I den här artikeln beskrivs arbetsflödena för att skapa och redigera mönster i Adobe Illustrator CS6 och senare. Mer information om hur du arbetar med mönster i tidigare versioner av Illustrator finns i Mönster.

Videosjälvstudiekurs – Definiera ett mönster

Videosjälvstudiekurs – Definiera ett mönster
Train Simple

Skapa eller redigera ett mönster

 1. Gör något av följande:

  • Skapa ett mönster genom att välja den grafik du vill skapa mönstret från och välj Objekt > Mönster > Skapa.
  • Om du vill redigera ett befintligt mönster kan du antingen dubbelklicka på mönstret på i färgrutorna för mönster eller först markera det objekt som innehåller mönstret och sedan välja Objekt > Mönster > Redigera mönster.
 2. (Valfritt) I rutan Mönsteralternativ kan du ange ett nytt namn för mönstret eller redigera det befintliga.

 3. Ändra andra alternativ i dialogrutan Mönsteralternativ:

  Panelen Mönsteralternativ
  Panelen Mönsteralternativ

  Ruttyp

  Välj hur rutorna ska placeras:

  • Stödraster. Varje rutas mittpunkt är vågrätt och lodrätt justerad mot intilliggande rutors mittpunkter.
  • Tegel efter rad. Rutorna är rektangulära och ordnade i rader. Mittpunkterna i en rads rutor är vågrätt justerade. Mittpunkterna i varannan kolumns rutor är lodrätt justerade.
  • Tegel efter kolumn. Rutorna är rektangulära och ordnade i kolumner. Mittpunkterna i en kolumns rutor är lodrätt justerade. Mittpunkterna i varannan kolumns rutor är lodrätt justerade.
  • Hex efter kolumn Rutorna är hexagonala och ordnade i kolumner. Mittpunkterna i kolumnerna är lodrätt justerade. Mittpunkterna i varannan kolumns rutor är vågrätt justerade.
  • Hex efter rad. Rutorna är hexagonala och ordnade i rader. Mittpunkterna i radernas rutor är vågrätt justerade. Mittpunkterna i varannan rads rutor är lodrätt justerade.

  Tegelförskjutning

  Använd på:

  • Tegel efter rad. Avgör med hur mycket rutbredd mittpunkterna i intilliggande raders rutor är förskjutna lodrätt.
  • Tegel efter kolumn. Avgör med hur mycket ruthöjd mittpunkterna i intilliggande kolumners rutor är förskjutna vågrätt.

  Bredd/Höjd

  Ange rutans totala höjd och bredd. Välj olika värden, mindre eller större än bildens höjd och bredd. Om värdet är större än bilden blir rutan större än bilden och det blir tomrum mellan rutorna. Om värdet är mindre än bilden överlappar bilder i intilliggande rutor.

  Rutstorlek efter bild

  Välj det här alternativet om du vill minska rutans storlek till samma storlek som bilden som används för att skapa mönstret.

  Flytta ruta med bild

  Välj det här alternativet om du vill flytta även rutan om bilden flyttas.

  H-mellanrum/V-mellanrum

  Bestäm hur mycket mellanrum det ska vara mellan intilliggande rutor.

  Överlappa

  Avgör vilken ruta som visas överst när rutor överlappar.

  Kopior

  Avgör hur många rader och kolumner med rutor som visas när ett mönster ändras.

  Tona ned kopior till

  Avgör opacitet för kopior i bildrutan som förhandsvisas när mönstret ändras.

  Visa rutkant

  Välj det här alternativet om du vill ha en ram runt rutan.

  Visa färgrutegränser

  Välj det här alternativet om du vill visa en enhetsdel av mönstret som sedan upprepas för att skapa mönstret.

 4. I fältet nedanför kontrollpanelen väljer du att spara eller ignorera ändringar i mönstret.

  Obs!

  Om ett nytt mönster skapades sparas det på panelen Färgrutor. Om ett mönster redigerades uppdateras mönsterdefinitionen på panelen Färgrutor.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy