Adobes dispositioner för Asien

Med Adobes dispositioner för Asien kan du skapa innehåll på språk som talas i Mellanöstern och Sydasien. Du kan skriva in och växla mellan arabiska, hebreiska, engelska och andra språk.

Du kan välja mellan de tillgängliga dispositionerna i menyn på panelen Stycke (Windows > Stycke > panelmenyn). Till exempel kan du använda Enkelradsdisposition för Mellanöstern och Sydasien eller Styckedisposition för Mellanöstern och Sydasien.

För mer information om andra asiatiska språk som stöds i Illustrator, se Dispositioner för asiatisk skrift.

Obs!

Följ de här stegen för att se de textalternativ som finns för Mellanöstern i Illustrators gränssnitt Inställningar > Text > Visa indiska alternativ.

Adobes dispositioner för Mellanöstern och Sydasien
Adobes dispositioner för Mellanöstern och Sydasien

Du kan även spara dina filer med arabiska och hebreiska namn.

Textriktning

Du kan göra textriktningen höger till vänster till standard när du vill skapa innehåll på arabiska och hebreiska. Du kan nu enkelt växla mellan de två riktningarna när du arbetar med dokument som innehåller text som läses från vänster till höger.

Välj styckeriktning på panelen Stycke.

Om du har olika språk i samma stycke kan du ange textriktning på teckennivå. Ange även textriktningen på teckennivå om du vill infoga datum eller siffror.

Välj teckenriktning på menyn på panelen Tecken.

Siffertyper

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du välja vilken siffertyp du vill använda. Du kan välja mellan arabiska, hindi och persiska.

För arabiska är hindi-versionen automatiskt markerad som standard och för hebreiska är siffror av arabisk typ markerade. Du kan emellertid växla till arabiska siffror om det behövs:

  1. Välj siffrorna i den text som skrivs.
  2. Markera i vilket teckensnitt som siffrorna ska visas i listan Siffror på panelen Tecken (Ctrl + T).

Stöd för äldre teckensnitt

Du kan fortsätta att använda teckensnitt som har använts tidigare (till exempel AXT-teckensnitt) i den här versionen av programmet. Vi rekommenderar emellertid att nyare Open Type-teckensnitt används för textbaserade element.

Skydd för saknade tecken är aktiverat som standard i Illustrator. Texten hanteras automatiskt om det inte finns specialtecken i det teckensnitt som används. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du Inställningar > Text och avmarkerar alternativet Aktivera skydd för saknade specialtecken.

Standardteckensnitt

När du installerar en version för Mellanöstern eller Nordafrika är standardteckensnittet som standard det installationsspecifika språket. Om du till exempel har installerat versionen med stöd för engelska/arabiska är standardteckensnittet Adobe Arabic. Om du istället har installerat versionen med stöd för engelska/hebreiska är standardteckensnittet Adobe Hebrew.

Automatisk kashidainfogning

Text på arabiska justeras genom att kashidas läggs till. De arabiska tecknen blir längre när kashidatecken läggs till. Mellanrum ändras inte. Du kan använda automatisk kashidainfogning till att justera arabiska textstycken.

Markera stycket och välj en inställning i listrutan Infoga kashida i styckepanelen (Fönster > Text > Stycke). Tillgängliga alternativär:Ingen, Kort, Medium, Lång eller Stilistisk. Kashidas infogas bara om stycket justeras. Den här inställningen gäller inte för stycken som har justeringsinställningar.

Om du vill använda kashidas på en grupp tecken markerar du tecknen och väljer kashidas på menyn på panelen Tecken.

Ligaturer

Du kan använda ligaturer automatiskt på arabiska och hebreiska teckenpar. Ligaturer är typografiska ersättningstecken för vissa bokstavspar (om de finns i ett visst Open Type-teckensnitt).

När du väljer Ligaturer i teckenpanelens eller kontrollpanelens meny så skapas en standardligatur som är definierad i teckensnittet.

  1. Markera text.
  2. Välja Fönster > OpenType och välj Standardligaturer på panelmenyn.

Vissa OpenType-teckensnitt innehåller emellertid mer dekorativa, valfria ligaturer som du kan använda när du väljer kommandot Mjuka ligaturer. För att använda dessa ligaturer väljer du Mjuka ligaturer på panelmenyn OpenType.

Aktivera automatiska ligaturer
Aktivera automatiska ligaturer

Kopiera och klistra in från Microsoft Word

Du kan kopiera text från Microsoft Word och klistra in den direkt i ett dokument. Den inklistrade texten får automatiskt samma justering och riktning som den arabiska eller hebreiska texten.

Avstavning

Meningar som har så många ord att de inte ryms på en textrad radbryts automatiskt så att fortsättningen hamnar på nästa rad. Textjusteringstypen vid radbrytning kan ibland orsaka onödiga mellanrum på raden som inteserbra ut eller som inte är språkligt korrekta. Med avstavning kan du dela det sista ordet på raden med ett bindestreck. Delningen förbättrar radbrytningen i meningen.

Blandad text: Funktionen för kashida-infogning påverkar hur avstavning sker i blandad text. När den är aktiverad infogas kashidas på tillämpliga platser och icke-arabisk text avstavas också. När kashida-funktionen är inaktiveradavstavasendast icke-arabisk text.

Obs! Den här funktionen inaktiveras när du väljer Arabiska som Språk på panelen Tecken.

Hebreisk text: Avstavning är tillåten. Om du vill aktivera avstavning och anpassa inställningarna väljer du Fönster > Type > Stycke > panelmenyn > Avstavning.

Avstavningsalternativ
Avstavningsalternativ

Sök och ersätt

Arabiska och hebreiska användare kansöka och ersättai fullständiga texter. Förutom att söka och ersätta i enkel text kan du också söka och ersätta text med specifika egenskaper. Egenskaperna kan till exempel vara diakritiska tecken, kashidas, specialtecken (till exempel Alef) och siffror i olika språk (till exempel siffror i hindi).

För att söka och ersätta i text väljer du Redigera > Sök och ersätt.

Diakritiska tecken

I arabisk skrift är ett diakritiskt tecken ett specialtecken som används för att ange konsonanters längd eller korta vokaler. Ett diakritiskt tecken placeras ovanför eller nedanför skriften. Du kan styra den vertikala eller horisontella placeringen av diakritiska tecken, så att texten ser snyggare ut eller vissa teckensnitt blir lättare att läsa:

  1. Markera text som har diakritiska tecken
  2. På panelen Tecken kan du ändra position för de diakritiska tecknen i förhållande till skriften. De värden du kan justera är Justera horisontellt diakritiskt läge och Justera vertikalt diakritiskt läge.

Specialtecken

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du använda specialtecken från standardteckenuppsättningen. Om du vill bläddra till, välja och använda ett specialtecken från standardteckenuppsättningen eller en annan språkuppsättning använder du panelen Specialtecken (Text > Specialtecken)

Bläddra, välja och använda specialtecken
Bläddra, välja och använda specialtecken

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy