Med Tänjning av marionett kan du vrida och förvränga delar av en teckning så att omformningarna ser naturliga ut. Med verktyget Tänjning av marionett i Illustrator kan du lägga till, flytta och rotera punkter så att de smidigt omformar teckningen till olika variationer.

 1. Markera teckningen du vill omforma.

  Puppet Warp 01
 2. Välj verktyget Tänjning av marionett på verktygsfältet. 

 3. Som standard identifierar Illustrator lämpliga områden för att omvandla din illustration och lägger automatiskt till punkter i illustrationen för att tänja den på bästa sätt. Den här funktionen är aktiverad som standard när verktyget Tänjning av marionett har valts. Om du vill inaktivera den här funktionen avmarkerar du alternativet Aktivera innehållsanpassade standarder i Redigera Inställningar > Allmänt (Windows) eller menyn Illustrator CC Inställningar Allmänt (Mac OS).

  Du kan också lägga till fler punkter genom att klicka på de områden som du vill omforma eller fästa på plats. Tre eller fler punkter krävs för ett bra resultat. Om du vill ta bort punkterna trycker du på Delete-tangenten.

  Puppet Warp 02
 4. Klicka och dra en punkt om du vill omforma teckningen. De angränsande punkterna håller de närliggande områdena intakta.

  Obs!

  • Om du vill markera flera punkter håller du ned Skift och klickar på dem, eller väljer Markera alla punkter på kontrollpanelen.
  • Om du vill ta bort de markerade punkterna trycker du på Delete-tangenten.
  • Om du vill begränsa omformningen av teckningen runt den markerade punkten, trycker du på Alt samtidigt som du drar den.

 5. Om du vill vrida teckningen markerar du en punkt och placerar sedan markören nära punkterna men inte ovanför dem. När en prickad cirkel visas roterar du nätet genom att dra.

  Puppet Warp 03
 6. När du omformar en teckning med verktyget Tänjning av marionett kan du justera följande inställningar på kontrollpanelen eller egenskapspanelen:

  • Markera alla punkter Markerar alla punkter du har angett på den valda teckningen.
  • Visa nät Avmarkera det här alternativet om du bara vill visa justeringspunkter och få en tydligare förhandsvisning av dina ändringar.
  • Expandera nät Justera reglaget för att samla åtskilda objekt och omforma dem med verktyget Tänjning av marionett.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy