Om urklippsmasker

En urklippsmask är ett objekt vars form maskerar andra teckningar, så att bara de områden som ligger inom formen syns. Teckningen klipps alltså i samma form som masken. Urklippsmasken och objekten som maskeras kallas en urklippsuppsättning. Du kan göra en urklippsuppsättning från en markering av ett eller flera objekt, eller från alla objekt i en grupp eller ett lager.

Urklippsuppsättningar på objektnivå kombineras som en grupp i panelen Lager. Om du skapar urklippsuppsättningar på lagernivå klipper det översta objektet i lagerurklippen alla underliggande objekt. Alla åtgärder som du utför i en urklippsuppsättning på objektnivå, t.ex. omformningar och justeringar, baseras på urklippsmaskens gräns, inte på den omaskerade gränsen. När du har skapat en urklippsmask på objektnivå kan du bara markera urklippsinnehållet genom att använda panelen Lager, direktmarkeringsverktyget eller genom att isolera urklippsuppsättningen.

Urklippsmasker
Före maskering (vänster) och efter maskering (höger)

Bra att veta om hur du skapar urklippsmasker:

 • Objekten som du maskerar flyttas till urklippsmaskens grupp på panelen Lager, om de inte redan finns där.

 • Det är bara vektorobjekt som kan vara urklippsmasker men alla teckningar kan maskeras.

 • Om du använder ett lager eller en grupp för att skapa en urklippsmask, maskerar det första objektet i lagret eller gruppen allt som är en deluppsättning av lagret eller gruppen.

 • En urklippsmask ändras till ett objekt utan fyllning eller linje oavsett tidigare attribut.

  Tips! Om du vill skapa en halvgenomskinlig mask använder du panelen Genomskinlighet och skapar först en genomskinlighetsmask.

Videosjälvstudiekurs – skapa en enkel urklippsmask

Videosjälvstudiekurs – skapa en enkel urklippsmask
Infinite Skills

Dölja delar av objekt med en urklippsmask

 1. Skapa det objekt som du vill använda som mask.

  Objektet kallas urklippsbana. Endast vektorobjekt kan vara urklippsbanor.

 2. Flytta urklippsbanan över de objekt som du vill maskera i skiktordningen.
 3. Markera urklippsbanan och de objekt du vill maskera.
 4. Välj Objekt > Urklippsmask > Skapa.

  Obs!

  Om du vill skapa en urklippsbana från området där två eller flera objekt överlappar, ska du först gruppera objekten.

Skapa en urklippsmask för en grupp eller ett lager

 1. Skapa det objekt som du vill använda som mask.

  Objektet kallas urklippsbana. Endast vektorobjekt kan vara urklippsbanor.

 2. Flytta urklippsbanan och de objekt du vill maskera till ett lager eller en grupp.
 3. På panelen Lager ser du till att maskeringsobjektet ligger överst i gruppen eller lagret, och klickar sedan på namnet på lagret eller gruppen.
 4. Klicka på knappen Skapa/Frigör urklippsmask längst ned på panelen Lager. Du kan också välja Skapa urklippsmask på menyn på panelen Lager.

Redigera en urklippsmask

 1. Markera urklippsbanan och ange den som mål på panelen Lager. Eller markera urklippsuppsättningen och välj Objekt > Urklippsmask > Redigera mask.
 2. Gör något av följande:
  • Flytta urklippsbanan genom att dra i objektets mittersta referenspunkt med direktmarkeringsverktyget.
  • Ändra form på urklippsbanan med direktmarkeringsverktyget.
  • Lägg på en fyllning eller en linje på en urklippsbana.

  Obs!

  Om du vill markera alla urklippsbanor i ett dokument avmarkerar du hela teckningen. Välj sedan Markera > Objekt > Urklippsmasker.

Redigera banor i en urklippsuppsättning

Om du vill redigera delar av en bana som ligger utanför urklippsmasken måste du först markera den specifika banan innanför urklippsmaskens gräns och sedan redigera banan.

 1. Gör något av följande:
  • Ange banan som mål på panelen Lager.
  • Placera verktyget Direktmarkering över en del av banan som visas inom masken. När banans kontur visas klickar du på den.

  Obs!

  Om du vill markera en urklippsbana genom att klicka på den måste du klicka på den del som finns inom masken.

 2. Redigera banan.

Lägga till eller ta bort ett objekt från en maskerad teckning

 1. På panelen Lager drar du objektet till eller från den grupp eller det lager som innehåller urklippsbanan.

Frigöra objekt från en urklippsmask

 1. Gör något av följande:
  • Markera den grupp som innehåller urklippsmasken och välj Objekt > Urklippsmask > Frigör.
  • På panelen Lager klickar du på namnet på den grupp eller det lager som innehåller urklippsmasken. Klicka på knappen Skapa/Frigör urklippsmask längst ned på panelen. Du kan också välja Frigör urklippsmask på panelmenyn.

  Eftersom urklippsmasken tilldelades fyllnings- och linjeringsvärdet Ingen, är den inte synlig förrän du markerar den eller ger den nya färgattribut.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy