Obs!

3D-verktyg är oberoende av verktygen för perspektivstödraster och 3D-objekt behandlas som andra objekt i perspektiv.

Skapa 3D-objekt

Med 3D-effekter kan du skapa tredimensionella objekt från en tvådimensionell (2D) teckning. Du kan bestämma deras utseende med ljus, skuggning, rotering m.m. Du kan även mappa teckningar till alla ytor i ett 3D-objekt.

Det finns två sätt att skapa 3D-objekt: genom extrudering eller rotering. Dessutom kan du rotera ett tvådimensionellt eller tredimensionellt objekt i tre dimensioner. Om du vill lägga på eller ändra 3D-effekter för ett befintligt 3D-objekt, markerar du objektet och dubbelklickar sedan på effekten på panelen Utseende.

Obs!

3D-objekt kan visas med kantutjämnande defekter på skärmen, men de syns inte i utskrift eller i teckningar avsedda för webben.

En video om att arbeta med 3D-objekt i Illustrator finns på Flytta in i 3D-världen.

Skapa ett 3D-objekt genom extrudering

När du extruderar drar du ut ett tvådimensionellt objekt längs objektets z-axel så att djup läggs till i objektet. Om du till exempel drar ut en tvådimensionell oval blir det en cylinder.

Obs!

Objektets axel ligger vinkelrätt mot objektets främre yta och flyttas efter objektet om det roteras i dialogrutan 3D-alternativ.

Extrudera ett objekt
Extrudera ett objekt

 1. Markera objektet.
 2. Välj Effekt > 3D > Extrudering & avfasning.
 3. Klicka på Fler alternativ om du vill visa den fullständiga listan över alternativ och på Färre alternativ om du vill dölja de extra alternativen.
 4. Markera Förhandsvisa om du vill granska effekten i dokumentfönstret.
 5. Ange alternativ:

  Position

  Ange hur objektet roteras och från vilket perspektiv du ser det. (Se Ange placeringsalternativ för 3D-rotering.)

  Extrudering och avfasning

  Objektets djup fastställs och hur mycket avfasning som eventuellt lagts till eller tagits bort. (Se Alternativ för extrudering & avfasning.)

  Yta

  En mängd olika ytor skapas, från matta ytor utan skuggning till blanka ytor med högdager som ser ut som plast. (Se Alternativ för skuggningar av ytor.)

  Ljus

  Ett eller flera ljus läggs till, ljusstyrkan varieras, objektets skuggningsfärg ändras och ljus flyttas runt objektet för att få fram dramatiska effekter. (Se Alternativ för ljus.)

  Mappa

  Teckningar mappas till ytor i ett 3D-objekt. (Se Mappa teckningar till ett 3D-objekt.)

 6. Klicka på OK.
  Extrudera ett objekt
  Extruderat objekt utan avfasad kant (höger) och objekt med Avfasningsmått i (mitten) och med Avfasning ut

Skapa ett 3D-objekt genom rotering

Vid rotering sveps en bana eller profil i en cirkelformad riktning runt den globala y-axeln (roteringsaxeln) så att ett 3D-objekt skapas. Eftersom roteringsaxeln är fixerad vertikalt visar den roterade öppna eller stängda banan halva det önskade 3D-objektets profil vertikalt framifrån. Du kan sedan rotera 3D-objektets position i effektens dialogruta.

Rotera ett objekt
Rotera ett objekt

 1. Markera objektet.

  Obs!

  När du använder 3D-roteringseffekten samtidigt på flera objekt kretsar varje objekt runt sin egen axel. Varje objekt finns i sin egen 3D-rymd och kan inte korsa andra 3D-objekt. När du använder roteringseffekten på målgrupper eller mållager kretsar objekten däremot runt en enda axel.

  Obs!

  Det går mycket fortare att rotera en fylld bana utan linje än att rotera en linjerad bana.

 2. Välj Effekt > 3D > Kretslopp.
 3. Markera Förhandsvisa om du vill granska effekten i dokumentfönstret.
 4. Klicka på Fler alternativ om du vill visa den fullständiga listan över alternativ och på Färre alternativ om du vill dölja de extra alternativen.

  Position

  Ange hur objektet roteras och från vilket perspektiv du ser det. (Se Ange placeringsalternativ för 3D-rotering.)

  Kretslopp

  Ange hur banan ska svepa runt objektet så att det vrids till tre dimensioner. (Se Roteringsalternativ.)

  Yta

  En mängd olika ytor skapas, från matta ytor utan skuggning till blanka ytor med högdager som ser ut som plast. (Se Alternativ för skuggningar av ytor.)

  Ljus

  Ett eller flera ljus läggs till, ljusstyrkan varieras, objektets skuggningsfärg ändras och ljus flyttas runt objektet för att få fram dramatiska effekter. (Se Alternativ för ljus.)

  Mappa

  Teckningar mappas till ytor i ett 3D-objekt. (Se Mappa teckningar till ett 3D-objekt.)

 5. Klicka på OK.

Ange alternativ

Ange placeringsalternativ för 3D-rotering

 1. Gör något av följande:
  • Välj en positionsförinställning menyn Position.

  • Om du vill ha en obegränsad rotering drar du en spårningskub. Objektets framsida motsvaras av spårningskubens blå yta. Objektets övre och undre yta är ljusgrå, sidorna mellangrå och baksidan är mörkgrå.

  • Om du vill begränsa roteringen längs en global axel håller du ned Skift medan du drar vågrätt (den globala y-axeln) eller lodrätt (den globala x-axeln). Om du vill rotera objektet runt den globala z-axeln drar du i det blå bandet runt spårningskuben.

  • Om du vill begränsa roteringen runt en objektaxel drar du en kant på spårningskuben. Pekaren blir en dubbelsidig pil , och kubkanterna ändrar färg för att identifiera den axel som objektet roterar runt. Röda kanter motsvarar objektets x-axel, gröna kanter motsvarar objektets y-axel och blå kanter motsvarar objektets z-axel.

  • Ange värden mellan –180 och 180 i textrutorna för den vågräta x-axeln, den lodräta y-axeln och z-axeln för djup.

  • Om du vill justera perspektivet anger du ett värde mellan 0 och 160 i perspektivtextrutan. En mindre vinkel liknar ett teleobjektiv. En större vinkel liknar objektivet på en vidvinkelkamera.

Obs!

En linsvinkel med ett värde som är högre än 150 kan resultera i objekt som sträcker sig utanför visningsområdet och kan verka förvrängda. Tänk också på att det finns objektaxlar x, y och z och globala axlar x, y och z. Objektens axlar rör sig alltid i förhållande till objektets position i 3D-färgrymden. De globala axlarna ligger fast i förhållande till datorskärmen: x-axeln löper vågrätt, y-axeln lodrätt och z-axeln vinkelrätt mot datorskärmen.

Objektaxlar
Objektens axlar (svarta) rör sig med objektet, globala axlar (gråa) är fixerade.

Alternativ för extrudering och avfasning

Extruderingsdjup

Ange objektets djup med ett värde mellan 0 och 2000.

Ände

Ange om objektet är fyllt (ände på ) eller tomt (ände av ).

Avfasning

Den typ av avfasad kant du väljer används längs objektets djupaxel (z).

Höjd

Ange en höjd mellan 1 och 100. För höga avfasningshöjder för ett objekt kan leda till att objektet korsar sig självt och kan ge oönskat resultat.

Avfasning ut 

Avfasning läggs till i objektets ursprungliga form.

Avfasningsmått i 

Avfasningen karvas ur objektets ursprungliga form.

Extruderat objekt med slutpunkt
Extruderade objekt med använda slutpunkter (överst till vänster) och med ej använda slutpunkter (överst till höger). Objekt utan avfasning (längst ned till vänster) och objekt med avfasning (längst ned till höger).

Roteringsalternativ

Vinkel

Ange det gradantal som banan ska rotera mellan 0 och 360.

Ände

Ange om objektet är fyllt (ände på ) eller tomt (ände av ).

Förskjutning

Lägg till ett avstånd mellan roteringsaxeln och banan om du till exempel vill skapa ett ringformat objekt. Du kan ange ett värde mellan 0 och 1 000.

Från

Ange vilken axel som objekten ska rotera runt, antingen Vänster kant eller Höger kant.

Alternativ för skuggningar av ytor

Yta

Du kan välja alternativ för att skugga ytor:

Trådram

Objektets geometriska konturer markeras och alla ytor blir genomskinliga.

Ingen skuggning

Inga nya ytegenskaper läggs till i objektet. 3D-objektet har samma färg som det ursprungliga 2D-objektet.

Diffus skuggning

Objektet reflekterar ljus i ett mjukt, diffust mönster.

Plastskuggning

Ljuset reflekteras som om objektet vore gjort av ett blankt, glansigt material.

Obs! Olika ljusalternativ är tillgängliga beroende på vilket alternativ du väljer. Om endast effekten Rotera 3D används för objektet kan du bara använda alternativen Diffus skuggning och Ingen skuggning för Yta.

Ljusstyrka

Ange en ljusstyrka mellan 0 % och 100 %.

Omgivande ljus

Styr det globala ljuset vilket betyder att ljusstyrkan på objektets alla ytor ändras på samma sätt. Ange ett värde mellan 0 % och 100 %.

