Användarhandbok Avbryt

Rita enkla linjer och former

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Rita raka linjer

Använd verktyget Linjesegment när du vill rita ett rakt linjesegment i taget. Det finns ett utbildningsspel som kan hjälpa dig att använda verktyget Linjesegment. Se Använd linjeverktyget.

 1. Välj verktyget Linjesegment .

 2. Gör något av följande:

  • Placera pekaren på den punkt där linjen ska börja, och dra med musen till den punkt där linjen ska sluta.

  • Klicka där du vill att linjen ska börja. I dialogrutan anger du linjens Längd och Vinkel. Om du vill fylla linjen med den aktuella fyllningsfärgen väljer du Fyll linje. Klicka sedan på OK.

  linjesegment
  Verktygsalternativ för linjesegment

Rita bågar

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj Båge .

  Linjesegment

 2. Gör något av följande:

  • Placera pekaren på den punkt där bågen ska börja och dra med musen till den punkt där bågen ska sluta.

  Klicka där du vill att bågen ska börja. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt bågen ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

  Längd X-axel: Anger bågens bredd.

  Längd Y-axel: Anger bågens höjd.

  Typ: Anger om objektet ska utgöra en öppen eller sluten bana.

  Bas längs med: Anger bågens riktning. Om du väljer X-axeln eller Y-axeln beror på om du vill rita bågens bas längs med den vågräta (x) axeln eller den lodräta (y) axeln.

  Lutning: Anger riktningen för bågens lutning. Ange ett negativt värde för en konkav lutning (inåtlutning). Ange ett positivt värde för en konvex lutning (utåtlutning). Lutningen 0 skapar en rak linje.

  Fyll båge: Fyller bågen med aktuell fyllningsfärg.

  Obs! Om du vill se en dynamisk förhandsvisning av bågen när du anger alternativen, dubbelklickar du på bågverktyget på verktygspanelen.

  Alternativ för bågsegment
  Alternativ för bågsegment

En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former.

Rita spiraler

 1. Klicka på och håll ned verktyget Linjesegment (). Välj verktyget Spiral .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills spiralen har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera spiralen.

  • Klicka där du vill att spiralen ska börja. I dialogrutan anger du följande alternativ och klickar på OK.

   Radie: Anger avståndet från mittpunkten till spiralens yttersta punkt.

   Minskning: Anger med hur mycket varje varv på spiralen ska minska i förhållande till föregående varv.

   Segment: Anger hur många segment spiralen ska ha. Varje varv består av fyra segment.

   Format: Anger spiralens riktning.

  Alternativ för Spiral
  Alternativ för Spiral

En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former

Rita stödraster

Använd stödrasterverktygen när du snabbt vill rita rektangulära och polära stödraster. Med verktyget Rektangulärt stödraster skapar du rektangulära stödraster med en viss storlek och ett visst antal delare. Med verktyget Polärt stödraster skapar du koncentriska stödraster med en viss storlek och ett visst antal delare.

Rita rektangulära stödraster

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj verktyget Rektangulärt stödraster .

 2. Gör något av följande:

  • Dra i stödrastret tills du har fått önskad storlek.

  • Klicka om du vill ange stödrastrets referenspunkt. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt stödrastret ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

   Standardstorlek: Anger bredden och höjden på hela stödrastret.

   Vågräta delare: Anger hur många vågräta delare som du vill ha mellan stödrastrets översta och understa del. Värdet Skeva anger om de horisontella delarna viktas mot stödrastrets överdel eller underdel.

   Lodräta delare: Anger hur många lodräta delare som du vill ha mellan stödrastrets vänster- och högersida. Värdet Skeva anger om de lodräta delarna viktas åt vänster eller höger.

   Använd den yttre rektangeln som ram: Ersätter de översta, understa, vänstra och högra segmenten med ett separat rektangulärt objekt.

   Fyll stödraster: Fyller stödrastret med den aktuella fyllningsfärgen (annars används ingen fyllning).

  rektangulärt stödraster
  Alternativ för rektangulärt stödraster

Rita cirkelformade (polära) stödraster

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj verktyget Polärt stödraster .

 2. Gör något av följande:

  • Dra i stödrastret tills du har fått önskad storlek.

  • Klicka om du vill ange stödrastrets referenspunkt. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt stödrastret ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

   Standardstorlek: Anger bredden och höjden på hela stödrastret.

   Koncentriska delare: Anger hur många cirkelformade koncentriska delare du vill ha i stödrastret. Värdet Skeva anger om de koncentriska delarna viktas mot stödrastrets in- eller utsida.

