Användarhandbok Avbryt

Rita och ändra enkla linjer och former

Använd formverktygen för att enkelt rita enkla former som linjesegment, rektanglar och cirklar.

Med formverktygen i Illustrator kan du lätt framställa enkla former med precision. Dessutom är de flesta former som skapas med dessa verktyg live-former, vilket innebär att du kan justera dem dynamiskt utan att behöva byta till ett annat verktyg.

Rita enkla former

Du hittar flest formverktyg om du håller ned verktyget Rektangel  i verktygsfältet. Välj   längst ned i verktygsfältet för att hitta de andra formverktygen.

  

Välj verktyget Rektangel (M)  och dra på arbetsytan för att rita en rektangel. Håll ned Shift medan du drar för att rita en kvadrat.

  

Välj verktyget Rundad rektangel och dra på arbetsytan för att rita en rundad rektangel.

  

Välj verktyget Oval (L)  och dra sedan på arbetsytan för att rita en oval. Håll ned Shift medan du drar för att rita en cirkel.

  

Välj verktyget Polygon genom att markera arbetsytan och ange polygonens Sidor.

  

Välj verktyget Stjärna (S)  och dra sedan på arbetsytan för att rita en stjärna.

  

Välj verktyget Linjesegment (\) och dra sedan på arbetsytan för att rita en linje.

  

Välj verktyget Båge och dra sedan på arbetsytan för att rita en båge.

  

Välj verktyget Spiral och dra sedan på arbetsytan för att rita en spiral.

 

Välj verktyget Shaper och rita grova former som polygoner, cirklar och rektanglar. Verktyget Shaper konverterar dem till perfekta geometriska former.

Formerna som du ritar med verktyget Rektangel, Rundad rektangel, Oval, Polygon, Linjesegment och Shaper är live-former.

Rita enkla former med avancerade alternativ

Rita linjer

 1. Välj verktyget Linjesegment.

 2. Klicka på arbetsytan där du vill att raden ska börja. I dialogrutan anger du linjens Längd och Vinkel. Om du vill fylla linjen med den aktuella fyllningsfärgen väljer du Fyll linje.

Rita bågar

 1. Välj verktyget Båge.

 2. Klicka på arbetsytan där du vill att bågen ska börja. Ange följande alternativ i dialogrutan Alternativ för bågsegment:

  •   : Klicka på referenspunktspositioneraren om du vill ange från vilken punkt bågen ska ritas. 
  • Längd x-axel: Ange bågens bredd.
  • Längd y-axel: Ange bågens höjd.
  • Typ: Ange om bågen ska vara en öppen eller sluten bana.
  • Bas längs med: Ange bågens riktning. Välj X-axel eller Y-axel beroende på om du vill rita bågens bas längs med den vågräta (x) eller den lodräta (y) axeln.
  • Lutning: Ange riktningen för bågens lutning. Ange ett negativt värde för en konkav lutning (inåtlutning). Ange ett positivt värde för en konvex lutning (utåtlutning). Lutningen 0 skapar en rak linje.
  • Fyll båge: Fyll bågen med den aktuella fyllningsfärgen.

Rita spiraler

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Generativ AI (inte tillgängligt i Fastlandskina)
   1. Generera vektorgrafik med en textbeskrivning
   2. Gör om färgerna i ditt alster med en textbeskrivning
  5. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Rita rektangulära och polära stödraster
   7. Rita och redigera överstrålningar
   8. Bildkalkering
   9. Förenkla en bana
   10. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   11. Justera bansegment
   12. Designa en blomma i fem enkla steg
   13. Skapa och redigera ett perspektivstödraster
   14. Rita och ändra objekt i ett perspektivstödraster
   15. Använd objekt som symboler för upprepad användning
   16. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
   17. Mät och rita upp mått
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
   5. Skapa 3D-objekt
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Måla
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
   10. Skapa realistiska konstmodeller
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Konvertera text i bilder till redigerbar text
   6. Enkel formatering av text
   7. Avancerad formatering av text
   8. Importera och exportera text
   9. Formatera stycken
   10. Specialtecken
   11. Skapa text på en bana
   12. Tecken- och styckeformat
   13. Flikar
   14. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Utseendeattribut
   4. Skapa skisser och mosaik
   5. Skuggor, glöd och ludd
   6. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Panelen Dokumentinfo
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator
 1. Välj verktyget Spiral .

 2. Klicka på arbetsytan där du vill att spiralen ska börja. Ange följande alternativ i dialogrutan Spiral:

  • Radie: Ange avståndet från mittpunkten till spiralens yttersta punkt.
  • Minskning: Ange hur mycket spiralen ska minska i radie varje varv i förhållande till föregående varv.
  • Segment: Ange hur många segment spiralen ska ha. Varje varv består av fyra segment.
  • Format: Ange spiralens riktning.

Rita stjärnor

 1. Välj verktyget Stjärna .

 2. Klicka på arbetsytan där stjärnans mittpunkt ska vara. Ange följande alternativ i dialogrutan Stjärna:

  • Radie 1: Ange avståndet från stjärnans mitt till uddarnas inre punkter.
  • Radie 2: Ange avståndet från stjärnans mitt till uddarnas yttre punkter.
  • Uddar: Ange hur många uddar (armar) stjärnan ska ha.

  Du kan även öka eller minska antalet uddar stjärnan har med upp- och nedpiltangenterna.

Ändra former

När du väl har skapat en form kan du ändra dess attribut i avsnittet Omvandla, Utseende och Justera på panelen Egenskaper. Välj för fler alternativ   i dessa avsnitt.

Om du vill ändra live-formar kan du dessutom använda kontrollwidgetarna i formerna som följer:

Skalförändra live-former

Rotera live-former

Om du vill skalförändra en live-form kan du dra du i en av de åtta begränsningsramarnas handtag.

Du kan rotera en live-form genom att flytta markören mot en ankarpunkt tills du ser ikonen Rotera  och sedan dra.

Flytta live-former

Skapa tårtbitsformer

Om du vill flytta en live-form ska du dra dess mittpunktswidget till önskat område.

Du kan skapa en tårtbitsform genom att dra tårtbitswidgeten på en oval.

Lägga till eller ta bort sidor från polygoner

Ändra hörnradien på live-former

Om du vill ändra antalet sidor i en polygon drar du i dess sidwidget.

Dra i en Live-hörnwidget om du vill ändra en live-forms hörnradie.

Använd live-hörnwidgetar för att omforma hörn

När du byter till verktyget direktmarkering visas en Live-hörnwidget bredvid varje hörnpunkt. Om du drar i en Live-hörnwidget ändras hörnpunktens form till någon av tre tillgängliga hörntyper. De tre tillgängliga hörntyperna är rundade, inverterat rundade och avfasade.

 1. Välj direktmarkeringsverktyget  .

 2. Dra en Live-hörnwidget för att automatiskt dra alla hörn, eller välj och dra en specifik Live-hörnwidget.

Ändra hörninställningarna

I dialogrutan Hörn kan du ändra inställningar för hörn. I dialogrutan Hörn kan du ange typen av hörn, hörnradien och typen av rundning. Så här ändrar du hörninställningar:

 1. Dubbelklicka på en Live-hörnwidget.

 2. Välj widgetens Hörn- och Rundning-stil och ange sedan hörnets Radie.

Tips och trick

 • Det går inte att ändra hörnradien när du har ritat en rundad rektangel. Om du tror att du kanske kommer att behöva ändra hörnradien ska du först rita en vanlig rektangel, välja Effekt > Konvertera till form > Rundad rektangel och sedan ange parametrarna för den rundade rektangeln.

 • För att dölja eller visa Live-hörnwidgetar ska du när du väljer verktyget Direktmarkering välja Visa > Dölj hörnwidget eller Visa > Visa hörnwidget.
 • Du kan förbättra objektens utseende live när du arbetar med dem genom att välja följande alternativ: 
  • Redigera > Inställningar > Prestanda > Ritning och redigering i realtid (Windows)
  • Illustrator > Inställningar > Prestanda > Ritning och redigering i realtid (macOS)
 • Du kan dölja Live-hörnwidgetar för hörnvinklar som är större än ett visst angivet värde genom att välja följande alternativ:
  • Redigera > Inställningar > Markering och visning av fästpunkter > Dölj hörnwidget för vinklar större än (Windows)
  • Illustrator > Inställningar > Markering och visning av fästpunkter > Dölj hörnwidget för vinklar större än (macOS)

Kontakta oss

Fråga användarforumet

Om du har frågor eller förslag får du gärna vara med i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto