Fäst objekt mot tecken

Lär dig fästa och rita objekt exakt runt gränsen för live-tecken.

Med funktionen Fäst mot tecken kan du fästa bildkomponenterna exakt mot texten utan att skapa konturer eller referensstödlinjer. När du väljer ett fästalternativ visas teckenstödlinjerna i live-texten när du ritar, skalar, roterar eller flyttar objekt. Följ de här riktlinjerna för att fästa exakt mot live-texten.

Fäst mot tecken

Se Fäst mot japanska tecken om du vill veta hur du visar och använder fästalternativen för japanska tecken och teckensnitt.

Innan du går vidare

Om du vill använda den här funktionen kontrollerar du att Fäst mot tecken (Visa > Fäst mot tecken) och Smarta stödlinjer (Visa > Smarta stödlinjer) är aktiverade.

Det fungerar inte om Visa > Fäst mot stödraster är aktiverat, Inställningar > Smarta stödlinjer > Justeringsstödlinjer är inaktiverat och Fästtolerans är 0.

Förutsättningar
Aktivera alternativet Fäst mot tecken

Fästa med teckenstödlinjer

Välj Teckenpanel > Fler alternativ och aktivera Visa alternativ för Fäst mot tecken om du vill se alternativ för teckenguiden.

Vad är teckenstödlinjer?

Låt oss titta på vilka teckenstödlinjer som är tillgängliga för ett tecken när alternativet Fäst mot tecken är aktiverat.

Textgränser

A. Övre teckengräns B. x-höjd C. Baslinje D. Nedre teckengräns 

Textgränser

A. Närhetsstödlinje B. x-höjd C. Baslinje D. Närhetsstödlinje 

Fäst mot primära stödlinjer
Fäst mot baslinje, x-höjd och teckengräns

Fäst mot tecken
Fästa mot närhetsstödlinjer

Gör följande för att ställa in teckenstödlinjerna i avsnittet Fäst mot tecken på teckenpanelen:

Alternativ

Beskrivning

(Baslinje): Fäster mot tecknets bas.

(x-höjd): Fäster mot höjden på gemena tecken.

(Teckengränser): Fäster mot tecknets övre, nedre, vänstra och högra gränser.

(Närhetsstödlinjer): Fäster mot stödlinjerna som genereras i närheten av baslinje, x-höjd och teckengräns.

Beroende på tecknets typsnitt kan det finnas många närhetsstödlinjer, men bara en viktig närhetsstödlinje som går genom det kumulativt bredaste tecknet eller den maximala pixeldensiteten visas.

(Stödlinjer för vinkel): Fäster mot de vinklade stödlinjer som visas när du väljer ett tecken med vinkelsegment eller när du roterar textramen.

Obs!

Teckenguider tar inte hänsyn till streck, mönsterfyllning, effekter eller utseende som tillämpas på livetexten och genereras utifrån den ursprungliga teckenformen.

Fästa mot ett individuellt tecken efter markering

Fäst objekt mot ett enskilt tecken i texten på detta sätt 

 • Högerklicka på tecknet och välj Fäst mot tecken <teckennamn>.
  Det valda tecknet markeras och du ser teckenstödlinjerna på live-tecknet runt dess gränser, mittsegment, linjära segment och vinkelsegment (utifrån tecknets geometri).
fäst mot en vinkel
Fästa mot ett valt tecken

Obs!
 • Tecknet markeras inte om det väljs om penseldrag, mönsterfyllning, effekter eller utseende tillämpas på live-texten. 
 • Teckenstödlinjer genereras bara på raka segment (linjära och vinklade), men inte på teckenkurvor.

Frigör teckenmarkering

Frigör markering och fästning av enskilt tecken på detta sätt:

 • Högerklicka på tecknet och välj Frigör Fäst mot tecken <teckennamn>.
 • Välj knappen Frigör tecken på kontrollpanelen.
 • Välj ett annat tecken för att frigöra fästningen av det föregående tecknet.

Tecknet frigörs automatiskt vid alla andra åtgärder, till exempel textredigering.

Fästa mot vinklade stödlinjer

Med alternativet Fäst mot tecken > Stödlinjer för vinklar kan du fästa objekt vid en viss vinkel på tecknet när du flyttar, skalförändrar eller roterar dem och ritar dem med ritstiftet. Vinklade stödlinjer visas bara

 • när ett enskilt tecken med vinklade segment är markerat för fästning
 • när textramen eller ett visst tecken roteras en vinkel.
Fästa mot vinkel när textramen roteras
Fäst mot vinklade stödlinjer när textramen roteras

Obs!

Objekt som sätts i vinkel fästs mot sin begränsningsram och objektets centrum.

Rita och fäst mot fästpunkter på ett tecken

Med alternativet Fäst mot teckenFästpunkter på teckenpanelen kan du kan rita och fästa en form på ett tecken. 

Fästning i en fästpunkt fungerar bara med ritstiftet eller när objektet flyttas närmare tecknets fästpunkt.

 Gör så här:

 1. Markera ritstiftet och håll markören över tecknet för att visa fästpunkterna.
 2. Rita formen med hjälp av ritstiftet. Den ritade formen fästs mot fästpunkterna i texten.
Fästa en form
Rita och fäst mot en förankring

Fästa mot områdestext

Funktionen Fäst mot tecken fungerar för både punkttext och områdestext. Om du bara har en textrad visas alla stödlinjer och fästpunkter för den raden. Om du har ett stycke visas bara teckengränser för enkelhets skull. Om du vill fästa exakt mot ett tecken i stycket markerar du tecknet och använder sedan teckenstödlinjerna för ytterligare fästning.

Fästa mot områdestext
Fästa mot områdestext

Ändra färg på teckenstödlinjerna

Som standard är teckenstödlinjer gröna. Om du vill ändra färg på teckenstödlinjen ska du öppna Inställningar > Smarta stödlinjer > Teckenstödlinjer och välja en färg i listrutan.

Fler resurser

Har du en fråga eller en idé?

Fråga användarforumet

Vi gör allt för att ge dig den bästa grafiska designupplevelsen. Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi hör gärna av dig!

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online