   Radiella delare: Anger hur många radiella delare som du vill ha mellan stödrastrets mitt och omkrets. Värdet Skeva anger om de radiella delarna viktas motsols eller medsols på stödrastret.

   Skapa en stansad bana från ellipser: Konverterar de koncentriska cirklarna till separata stansade banor och fyller i varannan cirkel.

   Fyll stödraster: Fyller stödrastret med den aktuella fyllningsfärgen (annars används ingen fyllning).

  Polärt stödraster
  Alternativ för verktyget Polärt stödraster

Rita rektanglar och fyrkanter

 1. Välj verktyget Rektangel  eller verktyget Rundad rektangel .

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rita en rektangel drar du diagonalt tills rektangeln har önskad storlek.

  • Om du vill rita en fyrkant håller du ned Skift-tangenten och drar diagonalt tills fyrkanten har önskad storlek.

  • Om du vill skapa en fyrkant eller rektangel genom att ange värden klickar du där du vill att det övre vänstra hörnet ska vara. Ange bredd och höjd (och hörnradie för en rundad rektangel) och klicka på OK.

  Alternativ för Rektangel
  Alternativ för Rektangel

En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former.

Ändra hörnradien för en rundad rektangel

Hörnradien avgör hur runda rektangelns hörn är. Du kan ändra standardradien för alla nya rektanglar och du kan ändra radien för enskilda rektanglar när du ritar dem.

 • Om du vill ändra den förinställda hörnradien väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (macOS) och anger ett nytt värde för Hörnradie. Du kan också välja verktyget Rundad rektangel, klicka i dokumentfönstret och ange ett nytt värde för Hörnradie. De förinställda värdena påverkar bara de nya rundade rektanglar som du ritar, inte befintliga sådana.

 • Om du vill ändra hörnradien medan du drar med verktyget Rundad rektangel, trycker du på uppilen eller nedpilen. När hörnen är så rundade som du vill ha dem, släpper du tangenten.

 • Om du vill skapa räta hörn medan du drar verktyget Rundad rektangel, trycker du på vänsterpilen.

 • Om du vill skapa så rundade hörn som möjligt medan du drar verktyget Rundad rektangel, trycker du på högerpilen.

Alternativ för Rundad rektangel
Alternativ för Rundad rektangel

Obs!

Det går inte att ändra hörnradien när du har ritat en rundad rektangel. Om du tror att du kanske kommer att behöva ändra hörnradien ritar du först en vanlig rektangel och väljer Effekt > Konvertera till form > Rundad rektangel. Sedan anger du parametrarna för den rundade rektangeln. Om du därefter vill ändra hörnradien eller andra parametrar ändrar du effektparametrarna på panelen Utseende.

Rita ellipser

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Ellips .

  Mer information om hur du väljer verktyg finns i Välja ett verktyg.

  Markera

 2. Gör något av följande:

  • Dra diagonalt tills ellipsen har önskad storlek.

  • Klicka på den plats där vänster hörn av ellipsens markeringsram ska vara. Ange ellipsens bredd och höjd och klicka på OK.

   Obs! Håll ned Skift medan du drar om du vill skapa en cirkel. Om du anger storleken med värden kan du klicka på ordet Höjd när du har angett värdet för bredd, så klistras värdet in i rutan Höjd.

  Alternativ för Ellips
  Alternativ för Ellips

En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former.

Rita polygoner

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Polygon .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills polygonen har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera polygonen. Tryck på uppilen eller nedpilen, om du vill lägga till eller ta bort sidor i polygonen.

  • Klicka på den plats där polygonens mittpunkt ska vara. Ange en radie och antal sidor, och klicka på OK.

  Alternativ för Polygon
  Alternativ för Polygon

Obs!

Trianglar är också polygoner! Du kan rita en triangel på samma sätt som du ritar andra polygoner.

En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former.

Rita stjärnor

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Stjärna .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills stjärnan har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera stjärnan. Tryck på uppilen eller nedpilen, om du vill lägga till eller ta bort uddar i stjärnan.

  • Klicka på den plats där stjärnans mittpunkt ska vara. För Radie 1 anger du avståndet från stjärnans mitt till uddarnas inre punkter. För Radie 2 anger du avståndet från stjärnans mitt till uddarnas yttre punkter. Under Uddar anger du hur många uddar stjärnan ska ha. Klicka på OK. Om du vill öka eller minska antalet uddar i stjärnan kan du även använda upp- och nedpiltangenterna när du ritar stjärnan.

  Alternativ för Stjärna
  Alternativ för Stjärna

  En video om hur du använder formverktyg finns i Rita enkla former.

Du kan aktivera funktionen Ritning och redigering i realtid för att förbättra objektens liveutseende när du arbetar med dem. Så här aktiverar du den här funktionen:

 • [Windows] Välj Redigera Inställningar Prestanda Ritning och redigering i realtid.
 • [macOS] Välj Illustrator > Inställningar Prestanda Ritning och redigering i realtid.

Rita överstrålningar

Med överstrålningsverktyget skapar du överstrålningsobjekt med en lysande mittpunkt, en halo, strålar och cirklar. Du använder verktyget när du vill skapa samma effekt som en linsöverstrålning i ett fotografi.

Överstrålningar har ett mitthandtag och en sluthandtag. Använd handtagen när du vill montera överstrålningen och dess cirklar. Mitthandtaget är placerat i överstrålningens mittpunkt. Därifrån påbörjas överstrålningsbanan.

Överstrålningens komponenter
Överstrålningens komponenter

A. Mitthandtag B. Sluthandtag C. Strålar (visas i svart för att synas) D. Halo E. Cirklar 

Skapa en överstrålning

Skapa en standardöverstrålning

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Överstrålning .

 2. Håll ned Alt (Windows) eller Opt (macOS) och klicka där du vill att överstrålningens mitthandtag ska visas.

  Tips! Överstrålningar ser oftast bäst ut när de ritas över befintliga objekt.

Rita en överstrålning

 1. Välj verktyget Överstrålning.

 2. Tryck ned musknappen där du vill placera överstrålningens mitthandtag. Dra sedan för att ange storleken på mittpunkten och halon och för att rotera vinkeln på strålarna.

  Innan du släpper musknappen trycker du på Skift om du vill begränsa strålarna till en angiven vinkel. Tryck på upp-pil eller nedpil, om du vill lägga till eller ta bort strålar. Tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS), om du vill att överstrålningens mittpunkt ska vara konstant.

 3. Släpp musknappen när mittpunkten, halon och strålarna visas så som du önskar.

 4. Tryck och dra igen, om du vill lägga till cirklar i överstrålningen och placera sluthandtaget.

  Innan du släpper musknappen, trycker du på upp-pil eller nedpil om du vill lägga till eller ta bort cirklar. Tryck på tilde (~), om du vill placera cirklarna slumpmässigt.

 5. Släpp musknappen när sluthandtaget är på önskad plats.

  Alla element (mittpunkt, halo, cirklar och strålar) i överstrålningen fylls med färg med olika opacitet.

Skapa en överstrålning med dialogrutan Alternativ för Överstrålning

 1. Välj verktyget Överstrålning, och klicka där du vill placera överstrålningens mitthandtag.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Alternativ för Överstrålning, och klicka sedan på OK:

  • Ange den totala diametern, opaciteten och ljusstyrkan för överstrålningens mittpunkt.
  • Ange halons tillväxt som en procentandel av den totala storleken, och ange halons skärpa (0 är skarp och 100 är oskarp).
  • Om du vill att överstrålningen ska innehålla strålar, markerar du Strålar och anger antalet strålar, den längsta strålen (som en procentandel av medelstrålen) och strålarnas skärpa (0 är skarp och 100 är oskarp).
  • Om du vill att överstrålningen ska innehålla cirklar markerar du Cirklar och anger längden på banan mellan halons mittpunkt (mitthandtag) och mittpunkten för den cirkel som ligger längst bort (sluthandtag), antalet cirklar, den största cirkeln (som en procentandel av medelcirkeln) samt riktningen eller lutningen på cirklarna.
  Alternativ för Överstrålning
  Alternativ för Överstrålning

Redigera en överstrålning

Gör något av följande:

 • Markera överstrålningen och dubbelklicka på ikonen för överstrålningsverktyget, så öppnas dialogrutan Alternativ för Överstrålning. Ändra inställningarna i dialogrutan.

Tips! Om du vill återställa en överstrålning till standardvärdena håller du ned Alt/Opt (Windows/macOS) och klickar på Återställ.

 • Markera överstrålningen och välj överstrålningsverktyget. Dra en slutpunkt (antingen från mitthandtaget eller sluthandtaget), om du vill ändra överstrålningens längd eller riktning.
 • Markera överstrålningen, och välj Objekt > Färdigställ. På så sätt blir överstrålningens element redigerbara, som element i blandningar.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto