Användarhandbok Avbryt

Arabisk och hebreisk text

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Adobes dispositioner för Asien

Med Adobes dispositioner för Asien kan du skapa innehåll på språk som talas i Mellanöstern och Sydasien. Du kan skriva in och växla mellan arabiska, hebreiska, engelska och andra språk.

Du kan välja mellan de tillgängliga dispositionerna i menyn på panelen Stycke (Windows > Stycke > panelmenyn). Till exempel kan du använda Enkelradsdisposition för Mellanöstern och Sydasien eller Styckedisposition för Mellanöstern och Sydasien.

För mer information om andra asiatiska språk som stöds i Illustrator, se Dispositioner för asiatisk skrift.

Obs!

Följ de här stegen för att se de textalternativ som finns för Mellanöstern i Illustrators gränssnitt Inställningar > Text > Visa indiska alternativ.

Adobes dispositioner för Mellanöstern och Sydasien
Adobes dispositioner för Mellanöstern och Sydasien

Du kan även spara dina filer med arabiska och hebreiska namn.

Textriktning

Du kan göra textriktningen höger till vänster till standard när du vill skapa innehåll på arabiska och hebreiska. Du kan nu enkelt växla mellan de två riktningarna när du arbetar med dokument som innehåller text som läses från vänster till höger.

Välj styckeriktning på panelen Stycke.

Val av styckeriktning
Val av styckeriktning

Om du har olika språk i samma stycke kan du ange textriktning på teckennivå. Ange även textriktningen på teckennivå om du vill infoga datum eller siffror.

Välj teckenriktning på menyn på panelen Tecken.

Teckenriktning
Teckenriktning

Siffertyper

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du välja vilken siffertyp du vill använda. Du kan välja mellan arabiska, hindi och persiska.

För arabiska är hindi-versionen automatiskt markerad som standard och för hebreiska är siffror av arabisk typ markerade. Du kan emellertid växla till arabiska siffror om det behövs:

 1. Välj siffrorna i den text som skrivs.
 2. Markera i vilket teckensnitt som siffrorna ska visas i listan Siffror på panelen Tecken (Ctrl + T).
Val av siffertyper
Val av siffertyper

Stöd för äldre teckensnitt

Du kan fortsätta att använda teckensnitt som har använts tidigare (till exempel AXT-teckensnitt) i den här versionen av programmet. Vi rekommenderar emellertid att nyare Open Type-teckensnitt används för textbaserade element.

Skydd för saknade tecken är aktiverat som standard i Illustrator. Texten hanteras automatiskt om det inte finns specialtecken i det teckensnitt som används. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du Inställningar > Text och avmarkerar alternativet Aktivera skydd för saknade specialtecken.

Standardteckensnitt

När du installerar en version för Mellanöstern eller Nordafrika är standardteckensnittet som standard det installationsspecifika språket. Om du till exempel har installerat versionen med stöd för engelska/arabiska är standardteckensnittet Adobe Arabic. Om du istället har installerat versionen med stöd för engelska/hebreiska är standardteckensnittet Adobe Hebrew.

Automatisk kashidainfogning

Text på arabiska justeras genom att kashidas läggs till. De arabiska tecknen blir längre när kashidatecken läggs till. Mellanrum ändras inte. Du kan använda automatisk kashidainfogning till att justera arabiska textstycken.

Markera stycket och välj en inställning i listrutan Infoga kashida i styckepanelen (Fönster > Text > Stycke). Tillgängliga alternativ är: Ingen, Kort, Medium, Lång eller Stilistisk. Kashidas infogas bara om stycket justeras. Den här inställningen gäller inte för stycken som har justeringsinställningar.

Om du vill använda kashidas på en grupp tecken markerar du tecknen och väljer kashidas på menyn på panelen Tecken.

Automatiska kashidas
Automatiska kashidas

Ligaturer

Du kan använda ligaturer automatiskt på arabiska och hebreiska teckenpar. Ligaturer är typografiska ersättningstecken för vissa bokstavspar (om de finns i ett visst Open Type-teckensnitt).

När du väljer Ligaturer i teckenpanelens eller kontrollpanelens meny så skapas en standardligatur som är definierad i teckensnittet.

 1. Markera text.
 2. Välja Fönster > OpenType och välj Standardligaturer på panelmenyn.

Vissa OpenType-teckensnitt innehåller emellertid mer dekorativa, valfria ligaturer som du kan använda när du väljer kommandot Mjuka ligaturer. För att använda dessa ligaturer väljer du Mjuka ligaturer på panelmenyn OpenType.

Aktivera automatiska ligaturer
Aktivera automatiska ligaturer

Kopiera och klistra in från Microsoft Word

Du kan kopiera text från Microsoft Word och klistra in den direkt i ett dokument. Den inklistrade texten får automatiskt samma justering och riktning som den arabiska eller hebreiska texten.

Avstavning

Meningar som har så många ord att de inte ryms på en textrad radbryts automatiskt så att fortsättningen hamnar på nästa rad. Textjusteringstypen vid radbrytning kan ibland orsaka onödiga mellanrum på raden som inte ser bra ut eller som inte är språkligt korrekta. Med avstavning kan du dela det sista ordet på raden med ett bindestreck. Delningen förbättrar radbrytningen i meningen.

Blandad text: Funktionen för kashida-infogning påverkar hur avstavning sker i blandad text. När den är aktiverad infogas kashidas på tillämpliga platser och icke-arabisk text avstavas också. När kashida-funktionen är inaktiverad avstavas endast icke-arabisk text.

Obs! Den här funktionen inaktiveras när du väljer Arabiska som Språk på panelen Tecken.

Hebreisk text: Avstavning är tillåten. Om du vill aktivera avstavning och anpassa inställningarna väljer du Fönster > Type > Stycke > panelmenyn > Avstavning.

Avstavningsalternativ
Avstavningsalternativ

Sök och ersätt

Arabiska och hebreiska användare kan söka och ersätta i fullständiga texter. Förutom att söka och ersätta i enkel text kan du också söka och ersätta text med specifika egenskaper. Egenskaperna kan till exempel vara diakritiska tecken, kashidas, specialtecken (till exempel Alef) och siffror i olika språk (till exempel siffror i hindi).

För att söka och ersätta i text väljer du Redigera > Sök och ersätt.

Diakritiska tecken

I arabisk skrift är ett diakritiskt tecken ett specialtecken som används för att ange konsonanters längd eller korta vokaler. Ett diakritiskt tecken placeras ovanför eller nedanför skriften. Du kan styra den vertikala eller horisontella placeringen av diakritiska tecken, så att texten ser snyggare ut eller vissa teckensnitt blir lättare att läsa:

 1. Markera text som har diakritiska tecken
 2. På panelen Tecken kan du ändra position för de diakritiska tecknen i förhållande till skriften. De värden du kan justera är Justera horisontellt diakritiskt läge och Justera vertikalt diakritiskt läge.
Ändra diakritiska teckens läge
Ändra diakritiska teckens läge

Specialtecken

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du använda specialtecken från standardteckenuppsättningen. Om du vill bläddra till, välja och använda ett specialtecken från standardteckenuppsättningen eller en annan språkuppsättning använder du panelen Specialtecken (Text > Specialtecken)

Bläddra, välja och använda specialtecken
Bläddra, välja och använda specialtecken

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto