Skapa och redigera mönster

Lär dig skapa och redigera mönster i Illustrator.

I den här artikeln beskrivs arbetsflödena för att skapa och redigera mönster i Adobe Illustrator CS6 och senare versioner. Mer information om hur du arbetar med mönster i tidigare versioner av Illustrator finns i Mönster.

Videosjälvstudiekurs - Definiera ett mönster

Adobe Illustrator, djuplänk

Testa det i appen
Skapa eller redigera mönster i några enkla steg.

Innan du dyker på djupet, utforska Text till vektorgrafik. Funktionen drivs av Adobe Firefly, Adobe familj av generativa AI-modeller, och hjälper dig att snabbt generera skalbara och redigerbara vektormönster med en enkel textprompt.

Skapa eller redigera ett mönster

 1. Gör något av följande:

  • till skapa ett mönster, markerar du bilden som du vill skapa mönstret från och väljer sedan Objekt > Mönster > Skapa.
  • till redigera ett befintligt mönsteroch dubbelklicka på mönstret på i färgrutorna för mönster. Du kan också markera ett objekt som innehåller mönstret och välja Objekt > Mönster > Redigera mönster.
 2. (Valfritt) Ange ett nytt namn för mönstret eller ändra det befintliga namnet i dialogrutan Mönsteralternativ.

 3. Ändra de andra alternativen som är tillgängliga i dialogrutan Mönsteralternativ:

  Panelen Mönsteralternativ
  Panelen Mönsteralternativ

  Ruttyp

  Välj hur rutorna ska placeras:

  • Rutnät. Mitten av varje platta är horisontellt och vertikalt centrerad mot mitten av de intilliggande plattorna.
  • Tegel för rad. Rutorna är rektangulära och ordnade i rader. Mittpunkterna på rutorna i raderna justeras vågrätt. Mittpunkterna på rutorna i alternativa kolumner justeras lodrätt.
  • Tegel för kolumn. Rutorna är rektangulära och ordnade i kolumner. Mittpunkterna på rutorna i kolumnerna justeras lodrätt. Mittpunkterna i alternativa kolumner justeras vågrätt.
  • Hex efter kolumn. Plattor är sexkantiga till formen och ordnade i kolumner. Mittpunkterna på rutorna i kolumnerna justeras lodrätt. Mittpunkterna i alternativa kolumner justeras vågrätt.
  • Hex efter rad. Rutorna är hexagonala till formen och ordnade i rader. Mittpunkterna på rutorna i raderna justeras vågrätt. Mittpunkterna på rutorna i alternativa rader justeras lodrätt.

  Tegelstensförskjutning

  Använd på:

  • Tegel för rad. Avgör med hur mycket rutbredd mitten av rutorna i intilliggande rader är utanför lodrät justering.
  • Tegel för kolumn. Avgör med hur mycket ruthöjden i rutorna i intilliggande kolumner är utanför vågrät justering.

  Bredd/höjd

  Ange plattans totala höjd och bredd. Välj olika värden, mindre eller större än bildens höjd och bredd. Värden som är större än teckningens storlek gör att plattan blir större än teckningen och att tomt utrymme infogas mellan plattorna. Värden som är mindre än bildens storlek gör att bilder i intilliggande rutor överlappar varandra.

  Rutstorlek efter bild

  Välj det här alternativet om du vill minska rutans storlek till samma storlek som bilden som används för att skapa mönstret.

  Flytta ruta med bild

  Välj det här alternativet om du vill flytta även rutan om bilden flyttas.

  H-mellanrum/V-mellanrum

  Bestäm hur mycket mellanrum det ska vara mellan intilliggande rutor.

  Överlappa

  Avgör vilken ruta som visas överst när rutor överlappar.

  Kopior

  Avgör hur många rader och kolumner med rutor som visas när ett mönster ändras.

  Tona ned kopior till

  Avgör opaciteten för kopior i bildrutan som förhandsvisas när mönstret ändras.

  Visa rutkant

  Välj det här alternativet om du vill ha en ram runt rutan.

  Visa färgrutegränser

  Välj det här alternativet om du vill visa en enhetsdel av mönstret som sedan upprepas för att skapa mönstret.

 4. Välj att spara eller ignorera ändringar i mönstret i fältet nedanför kontrollpanelen.

  Obs!

  Om ett nytt mönster har skapats lagras det i panelen Färgrutor. Om ett mönster redigerades uppdateras definitionen av mönstret på färgrutepanelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?