Högdagerintensitet

Styr hur mycket objektet reflekterar ljus, med värden mellan 0 % och 100 %. Lägre värden ger en mattare yta och högre värden en blankare yta.

Högdagerstorlek

Styr storleken på högdagern från stor (100 %) till liten (0 %).

Steg i övergång

Styr hur jämnt skuggan visas över objektets ytor. Ange ett värde mellan 1 och 256. Ett högt värde ger mjukare skuggor och fler banor än ett lägre värde.

Rita gömda ytor

Visa objektets dolda bakre ytor. De bakre ytorna syns om objektet är genomskinligt eller om det expanderas och sedan dras isär.

Obs! Om objektet är genomskinligt och du vill att de dolda bakre ytorna ska visas genom de genomskinliga främre ytorna, väljer du kommandot Objekt > Grupp innan du tillämpar 3D-effekten.

Bevara dekorfärger (effekterna Extrudering och avfasning, Kretslopp och Rotera)

Gör så att du kan bevara dekorfärger i objektet. Dekorfärger kan inte bevaras om du väljer Egen för alternativet Skuggningsfärg.

Exempel på olika skuggningar för ytor
Exempel på olika skuggningar för ytor

A. Trådram B. Ingen skuggning C. Diffus skuggning D. Plastskuggning 

Alternativ för ljus

Ljus 

Definierar var ljuset är. Dra ljuset dit du vill i sfären.

Flytta ljus bakom 

Det markerade ljuset flyttas bakom objektet.

Flytta ljus framför 

Det markerade ljuset flyttas framför objektet.

Nytt ljus-knapp

Ett ljus läggs till. Nya ljus visas som standard mitt på sfärens framsida.

Ta bort ljus

Det markerade ljuset tas bort.

Obs! Med 3D-effekter kopplas ett ljus till ett objekt automatiskt. Du kan lägga till och ta bort ljus, men objektet måste alltid ha minst ett ljus.

Ljusstyrka

Det markerade ljusets styrka ändras mellan 0 % och 100 %.

Skuggningsfärg

Objektets skuggningsfärg ändras, beroende på vilket kommando du väljer:

Ingen

Ingen färg läggs till i skuggningen.

Egen

Du kan välja en egen färg. Om du väljer det här klickar du i rutan Skuggningsfärg och väljer en färg i färgväljaren. Dekorfärger ändras till processfärger.

Övertryck svart

Processfärger undviks om du använder ett dekorfärgsarbetsflöde. Objektet skuggas genom att svarta skuggor trycks över objektets fyllningsfärg. Om du vill visa skuggningen väljer du Visa > Förhandsvisa övertryck.

Bevara dekorfärger

Gör så att du kan bevara dekorfärger i objektet. Dekorfärger kan inte bevaras om du väljer Egen för alternativet Skuggningsfärg.

Ljussfär
Ljussfär

A. Markerat ljus framför B. Flytta markerat ljus framför/bakom objektet C. Nytt ljus-knapp D. Ta bort ljus-knapp 

Lägga till en anpassad avfasningsbana

 1. Öppna filen Avfasningar.ai, som finns i mappen Adobe Illustrator [version]\Support Files\Required\Resources\sv_SE\ (Windows) eller i mappen Adobe Illustrator [version]\Required\Resources\sv_SE (Mac OS).

 2. Skapa en enstaka öppen bana i filen Avfasningar.ai.
 3. Välj Fönster > Symboler och gör något av följande för att göra banan till en symbol:
  • Dra banan till panelen Symboler.

  • När banan är markerad klickar du på Ny symbol  på panelen Symboler eller väljer Ny symbol på panelmenyn.

 4. Om du vill ändra namnet på en symbol dubbelklickar du på den på panelen Symboler och anger ett namn i dialogrutan Symbolalternativ. Klicka sedan på OK.
 5. Välj Arkiv > Spara.
 6. Avsluta Illustrator och starta det på nytt.

  Avfasningen visas nu på menyn Avfasa, som finns i dialogrutan Alternativ för 3D-extrudering och avfasning.

 7. Om du vill använda din anpassade avfasning gör du något av följande:
  • Om du vill använda avfasningen på ett extruderat 3D-objekt, markerar du objektet och dubbelklickar på effekten 3D-extrudering & avfasning på panelen Utseende. Välj avfasningen på avfasningsmenyn i dialogrutan 3D-alternativ för extrudering & avfasning.

  • Om du vill använda den anpassade avfasningen på ett 2D-objekt, markerar du objektet och väljer sedan Effekt > 3D > Extrudering & avfasning. Välj den anpassade avfasningen på menyn Avfasa, som finns i dialogrutan 3D-alternativ för extrudering & avfasning.

Rotera ett objekt i tre dimensioner

 1. Markera objektet.
 2. Välj Effekt > 3D > Rotera.
 3. Markera Förhandsvisa om du vill granska effekten i dokumentfönstret.
 4. Klicka på Fler alternativ om du vill visa den fullständiga listan över alternativ och på Färre alternativ om du vill dölja de extra alternativen.
 5. Ange alternativ:

  Position

  Ange hur objektet roteras och från vilket perspektiv du ser det. (Se Ange placeringsalternativ för 3D-rotering.)

  Yta

  En mängd olika ytor skapas, från matta ytor utan skuggning till blanka ytor med högdager som ser ut som plast. (Se Alternativ för skuggningar av ytor.)

 6. Klicka på OK.

Mappa teckningar till ett 3D-objekt

Varje 3D-objekt består av flera ytor. En utdragen fyrkant blir t.ex. en kub som består av sex ytor: fram- och baksida och fyra sidor. Du kan mappa 2D-teckningar till varje yta i ett 3D-objekt. Du vill kanske mappa en etikett eller text till ett flaskformat objekt eller lägga till olika strukturer på olika sidor.

3D-objekt med teckningar mappade till båda sidorna
3D-objekt med teckningar mappade till båda sidorna

A. Symbolteckning B. Symbolteckning C. A och B mappade till 3D-objekt 

Du kan bara mappa 2D-teckningar till 3D-objekt om de lagras på panelen Symboler. Symboler kan vara valfria grafikobjekt i Illustrator, som banor, stansade banor, text, rasterbilder, nätobjekt och grupper med objekt.

Tänk på följande när du mappar 3D-objekt:

 • Eftersom funktionen för att mappa bilder använder symboler vid mappning kan du redigera symbolen och sedan automatiskt uppdatera alla ytor dit den mappats.

 • Du kan samverka med symbolen i dialogrutan Mappa teckningar med vanliga funktioner för att kontrollera markeringsramen och flytta, skalförändra och rotera objektet.

 • 3D-effekten ”kommer ihåg” alla mappade ytor som en siffra. Om du redigerar 3D-objektet eller tillämpar samma effekt på ett nytt objekt kan det finnas fler eller färre ytor än hos originalet. Om det finns färre ytor ignoreras de extra teckningarna.

 • Om ytans geometri ändras kommer symbolen att mappas om efter objektets nya mittpunkt. Detta beror på att symbolens position står i förhållande till objektytans mittpunkt.

 • Du kan mappa teckningar till objekt som tillämpar effekten Extrudering och avfasning, men det går inte att mappa teckningar som bara tillämpar effekten Rotera.

 1. Markera 3D-objektet.
 2. Dubbelklicka på 3D-effekten Extrudering & avfasning eller 3D-effekten för rotering.
 3. Klicka på Avbilda teckning.
 4. Välj den teckning du vill mappa till den markerade ytan från symbolsnabbmenyn.
 5. Om du vill markera vilken objektyta som du vill mappa klickar du på pilknappen för den första, föregående, nästa och sista ytan, eller anger ett nummer på en yta i textrutan.

  En ljusgrå färgmarkering visas på de ytor som för närvarande är synliga. En mörkgrå färgmarkering visas på de ytor som är dolda av objektets nuvarande position. När en yta har markerats i dialogrutan visas den med röda konturer i dokumentfönstret.

 6. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta symbolen placerar du pekaren inuti markeringsramen och drar. Om du vill skalförändra drar du i ett sido- eller hörnhandtag. Om du vill rotera drar du utanför och nära ett av markeringsramens handtag.

  • Klicka på Anpassa till så anpassas den mappade teckningen efter den markerade ytan.

  • Om du vill ta bort teckningar från en enstaka yta markerar du ytan med ett ytalternativ, väljer sedan Ingen på menyn Symbol eller klickar på Radera.

  • Om du vill ta bort alla mappningar från objektets alla 3D-ytor klickar du på Radera alla.

  • Om du vill skugga och tillämpa objektets ljusinställningar på de mappade teckningar väljer du Skugga teckningar.

  • Välj Osynlig geometri om du vill visa endast teckningen och inte 3D-objektets geometri. Alternativet är användbart när du vill använda mappningsfunktioner för 3D, som t.ex. det tredimensionella tänjningsverktyget. Du kan använda alternativet för att exempelvis mappa text till en utdragen vågig linje så att texten ser ut som på en flagga.

  • Om du vill förhandsvisa effekten markerar du Förhandsvisa.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Avbilda teckning.

  Obs!

  3D-verktyg är oberoende av verktygen för perspektivstödraster i Illustrator. 3D-objekt behandlas som andra teckningar när de placeras i perspektivstödraster.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy