Fäst objekt mot tecken

Lär dig fästa och rita objekt exakt runt gränsen för ett live-tecken.

Med funktionen Fäst mot tecken kan du fästa bildkomponenterna exakt mot texten utan att behöva skapa konturer eller referensstödlinjer. Du väljer helt enkelt ett fästalternativ så visas teckenstödlinjerna i live-texten när du ritar, skalar, roterar eller flyttar objekt. Följ de här riktlinjerna för att fästa exakt mot live-texten.

Fäst mot tecken

Se Fästa mot japanska tecken om du vill veta hur du visar och använder fästalternativen för japanska tecken och teckensnitt.

Innan du går vidare

Om du vill använda den här funktionen kontrollerar du att Fäst mot tecken (Visa > Fäst mot tecken) och Smarta stödlinjer (Visa > Smarta stödlinjer) är aktiverade.

Det fungerar inte om Visa > Fäst mot stödraster är aktiverat, Inställning > Smarta stödlinjer > Justeringsstödlinjer är inaktiverat och Fästtolerans är 0.

Förutsättningar
Aktivera alternativet Fäst mot tecken

Fästa med teckenstödlinjer

Om du vill visa alternativ för teckenstödlinjer går du till teckenpanelen > Fler alternativ och aktiverar Visa alternativ för Fäst mot tecken

Vad är teckenstödlinjer?

Låt oss titta på vilka teckenstödlinjer som är tillgängliga för ett tecken när alternativet Fäst mot tecken är aktiverat.

Textgränser

A. Övre teckengräns B. x-höjd C. Baslinje D. Nedre teckengräns 

Textgränser

A. Närhetsstödlinje B. x-höjd C. Baslinje D. Närhetsstödlinje 

Fäst mot primära stödlinjer
Fäst mot baslinje, x-höjd och teckengräns

Fäst mot tecken
Fästa mot närhetsstödlinjer

Gör följande för att ställa in teckenstödlinjerna i avsnittet Fäst mot tecken på teckenpanelen:

Alternativ

Beskrivning

(Baslinje): Fäster mot tecknets bas.

(x-höjd): Fäster mot höjden på gemena tecken.

(Teckengränser): Fäster mot tecknets övre, nedre, vänstra och högra gränser.

(Närhetsstödlinjer): Fäster mot stödlinjerna som genereras i närheten av baslinje, x-höjd och teckengräns.

 Beroende på teckensnitt kan det finnas många närhetslinjer, men bara en viktig närhetslinje som går genom det kumulativt bredaste tecknet eller den maximala pixeldensiteten visas.

(Stödlinjer för vinkel): Fäster mot de vinklade stödlinjer som visas när du väljer ett tecken med vinkelsegment eller när du roterar textramen.

 (Förankringar): Rita och fäst mot förankringarna på tecken.

 Teckenstödlinjer tar inte hänsyn till penseldrag, mönsterfyllning, effekter eller utseende som tillämpats på live-texten. Teckenstödlinjer genereras utifrån den ursprungliga teckenformen.

Fästa mot ett individuellt tecken efter markering

Så här fäster du objekt mot ett enskilt tecken i texten 

 • Högerklicka på tecknet och välj Fäst mot tecken <teckennamn>.
  Det valda tecknet markeras och du ser teckenstödlinjerna på live-tecknet runt dess gränser, mittsegment, linjära segment och vinkelsegment (utifrån tecknets geometri).
fäst mot en vinkel
Fästa mot ett valt tecken

 Observera följande:

 • Tecknet visas inte som markerat när det väljs om penseldrag, mönsterfyllning, effekter eller utseende har tillämpats på live-texten. 
 • Teckenstödlinjer genereras bara på raka segment (linjära och vinklade), men inte på tecknets kurvor.

Frigör teckenmarkering

Så här frigör du markering och fästning av enskilt tecken

 • Högerklicka på tecknet och välj Frigör Fäst mot tecken <teckennamn>.
 • Klicka på knappen Frigör tecken på kontrollpanelen.
 • Välj ett annat tecken för att frigöra fästningen av det föregående tecknet.

Tecknet frigörs automatiskt vid alla andra åtgärder, till exempel textredigering.

Fästa mot vinklade stödlinjer

Med alternativet Fäst mot tecken > Stödlinjer för vinklar kan du fästa objekt vid en viss vinkel på tecknet när du flyttar, skalförändrar eller roterar dem och ritar dem med ritstiftet. Vinklade stödlinjer visas bara

 • när ett enskilt tecken med vinklade segment är markerat för fästning
 • när textramen eller ett visst tecken roteras en vinkel.

 För närvarande kommer föremål som ställts in i vinkel att fästas mot sin begränsningsram och objektets centrum.

Fästa mot vinkel när textramen roteras
Fäst mot vinklade stödlinjer när textramen roteras

Rita och fäst mot förankringar på tecken

Med alternativet Fäst mot teckenFästpunkter på teckenpanelen kan du kan rita och fästa en form på ett tecken. 

Fästning i en fästpunkt fungerar bara med ritstiftet eller när objektet flyttas närmare tecknets fästpunkt.

 Gör så här:

 1. Markera ritstiftet och håll markören över tecknet för att visa fästpunkterna.
 2. Rita formen med hjälp av ritstiftet. Den ritade formen fästs mot fästpunkterna i texten.
Fästa en form
Rita och fäst mot en förankring

Fästa mot områdestext

Funktionen Fäst mot tecken fungerar för både punkttext och områdestext. Om du bara har en textrad visas alla stödlinjer och ankarpunkter för den raden. Om du har ett stycke visas enbart teckengränser för enkelhets skull. Om du vill fästa exakt mot ett tecken i stycket markerar du tecknet och använder sedan teckenstödlinjerna för ytterligare fästning.

Fästa mot områdestext
Fästa mot områdestext

Ändra färg på teckenstödlinjerna

Som standard är teckenstödlinjer gröna. Om du vill ändra färg på teckenstödlinjen går du till Inställningar > Smarta stödlinjer > Teckenstödlinjer och väljer en färg från listrutan.

Fler resurser

Har du en fråga eller en idé?

Fråga användarforumet

Vi gör allt för att ge dig den bästa grafiska designupplevelsen. Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi hör gärna av dig!

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto