiftläge:

  VERSALER

  Om du vill ändra alla tecken till versaler.

  Obs! Kommandot VERSALER gör att ligaturer återgår till vanlig text. Det här sker också med kommandona Inledande versal och Inledande versal i mening om det finns en ligatur i början av ett ord.

  gemener

  Om du vill ändra alla tecken till gemener.

  Inledande versal

  Om du vill att den första bokstaven i varje ord ska vara versal.

  Inledande versal i mening

  Om du vill att den första bokstaven i varje mening ska vara versal.

  Obs! Kommandot Inledande versal i mening utgår från att punkt (.), utropstecken (!) och frågetecken (?) markerar meningens slut. Kommandot kan orsaka oväntade ändringar om något av dessa tecken används på annat sätt, t.ex. i förkortningar, filnamn eller URL-adresser. Dessutom kan egennamn skrivas med gemener.

  Tips: Om du använder ett OpenType-teckensnitt kan du utnyttja formateringen Versaler och skapa mer elegant text.

Använda stilistiska uppsättningar

En stilistisk uppsättning är ett antal alternativa tecken som kan användas på ett markerat textblock. När du använder en stilistisk uppsättning ersätter de tecknen som definierats i uppsättningen teckensnittets standardtecken i den markerade texten. Namnet på den stilistiska uppsättningen som tillhandahålls av teckensnittsutvecklaren visas på olika ställen i Illustrator. För vissa teckensnitt visar Illustrator namnen på de stilistiska uppsättningarna som Uppsättning 1, Uppsättning 2 och så vidare. Du kan använda flera stilistiska uppsättningar på ett textavsnitt. Läs Specialtecken om du vill veta mer om hur du använder stilistiska uppsättningar i ett textavsnitt.

Gör följande om du vill använda stilistiska uppsättningar för ett tecken- eller styckeformat.

 1. Välj Fönster > Text > Teckenformat/Styckeformat för att öppna panelen Teckenformat eller panelen Styckeformat.

 2. Välj Nytt teckenformat/styckeformat på panelmenyn.

 3. Välj OpenType till vänster i dialogrutan Nytt tecken/Nytt styckeformat.

 4. Klicka på  och välj önskade stilistiska uppsättningar i listan.

  Lägga till stilistiska uppsättningar i ett teckenformat

 5. Klicka på OK.

Ange om du vill använda typografiska eller raka citattecken

Typografiska citattecken passar teckensnittets krökningar. Typografiska citattecken används vanligtvis för citattecken och apostrofer. Raka citattecken används vanligtvis som förkortning av måtten fot och tum.

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat och gör något av följande och klicka sedan på OK.
  • Avmarkera Använd typografiska citattecken om du vill använda raka citattecken.

  • Markera Använd typografiska citattecken om du vill använda typografiska citattecken och ange vilket språk tecknen ska anges för. Välj till sist alternativ för Dubbla citattecken och Enkla citattecken.

   Obs! Du kan ange alternativ för citattecken för flera olika språk. Dessa citattecken används i text på det språk som du har tilldelat på panelen Tecken eller i standardspråksinställningarna.

   Tips! Du kan använda kommandot Smart interpunktion om du vill ersätta raka citattecken med typografiska.

Ange alternativ för kantutjämning av text

När du sparar en teckning i ett bitmappsformat, t.ex. JPEG, GIF eller PNG, rastreras alla objekt med 72 pixlar per tum med kantutjämning. Om teckningen innehåller text ger inte standardinställningarna för kantutjämning önskat resultat. I Illustrator finns flera alternativ för att rastrera text. Om du vill utnyttja de här alternativen måste du rastrera textobjekten innan du sparar teckningen.

 1. Markera textobjektet och gör något av följande:
  • Välj Objekt > Rastrera om du vill rastrera texten permanent.

  • Välj Effekt > Rastrera om du vill skapa ett rastrerat utseende utan att ändra objektets underliggande struktur.

 2. Välj ett alternativ för kantutjämning:

  Ingen

  Ingen kantutjämning används och de hårda kanterna i texten bevaras när den rastreras.

  Optimerad teckning (supersampling)

  Standardalternativ som rastrerar alla objekt, inklusive textobjekt, med den angivna upplösningen och som tillämpar kantutjämning på objekten. Standardupplösningen är 300 pixlar per tum.

  Optimerad text (hintad)

  Använder den kantutjämning som är lämpligast för text. Kantutjämningen tar bort ojämna kanter i rastrerade bilder och ger texten ett jämnare utseende på skärmen. Det kan dock göra liten text svårläst.

Skapa upphöjd eller nedsänkt text

Upphöjd och nedsänkt text (eller exponent och index) är text vars storlek har minskats. Den är upphöjd eller nedsänkt i förhållande till teckensnittets baslinje.

När du skapar upphöjd och nedsänkt text används ett fördefinierat värde för baslinjeförskjutning och en fördefinierad teckensnittsstorlek. De värden som används är procentvärden av den aktuella teckenstorleken och radavståndet och bygger på inställningarna under Text i dialogrutan Dokumentformat.

Skapa upphöjd eller nedsänkt text i vanliga teckensnitt

 1. Markera texten som du vill ändra. Om du inte markerar någon text kommer all ny text som du skapar att återges upphöjd eller nedsänkt.
 2. Välj Upphöjd eller Nedsänkt på menyn på panelen Tecken. Du kommer åt panelen Tecken från kontrollpanelen.

  Alternativen Upphöjd och Nedsänkt på menyn på panelen Tecken
  Alternativen Upphöjd och Nedsänkt på menyn på panelen Tecken

  A. BILDTEXTDEFINITION B. BILDTEXTDEFINITION C. BILDTEXTDEFINITION 

Skapa upphöjd eller nedsänkt text i OpenType-teckensnitt

 1. Markera de tecken som du vill ändra till upphöjda eller nedsänkta. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt. Ett sätt att ta reda på om ett teckensnitt är ett OpenType-teckensnitt är att titta på menyn Text > Teckensnitt. OpenType-teckensnitt visas med ikonen .
 3. Välj ett kommando på popup-menyn Position på panelen OpenType:

  Standardposition

  Använder standardpositionen för det aktuella teckensnittet.

  Upphöjd/exponent

  Använder upphöjda tecken (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet).

  Nedsänkt/index

  Använder nedsänkta tecken (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet).

  Täljare

  Använder tecken som är utformade som täljare i bråktal (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet).

  Nämnare

  Använder tecken som är utformade som nämnare i bråktal (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet).

Ändra storlek på, och position för, upphöjd och nedsänkt text

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat och ange följande värden för Upphöjd och Nedsänkt och klicka sedan på OK.
  • För Storlek anger du en procentandel av teckenstorleken för upphöjd och nedsänkt text.

  • För Position anger du en procentandel av det normala radavståndet för att ange hur mycket upphöjd och nedsänkt text ska flyttas.

Konvertera text till konturer

Du kan omvandla text till en uppsättning sammansatta banor – konturer – som du kan redigera och ändra på samma sätt som andra grafiska objekt. Text som konturer är användbara när du vill ändra utseende på en stor visningstext, men de är sällan användbara för brödtext eller annan text i mindre storlek.

Teckensnittsinformationen för textkonturer hämtas från de faktiska teckensnittsfilerna som är installerade i systemet. När du skapar textkonturer från text, konverteras alla tecken på de aktuella placeringarna, vilket innebär att all bildformatering behålls, som linjer och fyllningar.

Ändra form på bokstäver
Ändra form på bokstäver

A. Ursprungligt textobjekt B. Text som konverterats till textkonturer, uppdelade och ändrade 

Obs!

Det går inte att omvandla punktuppbyggda och konturskyddade teckensnitt till konturer.

När du konverterar text till textkonturer förloras all teckeninformation – den information som finns i teckensnitt om hur formerna ska ändras så att små teckenstorlekar visas och skrivs ut på bästa sätt på/från datorn. Justera punktstorleken före konverteringen om du tänker skalanpassa texten.

Du måste konvertera all text i en markering: det går inte att konvertera en enskild bokstav i en textsträng. Om du vill konvertera en enskild bokstav till en textkontur, skapar du ett separat textobjekt som bara innehåller den bokstaven.

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Skapa textkonturer.

Välja sifferformat i OpenType-teckensnitt

 1. Om du vill ändra formatet på befintliga siffror markerar du de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Välj ett kommando på menyn Siffror på panelen OpenType:

  Standardsiffra

  Använder standardformatet för det aktuella teckensnittet.

  Fasta versalsiffror

  Använder siffror med full höjd och samma bredd (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet). Alternativet är praktiskt om du vill att siffror på en rad ska riktas in mot dem på nästa rad, som i tabeller.

  Proportionella versalsiffror

  Använder siffror med full höjd och varierande bredd (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet). Alternativet är praktiskt i texter som endast innehåller versaler.

  Proportionella gemensiffror

  Använder siffror med olika höjd och varierande bredd (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet). Alternativet används för att ge ett klassiskt och sofistikerat utseende åt texter som inte endast innehåller versaler.

  Fasta gemensiffror

  Använder siffror med olika höjd och fast, jämn bredd (om det finns sådana i det aktuella teckensnittet). Alternativet är bra att använda om du vill ha det klassiska utseendet hos gemensiffror, men måste få dem att vara inriktade i kolumner, som i en årsrapport.

Formatera bråktal och ordningstal med OpenType-teckensnitt

Om du använder ett OpenType-teckensnitt kan du automatiskt formatera ordningstal med upphöjda tecken (t.ex. ). Tecken som upphöjda ”a” och ”o” i de spanska orden segunda () och segundo () formateras också korrekt. Du kan också konvertera tal som är delade av ett snedstreck (t.ex. 1/2) till ett bråktal (som ).

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill använda inställningen på. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Gå till panelen OpenType. Klicka på knappen Ordningstal om du vill aktivera eller inaktivera ordningstal och på knappen Bråktal om du vill aktivera eller inaktivera bråktal. De här knapparna fungerar bara om ordningstal och bråktal finns i teckensnittet.

Använda smart interpunktion

Kommandot Smart interpunktion söker efter tangentbordsskiljetecken och ersätter dem med deras typografiska motsvarigheter. Du kan också använda kommandot Smart interpunktion om du vill infoga ligaturer och bråktal överallt och teckensnittet omfattar de här tecknen.

Obs!

Om du använder ett OpenType-teckensnitt ska du använda panelen OpenType i stället för dialogrutan Smart interpunktion för ligaturer och bråktal.

 1. Om du vill ersätta tecken i viss text, i stället för all text i dokumentet, markerar du textobjekten eller tecknen.
 2. Välj Text > Smart interpunktion.
 3. Markera ett eller flera av följande alternativ:

  ff, fi, ffi-ligaturer

  Återger bokstavskombinationerna ff, fi och ffi som ligaturer.

  ff, fl, ffl-ligaturer

  Återger bokstavskombinationerna ff, fl och ffl som ligaturer.

  Typografiska citationstecken

  Ändrar raka citationstecken till typografiska citationstecken.

  Obs! Alternativet Typografiska citationstecken ersätter alltid raka citattecken med typografiska citattecken, oavsett vilka inställningar som har gjorts för dubbla och raka citattecken i dialogrutan Dokumentformat.

  Smarta mellanslag

  Tar bort flera mellanslag efter en punkt.

  Bindestreck, tankstreck

  Ersätter ett dubbelt tangentbordsstreck med ett kort tankstreck och ett trippeltangentbordsstreck med ett långt tankstreck.

  Tre punkter

  Ersätter tre tangentbordspunkter med tecknet för tre punkter.

  Expert-bråktal

  Ersätter ett bråk uppbyggt av enskilda tecken till motsvarande bråktecken.

 4. Markera hela dokumentet om du vill ersätta textsymboler i hela filen och Endast text om du bara vill ersätta symboler i markerad text.
 5. (Valfritt) Markera Skapa rapport om du vill visa en lista med det antal symboler som har ersatts.
 6. Klicka på OK om du vill söka efter och ersätta de markerade tecknen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto