Du skapar och redigerar dina dokument och filer med hjälp av olika element, till exempel paneler, fält och fönster. Hur dessa element ordnas kallas för en arbetsyta. (Arbetsytorna i de olika programmen i Creative Cloud har samma utseende, så att du enkelt kan växla mellan programmen.) Du kan också anpassa Illustrator efter hur du arbetar utifrån flera förinställda arbetsytor eller genom att skapa en egen.

Arbetsytan Hem

När du startar Illustrator visas hemskärmen. På den finns det bland annat:

 • Ett brett utbud av självstudiekurser för att snabbt lära dig mer om principerna, arbetsflödet, tips och trick.
 • Populära förinställningar för att komma igång snabbt med nya dokument
 • Senaste dokument

Innehållet på arbetsytan Hem är anpassat utifrån din kännedom om Illustrator och ditt Creative Cloud-medlemskap. 

Gränssnittet på arbetsytan Hem

Följande flikar och knappar visas till vänster på arbetsytan Hem:

 • Hem: Klicka på den här fliken om du vill öppna arbetsytan Hem.
 • Lär dig mer: Klicka på den här fliken så öppnas en lista med grundläggande och avancerade självstudiekurser om Illustrator. De hjälper dig att komma igång med programmet. 
 • Skapa nytt: Klicka på den här knappen för att skapa ett nytt dokument. Du kan skapa ett dokument genom att välja någon av de många mallarna och förinställningarna som finns i Illustrator. Mer information finns i Skapa dokument.
 • Öppna: Klicka på den här knappen för att öppna ett befintligt dokument i Illustrator. 

Du kan också använda följande ikoner för att navigera mellan dokumentet och arbetsytan Hem:

 • Hem: Öppnar hemskärmen från dokumentet.
 • Bakåt:  Öppnar dokumentet från hemskärmen.
Home-button
Hem-knappen
Back-button
Bakåt-knappen (pil)

Inaktivera hemskärmen när inga dokument är öppna

 1. Välj Inställningar > Allmänt.

 2. Avmarkera Visa arbetsytan Hem när det inte finns något öppet dokument.

Obs!

Du kan använda kortkommandona för att öppna filer (Ctrl/Cmd+O) eller starta nya dokument (Ctrl/Cmd+N).

Översikt över arbetsytan

 • programramen grupperas alla arbetsyteelement i ett enda integrerat fönster där du kan behandla programmet som en enda enhet. När du flyttar eller ändrar storlek på programramen eller något av elementen i det, flyttas elementen så att inga överlappar. Panelerna försvinner inte när du växlar program eller när du av misstag klickar utanför programmet. Om du arbetar med två eller flera program, kan du placera de olika programmen sida vid sida på skärmen eller på flera skärmar. Om du använder Mac och föredrar det traditionella frihandsgränssnittet kan du inaktivera programramen. Välj Fönster > Programram för att ställa in av/på.
 • Programfältet i överkanten innehåller en arbetsyteväxlare, menyer (enbart Windows) och andra programkontroller. På Mac är programfältet bara tillgängligt när programramen är inaktiverad. Du kan växla av/på med menyn Fönster.
 • Verktygsfältet innehåller verktyg för att skapa och redigera bilder, grafik, sidelement osv. Likartade verktyg grupperas.
 • kontrollpanelen visas alternativ för det valda objektet.
 • I dokumentfönstret visas filen som du arbetar med. Dokumentfönster kan ordnas med hjälp av flikar och, i vissa fall, grupperas och dockas.
 • Med paneler blir det enklare att övervaka och ändra arbetet. Paneler kan grupperas, skiktas och dockas.

Egenskapspanelen

På egenskapspanelen i Illustrator kan du visa inställningar och kontroller för den uppgift eller det arbetsflöde du håller på med. Den nya panelen har utformats för att göra användningen enklare och ser till att du får tillgång till rätt kontroller när du behöver dem.

Egenskapspanelen är som standard tillgänglig på arbetsytan Grundläggande. Du kan också visa den genom att välja Fönster > Egenskaper.

Mer information finns i Egenskapspanelen.

Hantera fönster och paneler

Dölja eller visa alla paneler

 • Tryck på Tabb om du vill visa eller dölja alla paneler, inklusive verktygsfältet och kontrollpanelen.

 • Tryck på Skift+Tabb om du vill visa eller dölja alla paneler, utom verktygsfältet och kontrollpanelen.

  Tips: Du kan tillfälligt visa dolda paneler om Visa dolda paneler automatiskt är markerat i inställningarna för gränssnittet. Alternativet är alltid markerat i Illustrator. Flytta pekaren till kanten av programfönstret (Windows®) eller till kanten på skärmen (Mac OS®) och hovra över remsan som visas.

Visa panelalternativ

 1. Klicka på ikonen för panelmenyn i panelens övre högra hörn.

  Tips: Du kan öppna en panelmeny även om panelen är minimerad.

Justera panelens ljusstyrka

 1. I inställningarna för användargränssnitt kan du anpassa gränssnittet till ett av de fyra tillgängliga färgalternativen för användarupplevelse: MörktMedelmörktMedelljust och Ljust.

  Obs!

  Arbetsytans färg i Illustrator matchas som standard mot användargränssnittets ljusstyrka. Välj Inställningar > Användargränssnitt > Arbetsytans färg > Vit för att ändra arbetsytans färg till vit. 

Ange värden på paneler och i dialogrutor

Du anger värden med samma metoder på alla paneler och i alla dialogrutor. Du kan även utföra enkla matematiska beräkningar i de rutor som accepterar numeriska värden. Om du vill flytta t.ex. ett markerat objekt tre enheter åt höger genom att använda de nuvarande måttenheterna, behöver du inte beräkna det nya vågräta läget. Skriv bara +3 efter det nuvarande värdet på panelen Omforma.

Obs!

Tryck på Cmd/Ctrl medan du klickar på pilknapparna för att öka eller minska numeriska värden. Om du till exempel trycker på Cmd/ Ctrl medan du klickar på uppåtpilen för att öka linjebredden ökar värdet från 1 punkt till 1,1 punkt. 

Beräkna värden på en panel eller i en dialogruta

 1. Gör något av följande i en textruta som accepterar numeriska värden:
  • Ersätt hela det aktuella värdet med ett matematiskt uttryck genom att markera hela det aktuella värdet.

  • Använd det aktuella värdet som en del av ett matematiskt uttryck genom att klicka före eller efter det aktuella värdet.

 2. Ange ett enkelt matematiskt uttryck med hjälp av en matematisk operator, t.ex. + (addition), - (subtraktion), x (multiplikation), / (division) eller % (procent).

  Du kan t.ex. ange 0p0 + 3 eller 5mm + 4. På liknande sätt kan du ange 3cm * 50%, som är lika med 3 centimeter multiplicerat med 50 % eller 1,50 cm, och 50pt + 25%, som är lika med 50 punkter plus 25 % av 50 punkter eller 62,5 punkter.

 3. Tryck på Enter om du vill använda beräkningen.

Översikt över kontrollpanelen

Via kontrollpanelen kan du snabbt nå alternativ som är kopplade till de objekt som du har valt. Kontrollpanelen är som standard dockad längst upp på arbetsytan.

Vilka alternativ som visas på kontrollpanelen varierar beroende på vilken typ av objekt du markerar. Om du markerar t.ex. ett textobjekt visar kontrollpanelen alternativ för textformatering och alternativ för att ändra färg, placering och dimensioner på objektet. När ett markeringsverktyg är aktiverat kan du öppna Dokumentformat och Inställningar från kontrollpanelen.

Kontrollpanelen
Kontrollpanelen

A. Dolda alternativ B. Länka till annan panel C. Panelmeny 

Om texten på kontrollpanelen är blå och understruken kan du klicka på texten och visa en tillhörande panel eller dialogruta. Du kan t.ex. klicka på ordet Linje och visa panelen Linje.

Ändra typen av kontroller som visas på kontrollpanelen

 1. Markera eller avmarkera alternativ på kontrollpanelmenyn.

Öppna och stänga en panel eller dialogruta från kontrollpanelen

 1. Klicka på ett blått understruket ord när du vill öppna den tillhörande panelen eller dialogrutan.
 2. Klicka utanför panelen eller dialogrutan när du vill stänga den.

Docka kontrollpanelen längst ned på arbetsytan

 1. Välj Docka längst ned på kontrollpanelmenyn.

Konvertera kontrollpanelen till en flytande panel

 1. Dra reglaget (finns vid vänsterkanten på panelen) bort från det nuvarande läget.

  Om du vill docka kontrollpanelen igen drar du reglaget tillbaka till överkanten eller nederkanten av programfönstret (Windows) eller skärmen (Mac OS).

Ändra skärmlägen

Du kan ändra visningen av bildfönstret och menyraden med hjälp av lägesknapparna som finns längst ned på verktygsfältet. Du kan visa panelerna i helskärmsläge genom att placera pekaren längst till vänster eller längst till höger på skärmen så visas panelerna automatiskt. Om du har flyttat panelerna från standardplatsen kan du visa dem från Fönster-menyn.

Du kan välja något av följande lägen:

 • I presentationsläget visas illustrationen som en presentation, och programmeny, paneler, stödlinjer och ramkanter är dolda.
 • Standardskärmläge  innebär att teckningen visas i ett standardfönster med en menyrad högst upp och rullningslister längs sidorna.

 • I helskärmsläge med menyrad  visas ritytan i ett helskärmsfönster, med en menyrad överst och rullningslister.

 • I helskärmsläge  visas ritytan i ett helskärmsfönster, utan namnlist eller menyrad.

Använd F-tangenten för att växla mellan skärmlägen.

Använda statusraden

Statusfältet visas längst ned till vänster i bildfönstret. Följande information kan visas i det här läget:

 • aktuell zoomnivå

 • vilket verktyg som används

 • vilken rityta som används

 • navigeringskontroller för flera ritytor

Sök efter hjälpavsnitt och resurser från Adobe-hjälpen och Adobe Stock direkt från arbetsytan i Illustrator. Välj något av följande alternativ från listrutemenyn i sökrutan till höger om programfältet:

 • Adobe Stock
 • Hjälp om Adobe

Sök efter Adobe Stock-resurser

Du kan söka efter utvalda och royaltyfria foton, illustrationer och vektorbilder av hög kvalitet för alla dina kreativa projekt direkt från Illustrator.

 1. Ange namnet på det objekt som du vill hitta i sökrutan uppe till höger på arbetsytan.

 2. Tryck på Retur.

Obs!

Du kan också söka efter mediefiler genom att välja Arkiv > Sök i Adobe Stock.

Alla resurser som är tillgängliga i Adobe Stock för en viss sökfråga visas i ett separat webbläsarfönster.

Sök i Hjälp om Adobe

Använd rutan Sök i hjälpen för att söka efter hjälpavsnitt och onlineinnehåll. Om du har en aktiv Internetanslutning kan du komma åt allt innehåll på hjälpwebbplatsen. Om du söker i hjälpen utan en aktiv Internetanslutning begränsas sökresultaten till hjälpinnehållet som finns i Illustrator.

 1. Skriv namnet på det objekt du vill söka efter i sökrutan (t.ex. en funktion, ett program eller ett verktyg).

 2. Tryck på Retur.

Alla avsnitt som är tillgängliga på hjälpwebbplatsen visas i ett separat webbläsarfönster.

Du kan få direktåtkomst till innehållet som lagras i AEM Assets utan att behöva logga in på AEM Assets. Adobe Asset Link installeras som ett tillägg i Illustrator-programmet. Din IT-administratör måste konfigurera och distribuera panelen. När installationen och konfigurationen är klar gör du så här för att öppna panelen:

 • Välj Fönster > Tillägg > Adobe Asset Link.

För att få enkel åtkomst kan du konfigurera din arbetsyta så att den innehåller en länk till Adobe Asset Link-panelen. Klicka på följande länkar för mer information:

Använda Illustrator med Touch Bar på MacBook Pro

Illustrator stöder Touch Bar, den pekskärm som visas längst upp på det nya MacBook Pro-tangentbordet. Du kan använda Touch Bar för att få åtkomst till Illustrator-funktioner och -kontroller för den uppgift du utför på huvudskärmen. Touch stöder vanliga gester som att trycka, dra och svepa. Mer information finns i Använda Touch Bar med Illustrator.

Använda Illustrator med Microsoft Dial

Illustrator har stöd för nya Microsoft Dial i Windows 10 Anniversary och senare versioner, och direkt på Surface Studio. Du kan använda Dial för att justera inställningar och parametrar för dina Illustrator-dokument.

När du använder Illustrator får du åtkomst till följande alternativ genom att hålla ned Dial:

 • Ångra/Gör om
 • Ordna
 • Zooma
 • Navigering för rityta
 • Verktyg, däribland Rotera, Skalförändra, Pensel, Plumppensel och Suddgummi.

Mer information finns i Stöd för Microsoft Dial i Illustrator.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy